Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació

Programa

Edició
9a Edició
Crèdits
60 ECTS (600 hores lectives)
Modalitat
Online
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
Contacta'ns
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 14/10/2019
Data de fi: 15/10/2021
Lloc de realització
On Line
Per què aquest programa?

El Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua - Online es un títol propi de 60 ECTS desenvolupat conjuntament amb la Escuela del Agua de Suez (multinacional que subministra aigua potable a 92 milions de persones i proporciona serveis de sanejament a 65 milions).

Dirigit tant a perfils tècnics com a gerencials, el principal objectiu del Màster en Tecnologia i Gestió de l’Aigua – Online, és dotar als participants d’una visió integral de la gestió del cicle urbà de l’aigua i de les competències directives per a la presa de decisions estratègiques en empreses i organismes operadors d’aigua.

El Màster proposa un aprenentatge situacional, basat en la resolució de reptes professionals reals als que els professionals de l’aigua han hagut de fer front durant la seva vida laboral. Els avances tecnològics del sector, amb una creixent sofisticació de les tecnologies necessàries per a fer front a un correcte subministrament d’aigua potable i els serveis de sanejament, cal afegir també una major i millor capacitat de gestió dels equips humans i dels sistemes, cada vegada més complexos.

L’equip docent del Màster Online en Tecnologia i Gestió de l’Aigua està format per professionals experts de Suez que garanteixen el sentit pràctic y l’aplicabilitat funcional dels continguts tractats, així com per professors de l’àmbit investigador i universitari.

Impulsat per:
Objectius
 • Conèixer els principals processos unitaris que s’apliquen al cicle urbà de l’aigua.
 • Conèixer les característiques de les masses d’aigua i la normativa aplicable.
 • Gestionar de manera òptima els recursos hídrics i les infraestructures i instal·lacions que permeten un ús sostenible.
 • Conèixer les estratègies d’explotació i manteniment de sistemes d’abastament i sanejament.
 • Conèixer l’aplicació de les tecnologies més innovadores en el tractament d’aigües.
 • Desenvolupar la capacitat per a la presa de decisions estratègiques en matèria d’aigua.
 • Analitzar el marc socioeconòmic i ambiental que determina les oportunitats de negoci i les necessitats de servei en l’àmbit de l’aigua urbana.
 • Desenvolupar la capacitat per a la gestió d’organitzacions, equips i projectes en l’àmbit de l’aigua.
A qui va dirigit?
 • Titulats d’enginyeries i enginyeries tècniques, així como aquelles titulacions vinculades amb l’àmbit de l’aigua (biologia, química, ciències ambientals, ciències del mar, etc.).
 • Graduats i llicenciats en perfils funcionals (Administració d’empreses, economia, dret mercantil, etc.) que vulguin desenvolupar-se professionalment en el sector de l’aigua.
 • Professionals del sector amb experiència que desitgin enfortir i actualitzar els coneixements tècnics i/o de gestió d’empreses d’aigua.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1er any
4 ECTS 40h
Recursos Hídrics
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com vull que sigui el meu sistema de clavegueram en 10 anys
-Com dissenyo i dimensiono la meva xarxa de clavegueram
-Com asseguro la neteja de la meva xarxa de clavegueram
-Com minimitzo l'envelliment de la meva xarxa de clavegueram
-Com opero la meva xarxa de clavegueram en temps sec i en temps de pluja
-Com controlo i gestiono els abocaments a la meva xarxa de clavegueram
4 ECTS 40h
Aigua i Sostenibilitat
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com és la gestió del cicle de l'aigua
-Com és el marc regulador del cicle urbà de l'aigua
-Com gestiono els recursos hídrics
-Com realitzo la planificació hidrològica d'una conca
7 ECTS 70h
Captació i Tractament
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com assimilo aigua i desenvolupament sostenible (impacte ambiental, canvi global, empremtes)
-Com implantar l'eficiència energètica en les meves instal·lacions d'aigua
-Com asseguro la seguretat i la salut en les meves instal·lacions i infraestructures d'aigua
-El trinomi aigua, energia i alimentació

7 ECTS 70h
Xarxes de Distribució
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com pre-dissenyo la meva xarxa de proveïment
-Com dimensiono els elements de la meva xarxa de proveïment
-Com incorporo la gestió del risc del servei en l'execució de la planificació
-Com opero la meva xarxa de proveïment
-Com optimitzo la vida útil dels elements de la meva xarxa
-Com asseguro l'eficiència de la meva xarxa de proveïment
-Com trec partit de les noves tecnologies i gestiono la informació de la meva xarxa
7 ECTS 70h
Drenatge Urbà
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com aprofito els meus recursos subterranis
-Com realitzo la captació i tractament de les meves aigües superficials
-Com dissenyo els tractaments amb membranes
-Com opero la meva planta de tractament d'aigua
-Com gestiono l meva planta de tractament d'aigua
-Com optimitzo els meus recursos amb una gestió conjunta d'aigües superficials i aigües subterrànies
-Com asseguro la qualitat de l'aigua de consum
7 ECTS 70h
Depuració Urbana
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com dissenyo el tractament d'una depuradora
-Com dimensiono la línia d'aigua de la meva depuradora
-Com opero la meva depuradora en condicions normals
-Com opero la meva depuradora en condicions extraordinàries
-Com gestiono els meus actius de depuració
-Com reciclo l'aigua de la meva depuradora
-Com modernitzo la meva depuradora
5 ECTS 50h
Globalització, Estratègia i Innovació
Els continguts es desenvolupen a través dels següents temes:

- Coneixement, globalització i generació de valor
- L'anàlisi de l'empresa (intern i extern)
- Direcció estratègica i la seva formulació
- Estratègies d'innovació
- Implementant i mesurant els resultats d'innovació
5 ECTS 50h
Direcció d' Empreses i Gestió del Talent
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

- Gestió del talent
- Les organitzacions i la seva transformació
- Gestió de projectes
- Qualitat en la direcció d'empreses
- Cas de negoci sobre Aguas Andinas
4 ECTS 40h
Finances
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Balanç de situació
-Compte de resultats
-Anàlisi de flux d'efectius
-Anàlisi de rendibilitat de l'empresa
4 ECTS 40h
Màrqueting i Clients
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Màrqueting estratègic i operatiu
-Cicle comercial
-Atenció al client
-Preu de l'aigua i models tarifaris
6 ECTS 60h
Projecte Final
Desenvolupament del treball final de màster a través d'una memòria que ha de contenir els següents apartats:

- Resum executiu amb les principals idees i conclusions
- Plantejament del problema a abordar
- Descripció de la metodologia
- Desenvolupament del projecte
- Conclusions i recomanacions
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Salamero Sansalvadó, Maria
  Enginyera Industrial i MBA. Directora Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació a Aigües de Barcelona.
 • Sánchez-Vila, Xavier
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor Titular del Departament d' Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Professorat
 • Castellví Arasa, Enric
  Enginyer Industrial. Director de Xarxes d'Abastament. SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.
 • Cortina Pallas, José Luis
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Química Ambiental i llicenciat en Química per la UB, Universitat de Barcelona. Postdoctorat en Process Control a la Washington University. Professor del Dept. d'Enginyeria Química de la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Folch Sancho, Albert
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Postgrau en Hidrologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2003). Doctor en Geologia per la UAB (2010) amb estàncies pre-doctorals en el Departament d'Hidrologia de la Universitat de Arizona (EEUU) i a l'Escola de Geografia i Medi Ambient de la Universitat de Oxford (Regne Unit). Investigació i treball professional centrat a la hidrologia subterrània i en diferents aspectes relacionats a la gestió de l'aigua, tant a nivell de recurs com de la seva importància ambiental.
 • Gómez Valentín, Manuel
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental. Membre de l'Institut Flumen, de Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica.
 • Malgrat Bregolat, Pere
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director de Drenatge Urbà i Resiliència de Suez Advanced Solutions.
 • Sánchez-Vila, Xavier
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports. Professor Titular del Departament d' Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sortides professionals

En finalitzar, el participant podrà ocupar càrrecs de responsabilitat en empreses i organismes de gestió d’aigua, com la direcció general i gerència o bé direccions tècniques o d’operacions.

Sol·licita informació

Contacte:
Eva Marina Rodriguez
(34) 93 247 97 35
hola@laescueladelagua.com
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar