Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2023-2024
L'edició 2023-2024 d'aquest màster de formació permanent ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
20a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Febrer de 2025
Horari
Dilluns: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:30
Dimarts: 10:00 a 14:00
Dimecres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:30
Dijous: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:30
Divendres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:30
Llocs de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?

La proposta del Màster amplia la formació per a professionals i persones amb càrrecs institucionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats (fonamentalment d'Amèrica Llatina) emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Es tracta d'un Màster de Formació Permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), promogut des del Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Aquest programa planteja una programació pedagògica que combina la formació en remot i la presencialitat a Barcelona, per tal de facilitar l'accés a la titulació en la millor situació segons les condicions de cada estudiant i del context socioambiental contemporani.Les motivacions per plantejar-ho són:

 • El desfasament entre l'increment de la població urbana i la necessitat de quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les demandes dels governs per gestionar la ciutat i el territori.
 • La creixent importància dels governs locals en els processos urbans i territorials de desenvolupament sostenible, metabolisme social, capacitació en la gestió resilient de la ciutat i el territori, exigint mòduls formatius específics per als seus tècnics. Aquesta és ja una de les orientacions formatives de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Vallès, que pretén donar suport a la docència, la recerca i la transferència tecnològica amb una relació notable amb el món de Govern Local.
 • La possibilitat de compartir la vasta experiència de gestió urbana i territorial desenvolupada a Espanya, Catalunya i Barcelona durant el període de desenvolupament des de la democràcia i l'activació dels municipis i les entitats territorials. A escala local s'han protagonitzat les importants transformacions de les aglomeracions urbanes: s'han incrementat les dotacions de caràcter públic, s'ha recuperat el valor dels espais públics, s'ha revisat i reordenat la majoria dels plans urbanístics i s'han experimentat mecanismes de concertació entre el sector públic i el capital privat per gestionar conjuntament els recursos i les potencialitats existents de la ciutat i el territori.
 • En el marc de la globalització, el Màster, facilita la participació de Xarxes de ciutats internacionals (i específicament llatinoamericanes), xarxes de ciutats, de cooperació i d'investigació urbana. Busca facilitar una base d'intercanvi professional en el marc europeu i internacional com a nou estadi del context formatiu dels professionals de la ciutat. Basat en el learning by doing, partint de les situacions específiques de les ciutats dels estudiants i generant una reflexió, que estableixi analogies, contraposicions, i transmissió d'experiència del projecte i gestió de ciutat en el nostre context català, espanyol i europeu, a través d'un equip docent format per especialistes del projecte i la gestió urbana en aquest context.
 • L'experiència del màster demostra la vàlua de la formació contínua, i per tant la necessitat de donar poder xarxes de professionals que cooperen a partir de les seves experiències professionals concretes.
 • La funció social que ha de complir la Universitat, en un món cada vegada més intercomunicat, explorant les oportunitats de la investigació i la formació conjunta per ajudar a la transformació de les condicions de vida.
El curs està dividit en dues etapes:

La primera, presencial, entre febrer i juny de 2024 a Barcelona. En aquesta etapa s'imparteixen totes les classes del contingut programàtic.

La segona, en línia, entre juny de 2024 i gener de 2025 en la que es desenvoluparà del Treball Final de Màster.

Objectius
 • Objectiu general:
  • Capacitar els professionals de l'urbanisme per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al màster com a alumnes.
 • Objectius específics:
  • Adquisició de coneixements tècnics a partir de la comprensió de les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu, econòmic, etc.
  • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
  • Preparar al professional per al treball pluridisciplinari.
  • Incentivar l'actitud proactiva a la recerca i al reciclatge permanent dels professionals mitjançant el sistema "lifelong learning".
A qui va dirigit?
Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i/o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats en el desenvolupament local.

El màster requereix una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica del màster.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 28h
M01. GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
Coordinador: Alain Xavier Jordà

Reflexió sobre el fet urbà, la ciutat de les persones i la importància del bon govern local (de proximitat) a la qualitat de vida de la ciutadania. La ciutat és alhora el lloc del conflicte i de la col·laboració. Més enllà del desenvolupament sostenible, en un marc de civilitat i de convivència, el bon govern de la ciutat cerca la màxima col·laboració entre la gran diversitat d'actors urbans. La gestió de dades massives i eines de l'era digital s'incorporen plenament a aquesta visió constructiva i col·laborativa de la ciutat.
6 ECTS 42h
M02. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA: Urbanisme Comparat Internacional
Coordinador: Sebastià Jornet Forner

Escales, instruments, plans, estratègies, mètodes i tècniques de planificació urbanística, sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats a la fase de formulació dels plans, seran la base de la formació d'aquesta assignatura de planificació urbanística, que es complementarà amb les sessions d'Urbanisme Comparat Internacional, com una lectura i forma d'aprenentatge d'altres maneres d'entendre les regles de l'ordenació i la planificació urbana a diferents territoris i països, conscients que la planificació urbanística, continua sent un instrument de servei al progrés social, imprescindible per al govern i la transformació democràtica dels assentaments i dels territoris.

6 ECTS 42h
M03. ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Polítiques de Desenvolupament
COORDINADOR: Josep Maria Carrera Alpuente

Presentar estratègies de desenvolupament local i sostenible a través d'experiències recents de planificació en ciutats i territoris del context europeu i llatinoamericà amb fortes dinàmiques de creixement o en procés de transformació, establint analogies entre conceptes, formulació dels plans i instruments. Revisió i anàlisi crítica sobre la implementació de polítiques i estratègies en processos d'elaboració de plans territorials de desenvolupament, mitjançant processos participatius (agenda local 21, de la cultura, etc.) i la gestió de conflictes i negociacions entre els diversos agents. Aprofundiment de noves estratègies de desenvolupament sobre la base dels recursos patrimonials (tangibles i intangibles) com a recurs per al desenvolupament de polítiques territorials que sorgeixen de la realitat local i que es llegeixen com "paisatge cultural".
4 ECTS 28h
M04. PROJECTE URBÀ I DE CIUTAT. Morfologies Urbanes
Coordinador: Francesc Peremiquel Lluch

Visió integral sobre els problemes d'estructura urbana presents als teixits residencials a Amèrica Llatina i la manera d'abordar-los en clau projectual a partir de l'anàlisi del teixit com a component bàsic de la ciutat des de diferents aproximacions que ens remeten tant a aspectes identitaris com a programàtics, de gestió i producció de la ciutat, prenent com a element central de discussió els components morfològics dels mateixos: el carrer, la parcel·la, la forma d'agregació, els edificis, etc., tant en els seus components individuals com agregats. Estudi d'experiències de construcció de teixits urbans a ciutats d'Amèrica Llatina i Europa coneixent nous mecanismes generadors, models o referents clau, així com bones pràctiques d'intervenció, i permet conèixer noves metodologies de caràcter generalitzable segons les característiques del teixit. Anàlisi gràfica comparativa dels components essencials i característics del projecte residencial d'habitatge públic i altres alternatives a l'Amèrica Llatina: estructura urbana, sistema viari, estructura parcel·lària, formes d'agregació, elements de construcció, composició de l'espai públic, etc. i la seva incidència en les transformacions de les ciutats llatinoamericanes.

4 ECTS 28h
M05. ESTRUCTURES I INFRAESTRUCTURES URBANES. Transports i Gestió de la Mobilitat
Coordinador: Miquel Roa López

Construcció d'una visió global dels processos de mobilitat i del paper de les infraestructures en aspectes funcionals, paisatgístics, estructurals de la ciutat i el seu rol transformador. Coneixement de nous sistemes de gestió d'infraestructures i serveis públics a partir d'experiències amb èxit a Amèrica Llatina i Europa.

4 ECTS 28h
M06. GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
Coordinador: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
4 ECTS 28h
M07. PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HÀBITAT. Habitatge Progressiu en Ciutat Progressiva
Coordinadores: Núria Colomé Montull i Paula Martí Comas

Al mòdul s'aborda la intervenció a la ciutat situant l'hàbitat com a eix central, entenent l'hàbitat com a conjunt que inclou tant el mateix habitatge com el seu entorn i que idealment és un espai que permet satisfer les necessitats dels seus habitants.

 • A la primera part es fa una aproximació teòrica al voltant del dret a l'habitatge i a la ciutat, que servirà de punt de partida per a l'anàlisi de casos reals i mecanismes pràctics per a la millora de l'hàbitat.
 • A la segona part s'estudien diferents casos amb la participació de persones implicades en la seva gestió i amb la visita a alguns projectes. L'anàlisi dels casos pràctics es basa en el tipus de gestió, posant una atenció especial en processos autogestionats per les mateixes persones habitants, sigui de cooperatives d'habitatge o de barris autoconstruïts, on les comunitats s'autoproveeixen de serveis. Complementàriament, s'estudien casos d'intervenció a la ciutat consolidada, amb l'objectiu de millorar l'habitatge existent i les condicions de vida dels seus habitants, posant èmfasi que la millora de l'hàbitat arribi fins a les cases pròpies i no es quedi únicament als espais públics.
4 ECTS 28h
M08. CIUTATS, TERRITORIS I DRETS. El paper de la ciutadania en la definició de les ciutats i els territoris
Coordinadores: María Herrero Canela i Berta Cendrós Ollé

L'objectiu d'aquest mòdul és, mitjançant la participació, incorporar el debat actual en relació amb els drets i les ciutats. El mòdul pretén mostrar una visió que inclogui els actors, conflictes, escales temporals i espacials que afecten de manera diversa la ciutadania. Amb aquesta finalitat, es proposa confrontar en temps real una situació complexa de la ciutat, amb l'obligació de “sortir dels plans” per discutir en viu amb les persones que habiten i en particular amb les i els afectats per la planificació urbana.

Preparant i enfortint aptituds del o la professional de la ciutat per comunicar i projectar idees i alhora atendre i intervenir en casos d'impacte, involucrant les persones afectades en la construcció de noves idees i projectes; buscant identificar nous processos de creativitat social urbana específica; vinculant experiències i innovant en propostes comunes que afavoreixin i cobreixin les demandes dels diversos actors socials de la ciutat.

4 ECTS 28h
M09. METABOLISME SOCIAL I SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
Coordinador: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
4 ECTS 28h
M10. GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
Coordinador: John Octavio Ortiz

Com a complement necessari als processos de gestió urbanística, el mòdul proposa investigar el potencial de mobilització d'instruments o mecanismes, directes i indirectes, públics i/o privats, que sorgeixen de la concertació entre els diversos sectors que faciliten i enriqueixen la negociació i possibiliten el finançament de les operacions urbanes.

4 ECTS 28h
Urban Data i Visualització Cartogràfica
Coordinador: Josep Mercadé Aloy

L'assignatura està estructurada en dues parts:

Urban Data: Aproximacions als enfocaments data-driven i als ecosistemes tecnològics associats a la gestió de la ciutat i el territori, entenent el sentit i imbricació de la plètora de conceptes i conjunts d'eines disponibles a partir de la teoria i els casos d'estudi: urban analytics, city science, geographic data science, urban data science i Smart Cities.

Visualització Cartogràfica: Anàlisi espacial, mapping i visualització del medi urbà i territorial a partir de la caracterització information-based, orientada a la revelació de patrons i vocacions, i la formulació d'eines de planejament i projecte, combinant conceptes i casos d'estudi.

3 ECTS 42h
Taller de Pla Base
Coordinador: Josep Mª Llop Torné

El taller sobre Pla Base pretén treballar sobre les ciutats i les escales intermèdies urbanes.
El programa CIMES entén que enfortir i millorar la urbanització com a font de desenvolupament local i mundial és clau. El taller suposa treballar i dissenyar a municipis de ciutats intermèdies i també de ciutats mitjanes o petites. Queda obert per treballar a les escales intermèdies urbanes de ciutats grans (part, sector o barri). S'estudia el lloc o l'àrea objecte del treball, amb l'enquesta CIMES o similar i es dissenya al final un pla base d'acció, integral i inclusiu.
3 ECTS 42h
Taller Àrea Metropolitana de Barcelona
En ple procés de redacció del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU-AMB), el taller proposa abordar tres qüestions:

 • Conèixer l'objecte, els objectius, la metodologia, els instruments i els productes elaborats pel PDU-AMB.
 • Explorar (anàlisi i diagnosi de problemes i potencialitats de canvi) en tres temes rellevants del Pla que seran recomanats per l’Àrea metropolitana de Barcelona.
 • Fer propostes integrals de solució dels temes plantejats a l'escala de pla, però també assajant propostes projectuals específiques.

El Taller posarà especial atenció a com representar, descriure i comunicar les propostes amb nous dispositius coreogràfics que innovin les utilitats de visualització dels projectes metropolitans.

6 ECTS 30h
Treball Final del Màster DUT
El Treball Final de Màster (TFM) pretén que l'estudiant desenvolupi un treball individual orientat a garantir la seva adquisició de competències, la seva capacitat de formulació d'estratègies i accions per a la gestió de les transformacions urbanes i/o territorials, i l'aprofundiment sobre els instruments tècnics. Es proposa, per tant, un treball que ja es du a terme al llarg del màster amb una bona sistematització dels continguts dels diferents mòduls, seminaris i tallers. A més el TFM es planteja com una intensificació d'alguna de les temàtiques a partir del treball del Taller del Pla Base que es realitza en el decurs del màster, entenent-se com el desenvolupament de temes específics sorgits durant la presentació d'aquest, i que mereixin ser aprofundits amb major concreció, a efectes d'adquirir més competència en la generació d'instruments adequats a la resolució de problemes similars.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Cursos de formació permanent:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El curs està dividit en dues etapes:

La primera, presencial, entre febrer i juny de 2024 a Barcelona. En aquesta etapa s'imparteixen totes les classes del contingut programàtic i està condensada a quatre mesos per a minimitzar les despeses d'allotjament i el temps de realització. Així, es facilita la realització del programa a professionals amb compromisos laborals.

La segona, en línia, entre juny de 2024 i gener de 2025 en la que es desenvoluparà del Treball Final de Màster dissenyat per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'etapa presencial, al tema d'investigació proposat. El Treball Final de Màster s'elabora amb el suport d'un tutor i en connexió via internet des de la ciutat d'origen de l'estudiant. Permetent plantejar alternatives pròpies que donin resposta a una realitat concreta.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Llop Torné, Carles
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment treballa a l 'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a cap de secció de coordinació de plans i programes de presidència i és president de la Lliga per la Defensa del Parimoni Natural (DEPANA).
 • Colomé Montull, Núria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta i Màster oficial d'Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa en el camp de les polítiques públiques d'habitatge, i especialment la redacció de plans municipals d'habitatge, l'acompanyament a ajuntaments en la implementació de polítiques actives per garantir el dret a l'habitatge i en la millora de barris amb una mirada centrada en l'habitatge. És membre fundadora de la cooperativa sense ànim de lucre Celobert. Ha treballat en el "Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016 - 2025" i en els plans d'habitatge dels municipis de Montgat, Calella, Mataró, Santa Coloma i Lloret, també ha desenvolupat els plans d'ordenació urbanística de Tremp, Gelida i Vic i ha redactat diversos estudis de models alternatius de tinença d'habitatge.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel
  info

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat del Programa de Direcció General d'EADA. Va ser Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa durant deu anys en què va impulsar el primer Pla d'Innovació Local d'Espanya (2004) i va presidir la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns (2008-2011). Actualment, com expert en Desenvolupament Local, acompanya ciutats intermèdies i territoris en la definició de les seves estratègies de desenvolupament. És expert del Programa URBACT-CE en innovació, economia del coneixement, promoció de l'emprenedoria i governança local. Publica el blog Ciudadinnova des de 2005.
 • Jornet Forner, Sebastià
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Mercadé Aloy, Josep
  info

  Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), doctor amb menció internacional (UPC-ETH Zurich). Professor associat d'urbanisme a la UPC i ha estat academic guest a ETH Zurich. La seva investigació s'ha centrat en el desenvolupament d'instruments d'anàlisi espacial per a la caracterització de l'entorn construït. En l'àmbit professional, ha treballat a l'estudi Foster+Partners i exerceix com a freelance des del 2003, realitzant projectes, planejament i estudis urbans i territorials.
 • Montlleó Balsebre, Marc
  info

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador del mòdul Metabolisme social i sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor dels Màsters en Projectació Urbanística, European postgraduate Masters in Urbanism i Enginyeria Ambiental, tots ells a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell i Rosell, Ramon
  info

  Economista i exprofessor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En l'àmbit de les Hisendes Locals ha publicat diversos estudis sobre el seu finançament.
 • Navarro Acebes, Fernando
  info

  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en temes urbanístics. Experiència en l'urbanisme municipal a diversos ajuntaments, tant com a càrrec tècnic com professional extern. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística.
 • Ortiz Lopera, John Octavio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Colombia, Seu Medellín, amb estudis de la Universitat de Harvard en el seu programa de formació executiva en Climate Resilient Architecture: New Approaches to Design whith Materials i The Walkable City, Graduate School of Design, GSD. Fundador i director de Disseny i planificació de la Signatura Taller ARQUIURBANO amb seu a Medellín. Professional amb alta experiència en processos urbans de transformació integral i renovació de ciutat amb divuit anys de treball en el sector públic desenvolupat en diferents ciutats Colombianes i Llatinoamericanes.
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Coordinador linia Urbanisme del MBArch. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Roa Lopez, Miquel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París (1984), "Construiré la perifèria" Milà (1985). Coordinador de la "1a conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: Cergy a París, anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville (1998), Xangai, (2000), Casablanca (2006). Despatx professional propi i Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel·lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard
  info

  Doctor Arquitecte - Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fins a 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
Professorat
 • Alarcón Carbó, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte i màster en Planificació Territorial i Urbanisme. Des de l'any 2006 forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) El seu principal rol dins aquesta organització ha estat dinamitzar la implantació de les tecnologies SIG, fent-se responsable del sistema tecnològic de projectes estratègics com el web del refós de planejament, redactant diferents estudis d'anàlisi territorial i urbanístic amb eines SIG, o assessorant directament a altres equips en la implantació dels diferents SIG que necessitaven.
 • Blanch Bou, Andreu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Geògraf per la Universitat de Barcelona (UB). Especialista en ordenació del territori i medi ambient per la Universitat Politècnica de València i postgrau en cartografia digital i sistemes d'informació geogràfica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Com a professional autònom ha desenvolupat projectes vinculats a la cartografia i els SIG i la mobilitat a l'àmbit dels camins tradicionals.
 • Blanco Fillola, Ismael
  info

  Doctor i Catedràtic en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de l'UAB. Ha estat investigador Ramon y Cajal a la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador postdoctoral Beatriu de Pinós a la De Montfort University (DMU, Regne Unit). Ha realitzat diverses estades de recerca al Regne Unit i al Brasil. Està especialitzat en l'estudi de les innovacions la governança urbana, els mecanismes de participació ciutadana, la innovació social, la segregació urbana i les polítiques de regeneració de barris.
 • Boada Pla, Màrius
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en estudis Regionals Urbans i Metropolitans, Postgrau en GIS per la Universitat de Girona (UdG). Màster en Analista d'Intel·ligència per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és director (CDO) de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Borthagaray, Andrés
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en urbanisme i arquitecte per la Universitat de Buenos Aires (Argentina) amb un Diploma Internacional d' Administració Pública per l'École Nationale d'Administration (França). Experiència professional i acadèmica en diverses institucions públiques, privades i ONG. Director de l'Institut per a la Ciutat en Moviment (Amèrica Llatina) i president de la Fundació Furban. El seu camp professional inclou l'exercici i la reflexió sobre el govern de les ciutats, en particular en matèria de mobilitat urbana.
 • Cabré Romans, Eduard
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Urbanisme per la New York University. Actualment, treballa com a consultor en polítiques d'habitatge per a governs locals i organitzacions sense ànim de lucre. Assessora l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona en l'àmbit de les relacions internacionals i projectes europeus, així com a l'Ajuntament de Girona.
 • Camino Vallhonrat, Xavi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Antropologia Urbana per la URV. Acreditació de professor lector per l'AQU i l'ANECA. Actualment cap del Pla de Barris de la Trinitat Vella de Foment de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona i professor col·laborador del Grau en Ciències de l'Educació Física i Esports de la Universitat Ramon Llull-Blanquerna. També ha estat professor del Grau en Educació Social de la UOC, del Departament de Ciències Socials de ELISAVA- Escola Universitària de Disseny i Enginyeria. Per altra banda, acumula una experiència, de més de 20 anys, en diversitat de projectes d'Intervenció Social.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment treballa a l 'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a cap de secció de coordinació de plans i programes de presidència i és president de la Lliga per la Defensa del Parimoni Natural (DEPANA).
 • Carrillo Messa, Diego
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estudis Internacionals en Arquitectura Vernacla a Oxford Brookes University. Coordinador acadèmic del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial de la UPC School, 2005. Premi joves arquitectes AJAC VI (2008) per l'assaig "Materials Bàsics per al Projecte Integral de l'Hàbitat. Proposta per a El Salvador, CA "publicat per la Fundació Politècnica de Catalunya, 2007. Entre el 2003 i el 2010, va treballar en la coordinació i gestió de projectes d'Hàbitat i millora urbana en països del nord de l'Àfrica amb la Fundació Habitàfrica i a Centreamèrica amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC. Soci fundador de SostreCívic SCCL, de Celobert SCCL i de Perviure SCCL, entitats que, des de diferents vessants, es dediquen a impulsar l'autopromoció col·lectiva d'habitatge, l'arquitectura per a la transició energètica i el dret a l'habitatge. Des del 2011 desenvolupa la seva activitat professional principalment a Celobert SCCL, com a arquitecte especialitzat en habitatge ecològic i projectes de cohabitatge.
 • Castell Puig, Carles
  info

  Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva per la UAB. Va ser investigador a la UAB i al CREAF sobre ecosistemes mediterranis. A la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat programes d'anàlisi, planificació i seguiment en espais naturals. Va ser Cap de l'Oficina de Planificació i actualment és el Responsable de col·laboració externa. Ha publicat llibres i articles científics i divulgatius i col·labora en cursos de postgrau. Va presidir EUROPARC-Espanya fins al 2017. En l'actualitat és Coordinador del Programa de Treball d'aquesta organització.
 • Cendrós i Ollé, Berta
  info

  Geògrafa per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Globalització, Cooperació i Desenvolupament a la UB. Postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007 treballa a Foment de Ciutat Vella. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius.
 • Centelles i Portella, Josep
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient (UPC) MSc en Regional and Urban Planning per la London School of Economics & Political Science (LSE). Director adjunt de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (2002-06). Perito principal del projecte "Dialogos Setoriais União Europeia - Brasil" (Brasilia, 2011-15). Publicacions: “El Buen Gobierno de la Ciudad" (2006); "CAP al 100% RENOVABLE” (2016) sobre Transició EnergÈTICA a Catalunya i la seva governança. Professor del curs ENERGIA: dels fòssils a les renovables (20 hores) a la UB i a la UPC.
 • Colomé Montull, Núria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta i Màster oficial d'Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa en el camp de les polítiques públiques d'habitatge, i especialment la redacció de plans municipals d'habitatge, l'acompanyament a ajuntaments en la implementació de polítiques actives per garantir el dret a l'habitatge i en la millora de barris amb una mirada centrada en l'habitatge. És membre fundadora de la cooperativa sense ànim de lucre Celobert. Ha treballat en el "Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016 - 2025" i en els plans d'habitatge dels municipis de Montgat, Calella, Mataró, Santa Coloma i Lloret, també ha desenvolupat els plans d'ordenació urbanística de Tremp, Gelida i Vic i ha redactat diversos estudis de models alternatius de tinença d'habitatge.
 • Conde Cros, Gemma
  info

  Llicenciada en Ciències Ambientals (1997) per la UAB. Postgrau de Direcció i Gestió mediambiental -Perspectiva jurídica- econòmica per ISEMA (1998) i Postgrau en Consultaria Ambiental per la UAB (2000). Des del 2008, treballa a l'agència metropolitana Barcelona Regional. Anteriorment ha treballat al Centre d'Estudis Ambientals de la UAB, a l'enginyeria ambiental Tecnoma (Grup TYPSA) i a l'Ajuntament de Barcelona. Ha treballat principalment en la incorporació dels aspectes ambientals en la planificació i ordenació del territori, en el metabolisme urbà i darrerament amb temes de canvi climàtic.
 • Cristaldo Moniz de Aragao, Juan Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Asunción, de Paraguai (UNA), Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universidad de Lanús (Argentina) i Màster en Disseny Urbà per la Harvard GSD amb el suport de la beca Fulbright. És un dels fundadors i actual coordinador del Centre d'Investigació Desenvolupament i Innovació (CIDI), centre de referència nacional en el que es promou la investigació multidisciplinària i multiescalar. Addicionalment, és cofundador y CEO de Exponencial - Diseño, Arquitectura y Urbanisme.
 • Dalmau Torvà, Marc
  info

  Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Antropologia Social i Urbana per la Universitat de Barcelona; exerceix com a professor associat en ambdues universitats. La seva labor de recerca s'orienta en tres direccions: els estudis urbans, el cooperativisme històric i els moviments socials. Soci-fundador de la cooperativa La Ciutat Invisible de Barcelona, forma part de la llibreria i de l'Àrea de recerca d'aquesta.
 • Dani, Eglantina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Torí amb especialització en Infraestructura i Planificació del Transport. Experta en transport, aplicacions de projectes europeus i estudis de viabilitat centrats a la mobilitat sostenible. Gran coneixement en programari de reproducció cartogràfica, participació en diversos estudis de transport desenvolupats per a la Comissió Europea. Actualment treballant com a Project Manager per a projectes europeus i nacionals de transport i mobilitat, amb enfocament en la innovació de la mobilitat.
 • Delpiano, Alessandro
  info

  Enginyer Civil per la Università di Bologna. Actualment és el Director de l'Àrea de Planificació Territorial de la Ciutat Metropolitana de Bolonya, i va ser responsable del Pla de Mobilitat Sostenible i el pla Territorial. Consultor del Ministeri d'Infraestructures i d'altres administracions italianes. Conferenciant en diverses universitats italianes (Bolonya, Ferrara, Nàpols, Roma) i a l'estranger, Barcelona (Espanya), Cornell (NY-USA), Grenoble (França). Fou membre del Consell Nacional de l'Institut Nacional de Planificació Urbana.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel
  info

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Esteban Noguera, Juli
  info

  Arquitecte, doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2011) per la seva llarga trajectòria en l'àmbit de l'urbanisme. Va participar en la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i va ser director dels Serveis d'Urbanisme de les institucions metropolitanes de Barcelona (1983-1992). Va dirigir el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1992-2004) y el Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-2010). És autor d'Elements d'Ordenació Urbana, L'Ordenació Urbanística, i Urbanisme. Una immersió ràpida.
 • Estela Barnet, Oriol
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB) i Geògraf per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzat en planificació estratègica i desenvolupament econòmic local. Ha treballat com a consultor privat en projectes de desenvolupament local en diverses regions d'Espanya (1995-2005). Posteriorment es va incorporar a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, on des del 2012 va dirigir l'Oficina Tècnica d'Estratègies pel Desenvolupament Econòmic. Des del 2016 és el Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 • Figueroa Monsalve, Oscar
  info

  Economista i Enginyer Comercial per la Universitat de Xile. Doctor en Urbanisme, Universitat de París. Professor de l'Institut d'Estudis Urbans i Territorials de la Universitat Catòlica de Xile, Vicepresident de l'Associació Llatinoamericana de Transport Públic (ALATPU) i membre de la Càtedra Internacional Ciutat en Moviment. Més de trenta anys d'experiència en temes de mobilitat, transport i infraestructura, com acadèmic i com a professional. A més de professor i investigador en diversos centres acadèmics, ha estat consultor del Banc Mundial, de la Corporació Andina de Foment i de Nacions Unides i ha assessorat o realitzat consultories en pràcticament tots els països de la regió llatinoamericana. En la funció pública a Xile, ha estat assessor de la Companyia de Metro de Santiago i assessor dels ministeris d'Obres Públiques i Transport i Secretari de Transport.
 • Gabàs Masip, Ares
  info

  Arquitecta por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Actualment Coordinadora de Sostenibilitat ambiental i Espai públic a Pla de Barris Barcelona. Durant deu anys he dirigit el Departament de Resiliència Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, des d'on he liderat l'estratègia de resiliència de la ciutat i el desenvolupament de projectes i eines per a l'anàlisi i la reducció de les vulnerabilitats detectades, així com per a la gestió del risc. Anteriorment vaig formar part del projecte de regeneració urbana 22@, desenvolupant projectes i obres d'urbanització a l'espai públic.
 • Garola Crespo, Àlvar
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat d'Stanford. És professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. És sotsdirector del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) de la UPC.
 • Herrero Canela, Maria
  info

  Llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori per la UB. Actualment és tècnica assessora de la Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic. Acumula una llarga experiència al Centre d'Estudis Territorials i a l'Oficina d'Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca en polítiques de desenvolupament urbà i territorial del programa ESPON (UE 2008-2012).
 • Hildenbrand Scheid, Andreas
  info

  Doctor per la Universitat de Sevilla i Llicenciat en Geografia i Ciències Polítiques per la Universitat de Heidelberg. Funcionari de la Junta d'Andalusia i Professor Associat en el Departament d'Urbanística i Ordenació de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Sevilla. A la Junta d'Andalusia ha estat Cap de Servei de Planificació Regional i Paisatge i Coordinador de Planificació Turística. Actualment és Assessor en la Conselleria d'Economia. Té nombroses publicacions sobre les polítiques d'ordenació del territori, paisatge, desenvolupament regional, descentralització política i governança metropolitana a Espanya i Alemanya. Assessorament en aquestes matèries per a institucions públiques a Xile, Mèxic i Equador. Coordinador del projecte de cooperació transnacional Pays.Med.Urban, dedicat al paisatge urbà a les regions mediterrànies i cofinançat per la Unió Europea.
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Diplomat del Programa de Direcció General d'EADA. Va ser Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Manresa durant deu anys en què va impulsar el primer Pla d'Innovació Local d'Espanya (2004) i va presidir la xarxa de ciutats mitjanes Eurotowns (2008-2011). Actualment, com expert en Desenvolupament Local, acompanya ciutats intermèdies i territoris en la definició de les seves estratègies de desenvolupament. És expert del Programa URBACT-CE en innovació, economia del coneixement, promoció de l'emprenedoria i governança local. Publica el blog Ciudadinnova des de 2005.
 • Jornet Forner, Sebastià
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Lillo Jové, Gerard
  info

  Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster interuniversitari en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra i postgrau en Polítiques públiques per ciutats obertes i en Urbanisme per a ciutats col·laboratives per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Funcionari de l'Ajuntament de Barcelona, actualment cap del Departament de Participació d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge.
 • Llop Torné, Josep Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991). Professor de la Universitat de Lleida (UdL) i de la UPC. Expresident Agrupació Arquitectes Urbanistes Catalunya i SCOT. Primer Premi d'urbanisme de Catalunya - Pla Urbanisme Lleida. Coordinador en la Xarxa URB-AL sobre “Instruments de redistribució de la renda urbana” (2001-2005). Director Càtedra UNESCO UdL Cimes “ciutats intermèdies - urbanització i desenvolupament” (2008-2023).
 • Luesma Maymó, Montserrat
  info

  Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ponent del seminari sobre el Pla de Transformació del barri de la Mina per al Màster de Desenvolupament Urbà i Territorial (MDUT), mòdul Planificació Urbanística, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable de l'Àrea de Comunicació del Consorci del barri de la Mina i coordinadora tècnica de la seva Xarxa de Serveis Socioeducatius.
 • Martí Comas, Paula
  info

  Arquitecta, UPC (2014). Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona, especialització en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, 2016 (UPC). Actualment és sòcia de la cooperativa Celobert, on ha desenvolupat projectes en relació a la política d'habitatge i els models alternatius de tinença de l'hàbitat.
 • Martinez Sanchez, Laura
  info

  Llicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment, treballa per a Barcelona Regional com a especialista en gestió de residus donant suport tècnic al Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25). Experiència prèvia en empreses relacionades amb la consultoria ambiental realitzant avaluacions d'impacte ambiental i redacció d'informes ambientals relacionats amb procediments urbanístics.
 • Mayor Canela, Miquel
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Soci de la cooperativa CELOBERT Arquitectura Enginyeria i Urbanisme SCCL, coordinador de l'àrea d'arquitectura i enginyeria. Més de 15 anys d'experiència en restauració i rehabilitació del patrimoni construït, amb especialització en la millora energètica i l'impacte mediambiental.
 • Mayor Farguell, Francesc Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Biologia i màster en Ecologia i Biologia Vegetal per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2001). Des de 1999, dirigeix l'Estudi Irbis, expert en ecologia aplicada a la sostenibilitat (Planificació territorial i urbanística; Avaluació ambiental, projectes d'infraestructura verda i NBS), desenvolupant una innovadora activitat professional com a consultor. Des de l'any 2009 és membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya.
 • Mercadé Aloy, Josep
  info

  Arquitecte i Enginyer de Camins Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), doctor amb menció internacional (UPC-ETH Zurich). Professor associat d'urbanisme a la UPC i ha estat academic guest a ETH Zurich. La seva investigació s'ha centrat en el desenvolupament d'instruments d'anàlisi espacial per a la caracterització de l'entorn construït. En l'àmbit professional, ha treballat a l'estudi Foster+Partners i exerceix com a freelance des del 2003, realitzant projectes, planejament i estudis urbans i territorials.
 • Monteagudo Gómez, Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-EPSEB). Des del 2006 responsable de la Secció de Cartografia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La seva trajectòria professional, amb més de vint-i-sis anys experiència, està estretament vinculada a la gestió cartogràfica municipal. Durant deu anys va exercir de responsable del departament de cartografia de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Participa activament, en representació de l’AMB, en diferents comissions orientades a millorar la qualitat de les dades geogràfiques i la interoperabilitat entre elles. (C4, CTN-332, CTN-148, Grupo Especificaciones BTU i BIM).
 • Montlleó Balsebre, Marc
  info

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador del mòdul Metabolisme social i sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor dels Màsters en Projectació Urbanística, European postgraduate Masters in Urbanism i Enginyeria Ambiental, tots ells a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell i Rosell, Ramon
  info

  Economista i exprofessor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En l'àmbit de les Hisendes Locals ha publicat diversos estudis sobre el seu finançament.
 • Navarro Acebes, Fernando
  info

  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en temes urbanístics. Experiència en l'urbanisme municipal a diversos ajuntaments, tant com a càrrec tècnic com professional extern. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística.
 • Ortiz Lopera, John Octavio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional de Colombia, Seu Medellín, amb estudis de la Universitat de Harvard en el seu programa de formació executiva en Climate Resilient Architecture: New Approaches to Design whith Materials i The Walkable City, Graduate School of Design, GSD. Fundador i director de Disseny i planificació de la Signatura Taller ARQUIURBANO amb seu a Medellín. Professional amb alta experiència en processos urbans de transformació integral i renovació de ciutat amb divuit anys de treball en el sector públic desenvolupat en diferents ciutats Colombianes i Llatinoamericanes.
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Coordinador linia Urbanisme del MBArch. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Poza López, Cristina
  info

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura - Barcelona, especialització en Urbanisme (UPC). Treballa a Celobert SCCL desenvolupant projectes d'urbanisme i polítiques d'habitatge.
 • Roa Lopez, Miquel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París (1984), "Construiré la perifèria" Milà (1985). Coordinador de la "1a conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: Cergy a París, anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville (1998), Xangai, (2000), Casablanca (2006). Despatx professional propi i Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel·lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard
  info

  Doctor Arquitecte - Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fins a 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
 • Saldaña Blasco, Dafne
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Estudis de gènere: cultures, societats i polítiques, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania, IIEDG. La seva línia d'investigació aborda la relació entre el disseny dels espais, les desigualtats de gènere i els aprenentatges invisibles durant la infància. Cofundadora de l'estudi d'arquitectura i urbanisme feminista Equal Saree.
 • Sanchez, Sergio Fabian
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic industrial mecànic (UNA). Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Smart Grids - Xarxes Elèctriques Intel·ligents per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és membre de l'equip d'Infraestructures Energètiques a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà SA. Més de dotze anys d'experiència en projectes del sector energètic.
 • Sisó Almirall, Ramon Bartomeu
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB), Màster d'Estudis Territorials i Urbanístics a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC-UPF-UPC), Màster de Projectació Urbanística (UPC). Actualment, és Cap de l'oficina d'ordenació territorial del Pla director urbanístic metropolità de Barcelona (PDUM) a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Doctorand i professor associat del DUPT (ETSAB), col·laborador a l'ETSAV. Primer premi Concurs Joves arquitectes, COAC-INCASOL (2003). Membre de Seguí Arquitectura (1999-2005) i de l'equip redactor del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB, 2010) a l'Institut d'Estudis Territorials (2005-2013), entre d'altres.
 • Trias Prats, Helena
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Postgrau en Polítiques d'Habitatge per l'Escola Sert – Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Docent al Departament d'Urbanisme Territori i Paisatge (DUTP-UPC). Sòcia de la cooperativa de treball Celobert: Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme a Barcelona. Especialista en habitatge, planificació urbana i estratègica, regeneració de barris i models alternatius d'accés a l'habitatge.
Conferenciants
 • Barnada López, Jaume
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte. Director d'Urbanisme i Vivenda de l'Ajuntament de Barcelona. Participa habitualment en congressos i seminaris en temes relacionats amb la seva àrea d'experiència, en particular, en espai urbà i estratègies de renovació de la ciutat contemporània i del territori. Ha publicat: "Dotze Ciutats, els seus espais públics" i "Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona".
 • Bertran Arrufat, Laura
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAV), màster en Sistemes d'Informació Geogràfica (Esri-UCAM) i cursant el grau d'Enginyeria de Software a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Treballa amb tecnologies SIG des de l'any 2013, actualment com a gestora de projectes SIG en diferents departaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i imparteix també tasques de formació interna i suport a responsables de diferents àmbits. Ha realitzat estudis d'anàlisi territorial i gestionat el desenvolupament i manteniment de diferents d'eines tecnològiques. La formació i experiència acumulada permeten abordar reptes en l'ús dels SIG i noves tecnologies com la intel·ligència artificial en l'urbanisme.
 • Manubens i Gil, Pere
  info

  Arquitecte i Màster en Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des del 2009 ha desenvolupat tasques de suport en el Servei d'Informació i Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), col·laborant en l'elaboració i gestió del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) del Refós de Planejament. També ha col·laborat a l'estudi TerritorisXLM, participant en l'elaboració d'estudis i projectes del territori, ciutat i paisatges.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Fundación Carolina
  • Aporta ajuts econòmics a l'estudi o beques a la matrícula d'estudiants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable tècnic i polític de departaments de planificació territorial, urbana i estratègica en institucions públiques i consorcis.
 • Tècnic urbanista especialista en desenvolupament d'ordenació territorial, planejament i projecte urbà.
 • Cap de projectes a l'àrea de planificació territorial i urbana en institucions públiques, consorcis i empreses i agències privades.
 • Consultor urbanista, planificador, projectista i gestor freelance.
 • Lliure professió en els camps de la Ciutat, els territoris metropolitans i les ciutats intermèdies.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Anabel Tarancón Guirado
(34) 93 112 08 65
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar