Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
35a Edició
Crèdits
60 ECTS (440 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.800€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 15/10/2021
Fi classes: 12/11/2022
Fi programa : 19/11/2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?
El màster Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses obre noves oportunitats en la carrera dels professionals en l’àmbit del management. L'estudiantat obté una visió estratègica i global de les diferents àrees de l’empresa, i desenvolupa capacitats i competències que l’empresa actual requereix. A més, aquest MBA els hi prepara per aconseguir càrrecs de més responsabilitat a les organitzacions i/o per desenvolupar el seu propi projecte empresarial.

El programa s’imparteix en modalitat part-time, un fet que facilita als estudiants continuar exercint la tasca professional habitual. Això contribueix al fet que aportin el seu saber fer diari a la resta dels companys, tot explorant i compartint a classe situacions reals amb les quals conviuen en el dia a dia de les seves respectives feines.

El perfil de l'estudiantat és d’una mitjana d’edat de 32 anys, i amb una experiència professional al voltant dels 6 anys. La convivència, el treball en equip i la presa constant de decisions amb la resta de companys, de perfils acadèmics, professionals i culturals molt diferents, fa molt enriquidor el desenvolupament professional de cadascun dels estudiants, tot contribuint a aconseguir l'èxit en les carreres professionals respectives.

L’equip docent, de perfil predominantment professional, està format per empresaris, directius i professionals liberals. El programa, des dels inicis, s’ha actualitzat constantment per seguir l’evolució contínua dels canvis que viuen avui dia les organitzacions. El contingut, per tant, està adaptat a les necessitats reals de les empreses i del mercat. La metodologia docent es basa en ponències, casos pràctics, treballs en grup, dinàmiques de grup i el projecte final de màster, en el qual es desenvolupa un pla d’empresa en grup.
Objectius
 • Potenciar el talent personal per esdevenir un líder amb habilitat en la presa de decisions, mitjançant l’aprenentatge basat en competències.
 • Obtenir, per mitjà de l’aprenentatge col·laboratiu, una visió de conjunt de l’empresa i de la repercussió que les decisions que es prenguin tenen en les diferents àrees funcionals de l'organització.
 • Assolir una visió global dels models de negoci, tot treballant l'intercanvi de coneixements i experiències en un equip amb diversitat de realitats culturals i professionals.
 • Afrontar situacions complexes que sorgeixen en el si de les organitzacions.
 • Gestionar processos de canvi i equips plurals per assolir un objectiu.  
 • Garantir la posada en marxa de nous projectes a les organitzacions.
 • Detectar oportunitats, desenvolupar la capacitat innovadora i la posada en marxa d’una nova idea de negoci.
A qui va dirigit?
 • Titulats universitaris amb experiència professional que vulguin ampliar coneixements en l’àmbit empresarial.
 • Professionals amb potencial directiu.
 • Responsables de departament.
 • Professionals de qualsevol sector interessats a ampliar coneixements en l’àmbit de la direcció d'empreses, primordialment motivats quant al desenvolupament d'habilitats i capacitats; i que tinguin com a objectius impulsar la seva carrera professional i aconseguir llocs de més responsabilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 35h
Estratègia Empresarial
 • Estratègia i política d'empresa
  • Introducció a la funció directiva. Coneixements, aptituds i actituds: competències directives. Concepte i tasques de direcció. Noves orientacions de la funció directiva.
  • Estratègia i model de negoci. Rol de l'estratègia  en l'èxit empresarial. L'estratègia com a cerca de valor. El procés d'anàlisi i formulació de l'estratègia. Estratègia corporativa i estratègia de negoci. El pla estratègic. El model de negoci. Els models Canvas i Lean Startup.
  • Anàlisi sectorial. Model de les cinc forces competitives de Porter. Identificació dels factors clau d'èxit. Anàlisi de la segmentació.
  • Anàlisi interna: recursos i capacitats, perfil estratègic de l'empresa, la cadena de valor i el benchmarking. Perspectiva de l'empresa basada en la gestió del coneixement. Les matrius d'anàlisi estratègica. Anàlisi DAFO.
  • Ecommerce i negocis digitals. L'encaix estratègic de l'ecommerce. Indicadors clau. La cadena de valor de l'ecommerce. Models de negoci associats.
  • Estratègia de negoci. Fonts d'avantatge competitiu. Estratègies de diferenciació i de lideratge en costos. Evolució del sector. Sectors madurs i en declivi.
  • Estratègia corporativa. Estratègies de coneixement i diversificació. Competir basant-nos en els recursos i capacitats. Integració vertical. Estratègies globals i l'empresa multinacional. Tendències actuals en direcció estratègica.
 • Business game
  • Simulador de gestió en el qual diverses empreses dirigides per grups de participants competeixen entre sí.
8 ECTS 75h
Màrqueting i Gestió Comercial
 • Màrqueting
  • Creativitat i innovació a l'empresa. Tipus de persones davant el procés creatiu. Traves per a la creativitat. Tècniques creatives.
  • Introducció, origen i evolució del màrqueting. Objectius del màrqueting. Màrqueting estratègic i operatiu.
  • Anàlisi estratègica. L'entorn de l'empresa. Anàlisi de la demanda i de la competència. Les cinc forces de Porter. Anàlisi del sector. Anàlisi DAFO.
  • Producte. Definició. Llançament. Determinació del preu. Accions sobre la distribució. Comunicació.
  • El mercat. Límits del mercat. Classificacions del mercat. Evolució i segmentació.
  • Estratègies. Estratègies de segmentació. Estratègies de posicionament. Estratègies de creixement. Diferenciació. Llançament de nous productes.
  • El consumidor. Necessitats i comportament. La demanda. Classificació.
  • Investigació de mercats. Tècniques d'investigació. Anàlisi del consumidor. Anàlisi del producte.  Estudis comercials. Estudis de distribució.
  • Pla d'acció. Pla de contingències. Pla de màrqueting. Inversió estimada.
  • Tendències actuals de màrqueting. Casos d'èxit del màrqueting actuals.
 • Gestió comercial
  • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques per al coneixement de l'altra part. El procés de negociació.
  • Procés de venda: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
  • Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes.
  • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de venda. 
 • Comerç exterior
  • Aspectes bàsics. Barreres comercials. Política comercial. Contractació.
  • Compravenda internacional. Incoterms. Comerç internacional.
  • Classificació aranzelària. Origen de les mercaderies. Tarifa aranzelària. Mesures de protecció no aranzelàries.
  • Fiscalitat en el comerç internacional. Gestió duanera d'importacions i exportacions. Mitjans de pagaments internacionals.
15 ECTS 150h
Comptabilitat i Finances
 • Comptabilitat
  • Fonaments de la comptabilitat financera i la seva mecànica. Pla general comptable. Principis comptables. Estats comptables. Cicle comptable.
  • Actiu no corrent. Amortització. Actius financers. Passiu i arrendament. Patrimoni net. Reconeixement d'ingressos i provisions.
  • Estats comptables com a eina per a la presa de decisions. Decisions comptables.
  • Models de costos.
  • Costos rellevants per a la presa de decisions.
  • Control de gestió mitjançant indicadors.
 • Finances corporatives
  • Necessitats de fons: planificació i previsions.
  • Creixement i fons de maniobra. Fons propis i benefici.
  • Rendes financeres. Valor actual net i taxa interna de rendibilitat.
  • Anàlisi de projectes d'inversió. Rendibilitat de les inversions.
  • Estat de fluxos d'efectiu. Anàlisi d'estats comptables.
  • Gestió de tresoreria. Fonts de finançament internes i externes.
  • Optimització de les partides d'actiu. Pool bancari. Cashpooling.
  • Planificació econòmica financera. Pressupostos de caixa. Finançament de maquinària.
  • Política de finançament: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de finançament. Autofinançament i distribució de dividends.
  • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d'inversions. Actius i passius tòxics. Informes d'auditoria i la seva interpretació. Adquisició d'empreses. Sistemes d'obtenció de finançament. Due Diligence en la compravenda d'una empresa.
  • Fonts de finançament. Instruments especials de finançament. Finançament internacional. Males praxis en el finançament i les seves conseqüències. Fons voltor.
  • Anàlisi de la viabilitat financera d'una empresa. Resultats enfront de tresoreria. Fluxos d'efectiu i fluxos d'efectiu lliure. Rendibilitat financera enfront de rendibilitat econòmica. Palanquejament financer. Pool de beneficis.
  • Consolidació comptable. Increments i disminucions en la participació. Participacions indirectes i recíproques.
 • Mercats financers
  • Mercats d'intervenció. Mercats interbancaris. Mercats monetaris. Mercats de títols de renda fixa. Mercats de renda variable. Mercats de divises.
7 ECTS 65h
Economia i Dret
 • Economia
  • Entorn econòmic. Indicadors econòmics. El cicle econòmic. Globalització.
  • Índex de preus. El mercat de treball. El cicle econòmic.
  • La balança de pagaments i el deute extern brut. Indicadors de competitivitat externa. Indicadors del mercat de treball.
  • Polítiques econòmiques. Polítiques fiscals. Polítiques monetàries. El paper dels bancs centrals.
  • L'economia mundial: tendències d'un món globalitzat i digitalitzat.
  • La crisi financera internacional de 2007-2008 i les seves conseqüències estructurals. Anomalies monetàries. Política monetària no convencional. Reserva Federal (FED) vs. Banc Central Europeu (BCE).
  • La crisi de l'euro: zones monetàries òptimes i deficiències institucionals de la zona euro.
  • Canvis en el lideratge del creixement econòmic mundial.
  • Perspectives de l'economia mundial. La sostenibilitat de l'actual model en l'àmbit econòmic i social.
 • Dret mercantil, fiscal i laboral
  • Conceptes mercantils bàsics. Empresari. Empresa. Registre mercantil. Propietat industrial. Marques i patents.
  • Contractes mercantils (compravenda, leasing, etc.). Societats mercantils (anònimes, col·lectives, etc.). El concurs de creditors.
  • Aspectes clau de la fiscalitat de societats. Impost de societats. Impost del valor afegit (IVA).
  • Drets i obligacions que genera la relació laboral.
  • Modalitats de contractes laborals i situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció.
  • Comiat disciplinari i comiat objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
  • Relacions col·lectives i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal).
6 ECTS 55h
Recursos Humans
 • La gestió de persones com a avantatge competitiu de l'organització. Visió de l'organització en l'aspecte humà.
 • El canvi i la seva gestió: en l'organització i en la persona.
 • La comunicació interna en l'empresa.
 • Lideratge: habilitat personal i directiva. Models de lideratge. Lideratge situacional.
 • Motivació i compromís.
 • Avaluació de l'acompliment, competències i objectius.
 • Rol del mànager. Gestió de la diversitat.
 • Dirigir reunions. Comunicació no verbal.
 • Treball en equip. Gestió de conflictes. Reunions eficaces. Presa de decisions.
 • Negociació.
 • Eficiència relacional. Assertivitat.
 • Intel·ligència emocional.
5 ECTS 45h
Gestió d'Operacions
 • La direcció d'operacions: contribució a la competitivitat empresarial.
 • Causes, funcions i problemàtica dels inventaris. Càlcul del lot econòmic.
 • Estratègies de planificació agregada de la producció i càlcul de necessitats Materials Requirements Planning (MRP).
 • Lean manufacturing.
 • Gestió de la cadena logística com a avantatge competitiu de l'organització.
 • Innovació tecnològica.
 • Gestió de la qualitat. Qualitat total. Six sigma.
 • Gestió de projectes en l'empresa: de la idea a la realitat.
 • Gestió de compres.
12 ECTS 15h
Projecte Final de Màster
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Garriga Garzón, Federico
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Professorat
 • Abad Pous, Antoni

  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Empresari en els sectors consultoria financera, serveis educatius i turístic. Conseller a diverses empreses. President de Business Angels Network Catalunya (BANC) i del Centre de Reempresa de Catalunya.
 • Beltri Gebrat, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Diplomat en Psicodiagnòstic i Psicoteràpia per Campus Internacional d'Intel·ligència i Pericia (CIIP) de Miami. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional GR Institute. Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coach certificat per la International Coach Federation. Consultor i fundador del Grupo Mediterráneo Consultores.
 • Bover de Soto, Armand

  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Professor mercantil. Director financer de Sandrigham (empresa holding d'un grup familiar). Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Controller a GE Power Controls, Director Administratiu a Kepro i Director Administratiu a Arbora & Ausonia.
 • Cabeza Lambán, Manuel

  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Analista financer. Ha ocupat els càrrecs de Director General a Adema Traders, Director General a Catalunya de General de Valores y Bolsa SVB, i Director del Departament d'Accionistes i del Departament d'Assegurances de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
 • Cirera Cabeza, Ascensión
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Dret. Advocada. Responsable de l'Àrea Legal i Internacional de System Group.
 • Coduras Martínez, Óscar
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Economia, Empresa i Finances per la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Director del Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses de l'Euncet Business School (UPC). Coordinador del Grau CTEF de l'Euncet Business School (UPC). Consultor d'empreses. Assessor d'empresa familiar.
 • Domenech Ponsi, Josep

  Llicenciat en Adiministració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB). Professor del Departament d'Economia de l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Professor en el Màster de la Universitat de Girona (UdG). Col·laborador a Obra Social La Caixa com conferenciant en el programa Cine i Debat. Amb anterioritat, Director Comercial de ORTOTEC DENTAL, S.L.
 • Esmendia Baltasar, Albert

  Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Dret Concursal per la Universitat de Barcelona (UB). Advocat mercantilista. Assessor empresarial.
 • Garriga Garzón, Federico
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Gosálbez Albero, Jose Luis

  Llicenciat en Dret i Màster en Dret d'Empresa (MBL) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Membre del consell de nombroses empreses tecnològiques, mentor en les principals acceleradores espanyoles (Seedrocket, Wayra, Connector), professor a diverses universitats (Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Granada). Va iniciar la carrera professional a Ernst & Young Barcelona. Va fundar la primera startup el 2003. Des de llavors ha creat diverses companyies en la intersecció entre la tecnologia i el dret.
 • Guallarte Nuez, Carlos

  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Gutiérrez Gutiérrez, Susana
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Psicologia Industrial per la Universitat de Barcelona (UB). Màster Desenvolupament Organitzacional (GR Institute, Israel). Programa en Desenvolupament Directiu per (IESE). Advanced Management Program per (ESADE). Aporta dilatada experiència en gestió de persones, havent treballat en l'àrea de RRHH per a diferents empreses: Corte Inglés, Comitè Olímpic BCN'92 (COOB'92), Grup Peralada, UB (Gerència adjunta). Sòcia fundadora de TopPerfil S.L. Actualment és Directora de RRHH a General Optica (Espanya i Portugal). Ha estat presidenta nacional de l'Associació Espanyola del Desenvolupament de Persones (ADIPE). Docent col·laborador UB, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC
 • Jover Díaz, Carme
  Veure perfil a Linkedin

  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Assessora fiscal. Professora associada de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Vicepresidenta de la Comissió de fiscal de Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre de Consell Assessor del Registre d'Economistes Assessors Fiscals. Core faculty de Barcelona School of Management.

 • Lozano Pintado, Ramiro

  Enginyer Mecànic Electricista, graduat de la Universidad Autónoma de Nuevo León a Mèxic. Amb experiència en el sector d'automoció des de fa més de 15 d'anys, especialitzant-se en l'àrea de Qualitat, des de proveïdors, desenvoupament, operació i client final. Actualment forma part de la Direcció de Qualitat Corporativa del grup Ficosa.
 • Lujan Montero, Josep

  Enginyer Industrial. MBA Business Administration and Management per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Chief Operations Officer (CEO), a Coesia. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'Industrial Planning Corporate, Director i Process Engineering. Director a Ficosa International, Director industrial a Flamagás i responsable de Producció a Hewlett Packard, entre altres.
 • Marfil Sánchez, Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). MBA en Organització i Direcció d''Empreses a la UPC. Curs de Postgrau en Direcció de Producció a la UPC. Director Executiu a ICORSA, S.A. Experiència de més de 20 anys Sector Automoció en empreses multinacionals/famIliars (Valeo, CIE Automorive, MMM i Wafa) com a Plant Manager, Director Industrial. Projectes posada en marxa de plantes (Marroc i Romania), d'Interim Manager i implantació sistemes de gestió (ERP, ISO/TS, Lean Manufacturing). Expert de Lean Manufacturing per Centro Español de Plásticos (CEP). Professor Associat Departament d'Organització d'Empreses UPC.
 • Maspons Bosch, Ramon

  Enginyer Industrial. Director d'Innovació a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Director de la Unitat de Projectes Estratègics a Biocat, BioRegió de Catalunya. Director científic de la Fundació Parc de Salut. Ex-sotssecretari d'Estratègia a la Conselleria de Salut.
 • Mir Albertí, Elena
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Comunicació per l'Institut Superior de Màrqueting (ISM). Sòcia directora i Planner estratègic a Cyrano Màrqueting Emocional 360°. Creativitat estratègica i màrqueting operatiu. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Directora a Barcelona, i posteriorment a Madrid, de MC Màrqueting i Comunicació, Directora a Barcelona de Grupo Moliner Consultores, tècnica de Màrqueting Directe i Promocional a Mailgráfica Direct i a Roberto Zubiri (Document on Demand), i Directora de Comptes a La Agencia de Publicidad SA.
 • Moreno Ruz, Agustin

  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB) i docent a la mateixa universitat, Escola d'Administració d'Empreses (EAE), Grau d'Administració d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). IGEMA Centro d'Estudis Universitaris. Grau d'Administració d'Empreses i Direcció d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Experiència d'anys en empreses dels sectors Tèxtil, Serveis Gestoria, Bancari, Farmacèutic. Autor en actiu d'articles publicats sobre la Quantificació del Fons de Comerç Intern.
 • Peláez Temprano, Ana María

  Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Negocis Internacionals. Màster en Gestió i Comerç Internacional. Consultora internacional.
 • Portabales Iglesias, José Luis

  Llicenciat en Dret. Graduat social. Diplomat en Direcció de Personal per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Col·laborador a KTC&R Global. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Director de Recursos Humans a Grupo CELSA, Director de Personal, Processos i Organització a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Director de Personal i Relacions Laborals a Hispano Mecano Elèctrica HIMEL, i adjunt a la Direcció de Personal de Lavis. Ha estat president de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans.
 • Rajadell Carreras, Manel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per al Centre d'Estudis de Postgrau d'Administració d'Empreses de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Postgrau en Digital Learning i Experiències d'Aprenentatge Emergent, Institut de Formació Contínua IL3 - Universitat de Barcelona (UB). Màster en Gestió Mediambiental a l'Institut Nacional d'Estadística i Censos (INEC), amb la col·laboració de The Open International University (Màlaga). Titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Ramos Sánchez, Montse
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Ciències Socials. Diplomada en Màrqueting i Assessoria Tècnica Comercial. Màster en Direcció General per EADA Business School. Acumula una experiència de més de 20 anys com a Consultora i Formadora especialitzada en Màrqueting, Comunicació i Vendes.
 • Remolina Carral, José Ramón

  Enginyer Industrial. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Ha ocupat els càrrecs d'analista d'inversions de Banca Corporativa. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'analista d'inversions a Bioinformàtics Barcelona (BIB), cap d'empreses del Banco de Comercio, Director de Planificació, Pressupostos i Control de Gestió del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), i Director territorial del Banco Crédito y Ahorro, S.A.
 • Resa Navarro, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorand en Gestió de la Qualitat de la Formació Professional (Funiber-UNINI-Universitat de Màlaga). Màster en eLearning i Educació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Direcció de Màrqueting per EADA Business School. Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting per EUNCET Business School. Tècnic superior en Informàtica de Gestió. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Responsable de l'Àrea Digital del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la UPC. Màster en Societat del Coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Rex Valldeperez, Josep Maria

  Pèrit i Professor Mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils. Economista. Diplomat en Màrqueting i Vendes per la Sorbonne de París, Diplomat com a Tècnic en Publicitat (Grup A) Espanya. Professor d'Estructura Publicitària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestión de la Comunicación per la Indiana University (Pennsylvania University (USA). CEO de Fidelicat SL. Assessor de firmes com Codorniu, Nestle, Grupo Volkswagen Seat, Novartis, Frigo, entre d'altres. Professor emèrit del Tecnológico de Monterrey (Mèxic) i Professor de Màrqueting a la UPC School.
 • Ronco Baquedano, Emilio

  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Màster en Direcció i Administració d'Empreses per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Diplomat en Desenvolupament de Lideratge per la Universitat Harvard i en Planificació Estratègica per la Universitat de San Diego. Actualment és Managing Partner a Talent Development Institute centrat en gestió estratègica de talent, desenvolupament de lideratge i executive coaching per a persones i equips a organitzacions del sector públic i privat tals com banca, assegurances, telecomunicacions, consum, etc. Ha treballat com a directiu a diferents empreses i publicat 4 llibres.
 • Rúa Costa, Carles
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial. Cap de projectes estratègics i innovació al Port de Barcelona. Director del Màster Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística de la UPC School. Professor de l'Escola Europea de Transport Intermodal. Més de 25 anys d'experiència com a professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Valoira Miqueo, Josep Maria

  Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Màster Executiu de Societats i Expert Tributari. Diplomat en Dret Arbitral. Advocat en exercici.
 • Zaragoza Gras, Josep
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Economia i Direcció d'Empreses per IESE Business School. Diplomat en Estudis Tributaris per EADA Business School. Interim Management Director Financer. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Director d'Administració i Finances de La Sirena, Director d'Anàlisi Financera d'Arbora & Ausònia, Analista Financer Sènior de Procter & Gamble, i Responsable de Control de Gestió i Planificació d'Arbora Holding.

Sortides professionals

 • Directiu o responsable de qualsevol àrea de l'empresa.
 • Consultor o assessor. 
 • Emprenedor.
 • Gestor de banca d'inversió, privada i comercial.
 • Analista de riscos en empreses d'assegurances.
 • Analista financer.
 • Gestor de carteres d'inversió i patrimonis.
 • Gestor de desenvolupament de negoci.
 • Responsable de comptes. Responsable de màrqueting i comunicació.
 • Analista d'operacions.
 • Gerent de projectes.

Testimonis

Testimonis

Feia 7 anys que estava a la mateixa empresa i tenia la necessitat i curiositat de conèixer el funcionament global de l'organització. Volia més capacitat per prendre decisions amb una visió més global i no només des del punt de vista tècnic. Per això vaig decidir cursar l'MBA en Direcció i Gestió d'Empreses. El valor d'aquesta formació en management és aprendre diferents formes i metodologies de treball en la gestió empresarial. Aquest fet, sens dubte, m'està aportant noves eines en gestió i fent créixer el meu desenvolupament professional.

Anna Sánchez Soldevila, Cap d'estudis en empresa constructora

En el moment en què vaig decidir cursar l'MBA em trobava una mica encasellat pel que fa al ventall de possibilitats laborals. Esperava poder ampliar les meves competències en àrees com el màrqueting, les finances o els recursos humans, les quals són una part essencial en la gestió empresarial i que es mostraven molt desconegudes per a mi. Un dels punts forts de la formació ha estat, sense dubte, la bona disposició pel part de l'equip docent, que aporta experiències directes i recursos pràctics en totes les àrees principals de l'empresa: operacions, finances, màrqueting, estratègia empresarial o dret laboral. Considero totalment necessària aquesta experiència per abordar llocs de feina com poden ser els de project manager, operacions o posicions de tipus executiu, que seria el meu objectiu a curt termini. A mode addicional, afegiria la importància de les relacions humanes creades dintre del curs, fet que afavoreix que l'entorn de treball sigui l'òptim i que directament impliqui un augment de la teva xarxa professional.

Víctor Pujol, Adjunt a direcció en empresa de serveis industrials

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 80 23
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar