UP

L'EQUIP

El nostre equip de Solucions Corporatives està format per professionals experts en el disseny i la gestió de la formació, que treballen conjuntament amb docents del món universitari i empresarial. L'objectiu és oferir una formació de qualitat i adaptada a la realitat de cada organització, i molt enfocada als seus interessos i necessitats.

COM TREBALLA EL NOSTRE EQUIP?

ESCOLTEM LES NECESSITATS DE L'EMPRESA

Un consultor expert recull i analitza les necessitats de l’organització, l’assessora i li ofereix les solucions més adients.

DEFINIM I IMPLEMENTEM SOLUCIONS  FORMATIVES A MIDA

Un cop definida la demanda, juntament amb els experts més adequats de la UPC i de l’àmbit  professional, elaborem una proposta concreta que hi aporta les millors solucions.

GESTIONEM I COORDINEM EL CONJUNT DE LES D'ACTIVITATS FORMATIVES

Coordinació tècnica i acadèmica, instal·lacions, equipaments, documentació...

CONFIGUREM MESURES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA DELS PROJECTES

Un equip de la UPC School segueix l’activitat tothora i vetlla pel rigor i la qualitat del programa durant el transcurs del projecte.

Catàleg de Serveis Corporatius

CONTACTA'NS

Solucions Corporatives
Tel.: (34) 93 112 08 96
solucions.corporatives@talent.upc.edu