UP

Fonts i Organització de les Dades. La Seva Explotació i Tendències Emergents

Curs de formació contínua Semipresencial.

Presentació

20a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Sistemes d'Informació Geogràfica i del postgrau Tecnologies SIG.

En aquesta primera presa de contacte amb el món dels SIG, el punt de partida per poder treballar amb un Sistema d'informació geogràfica és saber què és i d'on surt la informació gràfica. Amb aquesta finalitat es dóna una base cartogràfica als alumnes tractant temes com els diferents formats d'arxiu, tipus de cartografia CAD, etc. A partir d'aquí, el següent pas és analitzar i explotar la informació gràfica. No s'utilitza una única eina sinó que, tot i treballar fonamentalment amb ArcGIS i QGIS, l'objectiu és transmetre de manera clara els conceptes del SIG i permetre a l'alumne que pugui utilitzar indistintament les diverses eines del mercat tant les actuals com les que puguin sorgir en el futur.

I en aquesta direcció, mirant cap al futur, ens endinsarem en el món de les tecnologies emergents, cap on evolucionen les dades, la seva disponibilitat, el seu ús, etc.

El darrer pas és guardar tota aquesta informació i en aquest sentit, l'objectiu és ensenyar la inicialització i la càrrega de dades gràfiques en el sistema fent la instal·lació i configuració d'una base de dades.

Impulsat per:

 • Centre de Política de Sòl i Valoracions

Objectius

 • Interpretar una cartografia i treballar amb ella.
 • Entendre els conceptes bàsics de la cartografia.
 • Treballar amb qualsevol eina SIG existent.
 • Analitzar i explotar la informació geoespacial.
 • Assolir uns coneixements bàsics de programació.
 • Creació de programes senzills per construir eines.
 • Iniciar-se en l'entorn de les bases de dades.

A qui va dirigit?

D'entrada, qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial està capacitat per fer el màster, per tant, els àmbits dels que poden provenir els alumnes són molt diversos i nombrosos.

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, periodisme, ciències socials, arqueologia, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals, biologia, geologia, topografia, geodèsia, etc.
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Professionals dedicats a la cooperació i el desenvolupament .
 • Professionals del sector sanitari, agricola, del turístic, empresarial, etc.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitas de negoci en aquest àmbit.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa es realitza en la modalitat de semipresencialitat. L'alumne realitzarà diferents tallers i pràctiques a classe que seran obligatoris i puntuables. Per la realització de les pràctiques fora de l'aula, l'alumne disposarà de manuals de suport i assistencia dels professors.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
13 ECTS
(78 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:desembre de 2019
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.800 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs