UP

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

5a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil.

El PAU s'aplica quan l'emergència pot afectar no només a un treballador, sinó a una gran part dels treballadors, altres persones -com poden ser clients, pacients, alumnes, espectadors, etc.- o fins i tot a l'entorn. Els PAUs, de fet, es troben dins l'àmbit de protecció civil, que comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques.

El PAU ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent, per a les activitats i centres especificats.

Superant les activitats d'aquest curs s'obtindrà el Diploma de curs de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit local que permet acreditar-se com a tècnic per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil local, prèvia sol·licitud dirigida a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

  • Estar capacitat per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.

A qui va dirigit

  • Titulats universitaris de primer o segon cicle que desitgin obtenir l'acreditació com a tècnic competent per a l'elaboració de PAUs (nivell I) o actualitzar els seus coneixements d'acord amb la normativa vigent.
  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció d'alt risc, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
  • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa prepara per a l'obtenció del Diploma de curs de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit local, expedit per l'ISPC (Institut de Seguretat pública de Catalunya), que permet acreditar-se per desenvolupar l'activitat de tècnic competent en matèria d'elaboració de plans d'autoprotecció.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
7 ECTS
(47 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:29/03/2019 Data de fi:21/06/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs