UP

Gestió i Valoracions Urbanístiques

Postgrau Online.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master.

L'activitat de les valoracions en l'àmbit de l'urbanisme és un sector de treball molt important tant en l'àmbit de la iniciativa privada com a pública, i malgrat això, no existeixen, a excepció del present, programes integralment dissenyats per donar una solució solguda a aquestes necessitats formatives.

El programa té un caràcter aplicat i amb una clara orientació en la formació professional en la valoració immobiliària urbana i per tant en els aspectes jurídics i econòmics de la gestió de l'urbanisme. Es planteja el cos bàsic de continguts específics requerits per al treball en la gestió i les valoracions urbanístiques i s'atorguen coneixements específics teòrics i pràctics d'alt nivell per a l'exercici professional i dotar als participants d'eines necessàries a l'hora de posar en pràctica en l'àmbit professional, coneixements bàsics en Dret immobiliari pràctic, així com en Gestió urbanística i els diferents mètodes de valoració aplicats a les valoracions urbanístiques públiques i privades, que s'aplicaran segons la classificació de sòl que sigui i de la manera per aplicar-los a cada cas concret, així com també pels immobles afectats per actuacions urbanístiques. Per això últim es planteja la matèria Valoracions urbanístiques: reparcel·lacions i expropiacions, així com el Taller de gestió i valoracions urbanístiques, en què s'apliquen els coneixements adquirits en el curs mitjançant la resolució d'un cas pràctic real.

El postgrau compta amb el sòlid suport del Centre de Política de Sòl i Valoracions, que és un referent a Iberoamèrica amb un ampli bagatge en recerca i docència immobiliària. Es distingeix d'altres centres similars per conjuminar coneixements jurídics i econòmics imprescindibles en la realització de valoracions i la gestió de projectes d'índole urbana. A més compta amb la col·laboració de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) on els seus asociats, reconeguts experts professionals, participen com a docents al programa.

Aquest programa s'emmarca dins de l'oferta modular del European Master in Real Estate Valuation EM-REV, primer programa a Espanya adaptat als Minimum Educational Requirements (MER) de The European Group of Valuers Associations (TEGOVA), la finalitat dels quals és la de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals actuals. Màster  que permet acreditar els coneixements per accedir al més alt distintiu professional a Europa: el Recognised European Valuer (REV).

Objectius

 • Preparar o complementar la formació existent per optar per l'acreditació com European Recognised Valuer, en matèries específiques de gestió i valoració urbanística.
 • Realitzar, amb el més alt nivell, valoracions immobiliàries i urbanes, així com projectes de gestió urbanística, usant els mètodes, normativa i estàndards adequats.
 • Aplicar, amb destresa, els mètodes de valoració immobiliària aplicats a la gestió de l'urbanisme.
 • Assessorar als agents implicats, tals com a empreses, institucions financeres, family offices, intermediaris, inversors, tribunals de justícia, administracions sobre valoració i operacions de transformació urbana i immobiliària, aplicant els criteris d'avaluació adequats. Tot això li permetrà ampliar considerablement les seves sortides professionals.
 • Adquirir els coneixements necessaris per convertir-se en un analista immobiliari en la branca de les valoracions urbanes tant en l vessant privada com pública

A qui va dirigit

 • Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret, Geografia, i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
 • Professionals que es dediquin a projectes de reparcel·lació, planejament urbà, al peritatge i vols aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Gestió Urbanística

Curs de formació contínua online. Data d'inici: novembre de 2018. Barcelona

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions

Curs de formació contínua online. Data d'inici: desembre de 2018. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
19 ECTS
(114 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2018 Data de fi:febrer de 2019

Import de la matrícula:
2.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs