UP

Gestió i Direcció de Projectes

Places exhaurides

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

14a EDICIÓ
UPC School

La gestió de projectes informàtics, i de l'àmbit tecnològic en general, s'ha convertit en una eina imprescindible per a l'execució de tota mena de projectes enfocats a la mateixa empresa final i/o per a clients de les consultores i/o integradores en general que tinguin la necessitat d'aquest tipus de projectes. Això suposa conèixer les etapes o el cicle de vida d'un projecte informàtic i en general tecnològic, i saber aplicar, en tot moment, les metodologies i les millors pràctiques (tant les més àgils, com ara Scrum, com les tradicionals, com en el cas de PMBOK, impactant en conceptes com el Lean Startup) que hi ha al mercat, per definir i dur a terme d'una manera adequada projectes del sector tecnològic.

Al sector de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), hi ha molts professionals que en el seu dia a dia han de gestionar projectes i necessiten disposar de les eines necessàries perquè el seu resultat sigui el que n'esperen les empreses. Actualment, totes les pimes, i en general totes les empreses, realitzen projectes d'àmbit informàtic o tecnològic a les seves organitzacions. Aquests projectes van des de la implantació d'un ERP (com SAP, Axapta Navision, SAGE, etc.) o un CRM (Sals Force, Siebel, etc.) fins a posar en marxa un web, l'e-commerce o projectes relacionats amb la transformació digital o l'era digital, com ara els vinculats a apps i la mobilitat, tant amb tauletes com amb smartphones o de l'àmbit de sistemes, com per exemple la posada en marxa d'Office 365, VMware, etc. Sovint, aquestes empreses no disposen de prou coneixement sobre les eines i les metodologies més adequades per assolir amb èxit els projectes de què són responsables o en què participen, com ara la definició de l'àmbit del projecte, el pla de qualitat, la gestió dels riscos, els seus costos, o determinar mitjançant Scrum les diferents històries, la preparació i el llançament de sprints, etc.

Es proposa una formació específica en l'àmbit de la direcció i gestió de projectes que abordi els diferents aspectes que permetran introduir i consolidar els assistents en els conceptes i les tècniques de la gestió de projectes informàtics i de l'àrea tecnològica. Així, es treballaran les diferents metodologies i les millors pràctiques que hi ha al mercat, des de les àgils fins a les tradicionals, com ara PMBOK, Scrum, METODE3, etc.

Aplicar correctament una metodologia de gestió de projectes informàtics, i en general de l'àmbit tecnològic, permet que l'empresa estalviï molts diners, ja que generarà productes o serveis de millor qualitat i, al mateix temps, més ingressos, en poder posar en marxa projectes d'una manera més adequada als resultats substancials.


Objectius

• Introduir els conceptes de projecte i de gestió de projectes, utilitzats al PM (Project Management), PMBOK, PMI (Project Management Institute) i les metodologies àgils en Scrum.

• Conèixer tot el cicle de vida d'un projecte informàtic tecnològic per aplicar-lo i perquè tingui èxit, escollint la millor manera de dur-lo a terme (mitjançant mètodes àgils, com Scrum, o altres models o millors pràctiques, com PMBOK o híbrids).

• Planificar una gestió de projectes ajustada a la realitat tenint en compte totes les variables (gestió de riscos, gestió de la qualitat, gestió de les proves, etc.) que intervenen en el marc de l'execució de projectes.

• Dirigir projectes informàtics tenint en compte la tecnologia i les persones, a la recerca de les metodologies de treball més adequades per minimitzar la resistència al canvi per part de les persones participants en el projecte.

• Mostrar les eines i les tècniques més utilitzades, enfocades a la selecció, la planificació, l'execució, el seguiment, el control i, finalment, el tancament del projecte.

• Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals de projectes informàtics.

• Treballar en equip i adquirir la capacitat de saber gestionar un projecte.

A qui va dirigit

• Caps de projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic que necessiten una visió més global i com aportar solucions a les problemàtiques de la gestió de projectes.

• Consultors, analistes, analistes-programadors, tècnics, administradors i personal que hagi de gestionar o participar en projectes informàtics o de l'àmbit tecnològic.

• Responsables de l'àrea de les tecnologies de la informació.

Sol·licita informació
Enviar
610548181

Crèdits:
4 ECTS
(36 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:iniciat (maig 2017)
Horari:
Dimarts  19:00 a 22:00Dijous  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs