Marcos Urarte: “La tecnologia, com tota l’organització, ha de posar el client al centre de totes les seves decisions”

Marcos Urarte és president del Grup Pharos. Enginyer industrial, diplomat en Control de Gestió d’ESADE i PDG per IESE, actualment és professor de les principals escoles de negoci nacionals i de Llatinoamèrica. Pertany al Grup de Reflexió Estratègica de l’Estat Major de la Defensa. Des d’aquest curs 2013-2014, és codirector acadèmic, juntament amb Carles Ubach, de la primera edició del postgrau en Direcció i Consultoria en Noves Tecnologies i Sistemes de la UPC School.

 • Innovar s’ha convertit en una paraula ja gairebé comodí l’àmbit del management . Des de la seva visió i experiència en aquest àmbit , quines qüestions més concretes han preocupar a l’empresa que vulgui millorar la seva competitivitat ?

Innovar no és una opció a contemplar, sinó una necessitat. Quan les organitzacions pensen en innovació, principalment, estan pensant en tecnologia i producte, i aquestes són necessàries, però ens donen un avantatge competitiu durant molt poc temps. Les innovacions més disruptives, i que estan a l’abast de totes les organitzacions, són en Models de Negoci .

La competitivitat es basa en diferents factors, que tots ells han de ser gestionats: productivitat, costos, posicionament, talent, innovació, qualitat, cultura … L’altre gran objectiu estratègic d’una companyia ha de ser la diferenciació .

 • La tecnologia té un pes cada vegada més important en els processos de negoci, quin anàlisi ha de fer una organització que vulgui millorar en aquest aspecte?

La tecnologia és una eina indispensable per aconseguir l’èxit als mercats . El que hem d’analitzar és el que està aportant la tecnologia en la nostra competitivitat actual i que podria aportar. Com que la tecnologia ens pot ajudar a diferenciar dels nostres competidors. Com que la tecnologia ens pot ajudar a millorar en els factors esmentats en la pregunta anterior. La tecnologia ha contribuït molt a la millora de la productivitat , però ha de donar el salt qualitatiu de contribuir a la competitivitat.

 • Fins a quin punt és important que aquesta alineació tecnològica i l’estratègica amb el model de negoci realment vagin en la mateixa direcció?

No és important, és imprescindible. L’estratègia és el rumb, el destí d’una organització. La tecnologia ens ha d’ajudar a aconseguir aquests objectius. La tecnologia ha de ser un pilar del nostre actual Model de Negoci, però ha de contribuir a crear nous Models de Negoci. La tecnologia, igual que tota l’organització, ha de posar el client al centre de totes les seves decisions .

 • Quin tipus de professional ha de cobrir aquestes necessitats en l’organització ? Quines competències ha de tenir?

Ja no és suficient amb ser “un bon tècnic”. El professional que vulgui triomfar en aquests nous escenaris ha d’aportar valor al negoci, ha de conèixer les millors pràctiques, ha de conèixer els competidors i ha de tenir clar que la tecnologia està al servei de l’organització i no al revés. Encara que sembli obvi, ha de conèixer en profunditat a la seva pròpia organització i els problemes de cada àrea .

Per aconseguir aquest nou rol, ha de desenvolupar una sèrie de competències com: visió global i estratègica, resiliència, presa de decisions, lideratge i desenvolupament d’equips, treball en equip i cultura col·laborativa…

A més a més de la millora dels processos en l’organització de base tecnològica , aquesta ha d’anar lligada a processos d’innovació també organitzacionals, quin tipus de lideratge necessita l’empresa actualment per diferenciar-se?

En aquest apartat , jo faria una sèrie de reflexions , perquè cada organització les analitzi i arribi a les seves pròpies conclusions :

 1. No competeixen les empreses sinó els seus models de negoci.
 2. Si creu que la diferenciació és costosa , que pensi el costosa que és la no diferenciació.
 3. Planificació sense execució = al·lucinació . Les empreses fallen més en l’execució que en la planificació.
 4. No es tracta de ser “el millor ” sinó de ser ” únic”
 5. Cal saber diferenciar entre el que “estem venent” i el que el client “ens està comprant”.

Una organització ha de qüestionar permanentment el que està fent.

MarcosUrarte

 

 

 

 

 

 

One thought on “Marcos Urarte: “La tecnologia, com tota l’organització, ha de posar el client al centre de totes les seves decisions”

 1. Em permeto afegir un suggeriment: el CIO hauria de formar part de la direcció de les empreses, i no acostuma a ser així. La tecnologia s’ha de veure com part de l’estratègia, no com despesa, que sol ser l’habitual.
  Una abraçada al Marcos i al Carles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.