UP

BIM Management. Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci.

La necessitat d'incrementar l'eficiència i la sostenibilitat de tot procés relacionat amb el cicle de vida de la construcció creix cada vegada més. En aquest context, cal desenvolupar nous mètodes i instruments de treball que permetin a tots els implicats integrar els seus coneixements des d'un principi. L'objectiu és optimitzar recursos, reduir riscos i obtenir millors resultats per a tots ells. En els últims anys, el Building Information Modeling (BIM) ha demostrat tenir la capacitat de respondre a aquestes necessitats, ja que ofereix la possibilitat de manejar informació valuosa de forma coordinada.

BIM és una metodologia de treball basada en l'ús d'informació coordinada, coherent i computable relativa a les característiques físiques i funcionals d'un edifici o infraestructura.

El context de treball amb BIM és heterogeni, i actualment hi ha un augment de la demanda internacional de professionals capaços d'organitzar fluxos de treball multiplataforma.

Aquest programa de postgrau té la missió de dotar als futurs professionals d'una àmplia formació tecnològica i metodològica, que podran implementar en funció dels diferents rols sectorials que hi ha al món de la construcció. D'altra banda, també es persegueix dotar els alumnes de la capacitat de prendre decisions en contextos canviants, ja que el BIM està transformant els models de negoci relacionats amb el sector.

Per aquesta raó, el programa s'ocupa de les plataformes BIM amb més implantació a nivell internacional - Revit, Naviswork, ArchiCAD, Building Designer, Allplan, Solibri Model Checker, Allplan, Tekla BIMsight, Simplebim, Presto, CYPECAD, etc.- i ofereix l'oportunitat d'intercanviar coneixements amb professionals del sector que provenen de diferents disciplines, des del disseny arquitectònic fins al facility management. D'aquesta manera, es garanteix que l'alumne adquireixi un criteri propi sobre les possibilitats d'aquestes eines en una diversitat de situacions i projectes de treball, així com la capacitat per discernir entre el que és particular d'una solució de programari en concret i el que és inherent al BIM.

L’enfoc multi-plataforma d’aquest programa reforça el valor i competitivat dels professionals que s’hi formen. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i encara menys les futures d’un mercat en constant evolució. L’experiència viscuda durant les 5 edicions anteriors amb els alumnes del Posgrau BIM Mangament ens ha demostrat que els alumnes amb capacitat de treballar amb diferents plataformes BIM s’han pogut posicionar com a professionals amb un valor diferencial respecte la resta, ocupant diferents rols dins els organigrames de les empreses i institucions del sector.  

La visió holística i estratègica que adquiriran els alumnes del postgrau en BIM Management és fonamental per aprofitar les oportunitats i nous models de negoci que estan sorgint en un sector immers en un procés de canvi i transformació profund.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació específica d'alguns dels seus perfils. Per a més informació contactar amb l’ACP.

Objectius

 • Transmetre els principis de la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la a tercers, siguin operadors o directors.
 • Dotar l'alumne del potencial per emprar amb criteri i coherència un ampli ventall d'instruments específics per a la modelització i anàlisi de models BIM.
 • Crear professionals - BIM Managers - que siguin capaços d'implementar i gestionar processos d'innovació amb entorns i eines d'última generació.
 • Fomentar una actitud proactiva i crítica cap al BIM que els permeti adaptar-se a l'evolució i canvis del sector: Green Building, PassivEnergetic, PassivHouse, Construcció Industrialitzada, Lean Construction, IPD (Integrated Project Delivery), etc ...
 • Millorar la competitivitat dels professionals del sector de la construcció.
 • Promoure la creació de nous models de negoci i fomentar el caràcter emprenedor dels futurs professionals del BIM.

A qui va dirigit

A persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
35 ECTS
(234 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:27/01/2017 Fi classes:23/09/2017Fi programa: 24/11/2017
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
5.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs