Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en European Postgraduate Masters in Urbanism
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2020-21
L'edició 2020-21 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
8a Edició
Crèdits
120 ECTS (710 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
12.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Setembre 2021
Horari
Dilluns: 15:00 a 20:00
Dimarts: 15:00 a 20:00
Dimecres: 15:00 a 20:00
Dijous: 15:00 a 20:00
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Observacions lloc de realització.
Per què aquest programa?

El camp de l'urbanisme no pot ser aliè a les ràpides transformacions de les nostres societats en la nova era de la informació. La complexitat creixent dels fenòmens urbans i de les seves interaccions, l'impacte de les noves tecnologies de comunicació en la relació entre ciutat i territori, el paper cada vegada més rellevant a escala internacional de les grans metròpolis, obliguen a l'urbanista a desenvolupar els mètodes i instruments d'intervenció més adequats per actuar en aquest context.

Amb l'European Postgraduate Masters in Urbanism (EMU), quatre institucions europees líders en la recerca i l'educació en el camp de l'urbanisme han unit esforços i competències per impartir un programa educatiu en urbanisme d'alt nivell.

Les universitats participants són:

 • Technische Universiteit Delft (TUD), Països Baixos.
 • Universitat Catòlica de Lovaina (KUL), Bèlgica
 • Università IUAV di Venezia (IUAV), Itàlia
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC- ETSAB/ETSAV), Barcelona, Espanya.

El programa del EMU afronta els reptes de l'Urbanisme contemporani. Atén al desenvolupament de noves eines de disseny per a una intervenció crítica en contextos diversos. El programa de dos anys reuneix les experiències professionals, els enfocaments metodològics i les teories de diferents països europeus, així com la respectiva cultura pel que fa a la planificació i el disseny a les diferents universitats participants, que li donen una sòlida formació.

Les quatre universitats se sumen a la tradició específicament europea, pel que fa a la consideració de què l'urbanisme (planificació i disseny urbà) és una disciplina socialment responsable de millorar les condicions de vida de tots els ciutadans. A més, cada universitat té el seu enfocament relacionat i desenvolupat en interacció amb els seus diferents contextos geogràfic, històric i cultural. Aquesta especificitat fa que els estudiants adquireixin una valuosa experiència en els diferents paisatges físics i culturals.

El títol que finalment s'obté és European Postgraduate Masters in Urbanism, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants han de cursar durant el segon any del programa un dels semestres a una altra universitat diferent de la UPC per obtenir el certificat europeu, complementari del seu títol, que vindrà signat pels representants de cada universitat integrada en l'EMU.

Pots ampliar la informació del màster en el següent enllaç:

https://proyectacionurbanistica.upc.edu/inicio/

El mòdul internacional s'impartirà en anglès, i l'estudiant haurà de tenir el nivell sol·licitat per la universitat d'acolliment. Aquí pots consultar el nivell requerit a cada universitat.

Objectius
El Màster ha estat concebut per formar a tècnics altament qualificats en la realització de projectes urbanístics adaptats a un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat. El programa posa un èmfasi especial en la forma física de les intervencions, en relació amb la qual es consideren les altres dimensions de l'urbanisme (econòmica, social, tècnica...). Per això, els tallers basats en exercicis sobre casos reals, realitzats en estreta col·laboració amb les administracions implicades, constitueixen l'eix vertebrador del programa.

L'objectiu del Màster és que els estudiants, en acabar el mateix, siguin capaços de:

 • Abordar projectes urbanístics en un entorn urbà dinàmic i d'alta complexitat.
 • Analitzar les problemàtiques urbanístiques d'espais urbans i territorials.
 • Dissenyar propostes d'ordenació, remodelació i urbanització d'aquests espais.
 • Integrar en la reflexió sobre les formes d'intervenció física, les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió de l'urbanisme.
 • Incorporar en els projectes les diferents escales urbanístiques.
 • Elaborar una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística.
 • Reflexionar críticament i incorporar les dinàmiques de la complexitat urbana dins d'un clar esquema conceptual.
 • Realitzar una investigació a través del disseny, que permeti realçar la capacitat d'aquest mètode d'aproximació, així com oferir una tècnica innovadora, mitjançant el projecte com a productor de coneixement.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes.
 • Urbanistes.
 • Paisatgistes.
 • Responsables tècnics en administracions públiques.
 • Geògrafs.
 • Economistes.
 • Enginyers civils.
Excepcionalment s'admetran a altres professionals vinculats a l'urbanisme.


Continguts formatius

Relació d'assignatures
15 ECTS 120h
Taller Territori i Ciutat
Aquest taller formula una proposta d'intervenció real, actual i representativa d'alguna de les qüestions que avui dia aborda la disciplina de l'ordenació territorial i urbanística. L'efecte de les grans infraestructures, la nova geografia de les activitats, el reconeixement de la forma del territori com a criteri d'intervenció, els recursos culturals com a base del desenvolupament local, entre d'altres, seran algunes de les qüestions al voltant de les quals s'articuli el tema del projecte. El projecte s'iniciarà a partir d'una informació prèviament elaborada, de manera que possibiliti una ràpida entrada i una elaboració adequada de les propostes.
3 ECTS 18h
Teoria del Planejament Territorial
A partir de la selecció i la discussió detallada d'un conjunt de plans i estudis ben significatius, aquesta assignatura ofereix una lectura en clau urbanística i projectual de l'origen i l'evolució de l'ordenació del territori, i també una valoració de la situació actual en el nostre context i el de les cultures urbanístiques més pròximes. Definició d'objectius, desenvolupament tècnic de les principals propostes i instruments d'aplicació.
3 ECTS 18h
Paisatges Culturals
Aquesta assignatura pretén oferir una panoràmica general de l'evolució en el tractament del patrimoni, des de la protecció de monuments als paisatges culturals:

 • Familiaritzar-se amb els conceptes de paisatge cultural i parc patrimonial.
 • Balanç específic de la situació en el nostre context més immediat i dels reptes que ens planteja aquesta nova concepció del paisatge a la disciplina urbanística.
 • Valoració de criteris i instruments adequats en les successives fases en el desenvolupament d'un projecte en un àmbit carregat de recursos patrimonials i desenvolupar mitjançant l'anàlisi d'exemples representatius pautes metodològiques d'intervenció.
3 ECTS 18h
Ciutats-Xarxes: Urbanisme Eco-Sistèmic
L'objectiu d'aquesta primera part de l'assignatura és el d'oferir una visió específica de la relació entre tots dos conceptes (infraestructures i planejament) a escala urbana. Es proposa sistematitzar problemes característics de cada infraestructura d'acord amb un planejament renovat, on qüestions com fluxes (comunicacions, energia, mobilitat¿), logística, infraestructures ambientals, transport públic¿, juntament amb altres tradicionals, relatives als traçats de carrers i serveis urbans, constitueixin temes fonamentals.
Responsables: Profs. Joan Miró i Francesc Magrinyà (Departament d'Infraestructures, Transport i Territori).

La segona part d'aquesta assignatura introdueix els principis de medi ambient a escala urbana, integrant-los amb els de paisatge i urbanisme. S'incorporen nous conceptes, paràmetres i tècniques atenent al paradigma mediambiental a fi d'aconseguir una millor integració dels ambients natural i urbà.

3 ECTS 18h
Metabolisme i Estructura de Sistemes Urbans
A la primera part d'aquesta assignatura es tracta d'aprofundir en el coneixement del funcionament dels territoris i proporcionar dispositius per al projecte territorial. La pràctica i el desenvolupament de directrius estratègiques, les bases i les accions projectuals per gestionar transformacions de les noves demandes soci ambientals des d'una perspectiva de la intervenció i gestió de l'espai.

La segona part, Estructura i Sistemes Urbans, té per objecte el coneixement d'un variat repertori de situacions urbanístiques en ciutats principals que permeti aprofundir en les maneres de comprendre les problemàtiques que les ciutats contemporànies plantegen, la dimensió dels reptes que susciten i les estratègies que s'apliquen segons els diferents contextos socioeconòmics. Es revisaran conceptes de l'estructura urbana de les ciutats o de les realitats metropolitanes, així com dels sistemes urbans específics que en determinats casos poden prendre un paper determinant en els conflictes o en la qualitat dels resultats que les intervencions arribin a assolir. El desenvolupament de l'assignatura consta d'un programa de lliçons impartides pel professorat acompanyat de la realització d'un treball monogràfic per cada participant, que s'explica i lliurament a la fi del curs. El tema dels treballs és proposat pel professorat i se centrarà en la indagació d'un cas concret de rellevància en la urbanística contemporània. La seva realització es produeix sota la tutoria permanent de professorat.

3 ECTS 18h
SIG, Bases de Dades i Projecte Territorial
Aquesta assignatura pretén mostrar, amb casos pràctics, el potencial dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) com a eina en el procés de projectar el territori i la ciutat. Per a això s'indaga en la gestió del Big Data mitjançant l'ús de SIG.

L'objectiu és aprendre a treballar amb dades de múltiples fonts i començar a processar-per obtenir un coneixement que ens resulti útil en el nostre projecte. La informació disponible pot resultar excessiva, i el nostre objectiu és conferir-li un valor afegit, utilitzant-la com a base d'una anàlisi pro positiu.

15 ECTS 120h
Taller de Ciutat i Lloc
El taller planteja com a tema central les relacions entre les noves peces de la ciutat contemporània, que es distingeixen freqüentment pel seu aïllament, indiferència mútua i insensibilitat pel context urbà, fets que han generat territoris periurbans, on la disgregació és dominant. Els projectes que es proposen se centren en l'exploració dels possibles vincles funcionals i formals entre aquestes unitats per configurar noves estructures urbanes, condició de la seva complexitat, vitalitat i bellesa.
3 ECTS 18h
Teoria del Planejament Urbà
Aquesta assignatura planteja la revisió de la teoria de la intervenció en el camp de planejament urbà, basada en les aportacions disciplinàries dels principals plans i documents urbanístics.
També s'aborda una reflexió sobre l'evolució de la teoria i dels mètodes de planejament, considerant els elements representatius del procés recent.
4 ECTS 24h
Teoria del Projecte Urbà i Economia Urbana
A partir dels continguts i les tècniques d'actuació de propostes recents, seleccionades pel seu valor paradigmàtic, aquesta assignatura analitza diferents aspectes de la intervenció urbanística a escala intermèdia, del projecte urbà.
A la segona part s'ensenya a llegir els processos de creixement i transformació de les ciutats des de les seves claus econòmiques i socials. Qüestions com mercats locals de treball, districtes industrials, incidència de les noves modalitats de transport i intercanvi, fluxos d'informació i difusió de la informació, etc., són alguns dels canvis als quals el planejament físic ha de donar una resposta.
30 ECTS 180h
Mòdul Internacional European Masters in Urbanism
Les altres universitats del Consorci Internacional, amb les que hem col·laborat des de fa vint-i-cinc anys, desenvolupen mòduls amb un taller central i assignatures, equiparables a les desenvolupades a la UPC.
Les universitats adopten diferents enfocaments del tema, que és el resultat del desenvolupament interactiu i contextual pel que fa a la geografia, la història i la cultura. Aquesta especificitat significa que els estudiants adquireixen una valuosa experiència en una varietat de paisatges culturals, disciplinaris i físics.

 • Universitat Tècnica de Delft (TUD):
En TU Delft hi ha un enfocament en dos temes principals de recerca, Metropolitan Structures i Delta Urbanisme, treballant en una tradició holandesa d'urbanisme com una integració del disseny urbà, l'arquitectura del paisatge i la planificació espacial.
 • Universitat de Venècia (IUAV):

En conceptes clau inclouen: ciutats emergents, territoris de dispersió, mobilitat i ciutats en xarxa, llocs postindustrials i paisatges culturals.

 • Universitat Catòlica de Lovaina (KUL):

Aborda qüestions relacionades amb la ràpida urbanització en el món en desenvolupament i la transformació urbana contemporània en l'àmbit del desenvolupament sostenible. A més dels cursos obligatoris, el programa es completa amb l'especialització en una de les tres especialitats ofertes: Arquitectura i Estudis Urbans, Disseny i Construcció Racionals, i Urbanisme i Planificació Estratègica.

30 ECTS 120h
Mòdul Situacions i Escenaris: Seminari d'Investigació Europeu

El Treball Final de Màster integrat en l'European Masters in Urbanism (EMU) consisteix en la realització d'un projecte o treball d'investigació, en el qual s'integrin, s'apliquin i desenvolupin els coneixements, habilitats i actituds adquirits durant el període de docència del Màster. En aquest sentit, seria viable qualsevol tema relacionat amb les assignatures ofertades en el pla d'estudis del Màster.

Aquest treball té, per tant, d'una banda, un component investigador, on l'estudiant ha de dur a terme un procés d'argumentació i conclusiu i d'altra banda, un caràcter integrador ja que mobilitza el conjunt de competències generals i específiques desenvolupades durant el curs.

El treball estarà dirigit per un o dos tutors. El primer ha de ser de la universitat d'acollida i el segon, d'una altra universitat del consorci de l'EMU. La tasca del tutor és dur a terme un seguiment continuat del treball realitzat per l'alumne per a l'elaboració, presentació escrita i defensa oral de la tesina.

El sistema d'avaluació del treball de fi de màster inclou una defensa pública davant d'un tribunal. L'acte de presentació i defensa serà públic i la seva superació implicarà l'obtenció del corresponent títol de European Masters in Urbanism. Aquests actes de presentació i defensa es concentren al final de cada un dels quadrimestres lectius.

Responsables: Profs. Drs Miquel Corominas Ayala, Antonio Font Arellano i Joaquim Sabaté Bel (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori).

4 ECTS 20h
Composició Urbana i Projecte Urbà Residencial
A la primera part d'aquesta assignatura es fa referència als aspectes compositius del projecte urbà, a partir del reconeixement d'una doble ambigüitat: la indefinició dels espais oberts distintius de la ciutat actual i la dels instruments ordinadors, un cop renunciem a la geometria simple i la simetria que han caracteritzat la ciutat històrica. Es debaten els mecanismes capaços de construir aquestes estructures formals, entre els quals destaquen les noves geometries de la naturalesa i els nous referents naturals.
A continuació es plantejarà la discussió de l'evolució recent dels instruments de regulació urbana de l'arquitectura, especialment d'aquells més específics del camp de planejament i del projecte urbà.
Finalment s'analitzen models d'ordenació residencial dels últims anys, que incideixen en aspectes com centralitat, accessibilitat, dotacions, espais comunitaris, oci i natura.

4 ECTS 20h
Projecte de l'Espai Públic
Aquesta assignatura pretén introduir el paper de l'espai públic i les seves característiques com a element fonamental en l'estructura urbana de la ciutat. Passa revista als diferents elements i tècniques utilitzats en la construcció de l'espai públic. Es presta especial atenció a la recent revisió conceptual en el disseny de la mateixa i a l'enriquiment gradual de tècniques i materials. També es proposa definir els elements fonamentals sobre els quals es recolza el projecte de l'espai públic urbà, així com donar a conèixer els espais públics realitzats a Barcelona des de 1981, que han estat motiu de reconeixement internacional.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

A causa de les singulars circumstàncies que travessem, el curs vinent 2020-2021 arrencarà en format en línia. Lluny de veure-ho com un inconvenient, ens ho plantegem com una magnífica oportunitat de renovar pràctiques pedagògiques; de reflexionar sobre nous continguts; d'aprofundir en tècniques d'investigació i projecte; d'intensificar la interacció i d'ajustar-nos a ritmes i necessitats diverses, sense renunciar per això, ni a la feina de taller, ni a les visites al terreny.

El curs està estructurat en tres etapes:

- La primera es realitzarà en línia, entre setembre i desembre de 2020, en el qual es desenvoluparan les assignatures teòriques corresponents al Postgrau Projectar el Territori. Si les circumstàncies sanitàries ho permeten, al gener-febrer de 2021 es durà a terme de forma presencial i intensiva a Barcelona el taller corresponent a aquest Postgrau.

- A la segona etapa es desenvoluparà el Postgrau Projectar la Ciutat-Lloc, entre febrer i juliol de 2021, de forma presencial si les circumstàncies sanitàries ho permeten.

- La tercera etapa, entre setembre i desembre de 2021 es realitzarà el mòdul internacional a la universitat que l'estudiant hagi triat. Una vegada finalitzat el tercer mòdul, l'estudiant realitzarà el Treball Final de Màster (TFM), que està orientat a l'aplicació dels coneixements adquirits en tot el màster. El Treball Final de Màster es realitzarà amb el suport d'un tutor/a, i en connexió virtual, depenent de lloc de residència de l'estudiant.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sabaté Bel, Joaquim
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i economista. Coordinador del Doctorat i Màster de Recerca en Urbanisme (1990-2018) i de l'European postgraduate Masters in Urbanism (EMU 2005-2013) a la UPC. Director de Departament d'Urbanisme i Ordenació de Territori a la UPC (1992-1999). Ha impartit conferències i cursos en unes 70 universitats europees, asiàtiques i americanes. Fundador del Laboratori Internacional de Paisatges Culturals i director de la revista Identitats. Investiga sobre instruments, mètodes i teories del projecte urbà i territorial, i sobre la relació entre recursos patrimonials i desenvolupament. Més d'un centenar de llibres o capítols de llibres, altres tants articles i direcció de cinquanta tesis doctorals. Autor de nombrosos projectes urbanístics i estudis a l'Argentina, Brasil, Xile, Espanya i Uruguai. Reconegut per això en tres ocasions en els Premis Nacionals d'Urbanisme (Espanya), amb el Premi Urbanisme de Catalunya (2007) i Premi Especial de Patrimoni de Catalunya (2011).
Professorat
 • Bacardit i Segues, Francesc

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'Urbanística i Ordenació del Territori a l'ETSAB-UPC, de 1993 a 2016 i membre de Tribunal de Projectes Final de Carrera (2010 a 2018). Professor del Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des 2014.
  Soci-fundador de BAMMP i Planurbs amb una llarga experiència en rehabilitació urbana, tant en planejament com en edificació, amb transformacions de parts de ciutats industrials. Especialista en planejament derivat i paisatgisme en ordenacions de mitjana i gran escala. Ha obtingut premis en diverses Biennals del Vallès d'Arquitectura, Premis Bonaplata a la Rehabilitació Industrial, Catalunya Construcció i Premi Ciutat de Barcelona en Arquitectura i Urbanisme.
 • Castiñeira Palou, Isabel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora titular de Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC), on imparteix classes en els cursos de Grau i en el Màster habilitant a l'ETSAV, coordina Treballs Final de Màster i cursos de postgrau a la UPC-ETSAB. Professora del Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU), en els quals ha estat responsable del postgrau Projectar la Ciutat fins a 2018. Els temes de curs i d'investigació han estat dirigits al projecte urbà i residencial, així com a temes de planejament en assignatures optatives. Sòcia fundadora de CCRS arquitectes (1979-2018), on ha dirigit nombrosos treballs de planejament a escala local, urbana i territorial.
 • Cho, Mee-Hwa
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-UPC). Professora col·laboradora en el MBArch i Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des de 2018, participant en l'assignatura de Paisatges Culturals i com a professora de suport en diferents tallers de Projecte Final de Carrera del MArqEtsab. Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura (MBArch) en l'especialitat d'urbanisme (ETSAB-UPC). Doctoranda en urbanisme, amb projecte de recerca sobre morfologia urbana a Busan. Convidada com a ponent en seminaris i congressos a Corea de Sud, Perú, Colòmbia i Barcelona. Ha publicat en revistes científiques nacionals i internacionals. Ha treballat en diversos estudis d'arquitectura i urbanisme a Singapur, Seül i València.
 • Corominas Ayala, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic d'Urbanisme al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC) des de 1986. Cofundador i professor en el Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU). Professor convidat a la Corunya, Montevideo, Córdoba (Argentina), Montpeller, Nancy, Belleville i Sorbona (París), Rice (Houston, EUA) i Massachusetts Institute of Technology. Ha estat director del DUOT i sotsdirector de l'ETSAB. Premi extraordinari de doctorat de la UPC. Ha participat en diverses exposicions sobre l'eixample de Barcelona i publicat diversos articles, capítols i llibres sobre Ildefons Cerdà, l'eixample de Barcelona i altres sobre planejament i projectes urbans. Va ser arquitecte responsable de l'eixample a l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1983 i 1987. Soci fundador de CCRS arquitectes (1979-2018), on ha dirigit nombrosos treballs de planejament a escala local, urbana i territorial.
 • Cortellaro, Stefano
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor arquitecte. Professor associat al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC) i de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Professor del Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) i convidat al Politècnic de Milà (Milà), Universitá Frederic II (Nàpols), PennDesign (Filadèlfia) i Universitat de les Illes Balears. Autor diferents publicacions, entre altres, del llibre Morna, Atzaró: la construcció del territori d'Eivissa (COAIB, 2007), finalista dels Premis FAD, 2008, en la categoria de Pensament i Crítica. Comissari de diverses exposicions sobre Erwin Broner i els seus projectes i estudis han estat exposats al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, ​​Tarragona, Palma, Eivissa, Formentera, i escoles d'arquitectura de Barcelona i Reus. Ha estat convidat com a ponent en seminaris i congressos nacionals i internacionals. Autor de diversos projectes de paisatge, urbanisme i arquitectura, amb premis i mencions en diversos concursos (FAD, Biennal Europea de Paisatge, Concurs Internacional Baricentrale, COAC i COAIB).
 • Español Llorens, Joaquim
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) de 1980 a 2016. Ha estat professor de l'"Accademia di Architettura" de Mendrisio (USI-Suïssa) entre el 2004 i el 2009, professor de teoria i del taller en projecte urbà en el Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des de 1995 i ha impartit classes a diversos màsters i seminaris internacionals. Autor de diversos llibres com "L'ordre fràgil de l'arquitectura"; "Forma i consistència"; "Girona, anatomia de la Ciutat històrica"; "Arquitectes en el paisatge"; "Invitació a l'arquitectura"; "Entre tècnica i enigma, mirades transversals sobre les arts". Va ser director de Plans i Projectes Urbans a l'Ajuntament de Barcelona (2000-2004) i ha estat reconegut amb el Premi Nacional d'Arquitectura (Espanya 1974), Premi Especial de Doctorat (1996), Premi Architesis (2000), Premi FAD Espais Exteriors (1999) i menció especial de el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà (2000).
 • Font Arellano, Antonio

  Doctor en Arquitectura, Catedràtic Emèrit d'Urbanística. Premi Nacional d'Urbanisme 1983, Premi INU ( Istituto Nazionale di Urbanistica, Roma) 2017 di Letteratura Urbanística. Membre de Comitès Científics i Acadèmics internacionals relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Franquesa Sanchez, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC) des de fa més de vint anys i professor en el Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU). Ha impartit classes en diferents universitats com les de Venècia, Lisboa, Holanda, Mèxic i el Brasil, i ha estat ponent en un congrés sobre innovació docent i aprenentatge a Harvard. La seva tesi doctoral va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat. Director i fundador de Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura (GILDA), des d'on es desenvolupen diferents línies de treball sobre l'aprenentatge, i des d'on s'han realitzat fins ara 7 congressos JIDA (Jornades per a la Innovació Docent en Arquitectura). Ha escrit nombrosos articles sobre innovació docent i ha participat com a ponent en diferents congressos nacionals i internacionals sobre aquesta matèria.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Llop Torné, Carles
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Magrinyà Torner, Francesc
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Camins per la UPC (1988) i Doctor en Urbanisme per l'ENPC i Paris-Sorbonne (2002). Consultor d'Urbanisme i Transports (1988-1996). Responsable de mobilitat de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (2000-2006), Director de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (2015-2019). Actualment és conseller del Districte de l'Eixample de Barcelona des de 2015. Professor d'Urbanisme en el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (UPC). Coordinador del Grup de Recerca EXIT-UPC (Enginyeria, Xarxes, Infraestructures i Transport). Publicacions destacades: L'evolució de l'enginyeria en la urbanística (2002); L'espai urbà de la mobilitat (2007); Cerdà, cent cinquanta anys de modernitat (2010).
 • Maristany Jackson, Lorena
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada i col·laboradora des de 2008 al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC). Des de 2014 és professora en el Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU). Entre els anys 2000 i 2006 ha estat membre de l'equip d'investigació de la Càtedra d'Urbanisme de l'ETSAV (UPC) dirigida pel professor Antonio Font, on ha desenvolupat projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2004 és membre de l'estudi d'arquitectura masmaristany juntament amb l'arquitecta Sílvia Mas, on realitzen treballs de recerca centrats en les transformacions urbanes i territorials de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), així com en projectes arquitectònics i de planejament urbà i territorial, entre els quals es troba el Pla Especial d'Ordenació Zona d'Activitats Logístiques del Port de Tarragona, candidat al Premi Nacional d'Urbanisme de 2019.
 • Montlleó Balsebre, Marc

  Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Professor associat del Barcelona Institute of Architecture (BIArch) i del Màster de Gestió de la Ciutat Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de 2008. Coordinador del mòdul Metabolisme social i sostenibilitat del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial i professor dels Màsters en Projectació Urbanística, European postgraduate Masters in Urbanism i Enginyeria Ambiental, tots ells a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treball principal en la inserció dels aspectes ambientals en la planificació, ordenació del territori i projectes que es duen a terme a l'entorn metropolità de Barcelona. Des de 1999 treballa a Barcelona Regional on ha participat en nombrosos projectes de planificació territorial i urbana. Des de 2014 és Director de Projectes Ambientals de Barcelona Regional.
 • Morell Deltell, Miquel

  Economista per la Universitat de Barcelona (1998), Master in Business Administration per ESADE (2002) i Executive Education in Corporate Finance per ESADE (2009). Soci de PROMO Assessors Consultors, SA, empresa especialitzada en projectes d'inversió vinculats a actuacions i projectes de transformació urbanística, en matèria d'ordenació territorial, planejament, gestió urbanística i habitatge. Com a expert en l'anàlisi d'inversions, és consultor per a empreses públiques i privades, administracions locals i regionals, i institucions internacionals, com UN-Hàbitat i el Banc Europeu d'Inversions. Com a expert en ordenació territorial, urbanisme i habitatge, és membre de diverses comissions territorials d'urbanisme de Catalunya, en representació de Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Moreno Sanz, Joan
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte en Urbanisme amb menció internacional per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb la tesi doctoral "Cantonades territorials. Mobilitat i ordenació territorial. Un model d'integració: el Randstad-Holland" (2014), guardonada amb el Premi extraordinari de doctorat UPC 2016. Màster de Recerca en Urbanisme pel DUOT-UPC (2010). Els seus camps de recerca són la mobilitat urbana i la innovació pedagògica universitària. Actualment imparteix classe com a professor lector a l'ETSAV-UPC i col·labora amb administracions públiques en la redacció d'informes tècnics.
 • Núñez Malavé, Sandra
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora en el Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European Postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des de 2016, en l'assignatura de Sistemes d'Informació Geogràfica, bases de dades i projecte territorial. Estudis de postgrau a Projectar el Territori, Projectar la Ciutat i Projectar el Lloc per la (UPC), postgrau en SIG aplicat a l'Ordenació del Territori, l'Urbanisme i el Paisatge, i en Anàlisi Urbà i Territorial a través dels SIG per la Universitat Politècnica de València (UPV). Formació com a especialista en SIG mitjançant cursos certificats com GIS Cloud, programació en QGIS amb Python i SIG aplicat a la hidrologia, a més de cursar el grau en Ciència de Dades Aplicada a la Universitat Oberta de Catalunya. És sòcia de Col·lectiu CCRS on ha treballat en la implantació i ús de la tecnologia dels Sistemes d'Informació Geogràfica com a eina de projecte en el desenvolupament de treballs de planejament a escales municipal i territorial.
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Pesoa Marcilla, Melisa
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada i investigadora al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT-UPC) i al Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU). Membre de Grup de Recerca en Urbanisme (GRU). En el curs 2015-2016 rep el premi extraordinari de doctorat de la UPC. Investigadora postdoctoral del Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET, Argentina) i a l'Institut d'Història, Teoria i Praxis de l'Arquitectura i la Ciutat (HiTePAC). Ha publicat articles en revistes científiques nacionals i internacionals especialitzades en història i morfologia urbana, projecte territorial i paisatges culturals. Ha participat en diversos congressos i seminaris internacionals sobre aquestes temàtiques. Convidada com a professora a les universitats de Florència, Pàdua, Bogotà, París i Buenos Aires, entre d'altres. Editora de les revistes Quaderns de Recerca en Urbanisme i Identitats i organitzadora de l'Seminari Internacional de Recerca d'Urbanisme.
 • Rocamonde Lourido, Javier
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Màster en Estudis Avançats en Arquitectura (ETSAB-UPC). Doctorand en urbanisme, amb projecte de recerca reconegut amb el Premi Bonaplata (2019). Professor col·laborador en el MBArch i Màster en Projectació Urbanística (MPU) European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des de 2017, participant en les assignatures de Paisatges Culturals, Patrimoni i Projecte Territorial; Arquitectura, Teoria i Crítica; al Taller d'Ordenació del Territori; i membre extern en tribunals de Treballs Final de Màster. Ponent convidat en seminaris i congressos a Catalunya, Madrid, Albània i el Perú. Ha publicat articles en revistes científiques nacionals i internacionals especialitzades en paisatges culturals. Ha treballat en diversos estudis d'arquitectura i urbanisme nacionals i internacionals i actualment és cofundador del Taller Bivaque on ha estat premiat en diverses ocasions en concursos nacionals i internacionals com el Europan.
 • Rueda Palenzuela, Salvador

  Llicenciat en Biologia i en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) i diplomat en Enginyeria Ambiental (Ministeri d'Indústria i d'Universitats) i en Gestió Energètica (UPC). Ha impartit seminaris al Massachusetts Institute of Technology, British Columbia University, Escola Galega del Paisaxe, Harvard University, i més de 800 conferències i classes de màster a diferents institucions. Ha publicat en revistes nacionals i internacionals. Fundador i president de la Fundació Ecologia Urbana i Territorial; director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona; de Medi Ambient Urbà a la Conselleria de Medi Ambient (1995-2000); d'Informació i planificació de l'Agència de Residus de Catalunya (1993-1995) i de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya (1992-1993). Coordinador dels Programes de revitalització de Centre Històric de Barcelona (1990-1992), director tècnic dels Serveis de Medi Ambient dels Ajuntaments de Barcelona (1986-1990) i de Sant Adrià de Besòs (1980-1986).
 • Sabaté Bel, Joaquim
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i economista. Coordinador del Doctorat i Màster de Recerca en Urbanisme (1990-2018) i de l'European postgraduate Masters in Urbanism (EMU 2005-2013) a la UPC. Director de Departament d'Urbanisme i Ordenació de Territori a la UPC (1992-1999). Ha impartit conferències i cursos en unes 70 universitats europees, asiàtiques i americanes. Fundador del Laboratori Internacional de Paisatges Culturals i director de la revista Identitats. Investiga sobre instruments, mètodes i teories del projecte urbà i territorial, i sobre la relació entre recursos patrimonials i desenvolupament. Més d'un centenar de llibres o capítols de llibres, altres tants articles i direcció de cinquanta tesis doctorals. Autor de nombrosos projectes urbanístics i estudis a l'Argentina, Brasil, Xile, Espanya i Uruguai. Reconegut per això en tres ocasions en els Premis Nacionals d'Urbanisme (Espanya), amb el Premi Urbanisme de Catalunya (2007) i Premi Especial de Patrimoni de Catalunya (2011).
 • Tsiouti, Andri
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecta. Màster en Arquitectura Avançada, amb doble especialitat en urbanisme i restauració-rehabilitació arquitectònica. Doctoranda en urbanisme en la línia de paisatges culturals per l'ETSAB-UPC. Professora col·laboradora en el MBArch i Màster en Projectació Urbanística (MPU) - European postgraduate Masters in Urbanism (EMU) des del 2018, participant en l'assignatura de Paisatges Culturals i com a professora de suport en diferents tallers de Projecte Final de Carrera del MArqEtsab
  Convidada com a ponent en seminaris i congressos sobre paisatges culturals a Palestina, Xipre, Barcelona, Ciudad Real i Madrid. Ha publicat articles en revistes científiques nacionals i internacionals especialitzades en paisatges culturals. Ha treballat en diversos estudis d'arquitectura i urbanisme a Holanda, Xipre i Barcelona.

Sortides professionals

 • Responsable tècnic de departaments d'urbanisme en administracions publiques.
 • Consultor en urbanisme i ordenació territorial.
 • Tècnic urbanista especialista en projecte urbà, planejament urbanístic i disseny regional.
 • Cap de projectes a l'àrea de planificació urbana.
 • Urbanista en lliure exercici profesional.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar