Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats de la UPC School

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els docents i estudiants de la UPC School han de vetllar pel seu compliment.

Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats
Sessió informativa

08-10-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
17a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.300€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: febrer 2021
Fi classes: novembre 2021
Fi programa : 31/01/2022
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Per què aquest programa?

La proposta del Màster amplia la formació per a professionals i persones amb càrrecs institucionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats (fonamentalment d'Amèrica Llatina) emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Es tracta d'un Màster, títol propi de la UPC, promogut des del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Aquest programa planteja una programació pedagògica que combina la formació en remot i la presencialitat a Barcelona, per tal de facilitar l'accés a la titulació en la millor situació segons les condicions de cada estudiant i del context socioambiental contemporani.

Les motivacions per plantejar-ho són:

 • El desfasament entre l'increment de la població urbana i la necessitat de quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les demandes dels governs per gestionar la ciutat i el territori.
 • La creixent importància dels governs locals en els processos urbans i territorials de desenvolupament sostenible, metabolisme social, capacitació en la gestió resilient de la ciutat i el territori, exigint mòduls formatius específics per als seus tècnics. Aquesta és ja una de les orientacions formatives de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Vallès, que pretén donar suport a la docència, la recerca i la transferència tecnològica amb una relació notable amb el món de Govern Local.
 • La possibilitat de compartir la vasta experiència de gestió urbana i territorial desenvolupada a Espanya, Catalunya i Barcelona durant el període de desenvolupament des de la democràcia i l'activació dels municipis i les entitats territorials. A escala local s'han protagonitzat les importants transformacions de les aglomeracions urbanes: s'han incrementat les dotacions de caràcter públic, s'ha recuperat el valor dels espais públics, s'ha revisat i reordenat la majoria dels plans urbanístics i s'han experimentat mecanismes de concertació entre el sector públic i el capital privat per gestionar conjuntament els recursos i les potencialitats existents de la ciutat i el territori.
 • En el marc de la globalització, el Màster, facilita la participació de Xarxes de ciutats internacionals (i específicament llatinoamericanes), xarxes de ciutats, de cooperació i d'investigació urbana. Busca facilitar una base d'intercanvi professional en el marc europeu i internacional com a nou estadi del context formatiu dels professionals de la ciutat. Basat en el learning by doing, partint de les situacions específiques de les ciutats dels estudiants d'aquesta, i generant una reflexió, que estableixi analogies, contraposicions, i transmissió d'experiència del projecte i gestió de ciutat en el nostre context català, espanyol i europeu, a través d'un equip docent format per especialistes del projecte i la gestió urbana en aquest context.
 • L'experiència del màster demostra la valència de la formació contínua, i per tant la necessitat de donar poder xarxes de professionals que cooperen a partir de les seves experiències professionals concretes.
 • La funció social que ha de complir la Universitat, en un món cada vegada més intercomunicat, explorant les oportunitats de la investigació i la formació conjunta per ajudar a la transformació de les condicions de vida.

Per a més informació sobre el màster consulta l'enllaç
http://desarrollourbanoyterritorial.duot.upc.edu/es

Objectius
 • Objectiu general:
  • Capacitar els professionals de l'urbanisme per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals similars del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al màster, establint xarxes de cooperació i desenvolupament.
 • Objectius específics:
  • Adquisició de coneixements tècnics a partir de la comprensió de les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu, econòmic, etc.
  • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
  • Preparar al professional per al treball pluridisciplinari.
  • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema "lifelong learning".
A qui va dirigit?
Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i/o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats amb el desenvolupament local.

El màster requereix una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica del màster.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 28h
GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
COORDINADOR: Josep Centelles

Reflexions sobre el fet urbà, la ciutat, el seu nou rol en el món i la importància del seu bon govern, entenent les institucions, les gestions urbanes i de govern (formals i informals) com les regles de la convivència urbana i la seva necessitat per al desenvolupament humà sostenible.
Aproximacions als models de finançament municipal i les seves conseqüències en la prestació de serveis públics locals, sobre la base de casos pràctics, mètodes i tècniques de gestió relacional i treball en xarxa.
6 ECTS 42h
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA. Estratègies de Desenvolupament
COORDINADOR: Sebastià Jornet Forner

La "cultura del pla" com a forma de projecte, d'intervenció i de gestió en el desenvolupament local dels municipis, estructurant una visió projectual dels problemes urbans, territorials i la forma d'abordar-los en clau de proposta a través de la planificació urbanística. Estudis d'estructures, mètodes i tècniques de planificació urbanística sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats en la fase de formulació dels plans.
6 ECTS 42h
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Polítiques de Desenvolupament
COORDINADOR: Josep Maria Carrera Alpuente

Presentar estratègies de desenvolupament local i sostenible a través d'experiències recents de planificació en ciutats i territoris del context europeu i llatinoamericà amb fortes dinàmiques de creixement o en procés de transformació, establint analogies entre conceptes, formulació dels plans i instruments. Revisió i anàlisi crítica sobre la implementació de polítiques i estratègies en processos d'elaboració de plans territorials de desenvolupament, mitjançant processos participatius (agenda local 21, de la cultura, etc.) i la gestió de conflictes i negociacions entre els diversos agents. Aprofundiment de noves estratègies de desenvolupament sobre la base dels recursos patrimonials (tangibles i intangibles) com a recurs per al desenvolupament de polítiques territorials que sorgeixen de la realitat local i que es llegeixen com "paisatge cultural".
4 ECTS 28h
PROJECTE URBÀ I DE CIUTAT. Morfologies Urbanes
COORDINADOR: Francesc Peremiquel Lluch

Visió integral sobre els problemes d'estructura urbana presents en els teixits residencials a Amèrica Llatina i la forma d'abordar-los en clau projectual a partir de l'anàlisi del teixit com component bàsic de la ciutat des de diferents aproximacions que ens remeten tant aspectes identitaris com programàtics, de gestió i producció de la ciutat, prenent com a element central de discussió els components morfològics dels mateixos: el carrer, la parcel·la, forma d'agregació, els edificis, etc., tant en els seus components individuals com agregats. Estudi d'experiències de construcció de teixits urbans en ciutats d'Amèrica Llatina i Europa coneixent nous mecanismes generadors, models o referents clau, així com bones pràctiques d'intervenció, permetent conèixer noves metodologies de caràcter generalitzable segons les característiques del teixit. Anàlisi gràfica comparativa dels components essencials i característics del projecte residencial d'habitatge públic i altres alternatives a Amèrica Llatina: la seva estructura urbana, sistema viari, estructura parcel·lària, formes d'agregació, elements de construcció, composició de l'espai públic, etc. i la seva incidència en les transformacions de les ciutats llatinoamericanes.
4 ECTS 28h
ESTRUCTURES I INFRAESTRUCTURES URBANES. Transports i Gestió de la Mobilitat
COORDINADOR: Miquel Roa López

Construcció d'una visió global dels processos de mobilitat i del paper de les infraestructures en aspectes funcionals, paisatgístics, estructurals de la ciutat i el seu rol transformador. Coneixement de nous sistemes de gestió d'infraestructures i serveis públics a partir d'experiències reeixides a Amèrica Llatina i Europa.
4 ECTS 28h
GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
COORDINADOR: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
4 ECTS 28h
PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HÀBITAT. Habitatge Progressiu en Ciutat Progressiva
COORDINADOR: Pedro Lorenzo Gálligo

Transferència de tecnologies apropiables com a possibles solucions a les necessitats de producció d'habitatge de baix cost i amb criteris de sostenibilitat. El taller de tecnologies se centra específicament en les tecnologies "dures" per a la construcció d'habitatge social, però fa referència a les necessitats tecnològiques "toves" (gestió, participació, formació, capacitació i economia).
4 ECTS 28h
PROCESSOS PARTICIPATIUS. Actors Urbans i Planificació Participativa
COORDINADORES: María Herrero Canerla i Berta Cendrós i Ollé

L'objectiu d'aquest mòdul és sumar la participació de la ciutadania com a vector d'intervenció, a la ciutat i el territori, i a través d'aquesta, incorporant el debat actual de la participació ciutadana amb relació als drets i les ciutats. Mitjançant la participació s'aborden diverses problemàtiques relacionades amb agents i comunitats, conflictes, escales temporals i espacials i com les propostes d'intervenció afecten de manera diversa a la societat.
4 ECTS 28h
METABOLISME SOCIAL, SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
COORDINADOR: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
4 ECTS 28h
AVALUACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
COORDINADOR: Eduard Rodríguez i Villaescusa

A partir de casos d'estudi concrets de ciutats com ara Quito, Montevideo, La Pau, Asunción, Tegucigalpa, etc. i també Barcelona, descobrir el paper inductor que pot jugar el municipi per aconseguir el projecte de ciutat desitjat, a través de l'estímul i la gestió dels recursos que disposa. A més de les eines habituals, els ens locals han de mobilitzar altres instruments o mecanismes, directes i indirectes, que sorgeixen de la concertació entre sectors que faciliten i enriqueixen la negociació.
5 ECTS 100h
Seminaris
 • Seminari inicial.
  • Coordinador: Carles Llop Torné
 • Plans i projectes: Andalusia - Llatinoamèrica (Condicionat a la possibilitat de gestió).
  • Coordinador: Carles Llop Torné
 • Taller d'intensificació.
  • Coordinador: Carles Llop Torné
5 ECTS 42h
Taller de Pla Base
Coordinador: Josep Mª Llop Torné
 • Centrat en l'estudi de les ciutats intermèdies, el Programa UIA-CIMES constata els menors recursos econòmics i tècnics que disposen aquest tipus de ciutats per al seu desenvolupament urbà. No obstant això, de la mateixa manera que les altres ciutats que disposen d'aquests recursos, aquestes necessiten instruments de planificació per a orientar el desenvolupament sostenible i estratègic. D'aquesta constatació sorgeix la iniciativa del Pla Base, un document alhora senzill i flexible, ja que la seva realització no exigeix mitjans importants i permet a aquestes ciutats fer un estat de la qüestió del seu desenvolupament urbà, conduir una reflexió i definir les propostes sobre les actuacions prioritàries.
6 ECTS 32h
Treball Final de Màster
El TFM pretén que l'estudiant desenvolupi un treball individual orientat a garantir la seva adquisició de competències, la seva capacitat de formulació d'estratègies i accions per a la gestió de les transformacions urbanes i / o territorials, i l'aprofundiment sobre els instruments tècnics. Es proposa, per tant, un treball que ja es desenvolupa al llarg del màster amb una bona sistematització dels continguts dels diferents mòduls, seminaris i
Tallers. A més el TFM es planteja com una intensificació d'alguna de les temàtiques a partir del treball del Taller del Pla Base que es realitza en el
decurs del màster, entenent-se com el desenvolupament de temes específics sorgits durant la presentació, i que mereixin ser
aprofundits amb major concreció, a efectes d'adquirir més competència en la generació d'instruments adequats a la resolució de problemes similars.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

El curs està dividit en dues etapes:

La primera, en línia, entre març i juny de 2021. En aquesta etapa s'imparteixen la primera part dels continguts programàtics de manera no presencial, mitjançant sessions virtuals en streaming, per tal de facilitar la realització del programa a professionals amb compromisos laborals.

La segona, presencial a Barcelona, entre setembre i novembre de 2021. En aquesta etapa s'acabaran d'impartir els continguts més pràctics, que no és possible realitzar en línia, i està condensada en tres mesos per a minimitzar les despeses d'allotjament i el temps de realització.

Finalment es realitzarà el Treball Final de Màster, dissenyat per a l'aplicació dels coneixements adquirits amb anterioritat, al tema d'investigació proposat. El Treball Final de Màster s'elabora amb el suport d'un tutor i en connexió via internet des de la ciutat d'origen de l'estudiant. Permetent plantejar alternatives pròpies que donin resposta a una realitat concreta.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
Coordinació
 • Espinosa Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona- Espanya, Menció per mèrit (2007) El Barri és ciutat. cas d'estudi Tacagua Ull d'Aigua, Caracas. Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la UCV i en USB a Caracas, ponent en el Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI, ETSAB UPC / Barcelona i la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia (2010). Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
Professorat
 • Arteaga Arredondo, Isabel Cristina

  Dra. Arquitecta en Urbanisme i Ordenació del Territori per la UPC. Màster en Urbanisme per la Universidad Nacional de Colombia. Professora associada i investigadora a la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Colòmbia). Com a investigadora i consultora, està especialitzada en l'ordenament urbà i territorial, concentrant-se en equipaments col·lectius, espai públic i mobilitat com a determinants de qualitat de vida urbana. Actualment és coordinadora acadèmica del Màster Universitari en Arquitectura (U.Andes).
 • Balari Muñoz, Jordi

  Arquitecte. Membre d' Arquitectes Sense Fronteres - Internacional.
 • Bestraten Bellovi, Manel

  Enginyer Industrial i arquitecte. Director del Programa de condicions materials de treball en el "Centre Nacional de Condicions de Treball" de l'INSHT. Àmplia experiència com a conferenciant en temes relacionats amb la seguretat i higiene en el treball, és coordinador del mòdul de seguretat en el treball del Màster en Prevenció de Riscos Laborals de la UPC.
 • Blanco Fillola, Ismael

  Dr. en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Professor Agregat (Acreditació Catedràtic) de Ciència Política a l'UAB. Director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de l'UAB. Ha estat investigador Ramon y Cajal a la UAB i la UPF i investigador postdoctoral Beatriu de Pinós a la De Montfort University (DMU, Regne Unit). Ha realitzat diverses estades de recerca al Regne Unit i al Brasil. Està especialitzat en l'estudi de les innovacions la governança urbana, els mecanismes de participació ciutadana, la innovació social, la segregació urbana i les polítiques de regeneració de barris.
 • Bonet Marti, Jordi

  Doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió de la Comunicació Política i Electoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és Professor de Ciència política a la Universitat de Girona. Ha publicat diferents llibres i articles sobre participació ciutadana, polítiques urbanes i metodologia d'investigació feminista.
 • Borthagaray, Andrés

  Arquitecte de la UBA amb un Diploma Internacional d'Administració Pública, lliurat per l' École Nationale d'Administration, França (1991), amb experiència professional i acadèmica en diverses institucions públiques, privades i ONGs. El seu camp professional inclou l'exercici i la reflexió sobre el govern de les ciutats, en particular en matèria de mobilitat urbana. És director executiu del Consell de Planejament Estratègic de la Ciutat de Buenos Aires. Des de 2006, Professor de "Tecnologia urbana II" a la Universitat Nacional de General Sarmiento i professor consultor en el Curs de postgrau sobre Intervenció i Gestió de la Ciutat UOC-CPAU-UNNE-CDLC des de 2009 i Professor Titular d'Urbanisme I i II en la Universitat de Palerm.
 • Campos Cacheda, José Magín
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitat en Construcció, Organització i Gestió per la Universitat de Cantàbria. Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat. Màster en Gestió de la Cadena d'eLogistics & Supply. Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) Postgrau en Planificació i Direcció de la Mobilitat, a més a més ha realitzat diferents cursos de Postgrau en Enginyeria municipal i de seguretat viària. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 1999.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria

  Arquitecte per l' ETSAB des de 1983. Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment Cap de Gabinet de Presidència de l'AMB.
 • Carrillo Messa, Diego
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - 2003). Estudis Internacionals en Arquitectura Vernacla a Oxford Brookes University, 2002. Coordinador acadèmic del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC School, 2005. Premi joves arquitectes AJAC VI (2008) per l'assaig "Materials Bàsics per al Projecte Integral de l'Hàbitat. Proposta per a El Salvador, CA "publicat per la Fundació Politècnica de Catalunya, 2007. Entre el 2003 i el 2010, va treballar en la coordinació i gestió de projectes d'Hàbitat i millora urbana en països del nord de l'Àfrica amb la Fundació Habitàfrica i a Centreamèrica amb el CCD-UPC. Soci fundador de SostreCívic SCCL, de Celobert SCCL i de Perviure SCCL, entitats que, des de diferents vessants, es dediquen a impulsar l'autopromoció col·lectiva d'habitatge, l'arquitectura per a la transició energètica i el dret a l'habitatge. Des del 2011 desenvolupa la seva activitat professional principalment a Celobert SCCL, com a arquitecte especialitzat en habitatge ecològic i projectes de cohabitatge.
 • Castell Puig, Carles

  Doctor en Biologia, Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva. Va ser investigador a la UAB i al CREAF sobre ecosistemes mediterranis. A la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat programes d'anàlisi, planificació i seguiment en espais naturals. Va ser Cap de l'Oficina de Planificació i actualment és el Responsable de col·laboració externa. Ha publicat llibres i articles científics i divulgatius i col·labora en cursos de postgrau. Va presidir EUROPARC-Espanya fins al 2017. En l'actualitat és Coordinador del Programa de Treball d'aquesta organització.
 • Cendrós i Ollé, Berta

  Geògrafa. Llicenciada a la Universitat de Barcelona (2003). Postgrau en Globalització, Cooperació i Desenvolupament a la Universitat de Barcelona (2005). Postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007 treballa a Foment de Ciutat Vella. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius.
 • Centelles i Portella, Josep

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-1974), Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient (UPC-1982) MSc en Regional and Urban Planning per la London School of Economics & Political Science (LSE, 1987). Director adjunt de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (2002-06). Consultor en estratègies urbanes a Catalunya i Amèrica Llatina. Perito principal del projecte "Dialogos Setoriais União Europeia - Brasil" (Brasilia, 2011-15). Publicacions: "El Buen Gobierno de la Ciudad" (2006); "CAP al 100% RENOVABLE" (2016) sobre Transició EnergÈTICA a Catalunya i la seva governança.
 • Chamat Núñez, Oscar Mauricio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer civil (Universitat Nacional de Colòmbia), planificador urbà (UPC-UPF-EAPC), consultor sènior en innovació urbana. Actualment assessora a l'Ajuntament de Barcelona en temàtiques de mobilitat activa i és professor a la Universitat Externat de Colòmbia en el curs de postgrau de Smart Cities. Cofundador de CiudadHub, el primer podcast en espanyol sobre innovació i planificació urbana. Ha estat director de la Cambra de Comerç Colombo-Catalana, representant a Amèrica Llatina del Congrés Mundial de Smart City Expo i ha treballat en diferents projectes europeus relacionats amb la transformació territorial.
 • Coral Alcolea, Alejo Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, MBA per EADA i Màster en Tecnologies i Gestió de l'Aigua per Aqualogy. Des de l'any 2008 cap de projectes d'enginyeria de Barcelona Regional, on ha participat en projectes de desenvolupament urbanístic, especialment en relació a la seva dotació d'infraestructures i en temàtiques de l'Aigua. Des de l'any 2017 forma part de l'equip redactor del Pla Director de l'Aigua de l'AMB com a coordinador. Acumula més de 20 anys d'experiència en el sector públic, participant entre altres en el desenvolupament del districte econòmic 22@ a Barcelona com a Project Manager.
 • Cristaldo Moniz de Aragao, Juan Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Facultat d¿Arquitectura Disseny i Arts de l¿UNA (Paraguai), Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universidad de Lanús (Argentina) i Màster en Disseny Urbà per la Harvard GSD amb el suport de la beca Fulbright. És un dels fundadors i actual coordinador del CIDi (Centre d¿Investigació Desenvolupament i Innovació) en la FADA UNA, centre de referència nacional en el que es promou la investigació multidisciplinària i multiescalar. Addicionalment, es cofundador y CEO de Exponencial - Diseño, Arquitectura y Urbanisme.
 • de Manuel Jerez, Esteban

  Dr Arquitecte Prof. Titular del E.T.S.Arquitectura de Sevilla. Ha dirigit el màster en Gestió Social de l'Hàbitat (2008-2011), dirigeix ​​la Revista científica Hàbitat i Societat.Fundador i coordinador de l'ONG Arquitectura (1993) i Compromís Social (1993 -1996) Responsable del grup de recerca addici HUM810 especialitzat en investigació acció participativa per a la Producció Social de l'Hàbitat. Premi ONU HABITAT 2018 de millors pràctiques de polítiques públiques nacionals pel projecte "Ja Som Medina: Aprenent de Jnane Aztout (Larache).
 • Delpiano, Alessandro

  Enginyer Civil per la Università di Bologna en 1996. Actualment és el Director de l'Àrea de Planificació Territorial de la Ciutat Metropolitana de Bolonya, i entre d'altres coses, va ser responsable del Pla de Mobilitat Sostenible i el pla Territorial. Consultor del Ministeri d'Infraestructures i d'altres administracions italianes. Conferenciant en diverses universitats italianes (Bolonya, Ferrara, Nàpols, Roma) i a l'estranger, Barcelona (Espanya), Cornell (NY-USA), Grenoble (França). Fou membre del Consell Nacional de l'Institut Nacional de Planificació Urbana.
 • Espinosa Marturet, Maria Isabel

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona- Espanya, Menció per mèrit (2007) El Barri és ciutat. cas d'estudi Tacagua Ull d'Aigua, Caracas. Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la UCV i en USB a Caracas, ponent en el Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI, ETSAB UPC / Barcelona i la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia (2010). Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Esteban Noguera, Juli

  Arquitecte, Doctor Honoris Causa per la UPC (2011) per la seva llarga trajectòria en l'àmbit de l'urbanisme. Va participar en la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i va ser director dels Serveis d'Urbanisme de les institucions metropolitanes de Barcelona (1977-1992). Va dirigir el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1992-2004) y el Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-2010). És autor d'Elements d'Ordenació Urbana (1980, 1998) i de L'Ordenació Urbanística: conceptes, eines i pràctiques (2001, 2010).
 • Estela Barnet, Oriol
  Veure perfil a Linkedin
  Economista (UB) i Geògraf (UAB) especialitzat en planificació estratègica i desenvolupament econòmic local. Ha treballat com a consultor privat en projectes de desenvolupament local en diverses regions d'Espanya (1995-2005). Posteriorment es va incorporar a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, on des del 2012 va dirigir l'Oficina Tècnica d'Estratègies pel Desenvolupament Econòmic. Des del 2016 és el Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 • Farreny Gaya, Ramon
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per l'ICTA-UAB. Màster en Estudis Ambientals, especialitat en Ecologia Industrial, per la UAB. Cofundador d'inèdit, estudi d'eco innovació estratègica que treballa per a la transició cap a un futur intel·ligent, pròsper i sostenible. Autor de més de 20 publicacions científiques en l'àmbit de l'economia circular.
 • Figueroa Monsalve, Oscar

  Economista i Enginyer Comercial, Universitat de Xile. Doctor en Urbanisme, Universitat de Paris. És professor de l'Institut d'Estudis Urbans i Territorials de la Universitat Catòlica de Xile, Vicepresident de l'Associació Llatinoamericana de Transport Públic (ALATPU) i membre de la Càtedra Internacional Ciutat en Moviment. Va ser durant més de 10 anys director del programa de postgrau en Desenvolupament Urbà de la Universitat. Té més de 30 anys d'experiència en temes de mobilitat, transport i infraestructura, com acadèmic i com a professional. A més de professor i investigador en diversos centres acadèmics, ha estat consultor del Banc Mundial, del BID, de la Corporació Andina de Foment i de Nacions Unides i ha assessorat o realitzat consultories en pràcticament tots els països de la regió llatinoamericana. En la funció pública a Xile, ha estat assessor de la Companyia de Metro de Santiago, assessor dels ministeris d'Obres Públiques i Transport i Secretari de Transport.
 • Garola Crespo, Àlvar
  Veure perfil a futur.upc
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat de Stanford en el disseny i l'anàlisi de models de previsió econòmica. Ha treballat al Gabinet d'Estudis Econòmics S. A. entre el 1984 i el 1999, com a gestor de projectes dirigint estudis sobre temes d'economia de transport, provisió d'infraestructures, sector de la construcció i economia urbana i territorial. Des del 1991 és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els Màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. És sotsdirector del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) de la UPC.
 • Golda-Pongratz, Kathrin

  Doctora en Arquitectura i Urbanisme per la Universitat de Karlsruhe (2006). És professora d'urbanisme internacional a la Universitat de Ciències Aplicades a Frankfurt am Main al programa de postgrau Urban Agglomerations (www.urban-agglomerations.eu) i professora visitant de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Nacional d'Enginyeria de Lima. És, a més, professora del màster MIAD a la Universitat Ramon Llull i del màster Emergency Architecture a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. És autora d'una monografia sobre Lima i de diverses publicacions sobre la ciutat llatinoamericana i processos de transformació i memòria urbanes, en Architectural Design, AUT, ur [b] és i Monu, entre altres. Exposicions fotogràfiques individuals a Perú, Alemanya i Espanya: Lima, móns d'una metròpoli, a la Universitat d'Augsburg (2001), al Centre Cultural Peruà Japonès a Lima (2002) i en la Werkbund Hessen Galerie a Frankfurt (2003); Paisatges de Pressió, a la Fundació Miró.
 • Herrero Canela, Maria

  Llicenciada en Geografia. Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori per la Universitat de Barcelona UB. Actualment és tècnica assessora de la Gerència de serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Acumula una llarga experiència al Centre d'Estudis Territorials i a l'Oficina d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca en polítiques de desenvolupament urbà i territorial des del programa ESPON (UE 2008-2012).
 • Hildenbrand Scheid, Andreas

  Doctor per la Universitat de Sevilla i Llicenciat en Geografia i Ciències Polítiques per la Universitat de Heidelberg. Funcionari de la Junta d'Andalusia i Professor Associat en el Departament d'Urbanística i Ordenació de l'ETS d'Arquitectura de la Universitat de Sevilla. A la Junta d'Andalusia ha estat Cap de Servei de Planificació Regional i Paisatge i Coordinador de Planificació Turística. Actualment és Assessor en la Conselleria d'Economia. Té nombroses publicacions sobre les polítiques d'ordenació del territori, paisatge, desenvolupament regional, descentralització política i governança metropolitana a Espanya i Alemanya. Assessorament en aquestes matèries per a institucions públiques a Xile, Mèxic i Equador. Coordinador del projecte de cooperació transnacional Pays.Med.Urban, dedicat al paisatge urbà a les regions mediterrànies i cofinançat per la Unió Europea.
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Telecomunicació per la UPC i Diplomat del Programa de Direcció General d'EADA, va ser Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa durant 10 anys en que va impulsar el primer Plà d'Innovació Local d'Espanya (2004) i va presidir la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns (2008-2011). Actualment, com expert en Desenvolupament Local, acompanya ciutats intermèdies i territoris en la definició de les seves estratègies de desenvolupament. És expert del Programa URBACT-CE en innovació, economia del coneixement, promoció de l'emprenedoria i governança local. Publica el blog Ciudadinnova des de 2005.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1987). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1974). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991), abans dels Jocs Olímpics de 1992. Professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els "Instruments de redistribució de la renda urbana". Director Càtedra UNESCO sobre "Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament" (2008-2023).
 • López Mena, Germán

  Doctor Arquitecte per la Universidad de Sevilla. Des de 1992 amb estudi propi des d'on ha realitzat intervencions urbanes, ordenacions urbanes i millores de barris, tant en àmbit local d'Andalusia, com a Llatinoamèrica. El seu treball professional està lligat directament a l'activitat investigadora que realitza a la Universidad de Sevilla, de la que forma part com a personal docent i investigador des del 2004, professor convidat a les universitats de Màlaga, Madrid, Venècia, Pàdua i Atenes.
 • Lorenzo Gálligo, Pedro

  Doctor Arquitecte. Ha estat durant 20 anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del CYTED i és codirector del Programa de la UIA, Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Martí i Costa, Marc

  Sociòleg i doctor en Polítiques Públiques. Actualment és cap d'àrea de governança i polítiques públiques al Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Ha treballat temes de participació ciutadana, governança urbana i avaluació de polítiques públiques, tant a Europa com a Amèrica LLatina.
 • Mayor Farguell, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Biologia (1994), màster en Ecologia i Biologia Vegetal per la UAB (1990) i màster en Tecnologia i Gestió Ambiental, per la UPC (2001). Ha estat investigador del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicació Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona. També tècnic especialista biòleg del Servei de Planificació de l'Entorn Natural al departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. L'any 1999, crea IRBIS, un estudi professional especialitzat en l'ecologia aplicada a l'urbanisme, el territori i la sostenibilitat. Des de l'any 2009 és membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya.
 • Montlleó Balsebre, Marc

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del BIArch al workshop Productive Land Programeu i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador de la lliçó Metabolisme social, sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor del Màster en Projectació Urbanística ( MPU) European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Enginyeria Ambiental (ICT-UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell i Rosell, Ramon

  Economista. ex-professor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En l'ambit de las Hisendes Locals ha publicat varis estudis sobre el seu finançament.
 • Moret Miranda, Karina

  Estudiant de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Investiga les connexions entre Àfrica i les seves diàspores al Carib avaluant Religiositats, Teoria Crítica de la Raça i del Gènere en l'afrodescendent i la seva refracció en el Occidental. Llicenciada en Història (2013) per la Universitat de Barcelona. Obtenir una beca per al Màster en Història del Món (2014) a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest mateix any va començar el seu doctorat en Història en aquesta universitat obtenint en 2016 una beca de FI com a Investigador Predoctoral. Des de 2015 estudia a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ha participat com a ponent en conferències internacionals a Boston, Jacksonville, Ciutat del Cap, St Etiene, Salzburg, etc. Pertenece al col·lectiu Black Barcelona.
 • Navarro Acebes, Ferran

  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en temes urbanístics. Experiència en l'urbanisme municipal a diversos ajuntaments, tant com a càrrec tècnic com professional extern. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística.
 • Nel·lo Colom, Oriol

  Doctor en Geografia especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els quals ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona i la John Hopkins University, de la que és Màster en Relacions Internacionals, ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), Diputat al Parlament de Catalunya (1999-2003) i Secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011 ). Actualment és membre numerari de l' Institut d'Estudis Catalans i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on es reincorpora l'any 2011 per impartir des del Departament de Geografia classes en els nivells de grau, postgrau i doctorat. És també professor convidat a la School of Environment and Development, Manchester, i al Istituto Universitari di Architettura di Venezia.
 • Pareja-Eastaway, Montserrat

  Economista, Doctora en Economia, Professora titular del departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la ETSAB (UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Roa López, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte (Escola d'Arquitectura de Barcelona -1976). Professor del departament d'urbanisme i ordenació del territori des de 1976. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París, octubre 1984, "Construiré la perifèria" Milà, octubre 1985. Coordinador de la "1r Conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: als tallers de Cergy a París anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville, octubre de 1998, Xangai, novembre de 2000, Casablanca març de 2006. Té el seu despatx professional des de 1976. Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel · lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​amb molta obra construïda.
 • Rodriguez Ferrer, Gustavo

  Enginyer Industrial en Tècniques Energètiques per la UPC i projectista-instal·lador d'energia solar. Ha treballat a l'enginyeria IDOM i des del 2002 a Barcelona Regional, com a Cap d''infraestructures energètiques, desenvolupant projectes sobre energia, infraestructures i planificació territorial. Àmbits de treball: implantació territorial d''infraestructures, diagnosis energètiques, sistemes de generació renovable o d'alta eficiència, anàlisi de la resiliència de les infraestructures urbanes i adaptació al canvi climàtic, criteris de sostenibilitat per nous barris i transformacions urbanes.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard

  Doctor Arquitecte - Urbanista UPC. Fins a 2010 Secretari del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres España. Va exercir durant 10 anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
 • Salazar Ferro, Jose Alfonso

  Arquitecte de la Universitat dels Andes (1976). Postgrau en Història de l'Urbanisme a École des Hautes Études en Sciences Socials (EHESS) de París - França (1980). Professor Universitat Nacional des de 1982. Professor del Mestratge en Urbanisme de la Universitat Nacional (des de 1990). Professor convidat (2011) Màster en Ordenament Territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Premi Nacional d'Arquitectura en la categoria d'Investigació Urbana (1992 i 1996) i menció (2000). Consultor en estudis, plans i projectes urbans.
 • Sanromà Moncunill, Itzel

  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona (2005). Des de 2004 treballa a Barcelona Regional en diferents projectes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat, la planificació territorial, la gestió del litoral, el medi ambient urbà i la gestió ambiental.
 • Saurí Marchán, Sergi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Al gener de 2007 es va incorporar al CENIT. Prèviament va estar treballant durant quatre anys en una empresa d'enginyeria (SENER, Enginyeria i Sistemes, SA) realitzant estudis i projectes de diversos temes de transports. Va rebre el IV Premi Abertis de Recerca en Gestió d'Infraestructures del Transport (2007) per la seva tesi doctoral "Modelització i regulació òptima de les concessions de terminals portuàries de contenidors". És professor del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC des del 2004. El 2008 va ser Visiting Scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Soldevilla Garcia, Irma

  Graduada en enginyeria industrial i enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull i post - graduada en "Eficiència Energètica i xarxes d'energia" per La universitat Politècnica de Catalunya. Directora de projectes a l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
 • Sorolla Edo, Antoni

  Arquitecte, especialitzat en urbanisme. Ha exercit com a Arquitecte en temes de planejament urbanístic. Ha treballat a l'Ajuntament de Sabadell dirigint políticament els temes d'urbanisme i habitatge, també a l'Ajuntament de Barcelona primer com a Director d'Actuació Urbanística, després com a gerent de l'empresa municipal de l'habitatge i des de 2008 com a màxim responsable de tots els programes d'habitatge de l'Ajuntament. Des de 2015 és director d'Acció Social i Relacions Institucionals a SOGEVISO, empresa privada destinada al lloguer social.
 • Thorson Jorgensen, Ole

  Dr. Enginyer Civil per la Universitat Tècnica de Copenhagen, Enginyer de Camins per la UPC. Director de consultoria a Ingeniería de Tràfico SL (INTRA) des de 1972 a 2011. Enginyer de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona des de 1970 a 1989. Professor associat a l'escola de Camins de la UPC 1989-2007.
  Des de 2011 en situació de Jubilat. De 2015 a 2011 President de la Federació Internacional de vianants. De 1996 a 2009 Vicepresident i de 2009 a 2018 President de l'Associació Espanyola de Prevenció d'accidents de Trànsit. Fundador de l'Associació de Catalunya Camina i de l'Associació per la promoció del transport públic.
 • Torras i Sagristà, Laia

  Llicenciada en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és Directora de Projectes Estratègics, Comunicació i Participació en l'empresa pública Foment de Ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat Cap de Participació de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser coordinadora de projectes i de l'àrea de Democràcia de la Fundació Jaume Bofill. També ha estat professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Ubasart- González, Gemma

  Professora de l'Àrea de Ciència Política. Acreditada per l'AQU (agregada) i l'ANECA (titular). Vicedegana acadèmica i de comunicació a la Facultat de Dret. Universitat de Girona. Des de la lectura de la tesi doctoral el 2008, ha combinat la tasca acadèmica -docent, investigadora i de gestió- amb la professional -assessoria a governs, partits i organitzacions socials-, tant a Europa com a Amèrica Llatina. Àrees temàtiques d'interès: Polítiques públiques, Govern Local i Estat del Benestar; Moviments socials i Conflicte Polític; Política catalana i espanyola; Amèrica Llatina.
 • Ventayol Ceferino, Irma
  Veure perfil a Linkedin
  Biòloga. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Amb més de vint anys d'experiència en el camp de la sostenibilitat, actualment coordina l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona i l'estratègia climàtica de la ciutat. Anteriorment va exercir de cap de Projectes a l'Estudi Ramon Folch, coordinant projectes de gestió i planificació estratègica ambiental, d'edificació sostenible, energia i canvi climàtic, i prèviament (2001-2007) va exercir de consultora ambiental i gerent a PricewaterhouseCoopers, també en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Fundación Carolina
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable tècnic de departaments de planificació territorial, urbana i estratègica en institucions públiques i consorcis.
 • Tècnic urbanista especialista en desenvolupament d'ordenació territorial, planejament i projecte urbà.
 • Cap de projectes a l'àrea de planificació territorial i urbana en institucions públiques, consorcis i empreses i agències privades.
 • Consultor urbanista programista, planificador, projectista i gestor freelance.
 • Lliure professió en els camps de la Ciutat, els territoris metropolitans i les ciutats intermèdies.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar