UP

Tècniques d'Adoberia

Postgrau Online.

Direcció i professorat

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Direcció Tècnica de l'Adobatge.

Direcció Acadèmica

 • Bacardit Dalmases, Anna
  L'any 1994 va obtenir el títol d'Enginyeria Tècnica Industrial Química per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2003 va obtenir el títol d'Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2005 va obtenir el títol de doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. L'any 2001 va estudiar el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge. Des de l'any 1995 fins al 1999 va treballar al laboratori tècnic de BASF-Curtex. Des del 1999 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada.Interessos de recerca: Desenvolupament de processos d'adobatge innovadors i sostenibles.

Professorat

 • Bacardit Dalmases, Anna
  L'any 1994 va obtenir el títol d'Enginyeria Tècnica Industrial Química per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2003 va obtenir el títol d'Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. L'any 2005 va obtenir el títol de doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. L'any 2001 va estudiar el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge. Des de l'any 1995 fins al 1999 va treballar al laboratori tècnic de BASF-Curtex. Des del 1999 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada.Interessos de recerca: Desenvolupament de processos d'adobatge innovadors i sostenibles.
 • Borràs Fillat, Maria Dolors
  L'any 1978 va obtenir el títol d'Enginyer Tècnic en Química Industrial a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada. Després de treballar en una empresa de fabricació de productes pel sector adober, s'integra a l'Escola Superior d'Adoberia on imparteix classes de Formació Professional fins l'any 1990 en que passa a exercir de professora de pràctiques de química a l'EEI. L'any 1999 realitza el Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge i passa a formar part del professorat de l'EEI en l'especialitat d'Adoberia, participa en projectes d'investigació pel sector adober amb diverses publicacions d'articles en revistes i pòsters en congressos especialitzats. Interessos de recerca: Recerca de tecnologies netes en el sector de la pell.
 • Combalia Cendra, Felip
  Enginyer Tècnic en Química Industrial (UPC, 1999) i Enginyer en Organització Industrial (UPC, 2006). La seva experiència professional ha estat centrada en l'àmbit de la indústria adobera: Producció, gestió i adequació mediambiental del sector. Des de l'any 2009 està vinculat a l'EEI (l'Escola d'Enginyeria d'Igualada) com a professor.
 • Font Vallés, Joaquim
  Doctor en Química per la Universitat de Barcelona i Màster en Dirección Técnica del Curtido per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1984. Ha estat responsable de diferents assignatures de química i enginyeria química, però la major dedicació és a l'àrea de la química analítica aplicada, tant en l'àmbit de l'enginyeria tècnica química com en el d'adoberia. Interessos de recerca: Responsable del laboratori de serveis de l'Escola des del 1988. Treballa en el desenvolupament i implementació de noves metodologies d'anàlisi química aplicades als sectors de la pell, biocombustibles, químic, de fertilitzants, pesticides i fitosanitaris, gestió d'aigües residuals, i arqueometria química - patrimoni industrial. El seu caràcter instrumental fa que sigui una línia de recerca que apart de la seva dinàmica pròpia dóna suport a totes les altres de l'Escola, per afrontar les seves necessitats d'anàlisi i assaig.
 • Martí Bernadas, Joan Francesc
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB. Postgrau d'adoberia i postgrau de Gestió industrial de l'aigua per la UPC. Màster en Gestió i Auditories Ambientals per UPC. Àmbit de recerca: gestió i tractament d'aigües, aplicacions biotecnològiques.
 • Morera Prat, Josep Maria
  Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona l'any 1982. Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona l'any 1994. Postgrau en Técnicas de Curtición per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1991. Màster en Direcció Tècnica de l'Adobatge per la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1999. Des de 1985 treballa a la EUETII. Interessos de recerca: millora en la sostenibilitat dels processos d'adoberia. Tecnologies netes.
 • Ollé Otero, Lluís
  Enginyer tècnic en química industrial (UPC, 1978). Llicenciat en ciències químiques (UNED, 1997). Doctor en química (UB, 2003). Postgrau en tècniques d'adobatge (UPC, 1993) i màster en direcció tècnica d'adobatge (UPC, 1996). Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1997 i director del Consorci Escola Tècnica d'Igualada, que gestiona l'EEI, des de la seva creació l'any 2001. La trajectòria científica l'ha desenvolupat en el camp d'aplicació de l'adoberia, investigant i desenvolupant processos que s'adaptin a les noves exigències mediambientals i a les noves normatives físico-químiques del sector, tant d'acabats com en fase humida. Forma part de l'equip investigador del grup de recerca Engibio. Té diverses publicacions indexades i projectes europeus, del MEC, autonòmics i de transferència i innovació científica en empreses estrangeres.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
18 ECTS
(210 hores lectives)

Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs