Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Advanced UX: Design, Research and Emerging Technologies
Sessió informativa

12-12-2023

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
30 ECTS (175 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Totes les assignatures es faran en línia excepte els 4 tallers i les defenses de projecte que es realitzaran de manera presencial.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€ 4.050€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 06/02/2024
Data de fi: 27/06/2024
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Les sessions presencials seran els dies 8/03/24, 12/04/24, 19/04/24, 10/05/24 en horari de divendres de 16:00 a 20:00
Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Per què aquest postgrau?
Segons el Digital Talent Overview de 2022, els dissenyadors d’Interface (UI) i d’experiència d’usuari (UX) suposen el 67% del talent digital i el 60% de la demanda de perfils a les empreses, amb un increment del 53% respecte el 2020. Entre els professionals més demandats, l’experiència d’usuari es segueix mantenint en la primera posició. Segons un article de la Vanguardia del 04/04/2022, titulat: “Los 7 perfiles profesionales más demandados por las empreses”, el perfil de UX/UI està en la setena posició.

L’experiència d’usuari és una disciplina que potencia el valor de les persones per tal d’adaptar projectes i aplicacions a les seves necessitats, requisits i motivacions, per tant, els factors humans i els contexts d’ús, són clau per entendre-la. Aquest postgrau se centra en aprofundir en el coneixement dels processos psicològics, en mètodes de recerca i en entendre diversos entorns: entorns virtuals, automoció, videojocs, wearables, moda, aviació, banca i salut. Es presta especial atenció a les tecnologies emergents següents: intel·ligència artificial, realitat augmentada, realitat virtual i realitat mixta, tenint en compte requisits d’usabilitat i d'accessibilitat en cada context.

Al llarg del programa, l’estudiantat revisarà, adaptarà i ampliarà els seus coneixements en el disseny d'experiència d'usuari perquè siguin aplicables a les particularitats o especificitats que es derivin de la utilització de tecnologies emergents. El postgrau aporta coneixements de factors humans, posa de rellevància tècniques de User Research, de User Testing i Design Research. Es tenen en compte el Design Sprints passant per les fases d’empatitzar, definir, idear, prototipar i testejar a partir de uses cases o reptes i serà capaç d’adaptar les tècniques a diversos contexts. De forma transversal, s'abordaran temes importants com ara l'accessibilitat, la inclusivitat i l'ètica a l'experiència d'usuari.
Impulsat per:
Objectius
Coneixement específic de l’experiència d’usuari i les tecnologies emergents, tenint en compte tant la part de recerca com l’enfocament professionalitzador, en la seva aplicabilitat en sectors socials i industrials específics. De forma transversal a totes les assignatures, es tenen en compte conceptes de disseny inclusiu i d’accessibilitat.

 • Desenvolupar propostes de disseny de metodologies de recerca en experiència d’usuari reforçant el coneixement dels factors humans com a eix central.
 • Implementar les particularitats o especificitats del disseny d'experiència d'usuari per a diferents entorns, vinculats a tecnologies emergents des d'una perspectiva inclusiva i accessible: entorns virtuals, automoció, videojocs, wearables, moda, aviació, banca i salut.
 • Aplicar aquests coneixements relacionats amb l'experiència d’usuari i les tecnologies emergents a la resolució d’un use case.
A qui va dirigit?
 • Professionals del sector de l’experiència d’usuari que vulguin especialitzar-se en el coneixement de les persones i els entorns de desenvolupament.
 • Professionals del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació que vulguin desenvolupar projectes aplicant metodologies d’experiència d’usuari.
 • Graduats en l'àmbit del disseny, la psicologia i les tecnologies.
 • Altres professionals afins que necessitin conèixer en profunditat la experiència d’usuari per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 36h
+
Semipresencial
Human Factors
Concepte de “factor humà”, mecanismes i processos psicològics implicats. Entendre els processos psicològics com l’atenció, la percepció, la memòria, l’aprenentatge, la motivació i les emocions en el procés d’experiència d’usuari. Visió de disseny inclusiu i accessibilitat.
5 ECTS 40h
+
Semipresencial
Research Methods
Mètodes i tècniques de recerca per a entendre les necessitats, motivacions i comportaments dels usuaris utilitzant tècniques de User Research, User Testing, Design Research, anàlisi d’Insights, Business Design i prototipat.

 • Metodologia UX i tècniques de User Research.
 • Tècniques de User Testing.
 • Investigació per al Disseny (Design Research).
 • Entrevista, anàlisis d'Insights.
 • Ideació i priorització d'idees, Brainwritting, Matriu de Priorització, Concept Sketch.
 • Mapa d'actors, Persona, User Journey, Blueprint de Serveis, User Journey.
 • Business Design.
 • Business Model Canvas.
 • Prototipat (prototips low-fi i hi-fi, mockups, storyboarding, video making).
10 ECTS 63h
+
Semipresencial
User Environments
Coneixement específic de diversos entorns: entorns virtuals (realitat virtual, realitat augmentada, realitat mixta), automoció, videojocs, wearables, moda, aviació, banca i salut. Context, normatives, principals tècniques aplicables, utilització de tecnologies emergents, avantatges, problemàtiques, ètica, inclusivitat i accessibilitat.

Per a cada entorn es treballarà:

 • Definició del context.
 • Tècniques aplicables i característiques d'aplicació.
 • Tecnologies emergents que s'utilitzen i exemples.
 • Problemàtiques i avantatges.
 • Accessibilitat i inclusivitat.
 • Normatives i lleis aplicables.
 • Human Factors en el context d’aplicació.
10 ECTS 36h
+
Semipresencial
Projecte
Els alumnes, de forma individual, realitzen un pla d’investigació i una memòria tècnica d’un use case d’un sector concret triat per l’alumne a partir del perfil psicològic del target audience al que va dirigida la proposta. Es treballaran, entre d’altres conceptes, les tècniques que s’apliquen, les tecnologies emergents que s’utilitzen, les problemàtiques que resoldran en el sector concret en el que s'enfoqui el projecte, així com les normatives legals.
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

La metodologia que es planteja està dissenyada perquè l’estudiantat pugui assolir els coneixements tècnics necessaris marcats pels objectius del programa facilitant la conciliació laboral i personal.

El programa posa a disposició els recursos tècnics necessaris per al bon seguiment de les sessions en línia en directe.

El programa es dissenya des d’una perspectiva d’ensenyament personalitzat on es vol donar una resposta educativa individual adaptada a les necessitats, inquietuds, coneixements i motivacions de cada alumne.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Villegas Portero, Eva
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en experiència d’usuari i gamificació per la Universitat Ramon Llull (URL), Màster en Creació Multimèdia i Serious Games, La Salle (URL), Màster en Tecnologies accessibles pels serveis de la societat de la informació, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professora i coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia en el CITM-UPC. Investigadora i responsable de la línia de recerca en experiència d’usuari del grup d’investigació DiCode, Digital Culture and Creative Technologies Research Group.
Professorat
 • Arteaga Espinoza, Luis
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Periodisme Audiovisual per la Universitat Santa Maria, Veneçuela, i posteriorment Màster en Project Management i Postgrau en Màrqueting Digital per La Salle, Màster en Màrqueting per IL3, Màster en Estratègies de Comunicació i Creativitat Publicitària per Elisava i especialització en Service Design per UXER School. Actualment és UX & service designer a FailFast Studio. S'ha dedicat a l'estratègia i conceptualització de projectes digitals centrats en usuaris durant els darrers 8 anys. Antigament, consultor d'UX a Accenture Interactive i especialista en comunicació digital a agències de publicitat.
 • Contreras Espinosa, Ruth
  info

  Doctora en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora deducació superior. Coordinadora i investigadora de projectes finançats per fons europeus.
 • Figueras, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Actualment és cap de Producte a Air Europa dins l'àrea de Producte i client on és a càrrec dels departaments d'Entreteniment, Serveis, Retail i Interiors. Acumula una experiència de més de 13 anys al sector de les línies aèries, primer com a Account Manager a l'empresa multinacional proveïdora de continguts d'entreteniment IFE SERVICES LTD i posteriorment a Air Europa començant com a tècnic d'entreteniment fins a exercir el rol actual. A tots dos llocs ha participat activament en la renovació completa de la flota de la companyia des del punt de vista de sistemes d'entreteniment i de la implantació del nou servei de wifi així com diversos productes nous sempre relacionats amb l'experiència de client.
 • González Erena, Palmira Victoria
  info

  Doctoranda en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Màster en Neuropsicologia Clínica per la UCM. Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat Europea de Madrid a (UEM). Actualment és investigadora a la UCM al Programa Investigo - Next Generation EU, i cursant el Màster de Neurociència a la UCM. Acumula 5 anys d'experiència en projectes de realitat virtual per a l'entrenament de parlar en públic, estudi de les funcions cognitives com la memòria i l'ús d'eines d'intel·ligència artificial, Chat GPT, per a l'ensenyament de l'anglès a la UCM.
 • López Jiménez, Antonio Jesús
  info

  Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Acumula una experiència de més de 10 anys en com a expert consultor en Experiència d'Usuari, en l'agència Fail fast treballant per a empreses multinacionals i administracions públiques.
 • Pastor Sanchez, Alvaro Manuel
  info

  M.Sc. Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius, Universitat Pompeu Fabra i Doctorant en Xarxes i Tecnologies de la Informació, Universitat Oberta de Catalunya. Investigador en Realitat Virtual i Augmentada a EventLab, Universitat de Barcelona. Professor al Departament d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions, Universitat Oberta de Catalunya. Investigador al XR Lab, Research Hub, Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Grup de Recerca GAME Aprenentatges, Mitjans de comunicació i Entreteniment (GRC AGAUR), Universitat Oberta de Catalunya.
 • Ramirez Gomez, Argenis
  info

  Doctor en Human-Computer Interaction per Lancaster University (Regne Unit). Docent investigador a l'escola de Tecnologies Creatives a la University of Portsmouth (Regne Unit), treballa a la intersecció del Disseny d'Interacció, la Tecnologia Emergent i el Joc. La seva recerca cerca noves metàfores d'interacció, per exemple amb l'ús d'eye-tracking en videojocs, i està motivada per la curiositat de trobar noves oportunitats per utilitzar sistemes interactius, però també entendre com la tecnologia s'integra a les nostres vides, a l'entorn domèstic i cultural.
 • Rodriguez Alonso, Ana Isabel
  info

  Diplomada en Business Administration per UC Berkeley Extension. Llicenciada en Periodisme per la Universidad Complutense de Madrid. Global Customer Experience Director a Mango. Amb un recorregut de més de 15 anys al sector de la moda i en iniciatives relacionades amb l'experiència de client. Actualment el seu departament lidera estudis de Market i Customer Intelligence i projectes estratègics vinculats al posicionament de marca o a la transformació customer-centric de l'organització.
 • Sánchez López, Astrid
  info

  Graduada Multimèdia. Freelance Full Stack Developer. Consultora i desenvolupadora en disseny i programació de projectes tecnològics. Col·labora principalment amb altres empreses del mateix sector i agències de comunicació i publicitat. 10 anys com a coordinadora, professora d'UI i tutora de projectes finals del Màster a User eXperience (UX) de la Universitat Ramon Llull La Salle BCN. 12 anys de col·laboració amb la UOC com a professora de l´assignatura de Disseny d´Interfícies del Grau Multimèdia i del Grau de Disseny.
 • Sola Muñoz, Irene
  info

  Graduada en Enginyeria Multimèdia per la Salle-Universitat Ramon Llull. Global Management Programme per IESE Business School-Universitat de Navarra, Màster en User Experience per la Salle-Universitat Ramon Llull. Actualment és Senior UX Designer a Fail Fast Studio, treballant en projectes del sector industrial com a especialista creant i gestionant l'HMI de diferents productes. Ha treballat durant 3 anys com a consultora sènior d'enginyera de sistemes HMI a Automobili Lamborghini S.p.A, sent responsable de la millora de l'experiència d'usuari dels sistemes d'infoentreteniment.
 • Trepat Company, Teresa
  info

  Enginyera tècnica en informàtica i multimèdia per la Universitat Ramon Llull. Postgrau en Màrqueting per la Thames Valley University de Londres i certificada a Service Design Thinking per l'H2i Institute el 2016. Cofundadora de Trendtation, una xarxa social de moda i tendències nascuda al Grup Intercom, empresa de Venture Capital. Actualment és autònoma i col·labora com a professional independent per a diverses empreses i agències especialitzades al sector de l'Experiència d'Usuari, Innovació i Disseny de Serveis com són: GammaUX, Interactius, Uxline, Runroom, Nateevo o HumanCTA.
 • Turmo Vidal, Laia
  info

  Doctora i Màster en Human Computer Interaction per Uppsala University (Suècia). Graduada en Tecnologies Multimèdia al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC. Actualment és investigadora postdoctoral a la Universitat Carlos III de Madrid i Postdoctoral Fellow a la KTH Royal Institute of Technology (Suècia). Ha realitzat estades a l'Interaction Center de la University College London, al Regne Unit; i la University of Califòrnia Santa Cruz. La seva investigació se centra a dissenyar i avaluar tecnologies corporals multisensorials per a contextos de salut i benestar.
 • Villegas Portero, Eva
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en experiència d’usuari i gamificació per la Universitat Ramon Llull (URL), Màster en Creació Multimèdia i Serious Games, La Salle (URL), Màster en Tecnologies accessibles pels serveis de la societat de la informació, Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professora i coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia en el CITM-UPC. Investigadora i responsable de la línia de recerca en experiència d’usuari del grup d’investigació DiCode, Digital Culture and Creative Technologies Research Group.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Air Europa Lineas
  • Aporta docents i conferenciants.
 • Grup de recerca DiCode: Digital Culture and Creative Technologies Research Group
  • Aporta docents i conferenciants.

Sortides professionals

 • UX Researcher.
 • Service Designer.
 • Human-Centered Innovation.
 • Customer Experience Strategist.
 • UX Consultant.
 • UX Designer.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
  Es realitzarà una entrevista personal online prèvia a l'acceptació al postgrau

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar