Ajut de 1.800 € en la matrícula del màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística

La UPC School ofereix un ajut de 1.800 € de l’import de la matrícula per cursar el màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística, que s’iniciarà el 22 d’octubre de 2021 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el màster i incorporant informació de les condicions socioeconòmiques del sol·licitant, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 13 d’octubre 2021, abans de les 14.00 h.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic i curriculum vitae dels sol·licitants, així com de l’experiència professional i interès en l’àmbit logístic.

El màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística és un punt de referència pera a tots aquells professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits de la logística, la distribució, la fabricació, les operacions, l’aprovisionament i, en general, qualsevol aspecte relacionat amb el disseny i la gestió de la cadena de subministrament.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 112 08 35  o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.