UP

Avaluació Ambiental del Planejament

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

7a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Planificació Urbana i Sostenibilitat i del postgrau Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat.

 El curs vol proporcionar, des d'una perspectiva multidisciplinar, elements metodològics i instrumentals per a la integració dels requeriments ambientals en els plans d'urbanisme i la implantació efectiva de les noves exigències legislatives sobre l'avaluació ambiental del planejament. Amb aquesta finalitat es desenvoluparan les bases per a la integració ambiental en els diversos tipus de plans i per a la seva verificació posterior, tant pel que fa la valoració estratègica dels models i alternatives d'ordenació com a la consideració dels diversos vectors ambientals, la mobilitat sostenible, etc. Paral·lelament, s'analitzarà el contingut i dels diversos documents d'avaluació ambiental i es formularan criteris per a la seva elaboració, amb una atenció especial als informes de sostenibilitat ambiental (ISA) i a les memòries ambientals. 

S'exposaran diversos casos reals representatius i s'efectuaran tallers i exercicis pràctics tutoritzats.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Marc conceptual i jurídic de l'avaluació ambiental urbanística.
 • El procés d'avaluació ambiental. Determinació dels requeriments ambientals del planejament. Valoració estratègica dels models i alternatives d'ordenació.
 • Redacció i criteri dels documents d'avaluació: informes de sostenibilitat ambiental (ISA) i memòries ambientals. Avaluació dels diversos instruments de planejament: plans territorials parcials, plans directors urbanístics, POUM i planejament derivat.
 • Aspectes específics a l'avaluació ambiental del planejament (patrimoni natural, conectivitat ecològica i fragmentació territorial, cicle de l'aigua, qualitat acústica, mobilitat sostenible , canvi climàtic, etc.).
 • Articulació amb l'avaluació de l'impacte ambiental de projectes. Bases i verificació

A qui va dirigit?

 • Urbanistes i Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació o Arquitectes tècnics
 • Enginyers en diverses especialitats
 • Llicenciats en Ciències Ambientals
 • Biòlegs
 • Geógrafs
 • Llicenciats en Dret
 • Economistes
 • Profesionals que es dediquin a la planificació territorial.
 • Estudiants dels darrers cursos de las titulacions esmentades

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
5 ECTS
(30 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:29/03/2019 Fi classes:10/05/2019Fi programa: 31/05/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs