UP

Operació d'un CERT: Ciber-SOC

Places exhaurides

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Cybersecurity Management.

Aquest curs aborda el problema de l'operació dels serveis ofertats per equips de coordinació de resposta a incidents (CERT), i els d'un centre d'operacions de ciberseguretat local (Cyber-SOC).

La coordinació d'incidents de seguretat és una funció requerida especialment per grans empreses i multinacionals, amb diversos centres de càlcul, repartits en diverses localitzacions. La tasca de coordinació normalment és assignada a persones amb una certa experiència (sèniors), i està regulada per unes recomanacions de FIRST i el CERT/CC de USA, que estableixen una sèrie de requeriments per reconèixer un CERT.

L'operació d'un Cyber-SOC requereix coneixements bàsics d'operació de les eines de protecció d'una infraestructura informàtica i de comunicacions, però també els treballs de planificació i definició de procediments de treball. En l'actualitat hi ha una demanda constant de professionals per aquest tipus de llocs de treball, ja que la nova directiva europea de ciberseguretat obliga a les empreses a instal·lar i mantenir equips de ciberprotecció, i a comunicar-se amb altres equips de resposta a incidents (CSIRT) per coordinar i optimitzar la reacció davant un incident greu.

Durant el curs s'ensenyarà l'operació de les eines més habituals d'un Cyber-SOC i les millors pràctiques per la comunicació d'incidents i l'intercanvi d'informació rellevant amb els CERT del govern i d'altres organitzacions del sector de l'organització per la que treballi l'alumne.

Objectius

 • Capacitar per administrar i operar la seguretat dels equips de control d'un entorn d'operació de sistemes informàtics i de comunicacions, garantint la ciberseguretat de la infraestructura i les dades que gestioni.
 • Capacitar per oferir serveis de resposta i coordinació d'incidents de ciberseguretat en un centre aïllat o en una organització amb diversos centres de càlcul.
 • Conèixer els aspectes tècnics relacionats amb els procediments d'instal·lació, configuració, operació i apedaçat de sistemes de protecció perimetral i de continguts.
 • Conèixer les característiques i limitacions dels sistemes de ciberseguretat
 • Identificar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels sistemes.

A qui va dirigit

 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers, titulats científic-tècnics interessats en obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables TI.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
6 ECTS
(44 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:23/01/2018 Data de fi:05/03/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
1.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs