“L’ecosistema de salut necessita talent per desplegar projectes d’innovació healthtech”

David Campos, enginyer de Telecomunicacions i conseller de Science4Tech Solutions, i Vicenç Fdez. Alarcón, doctor en Administració i Direcció d’Empreses i expert en business analytics, dirigeixen conjuntament el nou postgrau en Digital Health Leadership que la UPC School posarà en marxa el febrer del 2024. En aquesta entrevista ens expliquen més detalls del postgrau i les tendències en digitalització en el sector de la salut.

 • L’àmbit de la salut, com tants d’altres, viu actualment una plena transformació per l’impacte de la tecnologia. Com ha evolucionat el sector els darrers anys fruit de la digitalització?

El sector sanitari i de millora de salut fa una dècada que experimenta avenços molt significatius gràcies a la implementació i integració de la tecnologia. Els darrers anys, i com molts altres sectors, ha estat després de la pandèmia de la COVID-19 quan hem rebut l’impacte directe dels efectes que la digitalització pot aconseguir per millorar la nostra salut. Des de la gestió de les dades, l’atenció remota, el seguiment de tractaments o l’acceleració de la investigació clínica, entre altres. Aquests processos mèdics ja no es poden comprendre ni desenvolupar sense eines tant hardware com de software basades en la tecnologia i els seus avenços. Tot això, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la prestació de serveis sanitaris i dur a terme una medicina més personalitzada i precisa. Els avenços tecnològics abasten i impacten tant en la cura del pacient (en tots els processos d’interacció amb els professionals sanitaris), com en la millora de la qualitat de vida de les persones, així com en el desenvolupament de tractaments i fàrmacs nous, donant suport a la ciència i a la investigació clínica.

 • Quins són els reptes més importants en aquest sentit?

La salut digital es defineix com la convergència de la transformació digital amb la salut. Un conjunt d’eines i serveis que utilitzen les TIC per millorar els processos de prevenció, el diagnòstic, el tractament, el monitoratge i la gestió de malalties o de les condicions de salut, així com per monitorar i gestionar hàbits de vida que impacten en la salut de les persones. Només els nostres valors i ètica com a humans poden limitar els infinits desafiaments a què ens portarà l’aplicació de la IA en el desenvolupament de la ciència mèdica i la millora de la nostra salut, tant als països occidentals com a la resta del món. I tant per a les malalties amb més alt índex de mortalitat, com per a aquelles malalties rares que afecten molt poques persones. Amb l’ajuda de la tecnologia veurem i experimentarem avenços en tots els àmbits sense excepció. Ampliarem la cobertura de l’atenció sanitària, així com el tractament dels pacients, ampliant els horitzons mitjançant els avenços tecnològics.

 • Segons dades de l’OCDE i el World Economic Forum, per al 2030 es crearan un 35% de noves posicions professionals relacionades amb el món digital i s’estima que un 40% de les posicions actuals ocupades pels professionals sanitaris es transformaran digitalment o en alguns casos desapareixeran. Quines àrees viuran un impacte més gran?

Actualment, estem constatant que àrees com l’atenció mèdica, el diagnòstic, la prevenció, el tractament o el seguiment ja utilitzen eines potents basades en la IA i en tecnologia associada. Tots els professionals involucrats, independentment de la seva edat, tenen a la seva disposició noves eines que faran més eficient i eficaç el seu rol professional. Totes les àrees de salut, sense excepció, s’estan aprofitant dels avenços, però en concret, les àrees amb més incidència van des del seguiment i monitoratge dels pacients, el diagnòstic online i offline, el tractament, el desenvolupament de fàrmacs o el seguiment en assaigs clínics de totes les seves especialitats mèdiques. Mitjançant la innovació, l’orientació a la dada, el nou marc regulador europeu i mundial, el nou model de qualitat assistencial relacional i els ecosistemes de salut digital, aconseguirem avenços significatius en poc temps.

 • La digitalització també genera nous models de negoci que poden ser excel·lents oportunitats d’innovació. Podeu compartir-nos un exemple o cas èxit real a l’ecosistema de salut digital?

Un exemple interessant i reconegut pel sector en els darrers anys és l’empresa Science4Tech Solutions (www.s4t.health), start-up espanyola que des del 2019 desenvolupa solucions tecnològiques per aconseguir accelerar els processos de recerca clínica en malalties oncològiques perquè els assajos puguin finalitzar amb èxit i beneficis per a la nostra societat. La seva primera solució Matchtrial (www.matchtrial.health) ha estat reconeguda pel mercat i és un referent utilitzat pels pacients i gran part del col·lectiu mèdic oncològic i biotech. Aquest exemple va néixer i s’ha incubat a l’ecosistema de salut digital, comptant amb el suport de científics de primer nivell internacional, associacions, administració, hubs de salut i innovació, clients del sector farmacèutic, tecnològiques i un equip mixt d’enginyers, biomèdics i investigadors units per un propòsit tan important. Altres exemples com HumanITCare, TelaDoc Health o Terap.me també combinen aquesta recepta on la innovació i els nous models de relació es posen al servei dels pacients i professionals sanitaris per aconseguir fer evolucionar el sector de la salut.

 • El febrer de 2024 posareu en marxa la 1a edició del postgrau en Digital Health Leadership. Quins objectius perseguiu amb aquesta nova aposta formativa?

El programa té com a objectiu principal aconseguir que els participants es converteixin en líders referents en projectes d’innovació healthtech a qualsevol organització de l’ecosistema de la salut (hospitals, empreses farmacèutiques, centres de recerca, startups i organitzacions sanitàries).

A més, els reptes a aconseguir amb aquest programa formatiu de desenvolupament professional són:

 • Conèixer i aplicar les implicacions de la nova legislació reguladora, compliance i ètica en projectes i desenvolupar-ho a les organitzacions.
 • Ser professionals referents en els processos de canvi i transformació digital en qualsevol organització del sector salut.
 • Fer immersió als ecosistemes d’innovació digital i creació de projectes healthtech.
 • Liderar l’evolució i la transformació dels equips de professionals mitjançant nous models relacionals.
 • Enfocar els projectes al data driven com a eix de transformació digital principal.

El postgrau aportarà als participants una visió global, avançada i digital de les seves futures funcions, de la mà d’un equip docent de referents de primer nivell. Tots els professors són líders de projectes en salut digital innovadors, bé des de la UPC o des d’altres ecosistemes emprenedors en l’àmbit nacional. La formació els convidarà a conèixer i experimentar en tots els àmbits d’aplicació de les TIC a la salut digital a través de vivències i projectes disruptius de primer nivell, a conèixer els avenços de recerca en el camp de la salut a través de grups de recerca de referència de l’àmbit universitari de la UPC i integrar-los als entorns referents. Finalment, també crear una xarxa de contactes professionals pertanyents als ecosistemes actuals de salut i ser protagonistes.

Entrevista del Barcelona Health Hub (BHH) a David Campos sobre el postgrau en Digital Health Leadership:

 • Recentment, s’ha signat l’acord de col·laboració amb el Barcelona Health Hub, que és soci estratègic aquesta iniciativa. Quin valor aporta aquesta col·laboració?

Considerem que és molt important, i per fi ja una realitat, que una universitat espanyola líder com és la UPC a través de la UPC School sigui present i sigui un referent al Barcelona Health Hub actual. És el principi d’una col·laboració dins d’aquest magnífic ecosistema format per empreses, start-ups, universitats i centres hospitalaris. Les relacions i sinergies que es poden establir des del primer dia representen un salt qualitatiu perquè les dues organitzacions reforcin el seu lideratge en aquests moments clau de transformació i canvi. Poder presentar els programes de desenvolupament professional de la UPC School en aquest ecosistema, tant a les seves empreses com als col·laboradors que hi treballen, suposa un benefici i repte per a les dues parts.

 • Per a quin tipus de perfils està pensada aquesta formació?

Aquells professionals o acabats de titular interessats pel món de la salut i la tecnologia que vulguin desenvolupar la seva carrera professional als ecosistemes digitals de salut i liderar tant equips com projectes de primer nivell. També per a aquells professionals amb perfil tècnic, biotecnològic o sanitari que vulguin ampliar i/o descobrir els reptes i les noves oportunitats professionals emergents al sector de la salut (hospitals, empreses farmacèutiques, centres de recerca, startups i organitzacions sanitàries). No és un postgrau tècnic ni especialitzat en tecnologia, i per això els perfils poden venir de diferents àmbits tant tecnològics, biològics com sanitaris. Volem desenvolupar líders de projectes disruptius i innovadors de qualsevol organització que acompanyin la transformació digital d’un sector tan fonamental com és el de la salut.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.