Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Arquitectura Sanitària: Present i Futur
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
6a Edició
Crèdits
60 ECTS (388 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 02/04/2024
Fi classes: 31/07/2024
Fi programa : 20/12/2024
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
Divendres: 10:00 a 14:00
Lloc de realització
Estudi Mario Corea Arquitectura
c/Grassot 10-12 baixos
08025 Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
En els darrers anys ens hem allunyat de la idea de la medicina només com a instrument de curació. Cada vegada més ens interessa explorar noves formes en què l'atenció mèdica formi part d'un sistema que es dedica a prevenir i millorar la salut de les persones. En definitiva, un sistema sanitari que prioritzi el benestar de la població.

El disseny d'hospitals i centres sanitaris és un element fonamental per trobar noves respostes a aquest repte. Les respostes han de sorgir de la concepció de construir comunitats i ciutats saludables, i les arquitectures sanitàries són una part essencial en aquest sentit. Hi ha escassa formació, i encara menys programes universitaris, relacionats amb la temàtica del disseny de projectes hospitalaris i altres instal·lacions d'atenció mèdica, tant d'àmbit nacional com internacional.

El màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur és un programa intensiu i d'alt nivell pedagògic que es presenta com una formació única en l'àmbit espanyol i de gran interès per a aquells arquitectes nacionals i internacionals que desitgin abordar els reptes de l'arquitectura hospitalària del futur.

L'àmplia experiència acumulada pel conegut "model català de la salut" ofereix la possibilitat de comptar amb un prestigiós equip docent, tant professional com acadèmic. Alhora, el màster permetrà als alumnes visitar un bon nombre d'hospitals i centres sanitaris construïts a Catalunya en els darrers vint-i-cinc anys.El curs està dividit en dues etapes:

 • Fase 1 (presencial): d'abril a juliol de 2024.
 • Fase 2 (en línia): de juliol a desembre de 2024. Realització del treball final de màster.

En el següent enllaç es pot consultar més informació del programa, i veure les instal·lacions on es desenvoluparan les classes. 

http://lahbcn.com/
Objectius
 • Aprofundir en les condicions i característiques del disseny de l'arquitectura hospitalària per donar resposta a les seves demandes presents i futures.
 • Investigar noves possibilitats i solucions en l'àmbit de l'arquitectura sanitària. La cura i els tractaments mèdics estan en contínua evolució i plantegen nous reptes a resoldre per a l'arquitectura sanitària.
 • Projectar un hospital, des d'un punt de vista teòric i tenint en compte els aspectes pràctics del disseny.
 • Plantejar les condicions i demandes generals de l'estructura física d'un hospital, tot incorporant els coneixements bàsics sobre els equipaments i els seus complexos i exigents sistemes d'instal·lacions.
 • Investigar, des del punt de vista del projecte, nous programes arquitectònics en resposta a les noves demandes de la sanitat.
 • Analitzar els nous desafiaments que planteja l'arquitectura sanitària pel que fa a:
  • Models d'hospitals monogràfics
  • Àrees assistencials hospitalàries (blocs quirúrgics, unitats consultes externes, etc.)
  • Àrees assistencials no hospitalàries (centres de salut, residències sanitàries, etc.)
A qui va dirigit?
 • Arquitectes que intervenen en el procés de programació, disseny i construcció d'edificis per a la salut.
 • Professionals interessats a especialitzar-se en aquest camp, tant en l'àmbit nacional com internacional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
10 ECTS 70h
Seminari: Nous Models Sanitaris
 • Metodologia de la investigació.
 • Marc històric del desenvolupament de la sanitat a Catalunya.
 • Estudis sobre les diferents tipologies arquitectòniques sanitàries.
 • Investigacions sobre l'equipament de diverses àrees funcionals.
 • Definició conceptual, tipològica i dimensional de les estructures per a diferents tipologies arquitectòniques sanitàries.
 • Noves solucions constructives sostenibles.
 • Instal·lacions, tecnologia i sostenibilitat.
11 ECTS 66h
Projecte de Recerca de Nous Models Sanitaris
 • Propostes arquitectòniques de les tipologies escollides per cada estudiant en l'avantprojecte.
 • Anàlisi i diagnòstic sobre les tipologies triades.
 • Plantejament de l'estructura de les tesines projectuals.
8 ECTS 56h
Noves Aproximacions al Disseny Hospitalari
 • Presentació general de l'arquitectura hospitalària.
 • Estudis comparatius d'hospitals d'Europa.
 • Ciutat i territori metropolità: Barcelona.
 • Localització del projecte d'hospital.
 • Introducció a les estructures de l'hospital.
 • Introducció a les instal·lacions de l'hospital.
 • Introducció a l'equipament de l'hospital.
8 ECTS 56h
Taller de Projecte
 • Desenvolupament de l'avantprojecte.
 • Primeres idees conceptuals.
 • Elecció de la tipologia.
 • Primera posada al solar.
 • Primera prestació de l'avantprojecte.
 • Desenvolupament del projecte.
4 ECTS 40h
Visites a Centres Hospitalaris
 Visites a centres hospitalaris de Catalunya, des d'una visió funcional:

 • Hospital General de Mollet de Vallès
 • Sociosanitari de Mollet de Vallès
 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus de Tarragona
 • Nou consultori local Els Pallaresos
 • Hospital del Mar i Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Hospital Infantil Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
 • Hospital General de la Garrotxa, Olot
 • Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau
 • Nou Hospital de Sant Pau
4 ECTS 40h
Visites a Obres Sanitàries
Visites a edificis per a la salut, des d'un enfocament estratègic:

 • Unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron
 • Fundació Maragall
 • CAP Gran Parc Sol de Badalona
 • Institut Guttman de Barcelona
 • Habitatges per a gent gran
 • Kálida Sant Pau
 • Dispensari Antituberculós
 • Casa Bloc
 • Pavelló Alemany
15 ECTS 60h
Treball Final de Màster
Estudi en profunditat dels desafiaments que planteja l'arquitectura sanitària en relació amb els quatre eixos d'investigació proposats:

 • Nous models d'hospitals monogràfics: hospital d'emergències, hospital maternoinfantil, hospital sociosanitari, hospital lleuger, etc.
 • Àrees assistencials hospitalàries: bloc quirúrgic, unitats de consultes externes, noves àrees de diagnòstic per la imatge, etc.
 • Àrees assistencials no hospitalàries: centres de salut d'alta especialització, residències sanitàries per a la 3a edat, etc.
 • Recerca en sistemes constructius.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Fase 1 (presencial): del 2 d'abril al 31 de juliol de 2024

Durant els primers mesos del màster es realitzarà el mòdul de Disseny Arquitectònic de Projectes Hospitalaris, en el qual els estudiants desenvoluparan el projecte d'un hospital de mitjana complexitat de 20.000 m². En aquesta etapa es visitaran hospitals i centres sanitaris de referència a Catalunya, i s'impartiran classes i tallers presencials. En els dos últims mesos de l'etapa presencial, els estudiants iniciaran presencialment el Treball Final de Màster.

Fase 2 (en línia): del 31 de juliol al 20 de desembre de 2024. Realització del treball de final de màster

A partir del mes d'agost de 2024, es continuarà amb l'elaboració del Treball Final de Màster de manera no presencial, en el qual s'abordaran innovacions en la resolució de nous programes funcionals i noves respostes projectuals en l'arquitectura sanitària. El lliurament final es farà al mes de desembre del 2024. La presentació podrà ser presencial o virtual.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Corea Aiello, Mario Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional del Litoral en Rosario. Master Architecture in Urban Design per la Harvard University i Diploma in Urban Studies de la Architectural Association de Londres. Director acadèmic del Laboratori d'Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B. Fundador de l'estudi Mario Corea Arquitectura, amb seu a Barcelona i Buenos Aires. Va ser docent a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1976 fins al 2007 i ha estat professor convidat en nombroses universitats internacionals. Guardonat amb nombrosos premis i distincions, i és membre d'honor de l'American Institute of Architects (Hon.FAIA).
 • Gray, Diane
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la University of Washington. Directora executiva del Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B i Editora cap del web de Roca Gallery. Va ser coordinadora del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premi Mies van der Rohe des de 1990 fins a 2013 i comissària de la col·lecció i l'arxiu de la Fundació Mies van der Rohe. En l'actualitat és membre de la junta directiva de l'Arquinfad i del comitè internacional de la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires.
 • Santacana Juncosa, Amadeu
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi al X concurs Arquia/Tesis al 2015. Ha estat professor a la Universitat d'Auburn d'Alabama, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), a l'Escola d'Arquitectura (ESARQ) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA), a l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), i a la l'Escola d'Arquitectura d'Illinois de la Universitat d'Illinois. Editor dels llibres "Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas" (Actar, Barcelona, 2000), "Creuats: Nous territoris del disseny d'avantguarda" (Actar, Barcelona, 2003) i "Créate" (Actar, Barcelona, 2014).
Professorat
 • Alonso Argul, María Teresa
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Superior per la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, Argentina, Postgrau en Intervenció Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Postgrau en Project Management amb certificació PMP © de PMI ©. Docent en el Màster LAHB (UPC) i directora del curs en línia Sales Blanques Hospitalàries (Hospitecnia-Universitat de Barcelona IL3). Sòcia fundadora d'Unique Arquitectura de la Salut, empresa de consultoria en temes de planificació medico funcional, plans directors i equipament hospitalari. Sòcia fundadora de l'Associació Catalana de Project Management (ACPM).
 • Ballart i Torras, Marti
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Docent de postgraus a la UOC (2010-16) i l'Escola Sert COAC (2017-actualitat) i del Màster en Arquitectura Sanitària de la UPC School. Actualment exerceix com a Cap de la Divisió d'Inversions i Patrimoni del Servei Català de la Salut. Ha participat en jornades i exposicions en l'àmbit de l'arquitectura Sanitària a Catalunya. Des de 2018 dirigeix la Divisió que assessora tècnicament el Pla d'inversions i executa part de les Inversions del Departament de Salut. Ha dirigit, com a promotor, els 5 edificis polivalents construïts en vint setmanes per la pandèmia covid-19.
 • Cera Botet, Jaume
  info

  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-EUPM), Màster en Organització i Direcció d'Empreses per la UPC i Màster en Enginyeria i Gestió d'Energies Renovables per la Universitat de Barcelona. Actualment és director tècnic de l'empresa d'Enginyeria JG Ingenieros, enginyeria internacional especialitzada en el sector hospitalari. Acumula més de trenta anys d'experiència en el sector de les instal·lacions, tant per l'especialitat de climatització com en eficiència energètica.
 • Cillero Jiménez, María Lourdes
  info

  Llicenciada en Medicina Interna per la Universidad de Navarra. Certificat de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES). Tècnico Superior en Salut Pública por la Escuela de Salud Pública de Madrid. Títol d'Expert Universitari en Direcció d'Unitats Clíniques per la Universidad de Cantabria. Actualment, sòcia fundadora de la consultoria sanitària Unique SCP. Més de quinze anys d'experiència en tasques assistencials en Atenció Primària i Especialitzada. Més de quinze anys en consultoria sanitària, amb especial dedicació a Assessoria funcional, Plans metge-operatius, de trasllat i obertura, i Planificació mèdica i d'equipament.
 • Corea Aiello, Mario Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universidad Nacional del Litoral en Rosario. Master Architecture in Urban Design per la Harvard University i Diploma in Urban Studies de la Architectural Association de Londres. Director acadèmic del Laboratori d'Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B. Fundador de l'estudi Mario Corea Arquitectura, amb seu a Barcelona i Buenos Aires. Va ser docent a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1976 fins al 2007 i ha estat professor convidat en nombroses universitats internacionals. Guardonat amb nombrosos premis i distincions, i és membre d'honor de l'American Institute of Architects (Hon.FAIA).
 • de Pineda Álvarez, Alberto
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Màster en planificació i disseny de centres sanitaris per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fundador i director de l'estudi d'arquitectura Pinearq, especialitzat en el disseny d'edificis per a les ciències de la salut, amb 30 anys de pràctica i projectes a més de 15 països del món. Membre de l'Advisory Board del DABC del Politècnic di Milano, director de cursos de disseny hospitalari de l'IL3 de la Universitat de Barcelona i docent al màster intensiu d'arquitectura sanitària de la UPC.
 • de Sola-Morales Serra, Oriol
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Rovira i Virgili, Llicenciat en medicina interna per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en planificació sanitària per la London School of Economics and Political Science. L'any 2011 funda HITT, consultora internacional enfocada a la gestió, innovació i avaluació de tecnologies sanitàries i l'any 2019 la Fundació HiTT per estimular la innovació en un sistema de salut sostenible. Consultor d'importants farmacèutiques i assessor de ministres de sanitat de Catalunya, ha participat com a professor en programes d'economia de la salut en diverses universitats.
 • de Solà-Morales, Pau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctor en Disseny per la Universitat de Harvard. Degà del Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (EINA). Va ser director de l'Escola d'Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Especialista en arquitectura, informació i complexitat, i en l'ús i aplicació de les tecnologies de la informació en l'arquitectura i el disseny, àrees en que ha escrit nombrosos articles. Ha estat professor visitant a la Harvard Design School i professor a l’Accademia di Architettura, Mendrisio (Suïssa).
 • Durán i Navarro, Jaume
  info

  Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona (UB). Especialista en Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) a l'Hospital Universitari Bellvitge. Diplomat en Salut Pública i en Gestió Hospitalària i Màster en Direcció i Administració Empreses (MBA), per ESADE. Doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en aplicació del model EFQM (Excelència i Qualitat en la Gestió Empresarial) al sector salut. Màster en Administració Pública per ESADE. Programa Alta Direcció (PADE) per IESE. Actualment es Director General de la Fundació Sanitària de Mollet. Anteriorment ha estat Director d'Atenció Primària a l'Institut Català de la Salut, Sotsdirector General de Serveis Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Director Mèdic de l'Hospital Universitari Joan XXIII i Director Gerent de l'Hospital Quirón de Barcelona i d'Operacions del Grup Quirón.
 • Farrús Cassany, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta superior en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Postgrau en Disseny i Càlcul Estructural avançat per la UPC. Professora del Màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur i membre del Consell Assessor del Màster en BIM Management. Transformació Digital i Nous Models de Negoci, de la UPC School. Actualment, cap d'equip i responsable de l'Àrea d’Innovació de L'empresa BISSTRUCTURES. Acumula més de vint anys d'experiència en el disseny càlcul i supervisió d'estructures en Edificació.
 • Garcia Carrera, David
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Lector Serra-Hunter del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (UPC). Ha estat president de l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE) durant vuit anys. Soci Fundador i director tècnic de BIS structures, amb més de vint-i-cinc anys de recorregut i gran experiència nacional i internacional. Ha participat en més de 3000 projectes destacats com l'Hospital Modular a Puyo-Equador (Premi FAD Internacional), el Mercat Fondo a Sta. Coloma de Gramenet (Premi ACE 2014 per a la millor estructura de l'edifici polifuncional) o l'Hospital Nou de Mollet a Barcelona nominat a l'European Union Prize Mies Van der Rohe. Fundador de l'Institut d'Estudis Estructurals (IEE), membre fundador de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Autor de nombrosos articles i publicacions.
 • Gastelú, Hernan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Nacional Rosario (UNR-l'Argentina). Màster en Disseny i Espai Públic en Institut Elisava. Màster en Teoria i Anàlisi del Projecte Arquitectònic (UPC) Grau en Arquitectura en La Salle. Universitat Ramón Llull. MBarch Màster Habilitant en Arquitectura (UPC-ETSAV). Actualment treballant en Mario Corea Arquitectura. Professor en Laboratori d'Arquitectura Hospitalari Barcelona LA(H)B.
 • Gray, Diane
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la University of Washington. Directora executiva del Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B i Editora cap del web de Roca Gallery. Va ser coordinadora del Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premi Mies van der Rohe des de 1990 fins a 2013 i comissària de la col·lecció i l'arxiu de la Fundació Mies van der Rohe. En l'actualitat és membre de la junta directiva de l'Arquinfad i del comitè internacional de la Biennal d'Arquitectura de Buenos Aires.
 • Llongueras Mestres, Joan
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, actualment membre fundador del despatx Llongueras Clotet Arquitectes SLP. Arquitecte amb llarga experiència sanitària, ha treballat al departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya com arquitecte, guardonat en diversos premis d'arquitectura i de disseny, professor de Màster en el Laboratori Arquitectura Hospitalària. Ha treballat en l'hospital Sant Joan de Deu, centre hospitalari d'alta resolució de Còrdova. Hospital de la Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol, clínica del Remei, etc. ha treballat en escoles, habitatges, espai públic.
 • Llop Torné, Carles
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Martínez Vélez, Gabriela
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Superior per la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Postgrau en arquitectura sanitària: Laboratori d'Arquitectura Hospitalària a Barcelona, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és responsable d'actuacions hospitalàries i sociosanitàries del CatSalut. Amb més de 15 anys d'experiència professional en projectes d'arquitectura i disseny, del sector públic i privat. Participant en projectes nacionals i internacionals a Colòmbia, Rússia i les Filipines en l'àmbit sanitari i assistencial.
 • Muñoz Rubio, Carolina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Especialista en arquitectura hospitalària i equipament mèdic, amb més de quinze anys d'experiència en el desenvolupament de Plans Directors i metge-operatius, supervisió i avaluació de projectes en l'àmbit sanitari, assessoria funcional, requeriments d'implantació d'equipament mèdic. Fundadora, i actualment Sòcia Directora, de la Consultora especialitzada en el sector sanitari "Unique Arquitectura de la Salut".
 • Pinto Estrada, Raimond
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Va estudiar disseny industrial a l'escola Massana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i disseny d'interiors a Eina (UAB). Va fundar l'estudi Rai Pinto Studio, centrat en el disseny pel sector de la sanitat. L'estudi està especialitzat a transformar idees conceptuals en espais amb relat, desenvolupant una narrativa i un llenguatge visual propi que encaixi amb les necessitats i context de cada projecte amb l'objectiu d'elaborar una experiència cohesiva, estètica i humanista. Els seus projectes han estat guardonats per institucions del disseny i la direcció d'art.
 • Planas Rosell, Lidia
  info

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- ETSAB). Arquitecta sòcia del despatx Sanabria & Planas - Gallego, arquitectes de Barcelona Professora de projectes arquitectònics per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de 2001-2005 i des del 2018 professora del Màster en Arquitectura Sanitària: Present i Futur de la UPC School. Acumula experiència en projectes i obres de l'àmbit públic i privat.
 • Ramos Galino, Fernando
  info

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic jubilat emèrit UPC del Departament Tecnologia de l'Arquitectura.
 • Rius Sambeat, Clara
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en “Neurociència aplicada al disseny arquitectònic - NAAD” per la Università di Venezia IUAV. Directora sòcia en Ahead psp – Barcelona Healthcare Architecture. Des de 2002 treballant en projectes en el camp de la salut, dissenyant nous hospitals, ampliant i reformant hospitals existents, residències geriàtriques i altres instal·lacions de salut. Focalitzada en els últims anys en la recerca del "healing space", la ACP (atenció centrada en la persona) i la neurociència aplicada a l'arquitectura.
 • Tagliabue, Benedetta
  info

  Doctora Arquitecta. Col·labora amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i com a convidada entre d'altres amb: Architectural Association and Bartlett School (London), Berlage Institut (Amsterdam). Sòcia fundadora de l'Estudi Miralles-Tagliabue EMBT, autors de l'Ajuntament d'Utrecht a Holanda (2000), el Parc Diagonal Mar a Barcelona (2002), el Campus Universitari de Vigo (2003), el Mercat de Santa Caterina (2005) i l'edifici corporatiu de Gas Natural (2007). Pel seu projecte de Parlament d'Escòcia (2004) ha estat guardonada a la Biennal d'Arquitectura Espanyola 2005, el Premi Manuel de la Devesa, i guanya el prestigiós RIBA Stirling Prize 2005. Ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria de projecció internacional pel Pavelló d'Espanya de l'Exposició Universal Xangai 2010. El 2009 se li va concedir el premi Fellowship RIBA d'arquitectura, atorgat pel Royal Institute of British Architects (RIBA).
 • Vilà Pau, Marina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) especialitzada en el disseny, càlcul i direcció d'obres d'estructures d'edificació amb més de vint anys d'experiència professional en l'àmbit de la consultoria estructural. Cap d'equip i responsable de l'Àrea de Coneixement en BIS structures, empresa creada en 1990 a Barcelona especialitzada en el càlcul d'estructures d'edificació, amb activitat tant a escala nacional com internacional.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Laboratorio Arquitectura Hospitalaria Barcelona
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.

Sortides professionals

 • Especialista en arquitectura hospitalària.
 • Consultor/supervisor d'expedients tècnics.
 • Director/coordinador d'obra de centres hospitalaris i edificis per a la salut.
 • Assessor per a entitats públiques (ministeris, governs regionals, direccions de salut, direccions d'infraestructura, etc.).
 • Consultor per a clíniques privades i asseguradores.

Testimonis i notícies

Testimonis

Des del 2022, colidero l'estudi d'arquitectura Lupi, la missió del qual transcendeix la creació de projectes arquitectònics, generant un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones. Des de la meva infantesa sento una vocació innata per buscar el benestar. En descobrir el Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona LA(H)B i la UPC, em vaig sentir compresa instantàniament i, sense dubtar-ho, em vaig matricular en aquest màster. La confiança i credibilitat professional que vaig obtenir és indubtable, fent créixer el meu estudi amb projectes de tota mena, a més d'obrir-me portes com a ponent en seminaris i xerrades. Durant l'any d'estudi, no només tens el privilegi de visitar llocs significatius, sinó que ho fas acompanyat de professionals que han donat vida a projectes arquitectònics impressionants que destaquen per la seva qualitat espacial i humana.

Lucia Cesare Arquitecta i cofundadora de l'estudi d'arquitectura Lupi

Testimonis
Fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de desenvolupar diversos projectes en l'àmbit hospitalari a través dels quals vaig entendre com n'és d'important comptar amb bones infraestructures de salut. El tema m'apassiona i vaig voler formar-me per desenvolupar projectes en aquesta línia que aportin al meu país, el Perú. Després del màster vaig comprendre detalladament com funciona un hospital, i com n'és de decisiu pensar en tots els usuaris, no tan sols en els pacients, sinó també en totes les persones que hi treballen i en la comunitat que en fa ús. A més del meu creixement professional en disseny arquitectònic, gràcies al títol he pogut ingressar al món de la docència i actualment soc professora de taller arquitectònic en dues universitats a Lima.

Isabel Villagra Design manager a DRRP Spaces i docent universitària

Testimonis
Notícies del Blog
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
10-09-2020
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
Mario Corea i Diane Gray: "L'arquitectura sanitària ha de ser flexible i adaptar-se a les demandes del futur"
10-09-2020
L'arquitecte Mario Corea, doctor 'honoris causa' per la Universidad Nacional de Rosario
L'arquitecte Mario Corea, doctor 'honoris causa' per la Universidad Nacional de Rosario
07-09-2020
Altres notícies
La Voz de Galicia: "De los sótanos a la cubierta: ¿cómo está organizado el hospital perfecto?"
02-09-2022
Roca Gallery: "Housing and the Construction of the City"
29-01-2021
Reflexiones sobre la red sanitaria
05-05-2020
Vídeos
Experiències alumni del màster en Arquitectura Sanitària
Converses entre estudiants i professors (part 2)
Converses entre estudiants i professors (part 1)

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar