UP

Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers

Postgrau Presencial.

Presentació

22a EDICIÓ
UPC School

El desenvolupament de nous productes financers i l’accelerada complexitat del mercat nacional i internacional de les finances, requereix d’uns instruments específics per analitzar-lo i modelar-lo, un fet que ha generat la necessitat d'incorporar personal amb un perfil quantitatiu avançat al món financer.

El postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers ofereix una formació pràctica avançada en l’àmbit financer. Aprofundeix tant en els elements constituents dels mercats financers (bons, tipus d’interès, divisa, etc.), com en la metodologia, les tècniques i les eines necessàries per l’activitat financera professional; tot plegat tenint en compte les directrius regulatòries del mercat. Vol formar especialistes capaços de dissenyar, valorar i modelitzar productes, avaluar riscos i prendre decisions financeres amb una visió estratègica de mercat.

Així mateix, el postgrau destaca també pel seu equip docent format per professionals d’àmbits diversos: sector bancari, entitats financeres, consultoria, etc., que aporten la seva experiència des de diferents àrees de negoci (tresoreria, anàlisi de mercat, riscos, inversions, etc.).

Els titulats del postgrau podran desenvolupar i millorar la seva activitat professional en entitats financeres, formant part de qualsevol de les àrees responsables de disseny, anàlisi o control de riscos.

Objectius

  • Entendre els models financers i modelitzar possibles evolucions de subjacents (de tipus d’interès,  de divisa,  de renda variable, etc.).
  • Dissenyar productes financers o carteres d’inversió, amb possibilitat d'icnloure productes  derivats sobre subjacents de renda fixa i variable.
  • Valorar productes financers propis o externs a fi de determinar el seu valor teòric de mercat en casos com podrien ser auditories, tresoreries d’entitats financeres, gestió de compres dins d’empreses, etc.
  • Gestionar carteres d’actius amb metodologies d’optimització de beneficis amb control de risc.
  • Analitzar i quantificar els riscos inherents als productes financers, per prendre les decisions més adequades en cada cas, segons el marc regulatori corresponent.
  • Implementar estratègies per a l’elaboració de productes i realització d’inversions d’acord amb una determinada visió de mercat.

A qui va dirigit?

El contingut del programa faculta per desenvolupar l'exercici professional com a Tècnic en Finances Quantitatives en Sales de Mercats d'entitats financeres, Traders, Analistes i Controllers de Riscos de Mercats, Middle Office, Gestors de Fons de Pensions i d'Inversió, Gestors de Carteres, Consultors Financers d'Empreses, etc.

Està adreçat a llicenciats, diplomats, graduats o persones que han cursat un màster oficial, tant en les àrees de ciències (matemàtiques, físiques, estadística, etc.), com en les àrees d’econòmiques i d’enginyeria.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructurarà al voltant de mòduls temàtics, amb un total de 156 hores lectives en temes relacionats amb tècniques quantitatives, l'enginyeria financera i l'anàlisi econòmica:

Els Mercats i el seu Funcionament
Modelització de Productes Financers
Metodologia Numèrica per a Finances
Visió de Mercat, Estratègies i Implementació
Gestió d'Actius
Gestió Quantitativa de Riscos

En diverses matèries hi haurà sessions pràctiques que es desenvoluparan en una aula informàtica.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
20 ECTS
(196 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/10/2019 Data de fi:22/05/2020
Horari:
Dilluns  19:00 a 22:00Dimecres  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs