UP

Valoracions Immobiliàries Internacionals i Desenvolupament Professional

Postgrau Online.

Presentació

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

El postgrau lliura un cos de continguts avançats necessaris per adquirir les competències professionals en matèria de valoracions immobiliàries, tant les referides a la valoració basada en criteris de mercat com la referida al càlcul del valor dels immobles a efectes cadastrals i hipotecaris. El que àmplia considerablement el camp de treball dels titulats del postgrau. Tot això completat amb coneixements de reporting internacional, així com a efectes comptables i pericials.

Té un caràcter aplicat i una clara orientació en la formació professional en la valoració immobiliària segons normatives nacionals i estàndards internacionals. A més de continguts bàsics en valoracions immobiliàries s'explica i exercita l'aplicació de valoracions reglades per al mercat financer i la fiscalitat. És important destacar com a nova la matèria International valuation and professional development, en què s'estudien fonamentalment les normes internacionals de valoració i els aspectes organizatius, sortides professionals i deontològics de la professió de la valoració, es tracta d'una oferta única que atorga aquest coneixements específicament requerits per al reconeixement MER. Es finalitza amb un Taller de valoracions, en què s'apliquen els coneixements adquirits en el curs mitjançant la resolució d'un cas pràctic.

Els beneficis professionals que pot aportar una persona que hagi finalitzat aquest postgrau a l'empresa en què treballi es centren en la sòlida formació teòrica i pràctica adquirides en matèria de valoració immobiliària sobre la base d'estàndards internacionals, la qual cosa comporta la capacitat de realitzar valoracions immobiliàries tècnicament vàlides i sobre la base de les regulacions vigents i que considerin els aspectes del mercat i els elements i característiques constructives de les edificacions, de manera organitzada i precisa. Cal recordar que la Directiva de Crèdit Residencial aprovada recentment per la CE, i en procés de transposició a Espanya, recomana l'ús dels European Valuation Standards (EVS) sobre els quals es desenvolupa el present curs.

El postgrau compta amb el sòlid suport del Centre de Política de Sòl i Valoracions, que és un referent a Iberoamèrica amb un ampli bagatge en recerca i docència immobiliària. A més compta amb el suport de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) de la qual els seus associats, reconeguts experts professionals, participen com a docents al programa. Així mateix, compta amb professorat directament vinculat a The European Group of Valuers' Associations que edita les EVS i concedeix a Espanya, a través de AEVIU, el reconeixement REV. Participen també professorat de la Unió Panamericana d'Associacions de Valuación, la qual cosa completa el panorama internacional del curs.

Aquest postgrau emmarca dins de l'oferta modular del European Master in Real Estate Valuation EM-REV (ON LINE), primer màster a Espanya adaptat als Minimum Educational Requirements (MER) de The European Group of Valuers Associations (TEGOVA), la finalitat dels quals és la de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals actuals. Màster que permet acreditar els coneixements per accedir al més alt distintiu professional a Europa: el Recognised European Valuer (REV).

Objectius

 • Complementar la formació per aconseguir l'acreditació com Recognised European
  Valuer.
 • Obrir nous camps professionals en l'àmbit de la valoració immobiliària possibilitant la captació de clients internacionals.
 • Ampliar les sortides professionals a les branques de la valoració no reglada, hipotecaria, cadastral i d'altres drets reals, com a assessor independent, consultor associat o empleat públic.
 • Adquirir les competències per redactar informes de valoració amb estàndards internacionals que puguin ser reconeguts per institucions internacionals en un context globalitzat.
 • Adquirir les competències per redactar informes de valoració realitzats amb criteris de comptabilitat nacional i internacional.
 • Adquirir les competències necessàries per poder explorar la gamma de models de negoci en l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
 • Adquirir els coneixements necessaris per convertir-se en un analista immobiliari en la branca de les valoracions.

A qui va dirigit

 • Arquitecte, Arquitecte Tècnic, graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
 • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de
  patrimonis familiars (family offices), o empresaris. També a persones que es desenvolupin com a Agents de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 12/03/2018.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Març de 2019

Crèdits:
20 ECTS
(120 hores lectives)

Import de la matrícula:
2.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Imprimeix tot el curs