UP

Enginyeria d'Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Incendis. Fire Engineering.

L'habilitació de tècnics d'incendis de nivell bàsic permet realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, en el marc de les funcions definides en l'article 8 de la Llei 3/2010, relatives a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat.

La Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic) és expedida per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC). Per obtenir-la és necessari superar les activitats d'aquest curs i superar un examen lliure.

Aquest curs prepara als seus participants per a la superació de les proves. Els seus professors formen part també del cos docent examinador en els exàmens oficials.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

  • Dotar d'una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions i qüestions tècniques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d'incendis.
  • Preparar-se per obtenir la certificació tècnica que permet habilitar-se per a realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, segons la normativa legal vigent.
  • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives com passives.

A qui va dirigit

  • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que vulguin certificar-se com a tècnic de prevenció d'incendis o actualitzar els seus coneixements d'acord amb la normativa vigent.
  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
14 ECTS
(96 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:19/10/2018 Data de fi:01/03/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs