Sergi Figuerola i Josep Oriol Sallent: “El 5G, una necessitat i una oportunitat per al desenvolupament del negoci”

Sergi Figuerola és doctor enginyer en Telecomunicacions per la UPC, Chief Technology and Innovation Officer a la Fundació i2CAT i Chief Technology Officer a 5G Barcelona Alliance. Josep Oriol Sallent és catedràtic de la UPC i expert en el camp dels sistemes de comunicació mòbils, especialment en planificació i gestió de xarxes 5G. Tots dos dirigeixen el nou postgrau en Tecnologies 5G que la UPC School posarà en marxa al mes de novembre, en modalitat 100% virtual. En aquesta entrevista ens exposen com aquesta nova tecnologia de xarxa canviarà el futur de les comunicacions i l’impacte que això generarà en la societat.

  • Es parla molt del 5G com a ‘revolució tecnològica’, però en concret, què són les tecnologies 5G i quins canvis essencials proposen?

El 5G és una revolució tecnològica, que presenta una innovació incremental a l’àmbit d’infraestructures, i una innovació disruptiva en l’àmbit dels serveis. Implica, per tant, la categorització de nova tecnologia, tant en l’àmbit hardware com software, i tant en xarxes fixes com en xarxes wireless. Aquest escenari comporta la necessitat d’un desplegament de noves antenes de comunicacions macro i small cells. Alhora, els mòbils es convertiran també en nous dispositius que requeriran nous protocols de comunicació i de noves antenes per habilitar el 5G. Els principals canvis derivats del 5G ja no només tenen en compte les noves freqüències de funcionament, sinó les funcionalitats i serveis que desplegarà aquest tipus de tecnologia. Estem arribant a un punt on les tecnologies estan convergint i el fet que puguem desplegar en un futur pròxim tots els serveis que ofereix 5G ens permetrà una millor integració amb moltes altres tecnologies.

  • Quins avenços suposarà respecte a l’escenari 4G i com s’està realitzant aquesta transició?

El disseny dels sistemes 4G es van focalitzar en assolir elevades valoritats de transmissió de dades. Quan es va dissenyar el sistema 5G es va continuar perseguint aquest objectiu incrementant encara més les valoritats de transmissió, però també es va ampliar el domini d’aplicacions i serveis als quals es volia donar suport amb aquestes tecnologies. Concretament, es va establir la provisió de serveis que oferissin baixa latència i que tinguessin elevada fiabilitat, com poden ser entorns industrials i entorns amb quantitat massiva de dispositius connectats, com pot ser l’escenari de desplegament de la Internet de les Coses (IoT). En aquest context, s’han incorporat algunes tecnologies fonamentals, el que es coneix com a les capacitats de network slicing, i els elements de softwarització de la xarxa i l’automatització. Tots aquests elements, força revolucionaris, s’aniran incorporant progressivament a mesura que vagi madurant el desplegament i l’explotació d’aquestes xarxes 5G.

  • Quins efectes tangibles tindrà en el nostre dia a dia el desplegament definitiu d’aquesta Revolució Digital 5G?

Com a revolució tecnològica, és evident que el 5G no només tindrà impacte en el nostre dia a dia, sinó també en la societat en si mateixa. Hem d’aconseguir que el 5G sigui una innovació sistèmica, és a dir, que impacti no només a les persones amb la tecnologia que fan servir, sinó a la indústria amb noves aplicacions i d’altres elements que a partir d’ara estaran connectats. L’impacte, però, serà a mitjà i llarg termini. Un dels motius principals és que data d’avui només disposem d’un dels 3 principals serveis del 5G estandarditzat, que és el d’alta capacitat. Això ens indica que avui dia, els nostres terminals poden disposar d’una major amplada de banda que ens permet veure contingut gairebé en temps real o transmetre moltes més dades, entre d’altres, i no serà fins més endavant que es podrà gaudir d’altres serveis com l’ultra baixa latència o les comunicacions massives. Ara bé, qui sí que veurà l’impacte directe i real del 5G i de forma més ràpida serà el sector industrial, que veurà afectats molts dels sistemes i processos existents avui dia. Així doncs, fins que no tinguem els serveis d’ultra baixa latència i els serveis de comunicacions massives, no serà quan l’usuari començarà a percebre que hi ha un canvi tecnològic real davant seu. Si fins ara treballarem de forma reactiva, quan puguem tenir un ecosistema en temps real podrem començar a fer-ho de forma proactiva.

  • Quines conseqüències tindrà per al teixit productiu? Es generaran nous models de negoci?

Precisament, un dels principals elements motivadors del sistema 5G està en l’esgotament que s’observa en els sistemes de negoci actuals, principalment per part dels operadors de les xarxes mòbils, que es troben amb la necessitat de trobar noves fonts d’ingressos. Les expectatives creades amb les xarxes 5G venen a atendre aquesta necessitat ampliant l’entorn de negoci a tot el que es coneix com les indústries verticals: des de l’àmbit de la salut, el vehicle connectat, els media fins als entorns d’entreteniment o els entorns industrials, entre d’altres. Per tant, està clar que el 5G permetrà ampliar les possibilitats de negoci respecte a allò que hem anat veient en sistemes previs.

  • Considereu també que el 5G serà l’impuls definitiu per consolidar la Internet de les Coses (IoT) a la indústria?

Tal com comentàvem anteriorment, un dels serveis sota procés de finalització de l’estàndard del 5G i del qual ja hi ha prototips a escala precomercial és el que fa referència a massive communications. Aquest és el servei del 5G que impacta directament en la internet de les coses. Ara bé, malgrat que facilitarà el seu desplegament, aquest no és l’únic factor que condicionarà la seva evolució efectiva. Fa falta tenir ecosistemes intel·ligents, tot el que comprèn l’estratègia d’smart cities, en el sentit complex que la ciutat estigui interconnectada amb les coses (elements) i les persones, i no només que es disposin de diferents projectes smart disgregats en un entorn ciutadà. El fet que conceptualment hi hagi més inversió, més elements interconnectats o que el camp de la sensòria s’hagi ampliat dels wearables a altres camps com la roba o mobiliari urbà, ens indica el potencial del 5G d’absorbir tota aquesta informació. Ara com ara, amb les tecnologies actuals es pot consumir tota la informació proporcionada per IoT, però està clar que del 5G en dependrà el seu desplegament massiu i que es consolidi com una realitat.

  • Quines línies de recerca en tecnologies 5G s’estan impulsant des de la UPC?

La UPC ha tingut una posició força activa en tot el procés de gestació dels sistemes 5G, amb la participació en projectes de recerca tant d’àmbit nacional com internacional. Dins de la UPC hi ha un nombre de grups considerable que treballen en les diferents àrees associades a les tecnologies 5G, que van des dels aspectes de la capa física i processament de senyal fins a elements de xarxa i la seva gestió, incloent-hi xarxa ràdio, xarxa troncal i xarxa òptica. A més a més, aquests grups han mirat d’agrupar esforços i trobar sinergies en el context del grup CCABA – Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla.

  • Al novembre poseu en marxa la 1a edició del postgrau en Tecnologies 5G de la UPC School. Quina necessitat del mercat professional voleu cobrir amb aquest nou programa?

El disseny de les xarxes 5G ha incorporat uns canvis de paradigma molt considerables respecte a les generacions anteriors. En la mesura en què l’explotació de les xarxes 5G s’implanti en les indústries verticals, ens trobarem que els professionals d’aquests sectors percebran com a valuós poder accedir a un coneixement dels fonaments d’aquestes noves tecnologies, les capacitats que ofereixen aquestes xarxes i els seus casos d’ús. Això els permetrà anticipar-se a l’impacte del 5G en els seus respectius sectors i també identificar noves oportunitats de negoci.

  • Quin valor aporta al postgrau que la Fundació I2CAT en sigui un dels impulsors?

Fundació i2Cat complementa a la UPC en aquesta nova formació. L’objectiu és plantejar una formació no només acadèmica, sinó útil en el sentit que aporti experiències que acostin els participants a la indústria. Per això, s’ha organitzat un seminari industrial amb molts dels col·laboradors de Fundació i2cat, on s’exposaran casos pràctics. En la línia de la UPC, Fundació i2Cat també ha participat en els projectes europeus on s’han desenvolupat les innovacions que avui dia constitueixen la base del 5G. Volem aportar l’experiència d’enginyers que treballen amb la tecnologia, que coneixen les problemàtiques que té i que són capaços de resoldre dubtes de forma efectiva. En aquest sentit, també pretenem que els participants del postgrau siguin capaços d’integrar-se després en diferents ecosistemes, ja que el 5G impactarà en molts nivells de la societat, en empreses de telecomunicacions, fabricants d’equips de telecomunicació, operadors, al sector salut, agricultura, mobilitat, etc. Al postgrau no ens focalitzarem en un sector concret, sinó que aportarem l’experiència de tangibilitat i de construir valor que promou Fundació i2cat perquè els participants puguin escollir quin és l’àmbit d’actuació que els atrau més o on disposen de les millors aptituds. El que és indubtable és que disposar dels coneixements tecnològics i d’aplicació del 5G obrirà noves portes a tot aquell que cursi el programa.

  • A qui va dirigit aquest postgrau?

Va adreçat principalment a professionals que tinguin formació de base en enginyeria de telecomunicació o informàtica, o bé altres àmbits d’enginyeria que disposin de coneixements previs en programació i comunicacions. Ens adrecem a professionals interessats a adquirir aquests coneixements en 5G per veure les possibilitats d’explotació en el seu entorn de treball actual. Aquí pensem principalment en totes les oportunitats que es poden tenir en els diferents sectors verticals. També considerem el professional que tingui interès en el 5G com a element per reorientar la seva carrera professional.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.