UP

Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris

Postgrau Online.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries. European Master.

Aquest postgrau online té un caràcter aplicat i clarament orientat a la formació de professionals en l'àmbit de l'anàlisi de la viabilitat econòmica de promocions i inversions immobiliàries tant a nivell d'edificació, rehabilitació o permuta d'àmbit urbà.

Per això es planteja un conjunt de continguts específicament requerits per poder analitzar, des de la perspectiva econòmica i financera les promocions immobiliàries. S'inclouen aspectes relacionats amb l'anàlisi estratègica, basat en l'entorn macroeconòmic i polític, però també es fa especial èmfasi en els aspectes més tècnics basats en els mètodes d'avaluació financera d'inversions. Així mateix, s'aborda l'anàlisi dels immobles com a productes immobiliaris, la seva regulació, sense deixar de costat la seva faceta com a tipologies arquitectòniques. S'analitzen les diferents formes de promoció i inversió immobiliària contemporània així com el seu finançament en el context dels mercats internacionals.

Dins d'aquest conjunt de continguts és important destacar la nova assignatura de Real Estate Investment, Building and Strategy for Assessment, única que atorga aquest coneixements específicament requerits per al reconeixement MER, i a més en la qual participa professorat directament vinculat amb The European Group of Valuers' Associations (TEGOVA) i the European Property Federation (EPF). El que aporta una visió internacional molt qualificada.

Així mateix es desenvolupa l'assignatura Viabilitat de les promocions urbanes i immobiliàries i un Taller de viabilitat de plans i projectes, en què s'apliquen els continguts i coneixements lliurats en el postgrau, a través de la solució d'un cas d'estudi real.

El postgrau compta amb el sòlid respatller del Centre de Política de Sòl i Valoracions, que és un referent a Iberoamèrica amb un ampli bagatge en recerca i docència immobiliària. A més té el respatller de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística (AEVIU) els reconeguts experts de la qual professionals participen com a docents al programa. Així mateix, compta amb professorat directament vinculat a TEGoVA i la EPF  i concedeix a Espanya, a través de AEVIU, el reconeixement REV. Participen també professorat amb una àmplia trajectòria en la consultoria immobiliària.

Aquest programa s'emmarca dins de l'oferta modular del European Master in Real Estate Valuation EM-REV (ON LINE), primera oferta educativa a Espanya adaptada a Minimum Educational Requirements (MER) de The European Group of Valuers Associations (TEGOVA), la finalitat de la qual és la de formar professionals altament qualificats en competències de valoració sota models i estàndards internacionals actuals. Màster que permet acreditar els coneixements per accedir al més alt distintiu professional a Europa: el Recognised European Valuer (REV).

Objectius

  • Preparar o complementar la formació específica en estudis de viabilitat i anàlisi d'inversions immobiliàries  per optar a l'acreditació com European Recognised Valuer. 
  • Realitzar avaluacions de projectes immobiliaris i urbans on l'anàlisi economicofinancera resulti crucial. Tot això amb una sòlida base de coneixements dels models d'inversió i finançament vigents en un context polític i econòmic global.
  • Aplicar, amb destresa mètodes d'avaluació i anàlisi de les promocions immobiliàries i urbanes.
  • Qualsevol persona que finalitzi el programa haurà adquirit la capacitat i coneixements necessaris per realitzar estudis de viabilitat de projectes immobiliaris complexos, mitjançant tècniques precises i amb unes bases teòriques sòlides i podrà aplicar-los en el seu àmbit laboral.

A qui va dirigit

  • Arquitecte, Arquitecte Tècnic, graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Dret, i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
  • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de patrimonis familiars (family offices), o empresaris. També a persones que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes

Curs de formació contínua online. Data d'inici: maig de 2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

  • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
  • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
  • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
20 ECTS
(120 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:març de 2019 Data de fi:juliol de 2019

Import de la matrícula:
2.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs