Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
7a Edició
Crèdits
20 ECTS (160 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
3.900€ 3.510€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 15/03/2021
Fi classes: 13/12/2021
Fi programa : 31/01/2022
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest programa?

Avui en dia, el projecte (disseny) sismorresistent d'edificis i altres construccions està cada vegada més d'actualitat a tot el món:

 • Creixent consciència de l'enorme potencial nociu dels terratrèmols.
 • Món globalitzat, on qualsevol professional pot veure's involucrat amb construccions en zones sísmiques.
 • Nous instruments d'anàlisi i de projecte, com PBD ("Performance-Based Design"), "Pushover Analysis" i IDA ("Incremental Dynamic Analysis"), entre d'altres. Aquests enfocaments són cada vegada més complexos, per tant, els codis informàtics són igualment més complicats.
 • Tecnologies de construcció i de protecció innovadores, com aïllament de base i dissipadors d'energia, entre d'altres.

Aquesta activitat de formació ofereix als assistents els coneixements necessaris per realitzar qualsevol intervenció (projecte, planificació, anàlisi, construcció, rehabilitació, reforç, reparació, modificació, promoció, etc.) en edificis i ponts situats en zones de sismicitat moderada, mitjana i alta. Es descriuen les formulacions incloses als codis, i es desenvolupen exemples d'aplicacions utilitzant els programes més comuns.

Programa impartit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), institució de prestigi, classificada en el lloc 23 (QS World University Rànquing) en Enginyeria Civil i Estructural. Aquesta activitat s'imparteix en línia, en un entorn d'e-learning; l'activitat s'adapta a les necessitats individuals i el pla de formació s'ajusta a la disponibilitat de temps de cada estudiant. Els assistents seran capaços d'interactuar entre si, intercanviant, si ho desitgen, les seves experiències professionals. Les tecnologies i els conceptes descrits emanen de les activitats professional, docent i investigadora dels professors.

S'imparteixen dues versions del Programa, una en anglès i una altra en castellà.

Cada assistent desenvoluparà un Projecte Final.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest Programa és familiaritzar els assistents amb els coneixements més actuals en projecte sísmic, anàlisi i rehabilitació d'edificis i ponts. Al final del programa, els assistents han de ser capaços de:

 • Realitzar qualsevol intervenció (projecte, anàlisi, construcció, modernització, etc.) en edificis i ponts situats en regions sísmiques.
 • Entendre i aplicar correctament les principals normes i regulacions actuals dels Estats Units, Europa i altres regions.
 • Utilitzar els paquets de programari més comuns per a l'anàlisi sísmica i el projecte d'edificis i ponts.
 • Promoure, gestionar i liderar projectes nacionals i internacionals que s'ocupen de qüestions sísmiques.
 • Desenvolupar noves formulacions i solucions de projecte, anàlisi i construcció.
A qui va dirigit?

Aquest Programa està orientat a professionals (enginyers estructurals, consultors i projectistes estructurals, caps d'obra, urbanistes, arquitectes, entre d'altres) que intervenen en edificis i ponts situats a regions propenses a sismes.

Aquesta activitat el capacita per dirigir i coordinar grans grups internacionals d'enginyers i altres professionals que intervinguin en promoció, disseny, adaptació o altres intervencions sobre construccions singulars (edificis alts, ponts de tram llarg i viaductes, estacions de metro i tren, grans dipòsits, entre d'altres) amb problemàtica sísmica rellevant.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 59h
Bases del Projecte Sísmic
 • Dinàmica d'Estructures.
  • Conceptes bàsics. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Excitació (entrada) i resposta (sortida). Massa, amortiment i rigidesa.
  • Anàlisi de senyals. Espectres de Fourier. 
  • Sistemes d'un sol grau de llibertat. Criteris de modelat. Freqüència natural i factor d'amortiment. Excitació harmònica. Respostes lliures i forçades. Ressonància.
  • Sistemes de diversos graus de llibertat. Models de masses concentrades. Modelat d'edificis simètrics i asimètrics. Efecte diafragma rígid. Anàlisi modal. Freqüències naturals i formes modals. Factors de participació modal. Masses modals.
 • Enginyeria Sísmica i Sismologia.
  • Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn.
  • Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del tipus de sòl.
 • Projecte Sismorresistent.
  • Efectes d'excitacions sísmiques en estructures. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta.
  • Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa americana.
  • Tipus d'estructures de construcció: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures de edificació per a càrregues verticals i forces horitzontals.
  • Recomanacions heurístiques de projecte sísmic. Simetria, uniformitat, compacitat, lleugeresa, ductilitat, amortiment, senzillesa, separació. Columna forta-biga feble. Columnes curtes.
  • Tipus d'anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal.
  • Espectres de resposta. Espectres d'acceleració, velocitat i desplaçament. Influència de la sismicitat, l'amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Anàlisi multimodal. Nombre de modes a considerar. Criteris de combinació modal: SRSS i CQC.
  • Anàlisi no lineal estàtica ("push-over"). Ròtules plàstiques. Criteris de modelització: plasticitat concentrada i distribuïda.
  • Projecte sísmic basat en el rendiment. Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d'Europa (N2) i Amèrica.
  • Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA.
  • Anàlisi sísmica vertical.
  • Anàlisi sísmica de components no estructurals.
  • Cops entre edificis adjacents. Separació requerida.
6 ECTS 58h
Projecte i Rehabilitació Sísmic d'Edificis
 • Projecte Sismorresistent d'Edificis de Formigó.
  • Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Ductilitat local de regions crítiques.
  • Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Bigues d'acoblament. Modes de fallida i models de bieles i tirants.
  • Estructures prefabricades de formigó.
 • Projecte Sismorresistent d'Edificis d'Acer.
  • Tipus d'estructures d'acer i mixta. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes duals.
  • Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions pre-qualificades. Traves: diagonals, en V invertida ("chevron").
  • Encavallades especials.
  • Murs "outrigger".
 • Projecte Sismorresistent d'Edificis de Fusta.
  • Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta.
  • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte.
  • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de fusta.
 • Projecte Sismorresistent d'Edificis de Maçoneria.
  • Construcció de maçoneria (obra de fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada i armada.
  • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte
  • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de maçoneria.
 • Rehabilitació Sismorresistent d'Edificis.
  • Ús del projecte basat en el rendiment.
  • Estratègies bàsiques de rehabilitació. Rigidització i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció de irregularitats. Re-simetrització. Reducció de massa. Modificació local de components.
  • Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals.
  • Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.
 • Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments.
  • Conceptes bàsics de la resposta del terreny als terratrèmols.
  • Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
  • Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe.
  • Fonaments profunds i superficials. Bigues de lligat. Fonaments "raft".
  • Efecte dels terratrèmols en els fonaments.
  • Aplicacions. Potencial de liqüefacció. Projecte sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura.
2 ECTS 14h
Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts
 • Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts.
  • Ponts per a vianants, de carretera i de ferrocarril.
  • Tipus de ponts. Taulers. Piles. Estreps. Ponts atirantats. Ponts penjats.
  • Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8 Part 2.
  • Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
2 ECTS 13h
Noves Tecnologies per a Protecció Sísmica
 • Aïllament de Base.
  • Concepte d'aïllament de base. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis.
  • Tipus d'aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat.
  • Dispositius de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari.
  • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D.
  • Comportament sísmic observat d'edificis aïllats.
  • Aplicacions al condicionament sísmic.
  • Exemples de projecte.
 • Dissipadors de Energia.
  • Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions.Tipus de dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús d'SMA. Altres dissipadors.
  • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions.
  • Aplicacions al condicionament sísmic.
  • Exemples de projecte.
 • Amortidors de Massa.
  • Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semiactius.
  • Amortidors de impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" i amortidors de columna de líquid.
  • Aplicacions a edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions a lloses d'edificació i ponts per a vianants i de carretera.
4 ECTS 16h
Projecte Final
El tema del Projecte Final de cada estudiant ha de ser proposat per part seva i ser aprovat pel director del Programa, tenint en compte la seva viabilitat i interès pràctic. Els temes solen ser projectes o rehabilitacions d'edificis o ponts, però també es contemplen altres estudis teòrics o aplicats pertinents. Es recomana encaridament que el tema seleccionat estigui estretament relacionat amb els interessos professionals dels assistents.

A l'edició anterior, alguns projectes desenvolupats pels estudiants van ser: Anàlisi sísmica d'un edifici de formigó armat de 30 pisos, Disseny sísmic d'una estructura comercial i d'aparcament, Disseny per capacitat de ponts representatius de diversos trams, Anàlisi simplificada d'estacions de metro de Quito (Equador), i Anàlisi "pushover" per estimar el factor de reducció de la resposta de dipòsits elevats (d'aigua) de formigó armat. Notablement, alguns d'aquests treballs van consistir en el desenvolupament de solucions de disseny i construcció que poden ser utilitzades en un ampli ventall de situacions.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • López Almansa, Francesc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural.
Coordinació
 • Al Farah, Bashar

  Beng. MSc. PE. Doctor en Enginyeria Sísmica i Dinàmica d'Estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
Professorat
 • Al Farah, Bashar

  Beng. MSc. PE. Doctor en Enginyeria Sísmica i Dinàmica d'Estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
 • Álvarez Cabal, Ramón

  BEng. MSc. PE. PhD. Professor de la Universitat Politècnica de Madrid des de 1982. 10 projectes de recerca, la majoria d'ells internacionals. Ha impartit cursos i conferències en universitats i centres de recerca a Europa i Amèrica Llatina (Caracas, Lisboa, Londres, Santiago de Xile, Utrecht, Wroclaw, Mèxic, entre d'altres). Nomenat com a expert per organitzacions internacionals com OTAN (Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord) i UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). Ha escrit 6 llibres, més de 15 articles científics, monografies i altres documents. Membre del comitè d'elaboració del codi de disseny sísmic espanyol i del Document Nacional d'Aplicació del Eurocodi 8. Enginyer sènior a INTEMAC (empresa dedicada al control de qualitat i estudis de patologia en la construcció) des de 1989; responsable del control de qualitat de diversos edificis singulars. Coordinador de l'equip d'assistència tècnica després del terratrèmol de Lorca (Espanya).
 • Arnedo Pena, Alfredo

  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya. Àmplia experiència en ensenyament en estructures d'acer. Professor dels Programes de Mestratge "Enginyeria Estructural en Arquitectura" i "Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural" a la UPC. Àmplia experiència professional en disseny sisme-resistent (INYPSA 1984-1999), especialment en centrals nuclears i en disseny sísmic, protecció contra impactes i explosions (SENER 2003-actualitat). Delegat espanyol: en el comitè del Eurocodi 3 part 1.3, del Comitè d'Execució CEN / TC 135, a la norma ISO/ TC98/SC3/WG9 i GT4. Treballant en la revisió de la norma ISO 3010 "accions sísmiques en estructures" i sobre un nou codi d'accions accidentals. Autor d'un llibre sobre estructures d'acer i de més de 20 articles científics. Participació en vuit projectes d'investigació finançats per institucions públiques i privades.
 • Bozzo Rotondo, Luis
  Veure perfil a Linkedin
  Beng. (1987, Universitat Nacional d'Enginyeria, Lima) MSc. PE. PhD. (1992, Universitat de Califòrnia, Berkeley). Professor assistent (1989-1992 Universitat de Califòrnia) i professor associat (1993-2004 Universitat de Girona). Més de 100 treballs d'investigació en revistes científiques i conferències. Enginyer principal en DIRESA, Lima (1983-1998). Fundador de LUIS BOZZO ESTRUCTURES I PROJECTES, Barcelona (2003-present). Activitat investigadora en desenvolupament d'un nou element finit (CI8m) per a modelització acurada de cobertes de grans llums i, sobretot, en dissipadors d¿energia per a protecció sísmica d'estructures d'edificació ("Shear Link Bozzo") . Dissenys més notables: aïllament de base d'un hospital a Barcelona, pont atirantat en corba JVC (Mèxic), cúpules del Santuari dels Màrtirs a Mèxic (l'església més gran en construcció a tot el món), Cub I i Cub II torres a Zapopan Mèxic, torre Paradox de 60 plantes a Santafé, Mèxic, entre d'altres.
 • Cabanillas Rodríguez, Jorge Luis

  BEng. (2000, Universitat Nacional d(Enginyeria, Lima) MSc. (2011, Universitat Nacional d'Enginyeria; 2015, Universitat Politècnica de Catalunya) PE. Completant actualment la seva tesi doctoral a la Univ. Pol. de Catalunya. Setze anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'estructures d'enginyeria civil (edificis, instal·lacions industrials, cobertes de gran llum, ponts, etc.) en regions sísmiques, sobretot a Sud-Amèrica. Experiència en programes d'anàlisi estructural: SAP2000, ETABS, SAFE, CSiBridge, Perform 3D, CSiCol, entre altres. Fundador de DISEÑO DE PROYECTOS EN INGENIERÍA (Perú). Representant de CSI (Computers & Structures, Inc.) per Sud-amèrica i el Carib. Àmplia experiència docent en cursos de formació per a enginyers civils i arquitectes. Dissenys destacables: pont atirantat per al metro de Santo Domingo (Rep. Dominicana) de 520 m de longitud, ponts en arc a Puyo (Equador) i Moquegua (Perú), entre d'altres.
 • Chacón Flores, Rolando
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor en titulacions de Grau i Màster (Enginyeria Estructural i de la Construcció i Enginyeria de Camins, Canals i Ports). Autor de més de 60 treballs de recerca publicats en revistes científiques i congressos internacionals. Investigador actiu en projectes de recerca nacionals i internacionals. Membre del Comitè Científic TC8 de l'European Covention of Constructional Steelwork. Director de Laboratori d'Anàlisi Experimental-Models Reduïts de la ETSCECCPB.
 • Ledesma Villalba, Alberto
  Veure perfil a futur.upc
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Trenta anys d'experiència docent i investigadora en aquest camp, incloent models numèrics en geomecànica, sòls no saturats, esllavissades de terra i dinàmica del terreny. Supervisor de 12 tesis doctorals. Participació i coordinació en projectes d¿investigació finançats per la Comissió Europea. Més de 150 publicacions, la majoria d'elles treballs publicats en revistes internacionals d'alt prestigi. Assessor geotècnic de diverses empreses i administracions a Espanya i altres països europeus i americans, amb participació en grans excavacions, túnels urbans i preses de terra. Membre actiu del Comitè Internacional de control de la construcció de túnel del tren d'alta velocitat creuant Barcelona al costat d'edificis d'alt valor històric.
 • López Almansa, Francesc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural.
 • Roca Fabregat, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Activitat docent, investigadora i de transferència de tecnologia en anàlisi estructural i rehabilitació de construccions històriques i de maçoneria, incloent models numèrics avançats i assajos. Solucions innovadores de rehabilitació; s'han promogut i supervisat aplicacions pràctiques en construccions patrimoni de la humanitat. 20 tesis doctorals, algunes relacionades amb l'enginyeria sísmica. Més de 250 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics. Nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Membre del comitè ISCARSAH en Anàlisi i Restauració d'Estructures de Patrimoni Arquitectònic del Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS) des de 2001.
 • Romo Martín, José

  Enginyer de Camins, Canales i Ports. Professor de la Universitat Politècnica de Madrid. Més de 100 articles i publicacions científiques i tècniques. President d'ACHE (Associació Espanyola de formigó) 2014 -2017 i del grup espanyol d'IABSE durant 2003-2009. Representant espanyol en IABSE des de 2003. Premiat amb la medalla de ACHE, 2008. Experiència professional en ponts de carretera i per als vianants i edificis des de 1983 (Soci i CEO de FHECOR). Projectista d'un important nombre de ponts i edificis, molts d'ells singulars (ponts de gran llum, i cobertes de gran llum).

Sortides professionals

 • Responsable de projectes de construcció o rehabilitació en zones sísmiques.
 • Coordinador de projectes de construcció o rehabilitació en zones sísmiques.
 • Consultor de projectes de rehabilitació en zones sísmiques.

Notícies

Notícies del Blog
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
28-03-2019
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
28-03-2019
Francisco López Almansa, coordinador de la investigació sobre la caiguda del Pont Chirajara (Colòmbia)
Francisco López Almansa, coordinador de la investigació sobre la caiguda del Pont Chirajara (Colòmbia)
05-12-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 70
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar