UP

Fonts, Organització i Explotació de Dades Gràfiques

Curs de formació contínua Semipresencial.

Presentació

19a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Sistemes d'Informació Geogràfica o en el marc del postgrau Tecnologies SIG.

En aquesta primera presa de contacte amb el món dels SIG, el punt de partida per poder treballar amb un Sistema d¿informació geogràfica és saber què és i d¿on surt la informació gràfica. Amb aquesta finalitat es dóna una base cartogràfica als alumnes tractant temes com els diferents formats d¿arxiu, tipus de cartografia CAD,  etc. A partir d¿aquí, el següent pas és analitzar i explotar la informació gràfica. No s¿utilitza una única eina sinó que, tot i treballar principalment amb ArcGIS, l¿objectiu és transmetre de manera clara els conceptes del SIG i permetre a l¿alumne que pugui utilitzar indistintament les diverses eines del mercat. El darrer pas és guardar tota aquesta informació i en aquest sentit, l¿objectiu és ensenyar la inicialització i la càrrega de dades gràfiques en el sistema fent la instal·lació i configuració d¿una base de dades.

Objectius

 • Interpretar una cartografia i treballar amb ella.
 • Entendre els conceptes bàsics de la cartografia.
 • Treballar amb qualsevol eina SIG existent.
 • Analitzar i explotar la informació geoespacial.
 • Assolir uns coneixements bàsics de programació.Creació de programes senzills per construir eines.
 • Iniciar-se en l¿entorn de les bases de dades.

A qui va dirigit

 • Llicenciats i diplomats d'àmbits socials com economia, geografia, polítiques, etc.
 • Llicenciats i diplomats d'àmbits científics i tecnològics com ciències físiques i ambientals.
 • Geògrafs, topògrafs, arqueòlegs, geòlegs,...
 • Responsables de negoci, directors d'estratègia i emprenedors que vulguin explorar noves oportunitats de negoci en aquest àmbit.
 • Arquitectes i enginyers tècnics.
 • Enginyers de camins, canals i ports i enginyers tècnics d'obra pública.
 • Enginyers industrials de diferents especialitzacions.
 • Enginyers de telecomunicacions i informàtics i les seves especialitats tècniques.
 • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
 • Qualsevol professional que vulgui treballar amb dades que tenen component geoespacial.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

Crèdits:
14 ECTS
(100 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:08/01/2018Fi programa: 23/01/2018
Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
1.850 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs