Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Enginyeria Quàntica
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
15 ECTS (123 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
4.000€ 3.400€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 26/10/2021
Fi classes: 12/04/2022
Fi programa : 24/05/2022
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Per què aquest postgrau?
L'enginyeria quàntica fa referència al desenvolupament de la tecnologia basada en la física quàntica, és a dir, en les lleis físiques que descriuen el món a escala microscòpica. El marc matemàtic proporcionat per la teoria de la informació quàntica, juntament amb els avanços experimentals en la preparació i manipulació de sistemes de grandàries molt petites, ha obert el camí a l'anomenada segona revolució quàntica, que anuncia canvis radicals en la tecnologia.

Aquestes tecnologies tenen el potencial d'oferir nous i millors mètodes per resoldre grans desafiaments. Gràcies a la seva gran capacitat de processament de dades, alguns reptes en comunicacions, computació, seguretat cibernètica, detecció o simulacions poden resoldre's més ràpid i de manera més eficient amb les tecnologies quàntiques. S’espera que aquestes impactin de forma especial en àrees com la química, les ciències dels materials, la biologia, la medicina o la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic, entre d’altres.

A Europa, existeix una creixent demanda d'enginyers específicament capacitats per aplicar les lleis de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques. El postgrau en Enginyeria Quàntica té com a objectiu proporcionar una formació integral sobre les tecnologies quàntiques i s’adreça a enginyers, matemàtics, físics, informàtics o altres professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats en aquest camp de la tecnologia en ràpida evolució i que anuncia canvis trencadors. Amb les competències adquirides al programa, aquests nous perfils podran implementar i desenvolupar projectes basats en tecnologies quàntiques.

Al postgrau s’introdueixen els fonaments de la física quàntica, els problemes a resoldre i l’estat actual de les tecnologies quàntiques, així com les oportunitats empresarials que aquestes tecnologies generaran. El curs compta també amb la participació destacada d’IBM, que introduirà alguns algoritmes quàntics nous i l’oportunitat d’utilitzar els seus ordinadors quàntics durant el programa.
Objectius
 • Proporcionar una base científica sobre les tecnologies quàntiques, que fusionen coneixements de física, teoria de la informació, informàtica i telecomunicacions.
 • Conèixer, comprendre i familiaritzar-se amb les tecnologies quàntiques desenvolupades per algunes de les companyies pioneres en aquest camp.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre nous models de negoci entorn de les tecnologies quàntiques.
A qui va dirigit?
 • Graduats en matemàtiques, física, informàtica, telecomunicacions, enginyeria industrial, enginyeria civil o altres estudis d'enginyeria.
 • Professionals del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) interessats a conèixer les bases teòriques, les aplicacions i els nous models de negoci que poden oferir les tecnologies quàntiques.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 39h
Fonaments Teòrics en Física Quàntica
Aquest bloc inclou els conceptes bàsics de la física quàntica necessaris per entendre les tecnologies quàntiques.

Es presentarà una revisió exhaustiva dels pilars fonamentals de la física quàntica, juntament amb el seu formalisme matemàtic apropiat. Conceptes com ara entanglement, superposició, coherència o no localitat són crucials per a les tecnologies quàntiques. Aquests conceptes es discutiran i s'exemplificaran en situacions físiques i d'informàtica.
6 ECTS 54h
Elements Bàsics de les Tecnologies Quàntiques
Aquest bloc de postgrau cobreix els quatre pilars principals de les tecnologies quàntiques actuals:

 • Comunicació quàntica, amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i l'eficiència de la transferència de dades.
 • Computació quàntica, amb l'objectiu de resoldre problemes computacionals difícils o intractables amb computadores clàssiques.
 • Simulacions quàntiques, que proporcionen solucions concretes per a problemes informàtics concrets.
 • La detecció quàntica i metrologia, amb l'objectiu d'augmentar dràsticament la precisió en l'estimació de paràmetres.
Aquesta part del curs aborda les idees bàsiques, amb realitzacions experimentals i una visió general exhaustiva de l'estat de l'art i l'avantatge quàntic potencial de les tecnologies futures.
2 ECTS 18h
Desenvolupament del Mercat de les Tecnologies Quàntiques
Aquest tercer bloc inclou una revisió de les diferents plataformes utilitzades per les tecnologies quàntiques, inclosos els sistemes òptics, sistemes d'estat sòlid, àtoms, ions, circuits superconductores, etc.

Per a l'anàlisi del desenvolupament del mercat de les tecnologies quàntiques, es presentaran diferents casos d'empreses exitoses que operen tant en l'àmbit nacional com internacional.
3 ECTS 12h
Projecte Final
Aquest bloc final se centra en la realització del projecte final de postgrau (PFP), sota la guia d'un dels professors del programa. El projecte final és obligatori i s'ocuparà dels desenvolupaments teòrics o pràctics de les tecnologies quàntiques.

El PFP serà defensat públicament i avaluat per a l'obtenció del títol corresponent.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Membre del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC).
 • Sanpera Trigueros, Anna

  Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora a la Universitat d'Oxford (1993-96), París-Saclay (1997-98) i professora habilitada a la Leibnitz, Universitat Hannover (1999-2004). Des de 2005 ICREA-Professora en el grup d'Informació Quàntica a la UAB. Actualment, membre del Strategic Advisory Board in Quantum Technologies (2019-2022) a la Comunitat Europea, Scientific Advisory Board del Max Plank Institute of Science of Light, Alemània (2019-2024) i de l'Institut d'Òptica Quàntica i Informació Quàntica Innsbruck (Àustria).
Professorat
 • Acin, Antonio

  Doctor en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Física per la UB i en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Estada postdoctoral a Ginebra, en el grup del Prof. Gisin (GAP-Optique). Actualment, és professor de recerca ICREA a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), liderant el grup de la teoria de la informació quàntica. Quatre subvencions del Consell Europeu de Recerca: 1 inicial, 1 prova de concepte, 1 consolidador i 1 subvenció anticipada, aquesta última a partir de 2020. Càtedra AXA en Ciències de la Informació Quàntica.
 • Ahufinger, Veronica

  Doctorada en Física, premi extraordinari i premi de recerca d'excel·lència, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora associada del Departament de Física de la UAB, des de 2010. 2002-04, Becària Marie Curie en la Leibniz Universität, Alemanya; 2005-10, investigadora ICREA en la UAB. Té seixanta-dues publicacions revisades per parells i un llibre. Ha realitzat la supervisió de quatre Tesis Doctorals (actualment tres més), deu treballs finals de Màster i vint-i-sis treballs de grau final. 2011-14, coordinadora acadèmica de física; juny de 2014 a setembre de 2016, vicedegana de la Facultat de Ciències; juliol de 2016 a juliol de 2018, col·laboradora científica de l'Agència Estatal de Recerca.
 • Almendros Parra, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Ciència i Tecnologia Aeroespacial amb especialització en comunicacions quàntiques a llarga distància per l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Enginyer de Telecomunicació per La Salle - Universitat Ramon Llull. MBA per Esade. Va ser Director executiu de Signadyne, una escissió d'ICFO que va ser adquirida per Keysight en 2016. Actualment, Director tècnic del grup de solucions d'enginyeria quàntica de Keysight (QES). És coautor d'una dotzena d'articles sobre captura i manipulació d'ions individuals, i co-inventor de dues patents sobre Field-programmable gate array (FPGA), sincronització i tecnologies en temps real.
 • Argüello-Luengo, Javier

  Llicenciat en Física i Matemàtiques per la Universidad Complutense de Madrid, Màster en Física Teòrica pel Perimeter Institute for Theoretical Physics (Canadà). Ha estat membre de l'Institut Max Planck d'Òptica Quàntica (Alemanya), treballant en la primera proposta d'un simulador quàntic analògic per a química. Des de 2018, està becat per La Caixa per a la realització del doctorat al grup de Nanofotònica Quàntica Teòrica de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), on desenvolupa noves tecnologies basades en la interacció llum-matèria.
 • Boronat Medico, Jordi
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Física per la UB. Catedràtic al Departament de Física de la UPC i actualment Director del Departament. Especialitzat en l'estudi de la mecànica quàntica de molts cossos, principalment mitjançant tècniques numèriques estocàstiques. Coordinador del grup de recerca Barcelona Quantum Monte Carlo group (BQMC). Autor de 200 publicacions en revistes científiques. Director de deu Tesis Doctorals. Fellow of American Physical Society. Medalla Feenberg 2017.
 • Calsamiglia Costa, John

  Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Estudis de postgrau en física teòrica en la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Es va incorporar a l'Institut de Física de Hèlsinki per a realitzar el seu doctorat. Va ocupar posicions postdoctorals a Harvard-Smithsonian Center of Astrophysics (CFA), University of Connecticut (UCONN), Ludwig Maximilians Universität München (LMU) i Universität Innsbruck, on va ser professor associat fins a 2005. Beca Ramón y Cajal a la UAB. Actualment, professor titular en la UAB des de 2010. Els seus interessos de recerca se centren en informació quàntica, inferència estadística quàntica, no - classificat i aprenentatge quàntic.
 • Castell Ariño, Núria
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Ciències de la Computació de la UPC. Va ser degana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Experta en el disseny de nous plans d'estudis, en particular en programes internacionals (Atlantis, Erasmus). Membre del Grup de Recerca de Processament del Llenguatge Natural, dins del Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI). Membre del Consell Assessor de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya (APTICC).
 • Chang, Darrick

  Llicenciat en Física per la Universitat de Stanford, Doctor en Física per la harvard University. Becari postdoctoral en l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. Professor en l'Institut de Ciències Fotòniques i líder del Grup de Nanofotònica Quàntica Teòrica des de 2011. Els seus interessos en recerca, tant fonamentals com aplicats, abasten les interaccions quàntiques entre la llum i la matèria a nanoescala. Col·labora amb els principals grups experimentals a nivell mundial.
 • Delgado Samper, Enric
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) i Llicenciat en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, Chief Technology Officer (CTO) a IBM España, Portugal, Grècia i Israel. Acumula vint-i-cinc anys d'experiència en el món de les tecnologies, on ha desenvolupat tasques en diverses àrees, des de l'enginyeria de sistemes a la consultoria tècnica. Una de les seves responsabilitats actuals és fer difusió de les tecnologies quàntiques i de com poden aplicar a les empreses.
 • Forn Díaz, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en física per la Techniseche Universiteit Delft en informació quàntica i òptica quàntica utilitzant circuits superconductors. Investigador postdoctoral a Caltech, Laboratori del professor H.J. Kimble en àtoms freds, i a l'Institute for Quantum Computing a Waterloo, Canadà, en circuits superconductors. Actualment, és el líder del grup Quantum Computing Technology a l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE), investigant computació quàntica amb circuits superconductors. És cofundador de la startup Qilimanjaro Quantum Tech. Autor de diversos articles d'alt impacte: PRL 105, 237001 (2010), RMP 91, 02500 (2019), Nature Physics 13 (1), 39-43 (2017).
 • Garcia Saez, Artur

  Doctor en física per la Universitat de Barcelona i al Yang Institute of Theoretical Physics. Enginyer. Actualment, treballa al Centre de Supercomputació de Barcelona. La seva recerca es centra en la relació entre algoritmes quàntics i aprenentatge automàtic. Anteriorment ha realitzat recerca sobre informació quàntica i matèria condensada a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).
 • Iblisdir, Sofyan

  Doctor per la Université Lliure of Bruxelles. Va treballar en el Grup de Física Aplicada de la Université de Genève, Suïssa (2003-2005). Actualment, és professor agregat de la Facultat de Física la Universitat de Barcelona donis de 2005. Es va unir al grup mathQI el novembre de 2015.
 • Julia Diaz, Bruno

  Doctor en Física per la Universitat de Salamanca. Professor agregat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. Membre de l'Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB). Investigació en tecnologies quàntiques, física quàntica de molts cossos i gasos ultrafreds.
 • Lizaso Olmos, Jesus Enrique
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Enginyer Tècnic Informàtic per la UNED. Llicenciat en Medicina per la Universitat de Navarra. MBA per IESE Business School. Doctor en Bioestadística per la UB. Professor de la Universitat de Vic i d'EAE Business School. Deputy CEO a Unnim Bank. Director de Negoci a Caixa Terrassa. Fundador de Blocktac, empresa líder en tecnologies blockchain per identificació digital en Food & Beverages i altres fast-moving consumer goods (FMCG). CEO a Multiverse Computing, empresa líder mundial en l'aplicació de la computació quàntica en finances.
 • Martinez Saavedra, Jose Ramon
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Fotònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Actualment, treballa a la startup Quside Technologies, com a director de les activitats de computació, tant en l'àrea d'informàtica d'alt rendiment (HPC), com en l'àrea de noves tecnologies aplicades a la computació.
 • Mompart Penina, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigador visitant a University College Cork, Unviersità degli Studi di Milano, University of Münster, Texas A&M University, Leibniz Universität Hannover, University of Karlsruhe i Okinawa Institute of Science and Technonology. Autor de més de 100 artícles i tres patents. Coeditor del llibre "Applied Bohmian mechanics: from nanoscale systems to cosmology" Pan Stanford Publishing, 2012. Supervisor de 6 tesis doctorals. Actualment, coordinador del programa de doctorat en Física a la UAB i coordinador del Màster en Fotònica i Eurofotònica en la UAB.
 • Muñoz Tapia, Ramon

  Graduat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en Física per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser becari Fleming i Marie Curie a la Universitat de Durham i investigador postdoctoral a la Universitat de Granada (UGR). Actualment és professor de física teòrica a la UAB. És un dels fundadors del Grup d'Informació Quàntica (GIQ) a la UAB. És autor de setanta publicacions en revistes internacionals i ha estat convidat a realitzar recerques en molts centres internacionals.
 • Pérez Torres, Juan

  Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i líder de grup en l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Els seus interessos de recerca es troben en l'àrea de la Fotònica i l'Enginyeria Quàntica, combina teoria i experiments. Cobreix una àrea difusa entre l'òptica lineal, l'òptica no lineal i l'òptica quàntica. També és una combinació de ciència bàsica i enginyeria fotònica, on respondre preguntes fonamentals pot ajudar a dissenyar noves solucions a nous problemes o diferents solucions a vells problemes.
 • Recio Valcarce, Carmen
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada a matemàtiques, especialitzada en Computació Quàntica i Intel·ligència Artificial. Data Scientist, Ambaixadora de Computació Quàntica i Qiskit Advocate en IBM. Professora en diversos màsters universitaris, voluntària del projecte ESTALMAT de la Reial Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i Naturals, i fundadora de les Comunitats "Computació Quàntica a Madrid" i "Quàntum Barcelona". Va rebre el premi Movers by VA SER, un reconeixement a l'excel·lència acadèmica i a l'actitud diferencial en l'empresa, per la Fundació Universitat-Empresa amb la col·laboració de la Fundació Rafael del Pino.
 • Rodríguez Fonollosa, Javier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en enginyeria elèctrica i informàtica per Northeastern University of Boston. Catedràtic d'universitat del departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la Universitat Politècnica de Catalunya. Acumula una experiència de més de vint-i-set anys com a professor a temps complert a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona de la UPC i a la direcció de projectes de recerca nacionals i internacionals per un total 7,5 M'. Des del mes de gener del 2018 dirigeix la participació de la UPC en el projecte QUANTUMCAT de tecnologies quàntiques al pilar de teoria quàntica de Shannon.
 • Sanpera Izoard, Jaume
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa d'Alta Direcció (PADE) per IESE Business School-Universitat de Navarra. Màster en Administració d'Empreses per Esade. Actualment, cofundador i CEO de Sateliot, primer Operador de Telecomunicacions per Satèl·lit que brindarà connectivitat global i contínua a tots els elements que conformaran l'univers IoT. Fundador i Cofundador de diverses empreses principalment de telecomunicacions: Eurona, Ambientum, Cidec, Technotrends, Festuc, etc. La seva consolidació en la Indústria de les Telecomunicacions li converteix en una figura molt present en els mitjans de comunicació, fòrums i altres plataformes d'informació i difusió.
 • Sanpera Trigueros, Anna

  Doctora en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigadora a la Universitat d'Oxford (1993-96), París-Saclay (1997-98) i professora habilitada a la Leibnitz, Universitat Hannover (1999-2004). Des de 2005 ICREA-Professora en el grup d'Informació Quàntica a la UAB. Actualment, membre del Strategic Advisory Board in Quantum Technologies (2019-2022) a la Comunitat Europea, Scientific Advisory Board del Max Plank Institute of Science of Light, Alemània (2019-2024) i de l'Institut d'Òptica Quàntica i Informació Quàntica Innsbruck (Àustria).
 • Skoteiniotis, Michail
  Veure perfil a Linkedin
  Màster i doctorat en Física Teòrica per la University of Calgary, Canadá. Becari postdoctoral durant 3,5 anys a l'Institut de Física Teòrica de la Universitat d'Innsbruck. Va arribar al Grup d'Informació Quàntica de la Universitat Autònoma de Barcelona en 2016 com becari Juan de la Cierva. Des de llavors, ha estat involucrat en projectes d'R+D (espanyols i europeus) centrats en aplicacions de la teoria quàntica a la inferència estadística, la comunicació quàntica i la computació, les teories dels recursos quàntics, així com els fonaments quàntics.
 • Tarruell, Leticia

  Doctorada per l'Ecole Normale Superieure (ENS Paris). Postdoctorat a l'ETH Zurich. Chargée de Recherche CNRS en el Institut d'Optique Bordeaux (2012-2013). Actualment, líder del Grup Experimental Ultracold Quàntum Gasos en l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), des de 2013. La seva recerca se centra en la simulació quàntica experimental amb gasos quàntics ultrafreds, inclosos els sistemes fermiònics a granel i de gelosia òptica, i mescles de condensats Bose-Einstein. És autora de 23 publicacions, incloses 1 en Nature, 2 en Science i 7 en Physical Review Letter. Va ser guardonada amb el premi "Investigador Novell en Física Experimental" de la Reial Societat Espanyola de Física (R.S.E.F.) 2015.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Grup d'Informació Quàntica UAB
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
 • ICFO- Institut de Ciències Fotòniques
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Quantum developer.
 • Quantum advisor.
 • Quantum engineer.

Notícies

Notícies del Blog
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
21-05-2020
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
Anna Sanpera: "Calen enginyers quàntics per traspassar coneixement científic a la tecnologia"
21-05-2020
Altres notícies
ICFO: "Entangled quantum memories for a quantum repeater: A step closer to the Quantum Internet"
10-06-2021
Dona i tecnologia: un tàndem de futur
14-05-2021
Catalunya, més a prop de la gran infraestructura de comunicació quàntica europea: l'EuroQCI
27-04-2021
Catalunya fa el primer pas cap a la implementació de l''EuroQCI', la gran infraestructura de comunicació quàntica europea
09-03-2021
La Vanguardia: "La informática cuántica puede romper la seguridad de Internet y hacerlo inservible"
26-10-2020
La Vanguardia: "De la ciencia al mercado: cuántica al servicio de la ciberseguridad"
26-10-2020
Europa Press: "El ICFO lidera un consorcio para crear un 'hub' de tecnologías cuánticas en Catalunya"
21-10-2020

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar