UP

Digital Design and 3D Fabrication

Postgrau Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Parametric Design in Architecture.

El procés de disseny en general, i particularment en arquitectura, és un procés complex que implica la conjunció d'una sèrie de coneixements, competències, experiències, pràctiques, etc. En les últimes dècades emergeix de manera clara i imparable: l'anomenat disseny digital, que afegeix a tots els factors abans assenyalats l'ús de les eines digitals.

L'ús d'aquestes eines, per si mateix, no és disseny. Però el maneig d'ordinadors, de software paramètric, de màquines de control numèric, etc. és condició sine qua non per arribar al que anomenem Disseny i Fabricació Digital.

Primer va ser el CAD (traduït com Computer Aided Drawing o Computer Aided Design), eina que permetia dibuixar amb més eficiència i d'alguna manera dissenyar d'una altra manera. Els ordinadors es van aplicar també a la fabricació (CAM, Computer Aided Manufacturing) i el binomi CAD-CAM va arribar amb força al canvi de segle XX-XXI. Més tard altres noves sigles apareixen a l'escenari del disseny i la fabricació: CNC (Computer Numerical Control) com un pas més enllà del CAM.

Tot això convergeix en el disseny paramètric, present ja en la primera meitat del segle XX al món de l'automoció, en el disseny geomètric i per tant en un disseny arquitectònic que representa un nou pas que ha donat lloc a un nou tipus d'Arquitectura.

Aquest curs de postgrau aborda l'avanç teòric d'aquest disseny des de l'assignatura "Architecture in the 21st Century. From Sign to Algorithm? "No es tracta que les noves eines produeixin disseny sinó que el disseny utilitzi les noves eines.

I tal com s'ha dit, la geometria ha estat el primer pas en aquesta nova aventura. I en concret la geometria paramètrica que, a més, ha donat nom al que anomenem disseny paramètric. Cal arribar a l'origen d'aquest canvi i això ho aconseguirem a través de l'assignatura "Parameric Geometry".

La tercera assignatura pròpia d'aquest curs de postgrau és "Digital fabrication". És impossible imaginar-se un curs de disseny i fabricació digital sense manipular les noves eines de fabricació digital. Però cal també aprendre el seu ús des del conceptual i no només des de l'instrumental. Tots dos enfocaments van a donar a l'estudiant les competències que ofereix el curs de postgrau.

Finament, si parlem d'arquitectura, parlem de taller de disseny integral. El curs ofereix un espai i un temps donin on tots els aprenentatges teòrics i pràctics de les assignatures es materialitzen en la tasca típica de l'arquitecte: el projecte. "Studio 1_ Information and Systems" ofereix no només el desenvolupament d'uns projectes arquitectònics sinó també uns micro tallers integrats, tancats, que van a dotar el estudiants d'unes eines concretes i puntuals que eleven de forma clara les competències globals del curs.

Impulsat per

Objectius

Formar a l'alumne en l'ús de softwares i hardwares en el disseny paramètric, que tothom entén que formen part d'una nova manera de mostrar-se l'arquitectura.

Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per saber aplicar el disseny paramètric amb criteri.

A qui va dirigit

A titulats en arquitectura, enginyers d'edificació, arquitectes tècnics i/o aparelladors, enginyers industrials de diferents especialitats, enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.

A professionals tals com consultors, calculistes i dissenyadors d'interiors que tinguin competències en el sector del disseny arquitectònic, de l'edificació o de l'urbanisme i també a aquells altres professionals que volen reorientar o completar les seves competències professionals o iniciar el seu propi projecte empresarial.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
27 ECTS
(189 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:15/10/2018 Data de fi:20/02/2019
Horari:
Dilluns  16:00 a 20:00Dimarts  16:00 a 20:00Dimecres  16:00 a 20:00
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
3.950 €

Idioma d'impartició:
Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs