UP

Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts

Postgrau Online.

Direcció i professorat

5a EDICIÓ
UPC School

Direcció Acadèmica

 • López Almansa, Francesc
  Beng. MSc. PE. PhD. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells.

Coordinació

 • Al Farah, Bashar
  Beng. MSc. PE. PhD en enginyeria sísmica i dinàmica d'estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.

Professorat

 • Al Farah, Bashar
  Beng. MSc. PE. PhD en enginyeria sísmica i dinàmica d'estructures de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
 • Álvarez Cabal, Ramón
  BEng. MSc. PE. PhD. Professor de la Universitat Politècnica de Madrid des de 1982. 10 projectes de recerca, la majoria d'ells internacionals. Ha impartit cursos i conferències en universitats i centres de recerca a Europa i Amèrica Llatina (Caracas, Lisboa, Londres, Santiago de Xile, Utrecht, Wroclaw, Mèxic, entre d'altres). Nomenat com a expert per organitzacions internacionals com OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord) i UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). Ha escrit 6 llibres, més de 15 articles científics, monografies i altres documents. Membre del comitè d'elaboració del codi de disseny sísmic espanyol i del Document Nacional d'Aplicació del Eurocodi 8. Enginyer sènior a INTEMAC (empresa dedicada al control de qualitat i estudis de patologia en la construcció) des de 1989; responsable del control de qualitat de diversos edificis singulars. Coordinador de l'equip d'assistència tècnica després del terratrèmol de Lorca (Espanya).
 • Arnedo Pena, Alfredo
  Beng. MSc. PE. PhD. Àmplia experiència en ensenyament en estructures d'acer. Professor dels Programes de Mestratge "Enginyeria Estructural en Arquitectura" i "Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural" a la UPC. Àmplia experiència professional en disseny sisme-resistent (INYPSA 1984-1999), especialment en centrals nuclears. Experiència professional en disseny sísmic, protecció contra impactes i explosions (SENER 2003-actualitat). Delegat espanyol en el comitè del Eurocodi 3 part 1.3. Delegat espanyol del Comitè d'Execució CEN / TC 135. delegat espanyol a la norma ISO/ TC98/SC3/WG9 i GT4, treballant en la revisió de la norma ISO 3010 "accions sísmiques en estructures" i sobre un nou codi d'accions accidentals. Autor d'un llibre sobre estructures d'acer i de més de 20 articles científics. Participació en vuit projectes d'investigació finançats per institucions públiques i privades.
 • Benavent Climent, Amadeu
  Barch. (1988, Univ. Politècnica de València). MSc. PE. PhD. (1998, Univ. de Tòquio). Catedràtic de la Univ. de Granada (2000-2012) i de la Univ. Politècnica de Madrid (2012-actualitat). Activitat investigadora en disseny sísmic basat en l'energia i en desenvolupament de dissipadors d'energia per a protecció sísmica d'edificis; aquesta activitat implica intensa experimentació, simulació numèrica avançada i desenvolupament de nous criteris de disseny. La transferència de tecnologia ha generat l'aplicació de dissipadors d'energia en dos edificis a Espanya. Més de 120 publicacions, la majoria d'elles treballs publicats en revistes internacionals altament qualificades. 9 tesis doctorals i 16 projectes fins de carrera, tots ells relacionats amb l'enginyeria sísmica. 12 projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, sent promotor i investigador principal en 8 d'ells.
 • Bozzo Rotondo, Luis
  Beng. (1987, Universitat Nacional d'Enginyeria, Lima) MSc. PE. PhD. (1992, Universitat de Califòrnia, Berkeley). Professor assistent (1989-1992 Universitat de Califòrnia) i professor associat (1993-2004 Universitat de Girona). Més de 100 treballs d'investigació en revistes científiques i conferències. Enginyer principal en DIRESA, Lima (1983-1998). Fundador de LUIS BOZZO ESTRUCTURES I PROJECTES, Barcelona (2003-present). Activitat investigadora en desenvolupament d'un nou element finit (CI8m) per a modelització acurada de cobertes de grans llums i, sobretot, en dissipadors d¿energia per a protecció sísmica d'estructures d'edificació ("Shear Link Bozzo") . Dissenys més notables: aïllament de base d'un hospital a Barcelona, pont atirantat en corba JVC (Mèxic), cúpules del Santuari dels Màrtirs a Mèxic (l'església més gran en construcció a tot el món), Cub I i Cub II torres a Zapopan Mèxic, torre Paradox de 60 plantes a Santafé, Mèxic, entre d'altres.
 • Cabanillas Rodríguez, Jorge Luis
  BEng. (2000, Universitat Nacional d(Enginyeria, Lima) MSc. (2011, Universitat Nacional d'Enginyeria; 2015, Universitat Politècnica de Catalunya) PE. Completant actualment la seva tesi doctoral a la Univ. Pol. de Catalunya. Setze anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'estructures d'enginyeria civil (edificis, instal·lacions industrials, cobertes de gran llum, ponts, etc.) en regions sísmiques, sobretot a Sud-Amèrica. Experiència en programes d'anàlisi estructural: SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge, Perform 3D, CSiCol, entre altres. Fundador de DISEÑO DE PROYECTOS EN INGENIERÍA (Perú). Representant de CSI (Computers & Structures, Inc.) per Sud-amèrica i el Carib. Àmplia experiència docent en cursos de formació per a enginyers civils i arquitectes. Dissenys destacables: pont atirantat per al metro de Santo Domingo (Rep. Dominicana) de 520 m de longitud, ponts en arc a Puyo (Equador) i Moquegua (Perú), entre d'altres.
 • Chacón Flores, Rolando
  BEng. MSc. PE. PhD. Professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor dels programes de Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció i en Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la UPC. Autor de més de 50 treballs de recerca publicats en revistes científiques i presentats en congressos científics internacionals. Investigador en actiu en projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats. Membre del Comitè Científic TC8 de la European Convention of Constructional Steelwork.
 • Ledesma Villalba, Alberto
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Trenta anys d'experiència docent i investigadora en aquest camp, incloent models numèrics en geomecànica, sòls no saturats, esllavissades de terra i dinàmica del terreny. Supervisor de 12 tesis doctorals. Participació i coordinació en projectes d¿investigació finançats per la Comissió Europea. Més de 150 publicacions, la majoria d'elles treballs publicats en revistes internacionals d'alt prestigi. Assessor geotècnic de diverses empreses i administracions a Espanya i altres països europeus i americans, amb participació en grans excavacions, túnels urbans i preses de terra. Membre actiu del Comitè Internacional de control de la construcció de túnel del tren d'alta velocitat creuant Barcelona al costat d'edificis d'alt valor històric.
 • López Almansa, Francesc
  Beng. MSc. PE. PhD. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells.
 • Roca Fabregat, Pere
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Romo Martín, José
  Enginyer de Camins, Canales i Ports. Professor de la Universidad Politécnica de Madrid. Més de 100 articles i publicacions científiques i tècniques. President d'ACHE (Associació Espanyola de formigó) 2014 -2017 i del grup espanyol d'IABSE durant 2003-2009. Representant espanyol en IABSE des de 2003. Premiat amb la medalla de ACHE, 2008. Experiència professional en ponts de carretera i per als vianants i edificis des de 1983 (Soci i CEO de FHECOR). Projectista d'un important nombre de ponts i edificis, molts d'ells singulars (ponts de gran llum, i cobertes de gran llum).
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 706 80 35

Crèdits:
20 ECTS
(160 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/04/2019 Fi classes:05/12/2019Fi programa: 28/02/2020

Import de la matrícula:
3.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs