Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts
Sessió informativa

13-01-2022

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
8a Edició
Crèdits
20 ECTS (160 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
3.900€ 3.510€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/03/2022
Fi classes: 12/12/2022
Fi programa : 31/01/2023
Horari
Divendres: 16:00 a 18:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?

Avui en dia, el projecte de disseny sismo-resistent d'edificis i altres construccions està cada vegada més d'actualitat a tot el món. Això és degut, principalment, a aquests motius:

 • Creixent consciència de l'enorme potencial nociu dels terratrèmols.
 • Món globalitzat, on qualsevol professional pot veure's involucrat amb construccions en zones sísmiques.
 • Nous instruments d'anàlisi i de projecte, com ara PBD (Performance-Based Design), Pushover Analysis o IDA (Incremental Dynamic Analysis), entre d'altres. Aquests enfocaments són cada vegada més complexos i, per tant, també els codis informàtics requerits.
 • Tecnologies de construcció i de protecció innovadores, com aïllament de base i dissipadors d'energia, entre d'altres.

Aquest postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts ofereix les competències necessàries per realitzar qualsevol intervenció (projecte, planificació, anàlisi, construcció, rehabilitació, reforç, reparació, modificació, promoció, etc.) en edificis i ponts situats en zones de sismicitat moderada i alta. Es descriuen les formulacions incloses als codis, i es desenvolupen exemples d'aplicacions utilitzant els programes més comuns.

És un programa impartit per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), institució de prestigi classificada en el lloc 23 mundial en Enginyeria Civil i Estructural (QS World University Ranking). S'imparteix íntegrament en línia, fet que permet adaptar-se a les necessitats individuals de l'estudiant i la seva disponibilitat de temps. Els assistents intercanviaran experiències professionals entre ells i l'equip docent, ja que les tecnologies i els conceptes descrits emanen de les activitats professional, docent i investigadora dels professors.

El postgrau, a més a més, podrà seguir-se tant en anglès com en castellà.

Cada alumne desenvoluparà un projecte final al voltant de la rehabilitació sismo-resistent d'edificis o ponts o bé un estudi teòric o aplicat relacionat, en funció del seu interès professional.

Objectius
 • Familiaritzar-se amb els coneixements més actuals en projecte sísmic, anàlisi i rehabilitació d'edificis i ponts.
 • Realitzar qualsevol intervenció (projecte, anàlisi, construcció, modernització, etc.) en edificis i ponts situats en regions sísmiques.
 • Entendre i aplicar correctament les principals normes i regulacions actuals dels Estats Units, Europa i altres regions.
 • Utilitzar els paquets de software més comuns per a l'anàlisi i el projecte sísmic d'edificis i ponts.
 • Promoure, gestionar i liderar projectes nacionals i internacionals que abordin qüestions sísmiques.
 • Desenvolupar noves formulacions i solucions de projecte, anàlisi i construcció.
A qui va dirigit?
 • Professionals, com ara enginyers estructurals, consultors, projectistes estructurals, caps d'obra, urbanistes o arquitectes, que intervenen en edificis i ponts situats en regions propenses a sismes.

Aquest postgrau els capacitarà per dirigir i coordinar grans grups internacionals d'enginyers i altres professionals que intervenen en construccions singulars amb problemàtica sísmica rellevant (edificis alts, ponts de tram llarg, viaductes, estacions de metro i tren o grans dipòsits, entre d'altres).

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 59h
Bases del Projecte Sísmic
 • Dinàmica d'Estructures
  • Conceptes bàsics. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Excitació (entrada) i resposta (sortida). Massa, amortiment i rigidesa.
  • Anàlisi de senyals. Espectres de Fourier. 
  • Sistemes d'un sol grau de llibertat. Criteris de modelatge. Freqüència natural i factor d'amortiment. Excitació harmònica. Respostes lliures i forçades. Ressonància.
  • Sistemes de diversos graus de llibertat. Models de masses concentrades. Modelatge d'edificis simètrics i asimètrics. Efecte diafragma rígid. Anàlisi modal. Freqüències naturals i formes modals. Factors de participació modal. Masses modals.
 • Enginyeria Sísmica i Sismologia
  • Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn.
  • Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del tipus de sòl.
 • Projecte Sismo-Resistent
  • Efectes d'excitacions sísmiques en estructures. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta.
  • Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa americana.
  • Tipus d'estructures de construcció: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures d'edificació per a càrregues verticals i forces horitzontals.
  • Recomanacions heurístiques de projecte sísmic. Simetria, uniformitat, compacitat, lleugeresa, ductilitat, amortiment, senzillesa, separació. Columna forta-biga feble. Columnes curtes.
  • Tipus d'anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal.
  • Espectres de resposta. Espectres d'acceleració, velocitat i desplaçament. Influència de la sismicitat, l'amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Anàlisi multimodal. Nombre de modes a considerar. Criteris de combinació modal: SRSS i CQC.
  • Anàlisi no lineal estàtica (push-over). Ròtules plàstiques. Criteris de modelització: plasticitat concentrada i distribuïda.
  • Projecte sísmic basat en el rendiment. Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d'Europa (N2) i Amèrica.
  • Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA.
  • Anàlisi sísmica vertical.
  • Anàlisi sísmica de components no estructurals.
  • Cops entre edificis adjacents. Separació requerida.
6 ECTS 58h
Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis
 • Projecte Sismo-Resistent d'Edificis de Formigó
  • Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Ductilitat local de regions crítiques.
  • Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Bigues d'acoblament. Modes de fallida i models de bieles i tirants.
  • Estructures prefabricades de formigó.
 • Projecte Sismo-Resistent d'Edificis d'Acer
  • Tipus d'estructures d'acer i mixtes. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes duals.
  • Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
  • Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions prequalificades. Traves: diagonals, en V invertida (chevron).
  • Encavallades especials.
  • Murs outrigger.
 • Projecte Sismo-Resistent d'Edificis de Fusta
  • Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta.
  • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte.
  • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de fusta.
 • Projecte Sismo-Resistent d'Edificis de Maçoneria
  • Construcció de maçoneria (obra de fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada i armada.
  • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte.
  • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de maçoneria.
 • Rehabilitació Sismo-Resistent d'Edificis
  • Ús del projecte basat en el rendiment.
  • Estratègies bàsiques de rehabilitació. Rigiditat i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció d'irregularitats. Resimetrització. Reducció de massa. Modificació local de components.
  • Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals.
  • Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.
 • Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents de Fonaments
  • Conceptes bàsics de la resposta del terreny als terratrèmols.
  • Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
  • Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe.
  • Fonaments profunds i superficials. Bigues de lligat. Fonaments raft.
  • Efecte dels terratrèmols en els fonaments.
  • Aplicacions. Potencial de liqüefacció. Projecte sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura.
2 ECTS 14h
Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents de Ponts
 • Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents de Ponts
  • Ponts per a vianants, de carretera i de ferrocarril.
  • Tipus de ponts. Taulers. Piles. Estreps. Ponts atirantats. Ponts penjats.
  • Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8 Part 2.
  • Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
2 ECTS 13h
Noves Tecnologies per a Protecció Sísmica
 • Aïllament de Base
  • Concepte d'aïllament de base. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis.
  • Tipus d'aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat.
  • Dispositius de fricció, superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari.
  • Aplicacions en edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D.
  • Comportament sísmic observat en edificis aïllats.
  • Aplicacions en el condicionament sísmic.
  • Exemples de projecte.
 • Dissipadors d'Energia
  • Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions. Tipus de dissipadors. Dispositius d'histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús d'SMA. Altres dissipadors.
  • Aplicacions en edificis i ponts. Altres aplicacions.
  • Aplicacions en el condicionament sísmic.
  • Exemples de projecte.
 • Amortidors de Massa
  • Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semiactius.
  • Amortidors d'impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" i amortidors de columna de líquid.
  • Aplicacions en edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions en lloses d'edificació i ponts per a vianants i de carretera.
4 ECTS 16h
Projecte Final

El tema del Projecte Final ha de ser proposat per part de l'estudiant i aprovat pel director del programa, tenint en compte la seva viabilitat i interès pràctic.

Els temes solen ser projectes o rehabilitacions d'edificis o ponts, però també es contemplen altres estudis teòrics o aplicats pertinents. Es recomana encaridament que el tema seleccionat estigui estretament relacionat amb els interessos professionals dels assistents.

A tall d'exemple, en l'edició anterior, alguns projectes desenvolupats pels estudiants van ser:

 • Anàlisi sísmica d'un edifici de formigó armat de 30 pisos.
 • Disseny sísmic d'una estructura comercial i d'aparcament.
 • Disseny per capacitat de ponts representatius de diversos trams.
 • Anàlisi simplificada d'estacions de metro de Quito (Equador).
 • Anàlisi pushover per estimar el factor de reducció de la resposta de dipòsits elevats (d'aigua) de formigó armat.
Alguns d'aquests treballs van consistir en el desenvolupament de solucions de disseny i construcció que poden ser utilitzades en un ampli ventall de situacions.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • López Almansa, Francesc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural.
 • Al Farah, Bashar

  Beng. MSc. PE. Doctor en Enginyeria Sísmica i Dinàmica d'Estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
Professorat
 • Al Farah, Bashar

  Beng. MSc. PE. Doctor en Enginyeria Sísmica i Dinàmica d'Estructures per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva investigació és simulació numèrica de comportament dinàmic d'edificis severament danyats per terratrèmols. Deu anys d'experiència en anàlisi, disseny, construcció i supervisió d'obres d'enginyeria civil (edificis de gran alçada, instal·lacions industrials, projectes residencials i de defensa, etc.) situats en regions sísmiques, principalment països àrabs i sud-americans. Experiència en anàlisi sísmica no lineal per finalitat professional i científica. Experiència en programari d'anàlisi estructural: ABAQUS, ETABS, OpenSees, PLAXIS, PROKON, Revit, RISA, ROBOT, SeismoSoft, SAFE, SAP, entre d'altres. Soci i desenvolupador en SESPID, especialitzat en desenvolupament de programari d'enginyeria de detall i optimització automatitzada. Experiència docent en formació per a enginyers civils i arquitectes. Actualment treballa com a consultor estructural a Barcelona.
 • Arnedo Pena, Alfredo

  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya. Àmplia experiència en ensenyament en estructures d'acer. Professor dels Programes de Mestratge "Enginyeria Estructural en Arquitectura" i "Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural" a la UPC. Àmplia experiència professional en disseny sisme-resistent (INYPSA 1984-1999), especialment en centrals nuclears i en disseny sísmic, protecció contra impactes i explosions (SENER 2003-actualitat). Delegat espanyol: en el comitè del Eurocodi 3 part 1.3, del Comitè d'Execució CEN / TC 135, a la norma ISO/ TC98/SC3/WG9 i GT4. Treballant en la revisió de la norma ISO 3010 "accions sísmiques en estructures" i sobre un nou codi d'accions accidentals. Autor d'un llibre sobre estructures d'acer i de més de 20 articles científics. Participació en vuit projectes d'investigació finançats per institucions públiques i privades.
 • Chacón Flores, Rolando
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Professor Agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor en titulacions de Grau i Màster (Enginyeria Estructural i de la Construcció i Enginyeria de Camins, Canals i Ports). Autor de més de 60 treballs de recerca publicats en revistes científiques i congressos internacionals. Investigador actiu en projectes de recerca nacionals i internacionals. Membre del Comitè Científic TC8 de l'European Covention of Constructional Steelwork. Director de Laboratori d'Anàlisi Experimental-Models Reduïts de la ETSCECCPB.
 • Ledesma Villalba, Alberto
  Veure perfil a futur.upc
  BEng. MSc. PE. PhD. Catedràtic de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Trenta anys d'experiència docent i investigadora en aquest camp, incloent-hi models numèrics en geomecànica, sòls no saturats, esllavissades de terra i dinàmica del terreny. Més de 150 publicacions, moltes en revistes internacionals d'alt prestigi. Assessor geotècnic de diverses empreses i administracions a Espanya i altres països europeus i americans. Membre del Comitè Internacional del túnel de tren d'alta velocitat a Barcelona al costat d'edificis d'alt valor històric.
 • López Almansa, Francesc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Beng. MSc. PE. Doctor Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Professor dels Programes de Màster "Enginyeria Estructural a l'Arquitectura", "Tecnologia a l'Arquitectura" i "Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica" a la UPC. Professor permanent visitant de diverses universitats espanyoles (Girona, Granada, i Ramon Llull) i a Amèrica Llatina. Ha supervisat 15 tesis doctorals, la majoria d'elles relacionades amb l'enginyeria sísmica. Autor de més de 200 treballs d'investigació publicats en revistes científiques i presentats a congressos científics nacionals i internacionals. Ha participat en nombrosos projectes de recerca (nacionals i internacionals) finançats amb fons públics i privats, havent estat promotor i coordinador en molts d'ells. Experiència en consultoria estructural avançada i en transferència de tecnologia en l'àmbit de la construcció. Àmplia experiència docent en nombrosos temes vinculats a l'anàlisi i disseny estructural.

Sortides professionals

 • Responsable de projectes de construcció o rehabilitació en zones sísmiques.
 • Coordinador de projectes de construcció o rehabilitació en zones sísmiques.
 • Consultor de projectes de rehabilitació en zones sísmiques.

Notícies

Notícies del Blog
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
28-03-2019
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
Francisco López Almansa, coordinador de la nova normativa sismorresistent per a estructures subterrànies del Perú
28-03-2019
Francisco López Almansa, coordinador de la investigació sobre la caiguda del Pont Chirajara (Colòmbia)
Francisco López Almansa, coordinador de la investigació sobre la caiguda del Pont Chirajara (Colòmbia)
05-12-2018

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar