UP

Ciberseguretat en Infraestructures Crítiques i Dispositius Mòbils

Places exhaurides

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Cybersecurity Management.

Aquest curs aborda el problema de la seguretat dels sistemes de control (SCADA) de la producció i operació dels serveis ofertats per una empresa o indústria. A més, s'aborda també la seguretat dels sistemes de telefonia mòbil, tant des del punt de vista de la infraestructura, com dels terminals d'usuari.

En ocasions és necessari la realització d'auditories tècniques en les que toca endinsar-se en entorns poc comuns o difícils de testejar degut a la seva naturalesa. Amb l'aparició dels Smartphones la societat ha modificat els seus hàbits ja que s'empren els dispositius mòbils per tot, excepte quasi pel què realment han estat dissenyats, que és per realitzar trucades. Degut a la quantitat d'informació, tant personal com de negoci que poden emmagatzemar aquests dispositius, es transformen en un actiu en el que la seguretat ha de tenir-se en compte.

Durant el curs es mostrarà com enfocar aquest tipus de revisions tècniques referents a dispositius mòbils (iOS i Android), en què difereixen de la resta i quins aspectes tècnics cal tenir en consideració.

Per altra banda, també es revisarà com procedir davant d'altres tipus d'entorns poc comuns degut a l'exclusivitat que gestionen els propis fabricants i a l'ús de protocols de comunicació històrics, com són els sistemes SCADA.


Objectius

 • Capacitar per administrar i operar la seguretat dels equips de control d'un entorn d'operació i producció industrial, garantint la ciberseguretat d'infraestructures crítiques.
 • Capacitar per oferir serveis de consultoria i auditoria de seguretat SCADA i aplicacions per dispositius mòbils en una empresa especialitzada.
 • Conèixer els aspectes tècnics relacionats amb la comunicació entre els equips de control industrial SCADA.
 • Conèixer les característiques de seguretat dels sistemes operatius de dispositius mòbils més empleats, minimitzant els riscos als que es puguin exposar els usuaris administradors dels mateixos i identificar les mesures necessàries per a protegir-los.

A qui va dirigit

 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers, titulats científic-tècnics interessats en obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables TI.
 • Advocats que es vulguin especialitzar en delictes informàtics.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
5 ECTS
(28 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:març de 2017 Data de fi:maig de 2017
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Import de la matrícula:
1.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs