UP

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua Online.

Presentació

UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Valoracions Immobiliàries Internacionals i del postgrau Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals.

Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració. S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació. Es fa un repàs detallat dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació" i s'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals limitatius de la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.

Impulsat per

Objectius

  • Aplicar amb destresa les diferents tècniques de valoració immobiliària no reglades, i saber quan s'ha d'aplicar una o l'altra, així com les seves potencialitats i limitacions.
  • Distingir conceptes com a valor, preu i cost.
  • Comptar amb criteris per poder determinar preus, valors, taxes d'ocupació, rendibilitat, etc.
  • Conèixer el procés de formació dels valors i els agents que intervenen per poder orientar el procés valoratiu.
  • Conèixer el procés de valoració i  els  diferents formats de *reporting a l'efecte de valoracions.
  • Computar crèdits per al seu reconeixement en els Minimum Educational Requirements per optar per la distinció com European Recognized Valuer del The European Group of Valuers' Associations a través de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.

A qui va dirigit

  • Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret, Geografia, i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
  • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
  • Professionals que es dediquin a les valoracions immobiliàries, a realitzar valoracions i peritatge i vulguin aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Este programa se ofrece en metodología on-line, a través de un entorno virtual de aprendizaje que permitirá al alumno:

Acceder a todos los materiales en soporte digital
. Documentación, ejercicios, videos, tutoriales y recursos complementarios.
Sesiones Online Adobe Connect. Sesiones de video on-line con la plataforma Adobe Connect. Esta tecnología permite a los alumnos interactuar en directo y comunicarse con el profesorado y con los compañeros simulando un aula real.
Seguimiento tutorizado. Los docentes guiarán el proceso de aprendizaje de los módulos y el proyecto final proponiendo preguntas en el foro, respondiendo consultas grupales e individuales y las aclaraciones necesarias para las actividades evaluativas. El asesoramiento al alumno será continuado a lo largo el curso y se realizará a través de los canales de comunicación directa de la plataforma: mensajes, foros, videoconferencias, etc.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
11 ECTS
(60 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2018 Data de fi:desembre de 2018

Import de la matrícula:
1.545 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs