UP

Propietat intel·lectual

La Fundació Politècnica de Catalunya està inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 834:

Fundació Politècnica de Catalunya
CIF: G-60664000
C/ de Badajoz, 73
08005 de Barcelona
Tel.: (34) 93 112 08 08

El contingut d’aquest web, incloent-hi textos, imatges, vídeos, animacions, documentació i qualsevol altre tipus de material que hi aparegui, està protegit pels drets de propietat intel·lectual i industrial, i pertany a la Fundació Politècnica de Catalunya o bé a tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Fundació Politècnica de Catalunya.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

Els continguts oferts en aquest web són informatius i no tenen efectes vinculants per a la Fundació Politècnica de Catalunya. La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment en el DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.

La Fundació Politècnica de Catalunya no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

La Fundació Politècnica de Catalunya es reserva el dret de modificar sense previ avís el contingut del lloc web, així com els termes i les condicions d’aquest avís.

La Fundació Politècnica de Catalunya no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats en aquest lloc web. Així mateix, no es responsabilitza de la informació continguda en llocs web que no siguin de la seva titularitat i, per tant, que no hagi estat elaborada directament per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'Estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de la ciutat de Barcelona seran els únics competents en aquesta matèria. Els usuaris i usuàries accepten el compliment d'aquest punt i el respecten.

Ús de tecnologia cookie

La Fundació Politècnica de Catalunya pot fer servir cookies quan l’usuari o la usuària navegui per aquest web. Les cookies de la Fundació Politècnica de Catalunya s'associen només a un usuari anònim i a l'equip que fa servir. En cap cas no proporcionen referències que permetin deduir les seves dades personals. L’usuari o usuària pot configurar el navegador perquè li notifiqui la instal·lació de les cookies i la pugui rebutjar, sense que això li impedeixi accedir als continguts del web.

Es fan servir dos tipus de cookies al web:

Cookies de sessió
Aquestes cookies són temporals i només existeixen durant el període en el qual s’accedeix al web (en concret, fins que es tanca el navegador després d’accedir al web). Les cookies de sessió ajuden el lloc web a recordar les seleccions de la pàgina anterior i eviten haver de tornar a introduir la informació. En el nostre lloc web aquestes cookies no contenen informació personal i no es poden utilitzar per identificar-se.

Cookies persistents
Aquestes cookies romanen en els dispositius després d’haver visitat el nostre lloc web. Ens ajuden a identificar l’usuari com a visitant únic (emmagatzemant un número únic generat aleatòriament). El temps que una cookiepot romandre en el dispositiu depèn del tipus de cookie. En aquest lloc web fem servir cookies persistents (Tracking Cookies o Cookies de seguiment) per proporcionar un informe de trànsit coherent sobre l'ús de la pàgina web. Per dur a terme aquest seguiment, entre altres, fem ús de les eines següents:

Protecció de dades personals

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals recollides per mitjà dels formularis d'aquest web seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la formació i d'enviar informació de la Fundació i de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu postal a la Fundació Politècnica de Catalunya, Promoció i Social Media, carrer de Badajoz, 73, 08005 Barcelona, o enviant un correu electrònic a l'adreça info.dades@fpc.upc.edu.

Tanmateix, cedeix, per un període de 10 anys, les imatges que la Fundació Politècnica de Catalunya pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi aquesta activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de la Fundació Politècnica de Catalunya, i pel mitjà que la FPC tingui per convenient.