UP

Planificació Territorial i Urbana

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Planificació Urbana i Sostenibilitat i del postgrau Planificació Territorial.

La ciutat, el territori, és el lloc on s'expressa el conjunt de relacions econòmiques, culturals i socials. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes, cada cop més complexos. Aquests obliguen a definir d'altra manera el rol de les professions tradicionals involucrades en la planificació urbanística i territorial.

Alguns dels aspectes emergents que prenen importància creixent en l'ordenació i la gestió del territori són:

- La crisi del sistema de producció industrial.
- Els processos de divisió del treball al sí de l'activitat terciària.
- La irrupció de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
- El desenvolupament econòmic amb el criteri de sostenibilitat.
- Els canvis en l'estructura demogràfica de la població.
- Les migracions a escala planetària.
- La suburbanització residencial i el progressiu consum de sòl.
- La interdependència i la competència de l'economia i dels territoris a escala global.
- Els hàbits socials nous en el comerç i en el lleure.
- Els canvis experimentats en les infraestructures del transport i en la mobilitat, etc.

En oposició a aquests nous reptes i oportunitats de la societat contemporània, front a les renovades necessitats d'ordenar de forma racional el territori, destaca l'acusat estancament de les professions tradicionals. Les formacions acadèmiques de grau continuen ancorades, al nostre país, en la situació generada arreu la industrialització. Arquitectes, geògrafs, enginyers industrials i de camins, sociòlegs, entre d'altres titulacions, continuen essent les titulacions universitàries més relacionades amb el disseny i gestió de la ciutat i del territori, no havent aparegut, ni a Catalunya ni a Espanya, noves expressions professionals capacitades per a planificar la complexitat del territori que caracteritza el segle XXI.

Impulsat per:

  • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

Els objectius específics són:

- Analitzar l'evolució de la problemàtica territorial i urbana generada a partir de la revolució industrial i els successius instruments i tècniques de planificació apareguts per fer-ne front.
- Analitzar les estructures urbanes i dels elements de configuració territorial, així com l'estudi de les eines actuals de planificació. (legislació, plans, tècniques d'ordenació, sistemes territorials, gestió de la mobilitat, participació, etc.)

A qui va dirigit?

- Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (Arquitectes i Enginyers).
- Llicenciats en Econòmiques, Geografia, Sociologia.
- Enginyers Tècnics o Superiors de diverses especialitats, planificadors o similars.
- Professionals que vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori i tècnics d'administracions públiques, per exemple departaments de medi ambient o d'altres.
- Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a la planificació del territori i la ciutat i les seves condicionants i implicacions mediambientals.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
10 ECTS
(60 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/10/2019 Fi classes:16/12/2019Fi programa: 09/01/2020
Horari:
Dilluns  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
1.425 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs