Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Arquitectura en Fusta
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
60 ECTS (407 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.800€ 7.920€(10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: febrer de 2025
Data de fi: desembre de 2025
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Observacions lloc de realització.
Per què aquest màster de formació permanent?
El Màster en Arquitectura en Fusta sorgeix amb la creixent demanda i interès mundial en la construcció en fusta i ofereix una formació enfocada a capacitar professionals, industrials i persones interessades a ser pioners tecnològics i competitius en un mercat laboral emergent. 

La fusta aporta unes magnífiques prestacions físiques i mecàniques, uns formats idonis per al disseny i execució d'obres i una sostenibilitat total i innata. Els seus avantatges s'han revelat clarament competitius en un sector que consumeix quantitats ingents de matèries primeres i produeix un fort impacte.

Resulta evident que la societat està girant la mirada cap a la fusta, redescobrint-la o reconeixent-la com a material constructiu d'altes prestacions. En l'actualitat, Catalunya és la comunitat autònoma de l'estat espanyol on més es construeix amb aquest material.

Professionalment, hi ha una creixent necessitat de generar perfils professionals en el sector de la construcció, especialitzats en fusta. L'entorn social i professional demanda experts que tinguin habilitats en aquest àmbit atesa la situació de canvi climàtic que demanda la utilització de materials més sostenibles i energèticament eficients.

Aquest màster permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva de tot el procés constructiu en fusta, que va des de la gestió de la fusta, al projecte arquitectònic i de construcció i finalment al càlcul estructural.

Objectius
 • Coneixement i comprensió temporal del material fuster, amb enfocament destacat cap a les principals espècies arbòries d'aplicació constructiva en el nostre entorn, sempre des de la perspectiva d'una gestió ambiental sostenible avançada.
 • Descobriment de les tècniques associades a la manipulació, assecat, emmagatzematge, transformació i aplicació dels materials fusters.
 • Localització, seguiment, intervenció i aprofitament del marc conceptual actual (agendes, normes, oportunitats, etc.) que identifica i acompanya la fusta com a material constructiu.
 • Comprensió de l'especificitat del procés de disseny constructiu en fusta, en contrast amb el disseny amb altres models constructius anomenats tradicionals.
 • Visita, descripció referenciada experta i anàlisi valorativa d'exemples constructius del nostre entorn pròxim.
 • Identificació, comprensió i maneig dels principis i de les eines més destacables i útils de disseny i càlcul d'estructures en fusta.
 • Identificar i comprendre com funciona el sistema i la cadena de valor del món de la fusta.
 • Desenvolupar les habilitats de gestió de projectes complexos.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes
 • Arquitectes tècnics
 • Enginyers de l'Edificació
 • Enginyers Industrials o de Camins
 • Enginyers Agrònoms i Forestals
 • Ambientòlegs
 • Estudiants d'aquestes titulacions que estiguin cursant el TFG
 • Fusters d'obra o estructura titulats

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 28h
M1. Materialitat de la Fusta
 • Significats i simbologia forestal.
 • Bosc primari i bosc humanitzat: història i evolució.
 • Entorn forestal actual: el foc.
 • Característiques i comportament de la fusta.
 • Explotació i gestió forestal. Agrosilvicultura i pastoral.
 • Perspectiva històrica de la construcció en fusta.
 • Innovació.
 • La fusta com a material constructiu.
4 ECTS 28h
M2. Transformació i Industrialització de la Fusta
 • Principals productes fusters.
 • Principals sistemes i solucions constructives.
 • Unions fusteres.
 • Prefabricació i industrialització.
 • Patologies.
7 ECTS 56h
M3. Context Social, Econòmic i Polític
 • Marc jurídic i polític: agenda ODS 2030.
 • Certificació NATURA 2000 UE; NEB i CITES.
 • Normatives i certificacions: EUTR i EUDR.
 • Marc econòmic: bioeconomia i economia circular.
 • Finançament, assegurances i comunicació.
 • Emprenedoria.
 • Visites
5 ECTS 40h
M4. Projecte Arquitectònic i Impacte Ambiental
 • Projecte i mètode:
Impacte ambiental de la construcció.
Desenvolupament sostenible i decreixement.
Aspectes ambientals a les fases de projecte.

 • Projecte i anàlisi:

Condicionants ambientals externs.
Requisits ambientals interns.
Objectius ambientals.

 • Projecte i model:

Estratègies ambientals.
Solucions ambientals.
Coherència arquitectònica.

 • Projecte i instrucció:

Energia: estalvi i generació.
Recursos naturals: materials i residus.
Salut: contaminació i benestar.

 • Projecte i viabilitat:

Avaluació de l'impacte ambiental.
Estàndards, certificacions, segells.

 • Projecte i gestió:

Seguiment de les solucions ambientals.
Documentació ambiental del projecte.

5 ECTS 40h
M5. Prototip Tecnològic en Fusta
 • Tecnologia i arquitectura:
Tectònica en la fusta - conceptes generals.
Anàlisi treballs d'edificis de referència.
Planteig d'edificis de referència a realitzar.

 • Anàlisis i conceptes de disseny d'edificis en fusta:

Tecnologia i fusta en la fusta - llums, estructura, subestructura, frames.
Sessió d'anàlisi edificis de referència.
Redibuix, Funcionalitat, replanteig.

 • Definició de nusos estructurals:

Definició de tipus de nus, casuística i detalls.
Sessió desenvolupament de detalls dels nusos dels edificis de referència.

 • Definició de detalls constructius:

Definició de detalls constructius: façanes, cobertes, forjats, acabats.
Sessió desenvolupament de detalls constructius en edificis de referència.

 • Detalls de cobertes, tancaments amb taller - industrials:

Sessió desenvolupament del nus. Preparació gràfica del prototip. Premaqueta.
Concurs entre els nusos dibuixats i tria entre l'alumnat i professorat dels 3 nusos a desenvolupar en grup.

 • Prototip de nus constructiu fet en fusta E 1/1:

Com funciona una fàbrica - gran format L - Classe teòrica a taller.
Visualització mecanització de les peces, talls, manipulacions i ajuda a la formalització.
Com funciona una fàbrica - mig format M.
Visualització mecanització.
Assemblatge, muntatge.
Muntatge dels 3 nusos de fus.

5 ECTS 40h
M6. La Fusta com a Material de Projecte
 • Conferències introductòries.
 • Casos d'estudi
 • Taller.
 • Visites a obres de referència.
5 ECTS 40h
M7. Càlcul Estructural I
 • Bases de càlcul estructural.
 • Tipologies estructurals en fusta.
 • Estructures de fusta en obra nova.
 • Comportament ELU: tensions normals i tangencials.
 • Comportament ELS: deformacions i vibracions.
 • Modelització amb DLUBAL.
 • Diafragmes rígids i entramat lleuger.
5 ECTS 35h
M8. Càlcul Estructural II: CLT i Unions
 • Mètode gamma CLT.
 • Modelització amb CLT.
 • Parametrització i estructures de fusta.
 • Formfinding. Antifunicularitat i Superfícies mínimes. Sistemes laminars. Flexió Activa.
 • Càlcul d'unions tradicionals i amb clavilles.
 • Unions davant d'incendi
5 ECTS 35h
M9. Càlcul Estructural III: Obra i Rehabilitació
 • CADWORK: importació del model; nou model; control numèric.
 • Desenvolupament d'un projecte fins a la posada en obra.
 • Diagnosis i Inspeccions.
 • Rehabilitació Estructural. Intervencions en estructures.
 • Forjats mixts fusta-formigó. Rehabilitació-obra nova.
 • Intervenció patrimonial en fusta.
 • Fusta i sismes.
 • Desconstrucció en edificació en fusta.
5 ECTS 40h
M10. Taller de Construcció en Fusta
Taller d'iniciació a la construcció de cases de fusta.
El taller serà principalment pràctic i no cal tenir coneixements previs. La casa es realitzarà a escala per poder fer la feina en una setmana i veure tots els passos a seguir:

 • Com dur a terme el plànol tècnic.
 • Elecció de la fusta.
 • Traçat dels acoblaments.
 • Talls amb xerrac i serres.
 • Ajustaments dels acoblaments.
 • Muntatge de l'estructura amb claus de fusta.
 • Acabats propis a la fusta.

El treball es farà pràcticament al 100% a mà i tot desmuntable amb encaixos tradicionals. Una estructura forta per desafiar el pas del temps.

10 ECTS 25h
Trebal Final de Màster
El Treball de Fi de Màster (TFM) es basarà en la posada en pràctica dels conceptes, habilitats i competències, amb seguiment tutorial específic i contactes opcionals amb especialistes del claustre de professorat.

L'estudiant haurà de presentar un treball de fi de màster on es plantegin les estratègies a aplicar en un projecte de construcció en fusta, ja sigui en l'àmbit de solucions constructives, de càlcul estructural, o bé la transformació forestal d'un territori.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

 • Marc teòric inicial teòrica dels conceptes, habilitats o competències a desenvolupar.
 • Exemples o casos d'estudi.
 • Anàlisi valorativa de casos o exemples i propostes de millora o de solucions alternatives.
 • Resolució de reptes.
 • S'estimularà el treball en equip interdisciplinari.
 • Classes magistrals amb diàleg posterior entre l'expert/a i l'alumnat.
 • Tallers que han de permetre abordar de manera pràctica i vivenciada la realització de tècniques concretes o de projectes constructius reals.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Blasco Miguel, Jorge
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-UPC). Professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense i en Investigació avançada d'incendis. Vicepresident de l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE), membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC), vocal de RehabiMed; expresident de l'Associació PROFUSTA. És consultor d'estructures en l'Estudi M103, SLP. Professor en diversos màsters i cursos en estructures de fusta i foc i professor col·laborador de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Ordóñez Valdés, Salvador
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Mestre i Pedagog per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis en Direcció de Recursos Humans per la Universitat de Barcelona (UB) i de Màrqueting i Projectes complexos per la Universitat Ramon Llull (ESADE). Actualment, fundador i CEO de WORLD WOOD FUTURE. Coordinador de la Secció forestal de la ICEA del IEC, membre de Societat Catalana de Salut Ambiental i d'Arquitectura i Sostenibilitat (COAC). Anteriorment, coordinador general del Gremi Fusta i Moble de Catalunya. Fundador i director de diverses empreses centrades en la consultoria de projectes complexos, desenvolupament organitzacional, comunicació i gestió de persones. Divulgador social i tècnic dels valors i empreses associades a la fusta en tota la seva cadena de valor.
Professorat
 • Admetlla Font, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Forestal per la Universitat de Lleida (UdL). Màster en Disseny i Restauració d'Estructures Arquitectòniques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador i CEO de kmod Enginyeria en Fusta, empresa dedicada al càlcul i disseny d'estructures de fusta. Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Enginyer Tècnic Forestal per la Universitat de Lleida (UdL). Màster en Disseny i Restauració d'Estructures Arquitectòniques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador i CEO de kmod Enginyeria en Fusta, empresa dedicada al càlcul i disseny d'estructures de fusta. Vicedegà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
 • Bertomeu Farnós, Gerard
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de la UPC. Membre de l'agència de consultoria de disseny Computational Design Affairs (CODA). Expert en processament de dades i disseny computacional.
 • Blasco Miguel, Jorge
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-UPC). Professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense i en Investigació avançada d'incendis. Vicepresident de l'Associació de Consultors d'Estructures (ACE), membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC), vocal de RehabiMed; expresident de l'Associació PROFUSTA. És consultor d'estructures en l'Estudi M103, SLP. Professor en diversos màsters i cursos en estructures de fusta i foc i professor col·laborador de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Boada Juncà, Martí
  info

  Doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Consultor científic de la UNESCO al programa Man and Biosphere (MaB).
 • Fernández Pérez, Manuel
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor de l'assignatura de Resistència de Materials a la Universitat ELISAVA. Professor de l'assignatura de Resistència de Materials a la Universitat Ramon Llull. Despatx propi des de 1998. Col·laborador com a consultor d'estructures en projectes de formigó, acer, fusta entre d'altres. Alguns projectes destacats en fusta on ha col·laborat: Edifici de 85 Habitatges a Cornellà (PERIS+TORAL, Arquitectes), Complex Esportiu a Nou Barris (Anna Noguera, arquitecta).
 • Fuente González, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  MSc en Enginyeria Mecànica per la Universidad de Valladolid, docent de diferents màsters i cursos de construcció amb fusta a la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Gremi de la Fusta i Moble i del 'Curs Especialista en Construcció Industrialitzada' del Col·legi d'Aparelladors de Madrid.
  Des de 1998 treballa a Acústica en Edificación, desenvolupant la seva carrera professional a Espanya i Suïssa. Des del 2008 està especialitzada en acústica en construcció amb fusta. Membre de la societat suïssa d'acústica. Va formar part del grup de Recerca Pre-Normativa del CTE DB HR (2003). Actualment, desenvolupa la seva activitat professional a TECNALIA.
 • Giraldo Forero, María Pilar
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en propagació del foc en façanes. Responsable de recerca del Departament de Construcció de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Les seves investigacions se centren en la propagació del foc i la protecció contra incendis. Forma part de grups europeus de recerca centrats en el comportament de materials i elements constructius de base biològica per a la construcció sotmesos al foc. Col·labora com a docent en dos màsters de construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 • Lacasta Palacio, Ana María
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències Físiques por la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és catedràtica del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Desenvolupa la seva activitat a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). És la responsable del grup de recerca GICITED i del Laboratori del Foc de l'EPSEB.
 • Lapeña Royo, Carles
  info

  Tècnic Especialista en construcció amb fusta per les Escoles Salesianes de Sarrià (EPSS) de Barcelona. Actualment, és professor Tècnic de Formació Professional en l'Institut Guillem Catà, i director del mateix centre. Acumula més de vint anys en empreses vinculades al sector de la construcció, previs a la seva incorporació al Departament d'Educació l'any 2008, com a funcionari de carrera del cos de professors tècnics de Formació Professional. Acèrrim defensor de la Formació Professional com a espai de desenvolupament humà, vocacional i professional, i de gran impacte social.
 • Ordóñez Valdés, Salvador
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Mestre i Pedagog per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis en Direcció de Recursos Humans per la Universitat de Barcelona (UB) i de Màrqueting i Projectes complexos per la Universitat Ramon Llull (ESADE). Actualment, fundador i CEO de WORLD WOOD FUTURE. Coordinador de la Secció forestal de la ICEA del IEC, membre de Societat Catalana de Salut Ambiental i d'Arquitectura i Sostenibilitat (COAC). Anteriorment, coordinador general del Gremi Fusta i Moble de Catalunya. Fundador i director de diverses empreses centrades en la consultoria de projectes complexos, desenvolupament organitzacional, comunicació i gestió de persones. Divulgador social i tècnic dels valors i empreses associades a la fusta en tota la seva cadena de valor.
 • Orti Molons, Antonio
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat en el Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC, àmbit “coneixements Estructures”. Professor en el Màster d'Enginyeria Estructural en l'Arquitectura de la UPC, en el Màster en Estructures d'Edificació: Rehabilitació i Patologia basada en Intervencions Reals de Zigurat i en el Màster Exercici pràctic professional. Projecte i Obra de la UPC. Director Tècnic de BAC Enginnering Consultancy Group. Investigador principal en BAC del projecte AutoBIM en el marc del programa Reptes, juntament amb VIES, APLITOP, APLIQUEU, AIMEN, UVIGO, USAL.
 • Palou Julian, Oriol
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), postgrau en Anàlisi Estructural Avançat Elements Finits (UPC), curs de formació contínua en Estructures Posttesades en Edificació (UPC). Consultor d'estructures amb vint-i-cinc anys d'experiència especialitzat en rehabilitació, fusta, fàbriques i formigó.
 • Pauné i Fabré, Ferran
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Ecòleg (UB), Enginyer Tècnic Agrícola (UPC) i DEA en Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris (UdL). Ha treballat al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a l'Institut d'Estudis Catalans, al Centre Tecnològic forestal de Catalunya i al Forest Service (US Department of Agriculture) entre d'altres, col·laborant a l'actualitat amb l¿Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). En desenvolupament sostenible ha treballat pel World Wildlife Found, el Conseil International Associatif pour la Protection des Pyrénées, el Mediterranean Mountain Forum i el Centre de Natura i Desenvolupament Sostenible dels Pirineus. Actualment combina la direcció de la seva consultoria professional, especialitzada en ecologia terrestre, planificació integrada, gestió del territori i consciència ambiental, amb la Línia de Recerca en Medi Ambient, Ecologia i Pastoralisme (UdL).
 • Ros Ballesteros, Jordi
  info

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament de Projectes Arquitectònics. Coordina el Taller Arquitectura i Tecnologia del darrer curs del Grau en Arquitectura a l'ETSAB i presideix un tribunal de Màster Universitari en Arquitectura. En l'apartat institucional, ha estat director de l'ETSAB, de 2013 a 2017 De 2014 a 2017 fou president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya (CEARQCAT). Des del 2021 és vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori, a la UPC.
 • Rubio i Monsant, Víctor
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic agrícola per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i postgrau en Gestió Empresarial per la Universitat de Barcelona (UB). Director Tècnic d'Ibertrac en tractaments de la fusta. Membre del grup de treball del Sots comitè 4 Protección de maderas, del Comitè 56 Madera y Corcho ha confeccionat la Norma 56418 sobre el 'Protocol d'actuació en centres urbans afectats per l'atac de tèrmits. Experiència en la diagnosi i control de les patologies de la fusta des dels setze anys. Ha executat innumerables actuacions en edificis afectats per tèrmits, entre ells alguns dels més emblemàtics del romànic i patrimoni històric.
 • Ruiz Martin, M Carmen
  info

  Metgessa clínica, especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Experta en Medicina Ambiental per l'Acadèmia Americana de Medicina Ambiental i la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta de la Societat Catalana de Salut Ambiental-SOCSA. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Fundadora i coordinadora del Grup Patologia Ambiental.
 • Solanas Cànovas, Toni
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Membre de la Xarxa la Pera d'arquitectura i sostenibilitat. Tresorer de l'Agrupació Sèniors, del CoAC. Autor de la rehabilitació de l'edifici anomenat “La Fàbrica del Sol” a Barcelona. Premi ciutat de Barcelona per la restauració de la façana de la casa Granell de Barcelona. Finalista dels premis FAD i Dècada per la Biblioteca Joan Miró, a Barcelona. Autor de 4 llibres sobre Sostenibilitat i arquitectura, actualment preparant l'edició de 3 més sobre construcció amb fusta industrialitzada.
 • Soriano Botella, Enrique
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorand en la UPC. Soci fundador i investigador del Computational Design Affairs (CODA). Investigador d'equips informàtics i estructures de disseny lumínico al Laboratori d'Innovació i Arquitectura Tecnològica (LiTA) de la UPC. Com a professor associat a la UPC ha impartit classes d'arquitectura paramètrica a l'Escola Tècnica Superior d'Aruitectura del Vallès (ETSAV). Ha impartit tallers i classes sobre l'ús de la fusta en el disseny computacional en universitats de Madrid, Noruega, Àustria i Hongria.
 • Tornabell Teixidor, Pep
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctorand en la UPC. Investigador al Computational Design Affairs (CODA), l'equip de disseny computacional i estructures lleugeres del Laboratori d'Innovació i Tecnologia de l'Arquitectura (LITA) de la UPC. Docent a l'Escola Superior d'Art i Disseny Massana. Expert en disseny computacional, fabricació digital i en tecnologia Building Information Modelling (BIM) per a l'edificació especialitzat en industrialització i construcció en fusta. Fundador i investigador de La Deriva, un espai multidisciplinar per a l'experimentació social i tecnològica.
 • Touza Vázquez, Manuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer de Forests per la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i docent en diversos màsters universitaris sobre construcció de fusta. Compte amb trenta anys d'experiència en centres tecnològics de la fusta. Actualment, treballa al Centre d'Innovació i Serveis Tecnològics de la Fusta de Galícia. Ha participat en nombrosos projectes de construcció de fusta. Les àrees d'especialització se centren en el disseny constructiu, les intervencions en edificis històrics i l'ús d'espècies locals. És autor/coautor d'uns 50 articles i 10 llibres.
 • Valor Montero, Jaume
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor agregat del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Actualment, dirigeix la línia “Arquitectura i Emergència Ambiental” del Màster Habilitant d'Arquitectura a l'ETSAB.

Sortides professionals

 • Enginyeria d'Estructures de Fusta: disseny d'estructures de fusta per a edificis i projectes de construcció.
 • Disseny d'Interiors Sostenibles: utilització de la fusta com a material sostenible a interiors i en la creació d'espais saludables i que promouen la sostenibilitat ambiental.
 • Fusteria de construcció: construcció d'estructures, efímeres o permanents, o elements decoratius únics i personalitzats.
 • Tècnics en Restauració d'Edificis de Fusta: preservació i restauració d'edificis històrics de fusta.
 • Disseny de Jardins i Espais Exteriors amb Fusta, de manera creativa i sostenible.
 • Experts en Tecnologies de la Fusta: Investigació i producció enfocada en noves tecnologies i tècniques de construcció relacionades amb la fusta.
 • Consultoria de Sostenibilitat amb Fusta: Ajuden els arquitectes i constructores a prendre decisions sostenibles en la utilització de la fusta en projectes de constructius.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar