Big Picture, la nova categoria dels 3HMA per a videojocs inclusius, de conscienciació o aprenentatge

3HMA19

La 8a edició del concurs de videojocs Three Headed Monkey Awards (3HMA) presenta una novetat important: el premi Picture Award, una nova categoria pensada per al millor videojoc que destaqui per una aplicació de major espectre que l’entreteniment. Està adreçada a videojocs que contribueixin a alguna causa, que dignifiquin valors, que siguin inclusius o treballin la conscienciació o l’aprenentatge. El Big Picture Award rebrà un premi de 1.500 €.

Read more