Sònia Llorens i Jordi Segalàs: “Està sorgint la figura del Sustainability Manager, amb una visió estratègica en economia circular”

Sònia Llorens, doctora enginyera industrial i experta en innovació per a projectes d’economia circular, i Jordi Segalàs, director de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC, són els directors acadèmics del nou postgrau en Economia Circular. Eines i Estratègies d’Innovació Industrial que la UPC School posarà en marxa al gener. En aquesta entrevista ens expliquen els reptes d’aquest nou escenari en el qual el desenvolupament sostenible es convertirà en una oportunitat d’innovació i un avantatge competitiu per les empreses.

  • En el context actual d’aposta per la sostenibilitat, s’ha sentit a parlar molt del concepte d’economia circular. Però en què es concreta aquest nou paradigma?

En dues paraules es concreta en tenir una visió holística del cicle de vida dels productes i serveis, tot assegurant: primer, una optimització de l’ús dels recursos productius i una minimització dels impactes ambientals associats a aquest ús, i, segon, la transició de la visió del residu cap a recurs.

EconomiaCircular

  • De quina manera l’economia circular pot ajudar les empreses a obtenir noves oportunitats de negoci o avantatges competitius?

Les estratègies de l’economia circular permeten reduir consums de materials, energia i aigua a les indústries. I això ja és un element de competitivitat en si mateix. Anant més enllà, aquest nou paradigma promou nous models de negoci que canvien la pauta del consumidor, tot mantenint l’economia de les empreses. M’explico: la servitització d’un producte, per exemple, permetrà que l’usuari pagui per l’ús d’aquest (i, per tant, farà un ús compartit d’aquest producte, fet que es tradueix en un consum menys intensiu de matèries primeres), i alhora l’empresa generarà uns ingressos associats a aquest nou tipus d’oferiment i serà la primera interessada a dissenyar i fabricar productes durables, mantenibles, remanufacturables i reciclables.

  • Com es prepara el teixit industrial per assumir els reptes del Pla d’Acció de l’Economia Circular de la UE?

EconomiaCircularComencem a veure moltes iniciatives internes associades a la innovació, en les quals se cerquen noves formes d’optimització dels recursos, de circularitat dels materials, d’implementació d’estratègies de logística inversa, de nous models de negoci… Tot, amb una visió tant cap a l’intern de l’empresa com al mercat al qual s’orienta.

De fet, es comença a veure la figura de Sustainability Manager i/o CSO (Chief Sustainability Officer), amb una visió més global i estratègica a les empreses que volen implementar accions i estratègies d’Economia Circular.

Així mateix, hem de ser conscients del context present i futur que s’aproxima, relacionat amb l’escassetat de recursos i amb noves regulacions que canalitzin i regulin l’explotació d’aquests. Les empreses, entitats i la societat han d’estar preparats per aquest nou context.

  • Quines iniciatives desenvolupeu des de l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISST-UPC)?

Des de l’institut de Recerca estem involucrats en projectes de recerca nacionals i internacionals tant pel que fa a diversos sectors productius com a estratègies nacionals i processos d’educació. Alguns exemples: el projecte Circular Design (http://circulardesigneurope.eu/), el projecte Ecork Waste (http://www.ecorkwaste.eu/en/) o la realització de l’estudi “Situación y Evolución de la Economía Circular en España” (http://cotec.es/media/informe-CotecISBN-1.pdf).

  • Al gener posareu en marxa la primera edició del postgrau en Economia Circular. Eines i Estratègies d’Innovació Industrial de la UPC School. Com sorgeix aquesta aposta formativa des de la UPC?

Des que l’any 2015 es va aprovar el Pla d’acció per l’Economia Circular Per la Comissió Europea ha sorgit una necessitat de formació en aquest àmbit que no estava coberta sistèmicament i coherent. Diverses entitats tant públiques com privades ens havien demanat formació en aquest àmbit i vam pensar que un postgrau podia ser el primer pas per cobrir les necessitats del sector empresarial i de l’administració pública en l’àmbit de l’economia circular.

  • Quina demanda professional voleu cobrir amb aquesta formació?

La de les empreses i administracions públiques que volen incorporar una visió global sobre les estratègies associades a l’economia circular i que necessiten professionals capaços d’aplicar-les en el teixit industrial i la gestió pública.

  • A qui s’adreça aquest postgrau?

El curs pretén dotar als participants de la comprensió del nou paradigma d’economia circular (reptes, oportunitats i estratègies) i de les competències necessàries per poder dissenyar, avaluar i implementar noves solucions per al futur. Així doncs el perfil dels destinataris serà:

– Indústria: directius, càrrecs intermedis i responsables ambientals encarregats de definir vectors d’innovació en un marc d’economia circular. Professionals de l’àrea de disseny que desitgin incorporar nous paràmetres de sostenibilitat en el disseny de producte.

– Altres professionals tècnics i ambientòlegs que treballin en el sector mediambiental i administracions públiques que desitgen incorporar les eines i estratègies del nou marc d’economia circular.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.