UP

SIG: Estudis Mediambientals

Curs de formació contínua Semipresencial.

Presentació

17a EDICIÓ
UPC School

Aquest curs de formació contínua es pot cursar independentment o en el marc del màster Sistemes d'Informació Geogràfica o en el marc del postgrau Aplicacions Mediambientals del SIG.

En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

Les eines SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) són una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques, dissenyades per a capturar, emmagatzemar, analitzar i desplegar la informació geogràficament referenciada. En la societat en què vivim, aquesta informació és clau, perquè resulta un actiu estratègic que aporta coneixement i valor afegit a les organitzacions actuals. L'aparició de noves tecnologies de la informació i la comunicació ha propiciat el desenvolupament de noves aplicacions i noves maneres d'entendre i gestionar el nostre entorn.

El SIG funciona com una base de dades amb continguts geogràfics, que es troba associada per un identificador comú als objectes gràfics d'un mapa digital. El sistema permet separar la informació en diferents capes temàtiques i les emmagatzema independentment. Així, dóna la possibilitat de relacionar la informació existent a través de la topologia dels objectes, i en genera una de nova. La tecnologia dels Sistemes d'Informació Geogràfica pot ser utilitzada per a investigacions científiques, la gestió dels recursos, la gestió d'actius, l'arqueologia, l'avaluació de l'impacte ambiental o la planificació urbana, per citar-ne alguns exemples.

A més de mostrar totes les possibilitats que ens donen aquestes eines, el curs ofereix uns coneixements tecnològics i operatius dels sistemes actuals, habilitats pràctiques en la utilització de les eines tecnològiques i informàtiques actuals, i capacitat per l'anàlisi espacial del territori. Això permet millorar la gestió de la ciutat i del medi ambient. Existeix una gran demanda de professionals qualificats amb coneixements en SIG i pràctica en els dispositius tecnològics i operatius dels sistemes actuals.

Objectius

  • Conèixer els àmbits i vectors mediambientals i la seva cartografia associada.
  • Creació, organització, gestió i explotació d'informació d'espais naturals amb eines SIG.
  • Realitzar estudis d'impacte ambiental, mapes de vulnerabilitat i altres anàlisi mediambientals amb eines SIG.
  • Elaborar estudis de plans d'acció local i agendes 21.

A qui va dirigit

  • Tècnics de les àrees de gestió i administració del territori, de l'àmbit públic o privat.
  • Professionals liberals que portin a terme la seva tasca en àrees on el component geoespacial de les dades que gestionen sigui un actiu important de la informació corporativa.
  • Informàtics tècnics o superiors.
  • Geògrafs.
  • Arquitectes.
  • Enginyers.

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Maig de 2018

Crèdits:
7 ECTS
(50 hores lectives)

Horari:
Dilluns  17:00 a 21:00Dimecres  17:00 a 21:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
950 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs