Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en IT Project & Service Management
Sessió informativa

19-05-2020

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Programa

Edició
11a Edició
Crèdits
60 ECTS (378 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.800 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2020
Fi classes: 14/10/2021
Fi programa : 12/11/2021
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

La societat digital del s. XXI i la transformació digital de les empreses està generant a tot el món la necessitat de personal expert en IT (Information Technologies) a tots els nivells. Una conseqüència important d’aquesta transformació digital és que la IT passa a estar al centre dels models de negoci i a formar part de l’estratègia empresarial. Alguns autors consideren que només les empreses que entenguin aquest canvi de paradigma seran les que lideraran l’economia.

La creixent demanda de les empreses de professionals amb coneixements digitals ve reforçada pel fet que Barcelona és reconeguda com a “hub” tecnològic a les primeres posicions mundials, i concentra gran part de les start-ups tecnològiques a Espanya. Aquesta demanda creixent inclou la necessitat de persones amb capacitat de management tecnològic: cada cop hi ha més necessitat de gestionar projectes de desenvolupament junt amb la seva qualitat, i quan aquests desenvolupaments passen a operació, són en un alt percentatge, nous serveis (aplicacions que s’executen de forma permanent, 365x7), que també cal gestionar. La gestió d’aquests projectes i serveis cal governar-la de forma alineada amb l’estratègia de l’empresa. I aquesta gestió requereix persones capacitades en tecnologia i amb coneixements de management adequats i adaptats al món tecnològic.

Aquest màster s’adreça a persones amb coneixements tècnics en IT, i els aporta competències en aquest cicle complet, és a dir, en IT Project Management, IT Quality Management, IT Service Management, IT Governance i Data Governance, que els permeten assumir responsabilitats en un departament IT.

Impulsat per:
Objectius
 • Aprendre a gestionar projectes IT i a controlar la qualitat del procés i el producte durant l'execució del projecte.
 • Aprendre a gestionar serveis IT, disposar dels coneixements generals sobre sistemes basats en serveis IT, i conèixer la tecnologia orientada a serveis.
 • Estudiar el conjunt d'activitats que comporta la governança IT, i la seva relació amb la gestió de l'organització.
A qui va dirigit?
 • Enginyers Informàtics (Superiors o Tècnics, Nivell grau o màster)
 • Altres enginyers o titulats amb coneixements en IT equivalents adquirits en l'exercici professional o amb formació addicional.
 • Responsables dels Serveis IT a les seves companyies, o altres professionals IT.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
Digital Society and IT Management
 • Transformació Digital i IT management.
 • Visió de les tecnologies IT actuals.
 • Estructura d'un departament d'IT.
 • Casos d'ús per al màster.
8 ECTS 60h
Project Management
 • Definició i disseny de projectes en diferents metodologies i millors pràctiques (Pmbok, Scrum, Prince...). PMBOK - PMI (preparació per a la certificació).
 • Tècniques d'estimació, planificació i seguiment.
 • Lideratge i gestió d'equips.
 • Gestió de riscos, pla de comunicació, qualitat en el procés i el resultat dels projectes.
 • Gestió econòmica i financera.

3 ECTS 24h
Agile Project Management
 • Fonaments de les metodologies àgils.
 • Scrum i Kanban.
 • Pràctiques àgils: històries d'usuari, backlog, sprint planning i retrospectiva.
 • Escalat d'equips àgils.
6 ECTS 45h
Quality Management
 • Conceptes generals sobre qualitat IT.
 • La gestió de la qualitat a PMBOK.
 • La gestió de les proves.
 • Models de gestió de la qualitat (EFQM, ISO 9000, etc..).
 • Models de millora de processos (CMMI, SPICE).
9 ECTS 54h
Service Management Concepts
 • Visió general i marcs per a la gestió de serveis.
 • Cicle de vida del servei i la seva gestió.
 • Innovació en serveis.
8 ECTS 48h
Models & Complements for Service Management
 • Introducció a ITIL© 4.
 • Automatització i eines de suport a la gestió de serveis.
 • Agile, Devops.
 • Process Mining.
 • KAIZEN per a la millora de serveis.
 • Introducció a Lean Service Management.
5 ECTS 33h
Information Systems Planning
 • Planificació estratègica.
 • El Pla de Sistemes.
 • Sistemes d'Informació a les organitzacions.
5 ECTS 39h
IT Governance Frameworks
 • Govern corporatiu i IT Governance.
 • PPM/PMO (Project Portfolio Management/Project Management Office).
 • IT Enterprise Architecture.

3 ECTS 18h
Data Governance
 • Estratègia de les dades.
 • Nocions de Data Warehouse i de Big Data, i eines associades.
 • Tendències de futur amb les dades.
4 ECTS 27h
Demand & Security Management
 • Gestió de la demanda.
 • Gestió de la seguretat.
6 ECTS 12h
Final IT Project
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

A banda de les eines metodològiques indicades, també es fan servir jocs (serious games) dissenyats específicament per a la docència de determinats temes. Per exemple, s’usa Lego per aprendre Lean Service Management, o un joc anomenat Transformatron a la part de Service Management.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Botella López, Pere
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, Doctor en Informàtica, Catedràtic del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Professor a la FIB-UPC durant més de 35 anys. Ha estat degà de la FIB i vicerector de la UPC. Actualment col·labora amb la UPC School i és membre del comité científic d'ACIE.
Professorat
 • Ampudia Martin, Emilio
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en informàtica per la UPC, Postgrau en Direcció de Sistemes d'Informació a l'FPC. Actualment treballa a UPCnet/IthinkUPC com a Team Manager de l'equip de Service Operation.
 • Botella López, Pere
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial, Doctor en Informàtica, Catedràtic del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Professor a la FIB-UPC durant més de 35 anys. Ha estat degà de la FIB i vicerector de la UPC. Actualment col·labora amb la UPC School i és membre del comité científic d'ACIE.
 • Botella Plana, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la UPC i postgraduat en Direcció de Sistemes d'Informació (UPC School). Director de negoci a Altran. Ha sigut professor d'enginyeria del software a la UPC durant 10 anys.
 • Escudero Sabadell, Xavier

  Enginyer Informàtic per la UPC. Certificat en Testing Advanced Manager pel ISTQB, Agile Testing del ISQI i PSM 1 de Scrum.org. Professor al Postgrau Agile IT Management i el Postgrau Software Quality Assurance de la UPC School. Expert en la implantació de metodologies, qualitat del programari i testing.
 • Fernández Peramiquel, Xavier

  Enginyer de Telecomunicació (UPC). Fundador i director tecnològic d'Abiquo Holdings S.L. Va ser consultor tecnològic a Everis Consulting (NTT Group). Expert en Product Management (de idees a productes). Més de 10 anys treballant i implantant tecnologies cloud a nivell mundial. Especialista en metodologies àgils i gestió d'equips d'enginyeria.
 • Freixas Vidal, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la UPC. Màster en IT Project Management per la UPC. Postgrau Web 2.0 per la UPC. Sènior Digital Project Manager al FC Barcelona, acumulant experiència de més de 10 anys en la publicació de diversos projectes digitals del Club. Gestió de projectes informàtics per a entitats polítiques de rellevància. Head of Digital al despatx d'advocats AG Abogados.
 • Hernández Barjola, Salvi
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer informàtic per la UPC, Postgraduat en Direcció de Tecnologies, MBA per EAE-UPC, Creació d'Empreses per ESADE i Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Expert en assessoria i consultoria empresarials en l'àrea financera, gestió de persones, sistemes d'informació, gestió de projectes i processos. Coach, docent i conferenciant en diverses universitats, escoles de negocis i empreses.
 • Martínez Sánchez, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC. Soci director de la consultora G2, Govern i Gestió de TI. Subject matter expert ITIL Portfolio a Axelos. Certificats en ITIL, COBIT, Lean. 25 anys d'experiència en consultoria i direcció TIC. Especialista en estratègia TI i gestió de serveis.
 • Mir Casals, Josep

  Enginyer tècnic en Electrònica per la UPC, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la UOC, i Màster en Direcció d'Operacions per ESADE i Certificat PMI-PMP i ITIL-Foundation. És gestor de clients del sector públic a T-Systems. Compta amb més de 25 anys d'experiència en empreses del sector TIC: Telefónica, Indra, Coritel/Accenture, EDS i T-Systems.
 • Navarro-Soto Ballester, Andrés

  Enginyer en Informàtica per la UPC. Llicenciat en Marketing per la UOC. Diplomat en Direcció d'Empreses (PDD) per IESE. Màster en Educació i TIC per la UOC. Expert en la direcció i governança de les TIC. Actualment és el director de la unitat de negoci Business Applications Services a IThinkUPC, empresa d'enginyeria del software i consultoria TIC de la UPC.
 • Reig Armero, Xavier

  Enginyer Superior en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Màster en Project Management i Software Development per la Carnegie Mellon al campus de Silicon Valley. Project Manager a Microsoft USA i Londres. Project Manager a Softonic. Chief Technology Officer a Beezy, una startup amb seu a Barcelona.
 • Riart Solans, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior de Telecomunicacions (UPC). IT Architect certificat per The Open Group. Consultor i arquitecte en tecnologies de la informació a Lotus Development i IBM durant 25 anys. Actualment treballa com a arquitecte de solucions cloud computing a IBM.
 • Rodríguez Cámara, Núria

  Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau Gestió i Qualitat del Software (FPC). DEA (Diploma d'Estudis Avançats) en Estadística per la UPC. Més de 15 anys d'experiència en la gestió de la qualitat d'unitats TIC, tasques que desenvolupa actualment al Servei Suport Tic, Innovació i qualitat de l'Àrea TIC de la UPC.
 • Roy Torras, Ramon
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic (UPC). Màster en Banca i Finances (UPF), Certificate in Business Excellence/CIBE (Columbia University) i programes de formació executiva (MIT i Stanford). Actualment treballa a SEIDOR-ITTERIA GLOBAL SERVICES com a Business Relationship Manager. Experiència en direcció TIC en organitzacions complexes.
 • Rus Ruiz, Esther
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la UPC. Certificada com Information Security Manager (CISM) per ISACA. Especialista amb més de 15 anys d'experiència en projectes de seguretat, protecció de dades i gestió de continuïtat de negoci en l'àmbit nacional i internacional europeu i sud-americà. Actualment responsable de seguretat (CISO) d'una organització de l'àmbit assegurador.
 • Taxonera Isart, Francesc

  Enginyer Superior en Telecomunicacions (UPC). Màster en Administració i Direcció d'Empreses (La Salle). Màster Certified Architect (The Open Group). Actualment a IBM com Arquitecte de comptes de General Business.
 • Trujillo Gaona, Juan

  Director adjunt de itSMF Espanya i Director per a Catalunya, és Service Manager Expert i va estudiar Enginyeria Tècnica en màquines elèctriques a la Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Actualment comparteix la seva experiència de 20 anys en Telefònica, en la seva empresa ITSMGAMES COM dedicada a la gamificació i és tutor i professor de Gestió i Models d'aplicació de Serveis TU en el Màster en ITPSM - IT Project & Service Management. Experiència com a professor intern en Escola d'Excel·lència Tècnica en Telefònica, en Consultoria de Gestió de Serveis, i Auditoria interna en Telefònica (essencialment ISO20K, 27K. i implantant ITIL, LLEGEIXIN, CobiT, ISO20000, sistemes avançats de Procces Mining, Gestió de Sourcing, IT Governance, Quadres de comandament, User Experience, BI, ERP's, Tools,etc. i en Sistemes de Gestió del Coneixement, basats en CMS, Sharepoint, etc.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • IT Project Manager.
 • Quality Manager.
 • Expert en Scrum.
 • Service Manager.
 • Expert en models (ITIL, DevOps, Lean).
 • Expert en planificació de sistemes.
 • Expert en IT Governance.
 • Data Manager.

Testimonis i notícies

Testimonis

Realitzar el màster en IT Project Management em va obrir les portes a posicions de gestió que fins aquell moment estaven tancades. Després de 7 anys vinculat al món tècnic volia adreçar la meva carrera cap a la gestió de projectes i vaig pensar que tenir una forta base teòrica m'ajudaria en aquest camí. No em vaig equivocar. Després de cursar el màster vaig accedir a processos de selecció relacionats amb el món de la gestió de projectes i actualment treballo a Altran com a Project Manager en un servei de manteniment d'aplicacions del sector públic. Cal destacar el grup humà que compon el programa: tant els professionals docents i administratius, com els companys, també professionals del sector de diferents àmbits i nacionalitats, i ara amics. El màster en IT Project Management exposa i entra en detall de molts dels conceptes que ara aplico en el meu dia a dia. Realment ha estat una molt bona inversió.

Alejandro Moreno Gorjón, Consultant/Engineer a Altran Spain

Vaig realitzar el Màster en IT Project Management perquè volia posar les bases teòriques i consolidar els coneixements que ja tenia adquirits per pròpia experiència professional. En el sector de les TIC cada vegada és més important la correcta gestió dels projectes i la alineació amb els objectius de l'empresa. No és suficient fer les coses bé si es poden fer millor, més rendibles, més eficients i amb més qualitat. En aquest Màster valoro molt positivament l'experiència laboral del professorat, que es manté actiu en el món de l'empresa. També és rellevant la combinació de teoria i pràctica que permet assolir els coneixements amb l'estudi de casos reals. Recomano especialment aquest Màster a les persones que treballen a l'àrea TIC i comencen a gestionar persones i projectes, així poden aprendre i aplicar les millors pràctiques de bon començament.

Juan Diego Verdugo Project Leader a Deloitte

La realització del Màster en IT Project Management ha significant una aportació inavaluable per al desenvolupament de la meva carrera professional. Els coneixements adquirits i l'experiència transmesa, tant pel que fa als professors com als companys de classe, m'han permès una millor desimboltura en el món dels projectes, no només dels del punt de vista tècnic, sinó també des d'una perspectiva més ampla de projectes i negocis. Abans de realitzar el Màster estava treballant al Departament Tècnic de la meva empresa com a Enginyer de Software. Malgrat això, els pocs mesos d'iniciar el Màster, em van promocionar a Cap Tècnic de Projectes, pel que ara gestiono un equip de treball i planifico les tasques (desenvolupament, qualitat, configuració i lliurament de software) en projectes internacionals (Europa, Estats Units i Amèrica Llatina).

Paul Vargas Machuca Fernández Software Development Manager a Scytl Secure Electronic Voting

Vaig escollir el Màster en IT Project Management per dos motius. D'una banda, com que porto 5 anys treballant com a desenvolupadora, volia ampliar els meus coneixements cap al món de la gestió, ajudant-me alhora de l'experiència adquirida. D'altra banda, i no per això menys important, per a progressar professionalment i aconseguir així experiència en diversos camps de les TIC. En aquest sector, el Management està adquirint una major importància. Les empreses s'han adonat que gestionar correctament els seus projectes, elaborar un pla de sistemes o seguir uns procediments definits són elements claus per a aconseguir els seus objectius. Per això, és necessari un Màster que et doni totes les directrius necessàries per a poder treballar en el món del Management. Les classes serveixen per aplicar a casos reals tota la teoria apresa. ÉS a dir, a situacions que et pots trobar a la vida laboral. Com a punt fort de la formació destacaria sobretot l'experiència de tots els professors que imparteixen el curs.

Jennifer Moreno Castrelo Analista Programadora Sènior a Alterna Project Marketing

Notícies del Blog
Pere Botella, Jordi Freixas i Xavier Reig: "La tecnologia és facilitadora, el canvi real està en crear nous models de negoci"
Pere Botella, Jordi Freixas i Xavier Reig: "La tecnologia és facilitadora, el canvi real està en crear nous models de negoci"
24-07-2019
Pere Botella, Jordi Freixas i Xavier Reig: "La tecnologia és facilitadora, el canvi real està en crear nous models de negoci"
Pere Botella, Jordi Freixas i Xavier Reig: "La tecnologia és facilitadora, el canvi real està en crear nous models de negoci"
24-07-2019
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
La UPC School aposta per l'especialització dels nous perfils TIC
31-01-2017

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar