UP

Avançat de Dinàmica de Sistemes

Curs de formació contínua Online.

Presentació

9a EDICIÓ
UPC School

MATRÍCULA OBERTA al llarg de tot l'any acadèmic.

Objectius

Aquest curs té per objectiu abordar aspectes específics de la creació de models de simulació aplicant la Dinàmica de Sistemes, necessaris per aprofitar al màxim les prestacions que el software ens ofereix.
És un curs amb un enfocament molt pràctic. L'estructura del programa es basa en l'exposició d'un cas que l'alumne ha de fer seguint els passos que se li ensenyen per adquirir pràctica en cadascun dels temes que s'exposen. A continuació es proposen un o diversos exercicis que es demana que treballi aplicant el que han après.
El contingut s'ha depurat tot el possible per aconseguir un aprenentatge ràpid, complet i endreçat.

A qui va dirigit

- Estudiants, que han de realitzar un projecte final de carrera, tesi doctoral o similar, i desitgen incloure en el document els resultats d'un model de simulació que aportació major credibilitat a les conclusions. A més a més, el model de simulació els permet una ordenació més eficaç del treball realitzat i una exposició pública de major claredat.

- Professors, de qualsevol àmbit del coneixement, que desitgen incloure els models de simulació dins de la seva activitat docent, o ampliar el contingut actual de les seves classes amb una eina que permeti integrar fàcilment els aspectes quantitatius i qualitatius de la seva temàtica.

- Investigadors, que desitgen abordar la complexitat del tema que analitzen amb ajuda d'un programari de simulació que integri en un únic format una gran quantitat d'informació, per poder validar les seves hipòtesis de treball, i realitzar una anàlisi estadística de sensibilitat del sistema a diferents canvis.

- Consultors, que desitgen analitzar la coherència de diferents escenaris futurs, i poder avaluar l'impacte en aquests escenaris de diferents accions, utilitzant un business game que permeti l'explicació clara i convincent a l'usuari final.

- Professionals, en empreses o institucions públiques, que han d'identificar les formes més eficients d'aconseguir els reptes que han assumit, amb un programari de simulació que permeti un ràpid aprenentatge i una gran facilitat de maneig per a persones que ho han d'usar de forma esporàdica.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
5 ECTS
(50 hores lectives)

Dates de realització:
Lliure
Horari:
Lliure

Import de la matrícula:
700 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs