Els professionals més demandats: els experts en Big Data

El creixement exponencial del Big Data i les seves múltiples aplicacions al terreny del negoci fa que el perfil d’expert en Big Data o data scientist sigui una de les professions amb més futur al sector tecnològic. Publicacions com el Harvard Business Review l’assenyalen com la professió més atractiva del s.XXI o d’altres com el portal d’ocupació Indeed.com asseguren que només en dos anys els llocs de treball relacionats amb el Big Data han crescut un 15.000%. La UPC School presenta un nou postgrau en Big Data Management and Analytics pel proper mes de febrer de 2015 i que preparà els nous professionals d’aquest sector.

El professional que sigui capaç de capturar, analitzar i interpretar aquest allau de dades de valor per l’empresa (sobretot pensant en el seu entorn competitiu) i transformar-les en informació de valor per l’empresa, de forma sintètica i confiable, serà un actiu central de valor dins de la companyia. La figura del gestor del Big Data, ajudarà a prendre decisions estratègiques de forma més intel·ligent, ràpida i eficaç i amb més valor respecte al seu entorn competitiu de la companyia, i en definitiva, a mig-llarg termini farà que es generin nous ingressos.

Big Data Management and AnalyticsLa UPC School vol preparar professionals que donin resposta a aquesta necessitat incipient per a les empreses i presenta per aquest proper mes de febrer del 2015 un nou postgrau en Big Data Management & Analytics, un programa d’especialització i amb orientació pràctica que aporta una visió global d’un ecosistema Big Data i es profunditza en aquest perfil mixte: el de gestió (Big Data Management) i el d’explotació de les dades (Big Data Analytics), per extreure coneixement rellevant per l’organització amb algoritmes de Data Mining i Machine Learning (Big Data Analytics), amb aplicabilitat pràctica, visió de negoci i orientat a la presa de decisions estratègiques.

El programa està dirigit per l’Alberto Abelló i l’Oscar Romero, doctors en Informàtica per la UPC i docents tan a nivell de grau com de màster oficial (MIRI – Data Mining and Business Intelligence). També són coordinadors del màster Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence – Doctoral College i han col·laborat com a Consultors amb SAP, HP, OMS entre d’altres grans organitzacions.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.