Array ( [0] => 00000 [1] => [2] => )
SQL=SELECT producte_generic.*, producte_activitat.*, producte_generic.tipus_prod_codi tipus,producte_activitat_dades.*, producte_activitat_dades2.*, producte_activitat_dades3.*, producte_activitat_dades4.*, producte_activitat_dades5.*,producte_activitat_dades6.*, metode_activitat.nom_cat AS metode, metode_activitat.metode id_metode, tipus_producte.nom_tipus_sing_cat AS tipus_producte, tipus_producte.titulacio_tipus_cat AS titulacio_tipus, seu.id_seu, seu.pais_cat as pais, CASE seu.pais_cat WHEN 'Espanya' THEN 0 WHEN '' THEN 0 WHEN null THEN 0 ELSE 1 END extranjer, seu.seu_cat AS poblacio, producte_matricula.text_cat matricula, producte_fullet.url_1_cat fullet_1, producte_fullet.url_2_cat fullet_2, producte_activitat_dades2.documentacio_mat_cat documentacio_mat, producte_activitat_dades2.estructura_modular_link_cat estructura_modular_link, producte_activitat_dades2.estructura_modular_cat estructura_modular , producte_activitat_dades3.keywords_cat keywords, producte_activitat_dades3.description_cat description, producte_activitat_dades5.testimoni1_cat testimoni1, producte_activitat_dades5.testimoni1_foto testimoni1_foto, producte_activitat_dades5.testimoni2_cat testimoni2, producte_activitat_dades5.testimoni2_foto testimoni2_foto, producte_activitat_dades5.testimoni3_cat testimoni3, producte_activitat_dades5.testimoni3_foto testimoni3_foto, producte_activitat_dades6.testimoni4_cat testimoni4, producte_activitat_dades6.testimoni4_foto testimoni4_foto, producte_activitat_dades4.obs_data_realit_cat obs_data_realit FROM producte_generic, metode_activitat, tipus_producte, producte_activitat_dades,producte_activitat_dades2,producte_activitat_dades3 ,producte_activitat_dades4 ,producte_activitat_dades5 , producte_activitat_dades6, producte_activitat LEFT JOIN seu ON producte_activitat.seu=seu.id_seu LEFT JOIN producte_matricula ON producte_matricula.codi=producte_activitat.codi LEFT JOIN producte_fullet ON producte_fullet.codi = producte_activitat.codi WHERE producte_activitat.codi LIKE '2__09300' AND producte_activitat_dades.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades2.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades3.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades4.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades5.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades6.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat.metode=metode_activitat.metode AND producte_activitat.codi=producte_generic.codi AND producte_generic.tipus_prod_codi=tipus_producte.tipus_prod order by producte_activitat.activa desc,producte_activitat.codi desc LIMIT 1 Universitat Politècnica de Catalunya, School of Professional & Executive Development Array ( [0] => 00000 [1] => [2] => )
SQL=SELECT producte_generic.*, producte_activitat.*, producte_generic.tipus_prod_codi tipus,producte_activitat_dades.*, producte_activitat_dades2.*, producte_activitat_dades3.*, producte_activitat_dades4.*, producte_activitat_dades5.*,producte_activitat_dades6.*, metode_activitat.nom_cat AS metode, metode_activitat.metode id_metode, tipus_producte.nom_tipus_sing_cat AS tipus_producte, tipus_producte.titulacio_tipus_cat AS titulacio_tipus, seu.id_seu, seu.pais_cat as pais, CASE seu.pais_cat WHEN 'Espanya' THEN 0 WHEN '' THEN 0 WHEN null THEN 0 ELSE 1 END extranjer, seu.seu_cat AS poblacio, producte_matricula.text_cat matricula, producte_fullet.url_1_cat fullet_1, producte_fullet.url_2_cat fullet_2, producte_activitat_dades2.documentacio_mat_cat documentacio_mat, producte_activitat_dades2.estructura_modular_link_cat estructura_modular_link, producte_activitat_dades2.estructura_modular_cat estructura_modular , producte_activitat_dades3.keywords_cat keywords, producte_activitat_dades3.description_cat description, producte_activitat_dades5.testimoni1_cat testimoni1, producte_activitat_dades5.testimoni1_foto testimoni1_foto, producte_activitat_dades5.testimoni2_cat testimoni2, producte_activitat_dades5.testimoni2_foto testimoni2_foto, producte_activitat_dades5.testimoni3_cat testimoni3, producte_activitat_dades5.testimoni3_foto testimoni3_foto, producte_activitat_dades6.testimoni4_cat testimoni4, producte_activitat_dades6.testimoni4_foto testimoni4_foto, producte_activitat_dades4.obs_data_realit_cat obs_data_realit FROM producte_generic, metode_activitat, tipus_producte, producte_activitat_dades,producte_activitat_dades2,producte_activitat_dades3 ,producte_activitat_dades4 ,producte_activitat_dades5 , producte_activitat_dades6, producte_activitat LEFT JOIN seu ON producte_activitat.seu=seu.id_seu LEFT JOIN producte_matricula ON producte_matricula.codi=producte_activitat.codi LEFT JOIN producte_fullet ON producte_fullet.codi = producte_activitat.codi WHERE producte_activitat.codi LIKE '2__09300' AND producte_activitat_dades.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades2.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades3.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades4.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades5.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat_dades6.codi=producte_activitat.codi AND producte_activitat.metode=metode_activitat.metode AND producte_activitat.codi=producte_generic.codi AND producte_generic.tipus_prod_codi=tipus_producte.tipus_prod AND producte_activitat.activa=1 order by producte_activitat.activa desc,producte_activitat.codi desc LIMIT 1

Sol·licitud d'inscripció

Com formalitzar la matrícula

Dades personals

Nom :
Cognoms :
Tipus de document :
NIF / Passaport / NIE :
País de residència :
Codi postal :
Telèfon :
E-mail :

Currículum

Currículum :


Tamany màxim 10Mb

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la formació i d'enviar informació de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu postal a la Fundació Politècnica de Catalunya, Promoció i Social Media, carrer de Badajoz, 73, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a l'adreça info.dades@fpc.upc.edu.

Tanmateix, cedeix, per un període de 10 anys, les imatges que la Fundació Politècnica de Catalunya pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi aquesta activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de la Fundació Politècnica de Catalunya, i pel mitjà que la FPC tingui per convenient.