UP

Enginyeria Avançada de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

4a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Incendis. Fire Engineering.

El sector de la protecció en cas d'incendi 'fire engineering' està en contínua evolució, avançant contínuament en el desenvolupament de les normes que l'afecten i dels seus criteris d'interpretació, tant a nivell internacional com a nivell estatal o local, traslladant cada cop més la responsabilitat de la gestió dels riscos cap als tècnics competents en l'àmbit de la 'safety engineering' la qual cosa obliga a un continu reciclatge de les competències tècniques.

Això unit a un increment notable de la complexitat de la gestió de la seguretat i la prevenció dels establiments, activitats, edificis i infraestructures, obliga cada cop més a adoptar solucions prestacionals que requereixen de tècnics molt experts en la matèria.

Aquest curs complementa la formació de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendi i obre la porta als seus participants a fer front a aquests reptes.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

  • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis actives i passives des d'un enfocament prescriptiu o prestacional.
  • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
  • Conèixer les bases i etapes del disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i la modelització avançada i aplicar-ho a casos pràctics.
  • Dotar d'una visió global de la reglamentació de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i les guies tècniques de reconegut prestigi, tant a nivell local com a nivell internacional.

A qui va dirigit

  • Titulats universitaris de primer o segon cicle, de caràcter científic o tècnic, que estiguin en possessió de la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi de nivell bàsic, o hagin realitzat la formació en aquesta capacitació.
  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
14 ECTS
(103 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:11/01/2019 Data de fi:05/04/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs