UP

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Les persones, els béns materials i el medi ambient que es troben propers a un establiment industrial en el qual es trobin substàncies perilloses, estan sotmesos a uns riscos. Per poder decidir si aquest tipus de riscos és acceptable es requereix estimar la seva magnitud i la seva probabilitat d'ocurrència, el que fa necessari realitzar una anàlisi sistemàtica i completa de tots els aspectes que implica tenint en compte la presència d'un determinat establiment, les substàncies que utilitza, els equips, els procediments, etc. És el que s'anomena anàlisi de riscos.

També s'estableixen criteris generals de classificació de substàncies perilloses. Aquests criteris es basen principalment en les seves propietats fisicoquímiques, toxicològiques i ecotoxicològiques que es determinen segons uns mètodes d'assaig normalitzats, i permeten categoritzar i tenir detectat el risc potencial. El transport d'aquest tipus de substàncies suposa un risc que cal tenir controlat en tot moment.

Dins del concepte general de la protecció de la seguretat i salut dels treballadors, ocupa un lloc amb entitat pròpia la protecció dels mateixos enfront dels riscos d'explosions, per les seves greus conseqüències potencials. El risc d'explosió, ja sigui deguda a gasos / vapors inflamables o pols combustibles es dóna en els més diversos i variats processos, afectant a múltiples sectors industrials.

En aquest marc, les directives ATEX (atmosfera explosiva) estableixen les mesures necessàries per garantir la seguretat enfront de les explosions. Com ATEX es coneix al conjunt de Directives Europees que regulen les atmosferes potencialment explosives. Les directives europees han estat traslladades als drets nacionals dels estats membres, i són d'obligat compliment.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Objectius

  • Estar capacitats per realitzar els anàlisis de risc necessaris per elaborar informes i plans de prevenció i seguretat.
  • Gestionar a nivell avançat les matèries perilloses Hazmat (Hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en ATEX (Atmosferes Explosives) utilitzant metodologies de "Risk Analysis".

A qui va dirigit

  • Enginyers, titulats científico-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos, tècnics d'enginyeries i consultories.
  • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
  • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d'altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
  • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
  • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
  • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
  • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
  • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
12 ECTS
(105 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:26/04/2019 Data de fi:13/07/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.000 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs