UP

Operació d'un CERT: Ciber-SOC

Curs de formació contínua Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Cybersecurity Management.

Aquest curs aborda el problema de l'operació dels serveis ofertats per equips de coordinació de resposta a incidents (CERT), i els d'un centre d'operacions de ciberseguretat local (Cyber-SOC).

La coordinació d'incidents de seguretat és una funció requerida especialment per grans empreses i multinacionals, amb diversos centres de càlcul, repartits en diverses localitzacions. La tasca de coordinació normalment és assignada a persones amb una certa experiència (sèniors), i està regulada per unes recomanacions de FIRST i el CERT/CC de USA, que estableixen una sèrie de requeriments per reconèixer un CERT.

L'operació d'un Cyber-SOC requereix coneixements bàsics d'operació de les eines de protecció d'una infraestructura informàtica i de comunicacions, però també els treballs de planificació i definició de procediments de treball. En l'actualitat hi ha una demanda constant de professionals per aquest tipus de llocs de treball, ja que la nova directiva europea de ciberseguretat obliga a les empreses a instal·lar i mantenir equips de ciberprotecció, i a comunicar-se amb altres equips de resposta a incidents (CSIRT) per coordinar i optimitzar la reacció davant un incident greu.

Durant el curs s'ensenyarà l'operació de les eines més habituals d'un Cyber-SOC i les millors pràctiques per la comunicació d'incidents i l'intercanvi d'informació rellevant amb els CERT del govern i d'altres organitzacions del sector de l'organització per la que treballi l'alumne.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Capacitar per administrar i operar la seguretat dels equips de control d'un entorn d'operació de sistemes informàtics i de comunicacions, garantint la ciberseguretat de la infraestructura i les dades que gestioni.
 • Capacitar per oferir serveis de resposta i coordinació d'incidents de ciberseguretat en un centre aïllat o en una organització amb diversos centres de càlcul.
 • Conèixer els aspectes tècnics relacionats amb els procediments d'instal·lació, configuració, operació i apedaçat de sistemes de protecció perimetral i de continguts.
 • Conèixer les característiques i limitacions dels sistemes de ciberseguretat
 • Identificar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels sistemes.

A qui va dirigit

 • Graduat, Llicenciatura o Enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers, titulats científic-tècnics interessats en obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables TI.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
6 ECTS
(44 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:gener de 2019 Data de fi:març de 2019
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona

Import de la matrícula:
1.600 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs