UP

Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals

Postgrau Online.

Presentació

UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries Internacionals.

Aquest postgrau aporta els continguts avançats necessaris per adquirir les competències professionals en matèria de valoracions immobiliàries, tant pel que fa a la valoració basada en criteris de mercat com la valoració referida al càlcul del valor dels immobles a efectes cadastrals i hipotecaris. El que amplia considerablement el camp de treball dels titulats del postgrau. Tot això completat amb coneixements de reporting internacional, així com a efectes comptables i pericials.

Els beneficis professionals que pot aportar una persona que hagi finalitzat aquest postgrau a l'empresa en què treballi la capacitat de realitzar valoracions immobiliàries tècnicament vàlides i sobre la base de les regulacions vigents i que considerin els aspectes del mercat i els elements i característiques constructives de les edificacions, de manera organitzada i precisa.

El postgrau está organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions, que és un referent a Iberoamèrica amb un ampli bagatge en recerca i docència immobiliària. A més compta amb el suport de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) de la qual els seus associats, reconeguts experts professionals, participen com a docents al programa. Així mateix, compta amb professorat directament vinculat a The European Group of Valuers' Associations (TEGOVA), que edita les EVS i concedeix a Espanya, a través de AEVIU, el reconeixement REV. Participen també professorat de la Unió Panamericana d'Associacions de Valuación, la qual cosa completa el panorama internacional del curs.

Aquest postgrau s’emmarca dins de l'oferta modular del màster en Valoracions Immobiliàries Internacionals, primer màster a Espanya adaptat als Minimum Educational Requirements (MER) de The European Group of Valuers Associations (TEGOVA), la finalitat dels quals és la de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals actuals.

Impulsat per

Objectius

  • Obrir nous camps professionals en l'àmbit de la valoració immobiliària possibilitant la captació de clients internacionals.
  • Ampliar les sortides professionals a les branques de la valoració no reglada, hipotecaria, cadastral i d'altres drets reals, com a assessor independent, consultor associat o empleat públic.
  • Adquirir les competències per redactar informes de valoració realitzats amb criteris de comptabilitat nacional i internacional.
  • Adquirir les competències necessàries per poder explorar la gamma de models de negoci en l'àmbit de les valoracions immobiliàries.
  • Adquirir els coneixements necessaris per convertir-se en un analista immobiliari en la branca de les valoracions.
  • Complementar la formació per aconseguir l'acreditació com Recognised European Valuer.

A qui va dirigit

  • Arquitecte, Arquitecte Tècnic, graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'Empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
  • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de
    patrimonis familiars (family offices), o empresaris. També a persones que es desenvolupin com a Agents de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua online. Data d'inici: octubre de 2018.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
25 ECTS
(150 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/10/2018 Fi classes:18/02/2019Fi programa: 28/02/2019

Import de la matrícula:
3.250 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs