UP

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua Online.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Valoracions Immobiliàries. European Master o en el marc del postgrau Valoracions Immobiliàries Internacionals i Desenvolupament Professional.

En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració. S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació. Es fa un repàs detallat dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació" i s'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals limitatius de la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.

Objectius

  • Aplicar amb destresa les diferents tècniques de valoració immobiliària no reglades, i saber quan s'ha d'aplicar una o l'altra, així com les seves potencialitats i limitacions.
  • Distingir conceptes com a valor, preu i cost.
  • Comptar amb criteris per poder determinar preus, valors, taxes d'ocupació, rendibilitat, etc.
  • Conèixer el procés de formació dels valors i els agents que intervenen per poder orientar el procés valoratiu.
  • Conèixer el procés de valoració i  els  diferents formats de *reporting a l'efecte de valoracions.
  • Computar crèdits per al seu reconeixement en els Minimum Educational Requirements per optar per la distinció com European Recognized Valuer del The European Group of Valuers' Associations a través de l'Associació Espanyola de Valoració Immobiliària i Urbanística.

A qui va dirigit

  • Arquitecte, Arquitecte Tècnic,  graduat o titulat en Ciències de l'Edificació, Economia, Administració d'empreses, Ciències Empresarials, Enginyeria Civil, Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins, Enginyeria en Agronomia, Dret, Geografia, i titulacions afins, o que es trobin en l'últim any dels estudis i vulguin assegurar un futur professional ja sigui en l'àmbit privat o públic.
  • Professionals que vulguin expandir les seves competències perquè es dediquen a la promoció immobiliària, al facility managment, a la gestió immobiliària, a la gestió de patrimonis familiars (family offices), o són empresaris. Que es desenvolupin com a Agent de la Propietat Immobiliària, Analista de Risc, Analista d'Inversions, Administració de Finques, Arquitecte Municipal, Secretari Municipal, en els Serveis Jurídics i Econòmics, i professions afins.
  • Professionals que es dediquin a les valoracions immobiliàries, a realitzar valoracions i peritatge i vulguin aprofundir en aquests coneixements, sota un programa geogràfica i temporalment flexible.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
10 ECTS
(60 hores lectives)

Import de la matrícula:
1.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Descarregar en PDF | 930,56 kB
Imprimeix tot el curs