La UPC School impulsa un nou màster en Indústria 4.0

La UPC School posarà en marxa el proper mes d’octubre un nou màster en Indústria 4.0: Modelització, Simulació i Materialització. L’objectiu del programa és formar professionals que siguin capaços d’entendre la complexitat dels reptes de la indústria 4.0 i liderar les solucions que revolucionaran la manera d’organitzar els mitjans de producció i logístics. Aquest màster crearà autèntics Chief Digital Officers (CDO), una figura també coneguda com a Cap de la Transformació Digital, un nou perfil professional híbrid  que serà molt demandat en els nous organigrames empresarials.

La industrialització 4.0 aposta per la digitalització dels processos productius a les fàbriques. Aquestes smart factories seran font de competitivitat, ja que permetran millorar la capacitat d’adaptació constant a la demanda, obtenir una major flexibilitat i personalització del servei al client i uns millors índex de qualitat. La indústria 4.0 també optimitzarà recursos i temps en el disseny i producció, així com en l’explotació i anàlisi de dades en temps real. L’anomenada convergència OT/IT (Operations Technology/ (Information Technologies) és un dels grans reptes de la indústria 4.0 i la transversalitat dels seus professionals, un dels signes del temps actual. Mitjans com la revista Fortune recullen la demanda imparable d’aquests nous perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs).

Smart FactoryLa segona revolució industrial es produïa l’àmbit físic i analògic, amb grans millores en el camp del disseny, nous materials i nous productes (Operations Technology). La tercera revolució es produïa en l’àmbit digital, el que ha donat lloc al prefix “cíber” i també es coneix com Information Technologies. La Indústria 4.0 es revela, doncs, com  la hibridació de la segona i la tercera revolució, i es fonamenta en dos pilars: els Sistemes Ciberfísics i la Internet de les Coses (IoT). Aquest màster tractarà d’aprofundir en els elements de modelització, simulació i materialització de models a la indústria 4.0. La modelització permet traslladar objectes físics al món digital. Mitjançant tècniques de simulació es creen els bessons digitals o “Digital Twins” amb l’objecte físic, amb els quals es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d’entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos permetent una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat, són fonts de generació de grans volums de dades (Big Data).La materialització permet convertir objectes del món digital a objectes del món físic, on el control d’objectes físics mitjançant objectes de software es coneix com automatització. Tecnologies com la impressió 3D combinades amb la electrònica encastada permetran l’emergència d’una nova generació de sistemes ciberfísics connectats. El màster es divideix en dos postgraus: el primer, Modelització i Simulació a la Indústria 4.0, correspon al viatge des del món físic cap al món digital; i el segon, Materialització de Models a la Indústria 4.0, al viatge des del món digital cap al món físic.

Industria 4.0Els participants del màster obtindran els coneixements necessaris per desenvolupar sistemes ciberfísics per a la Indústria 4.0, configurant estructures multi-agent i en xarxa, més enllà de les tradicionals estructures jeràrquiques característiques de la Indústria 3.0. Per a això es realitzaran implementacions de prototips basats en simulació, prototips basats en sistemes embedded i integracions amb solucions existents. Tot això emmarcat en les arquitectures de referència de la Indústria 4.0 i de la Internet Industrial de les coses RAMI 4.0 i IIRA.

El programa s’adreça tant a professionals d’Operations Technology que vulguin aventurar-se en l’àmbit de la indústria 4.0 i incorporar els coneixements necessaris d’Information Technologies, com  a professionals que ja disposen d’aquests coneixements informàtics i vulguin adquirir competències en tecnologia de les operacions. Són també destinataris aquells emprenedors interessats en descobrir les oportunitats professionals de l’emergent indústria 4.0 i tots aquells titulats en enginyeria, física, matemàtiques i estadística que vulguin introduir-se en aquest apassionant món.

El màster compta amb la direcció acadèmica de Pau Fonseca, professor del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la UPC, doctor en Informàtica per la mateixa universitat i cap de l’àrea de Simulació Ambiental de l’InLab FIB; i de Xavier Pi, enginyer industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC i expert en embedded systems com a factor central de la 4ta revolució industrial. Tots dos són membres de la Comissió Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya.

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que fonamenta la Quarta Revolució Industrial, on es troben els reptes i oportunitats professionals sorgides del maridatge entre el món físic i el digital. Un nou paradigma que  representa sobretot un canvi de mentalitat en la forma de produir i d’organitzar entorns de treball. Aquest màster farà entendre aquest canvi de paradigma per treure el màxim partit professional d’aquest nou context.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.