UP

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Incendis. Fire Engineering.
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L'habilitació de tècnics d'incendis de nivell bàsic permet realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, en el marc de les funcions definides en l'article 8 de la Llei 3/2010, relatives a la competència municipal de verificació de les condicions de seguretat.

A Catalunya, la Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic) és expedida per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC). Per obtenir-la és necessari superar les activitats d'aquest curs i superar un examen lliure.

Aquest curs prepara als seus participants per a la superació de les proves. Els seus professors formen part també del cos docent examinador en els exàmens oficials.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

  • Dotar d'una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions i qüestions tècniques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d'incendis.
  • Preparar-se per obtenir la certificació tècnica que permet habilitar-se per a realitzar funcions d'emissió d'informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control, segons la normativa legal vigent.
  • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives com passives.

A qui va dirigit

  • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que vulguin certificar-se com a tècnic de prevenció d'incendis o actualitzar els seus coneixements d'acord amb la normativa vigent.
  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
14 ECTS
(96 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs