Ajuts Banc Sabadell del 50% per al màster en Cybersecurity Management

Banc Sabadell, amb l’objectiu d’impulsar una formació d’excel·lència en l’àmbit de la seguretat informàtica, i en el marc de l’acord de col·laboració com a soci estratègic del màster en Cybersecurity Management de la UPC School, ofereix 6 ajuts del 50% de l’import del màster per cursar la setzena edició d’aquest programa, la data d’inici del qual està prevista per al 20 de febrer de 2023.

Les persones que optin a aquests ajuts han de tenir titulació universitària i experiència professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TI). També han de desenvolupar el Projecte Final de Màster sobre una temàtica relacionada amb el frau digital o afí, que serà proposada i tutoritzada per un membre de l’equip docent del programa que sigui professional de ciberseguretat de Banc Sabadell.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa, així com amb els requisits indicats, i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la documentació següent:

  • Document acreditatiu de la titulació universitària.
  • Carta de motivacions, exposant les inquietuds per cursar el màster i sol·licitar l’ajut. Hi hauran d’indicar també i detallar els anys d’experiència professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació. També han d’aportar informació referent a l’experiència professional relacionada amb l’àmbit de la ciberseguretat, si en disposen.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/es i/o professional/s, si en disposa.

Es farà una valoració de la documentació aportada pels candidats, que inclourà el currículum vitae, l’experiència professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació, i l’interès i la potencialitat de desenvolupament en l’àmbit de la ciberseguretat. També es valorarà l’experiència en l’àmbit específic de la ciberseguretat.

Totes aquelles persones que compleixin el perfil d’admissió i els requisits esmentats i sol·licitin una de les ajudes faran una entrevista amb Banc Sabadell. En finalitzar el procés, es comunicarà l’atorgament de l’ajut als candidats seleccionats.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 13 de febrer de 2023.

El màster en Cybersecurity Management compta amb una consolidada i reconeguda trajectòria de 15 edicions formant professionals experts en el disseny i la gestió de la seguretat informàtica.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa mitjançant el telèfon 93 706 80 35 o el formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School.

Soci estratègic:

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.