Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
6a Edició
Crèdits
15 ECTS (90 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.600€ 2.340€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 11/02/2022
Fi classes: 17/06/2022
Fi programa : 30/06/2022
Horari
Dilluns: 16:00 a 21:00
Dijous: 16:00 a 19:00
Divendres: 16:00 a 21:00
 • Setmana 1 a la 6: divendres de 16 h a 21 h.
 • Setmana 7 a l’11: dilluns de 16 h a 21 h.
 • Setmana 12 a la 16: dijous i divendres de 16 h a 19 h.

Al llarg del curs es faran visites en l'horari pactat amb les empreses, que pot ser fora de l’horari de classe habitual.

Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

Durant l'última dècada ha irromput amb força un nou paradigma urbà: la ciutat intel·ligent. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes cada cop més complexos que obliguen a redefinir el rol de la ciutat. Sostenibilitat, cohesió social, governança, innovació o resiliència als canvis ambientals són alguns dels factors que conformen la ciutat en l'era de la informació.

En aquest sentit, l'aparició generalitzada de les TIC ha representat un canvi fonamental en la ciutat contemporània, un fet que també ha contribuït a posar a l'abast de la societat el conjunt de valors que atorga la plena ciutadania: el dret a la ciutat. Amb aquests nous reptes, les professions tradicionals (arquitectes, geògrafs, enginyers, sociòlegs, etc.) s'han de plantejar ara el repte de saber adaptar-se als canvis experimentats a la ciutat, i treballar de forma transversal en la planificació i gestió de la complexitat que caracteritza el territori al s. XXI.

Aquest postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat sorgeix de la necessitat contrastada de capacitar els professionals vinculats a la planificació i la gestió de la ciutat en aquelles competències d'innovació, participació, qualitat de vida i sostenibilitat que les TIC aporten en l'optimització dels processos urbans.

És un programa dissenyat per formar especialistes a fer front a una millor i més eficient utilització dels recursos i en el desenvolupament d'eines de gestió innovadores basades en processos smart.

El postgrau compta amb la col·laboració fonamental de l'Ajuntament de Barcelona, referent mundial de les smart cities. Així mateix, participa també l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament d'Hospitalet del Llobregat o l'Ajuntament de Sabadell com a exemples de ciutats intermèdies que aposten per les tecnologies i l'eficiència en els serveis de qualitat que ofereixen als seus ciutadans.

El programa compta amb professionals de prestigi i experts en l'àmbit de recerca. N'és exemple destacat el professor Rudolf Giffinger, de la Universitat Tècnica de Viena, que lidera el projecte European Smart Cities i el projecte Planning for Energy Efficient Cities (PLEEC).

Al llarg del postgrau, es realitzaran sessions amb la col·laboració i participació d'institucions i empreses punteres com CISCO, INDRA, Fundació Renault, Fundació RACC, TRAM, Ecoserveis o Transports Metropolitans de Barcelona, entre d'altres.

Impulsat per:
 • Centre de Política de Sòl i Valoracions
Objectius
 • Capacitar els especialistes multidisciplinaris per fer front a la planificació i la gestió de la ciutat i el territori en l'era de la informació.
 • Fomentar la intel·ligència a la ciutat mitjançant les noves tecnologies, amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més sostenible, eficient, competitiva i socialment inclusiva.
 • Aconseguir incrementar el capital humà, la cultura i la qualitat de vida de la ciutadania amb una major cohesió social, així com la participació dels mateixos en la presa de decisions i en la formació d'un govern eficient, sostenible i transparent.
A qui va dirigit?
 • Professionals que vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori.
 • Tècnics d'administracions públiques (departaments d'urbanisme, de tecnologies, etc.).
 • Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (arquitectes i enginyers), llicenciats en Econòmiques i Geografia, ambientòlegs, planificadors o similars.
 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a les ciutats intel·ligents.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 30h
Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
 • Intel·ligència i ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les revolucions tecnològiques: de la revolució agrària a la industrial, i de la revolució industrial a la informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les ciutats en l'era de la informació.
 • Smart cities en l'era del coneixement. La informació i la globalització basades en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisi de casos d'estudi revisant 3 dels 6 eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient, que tenen com a objectiu generalitzar l'ús de tecnologies per crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.
 • Es faran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.
5 ECTS 30h
Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança
 • Tecnologia o intel·ligència urbana? Les smarts cities no només ho són per l'ús de les tecnologies, sinó perquè estan al servei de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Les ciutats com a contenidors d'informació i de capital humà, i no només d'edificis i infraestructures. Els tres eixos de les ciutats intel·ligents referents a les persones, la qualitat de vida i la governança: smart people, smart living i smart governance.
 • Estudi de casos i bones pràctiques. Workshop per revisar possibles indicadors que mesurin el grau d'avanç d'una ciutat respecte d'aquests eixos.
5 ECTS 30h
Projecte de Ciutat Intel·ligent
 • S'aplicaran els coneixements adquirits a través de l'elaboració de projectes d'innovació per a una ciutat intel·ligent.
 • Workshop tutoritzat, amb la finalitat de desenvolupar projectes d'innovació que ajudin a crear comunitats més intel·ligents, participatives i inclusives. L'objectiu és contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans a partir de l'ús de tecnologies, com per exemple els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) o el big data.
 • Per al desenvolupament del taller s'abordaran diferents àmbits de les smart cities, com ara el d'energia, mobilitat sostenible, serveis als ciutadans basats en TIC, entre d'altres. Sempre amb l'objectiu d'innovar per crear ciutats saludables, intel·ligents i resilients. Les propostes s'aplicaran a estudis de cas que siguin d'interès, sempre fomentant la participació dels diferents actors: govern, activitat econòmica, ciutadania i acadèmia.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Sempre que les condicions sanitàries així ho permetin, al final del programa s'intentaran programar visites presencials i/o virtuals a empreses.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universidad Autónoma de Baja California i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
Professorat
 • Al Haddad, Baheaaedinne
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des del 2004 fins al 2011 va treballar i va participar en projectes de col·laboració europeus al Centre de Polítiques i Valoracions del Sòl (CPSV) de la UPC y al Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la University College de Londres (UCL) en projectes de teledetecció urbana i projectes relacionats amb les ciutats intel·ligents. Des del 2012, treballa com a expert en desenvolupament empresarial espacial i en teledetecció urbana a Starlab Ltd, Harwell Oxford Innovation Centre (Regne Unit). Al 2018, es va unir a RHEA Group Ltd com a director de projectes i expert en teledetecció urbana al Harwell Oxford Innovation Center (Regne Unit).
 • Andreu del Álamo, Angel

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Business Administration per EAE Business School. Amb més de 15 anys d'experiència en el sector de l'energia, des de 2017 és el responsable a escala mundial de les solucions District Energy de Veolia a la seu central de París.
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universidad Autónoma de Baja California i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Barceló Bugeda, Jaume

  Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politèctica de Catalunya (UPC), amb docència a la Facultat d'Iinformàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC fins al 2014. Professor emèrit de la UPC. Especialitzat en Sistemes de Transport i les aplicacions de models d'optimització i simulació per a l'anàlisi de sistemes de transport. És autor de més 130 treballs de recerca publicats a revistes indexades, actes de congressos i llibres.
 • Batalla Teruel, Carles

  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Cerasoli, Mario
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Planificació i arquitecte per la Universitat La Sapienza de Roma. Professor titular d'Urbanisme per la Universitat de Roma Tres. Director del màster interuniversitari Recovery of Urban Heritage and Real Estate Finance (ReUHREF). Membre de el comitè científic del màster en Real Estate Finance per la LUISS Business School de la Universitat LUISS Guido Carli. Des de fa 15 anys realitza investigacions en el camp dels estudis urbans sobre infraestructures, mobilitat i territori; perifèries i centres històrics. És actiu en el sector de la cooperació a el desenvolupament.
 • de Castro Borregán, Tomás
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgraus de la UPC en Gestió i Valoracions Urbanístiques i en Valoracions Immobiliàries Internacionals i Desenvolupament Professional. Cap de l'Oficina del Pla de l'Ajuntament de Sabadell. 15 anys d'experiència com a funcionari de l'administració local als Ajuntaments de Sabadell i Barcelona, a més de despatx propi especialitzat en planejament i execució urbanística. Redactor del Pla director de l'espai obert urbà de Sabadell, i especialista en urbanisme i mobilitat amb diverses publicacions i webinars sobre distribució urbana de mercaderies i superilles.
 • Ezquiaga Dominguez, José María
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Professor titular de la UPM. President de l'Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes. Ha estat degà de Col·legi d'Arquitectes de Madrid, director de Planejament de l'Ajuntament de Madrid (1985-1988), director general d'Urbanisme (1988-1991) i director general de Planificació Urbanística i Concertació de la Comunitat de Madrid (1991-95). Premi Nacional d'Urbanisme 2005 i Premi Europeu d'Urbanisme ECTP-CEU 2012.
 • Guallart Furió, Vicente

  Ha estat arquitecte cap de l'Ajuntament de Barcelona en el període 2011 a 2015. Format a les universitats de València i Barcelona, va fundar Guallart Architects (1993) i l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (2001). És un pioner de la interacció entre la natura, la tecnologia, la planificació i l'arquitectura urbana. Ha participat en nombrosos projectes i ha guanyat nombrosos premis pel seu treball innovador i col·laboratiu.
 • Marco Párraga, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Actualment és director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 14 anys com a responsable de l'Estratègia SmartCatalonia, l'Agenda Digital de Catalunya i la Promoció del Sector Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les TIC i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Marin i Acevedo, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Arquitectura d'Ordinadors per la UAB. Màster en Gestió de Tecnologies de la informació per la Universitat Ramon Llull (URL). Ha exercit la seva carrera professional a l'Ajuntament de Terrassa, sempre vinculada a la gestió directiva de les tecnologies de la informació. Actualment responsable dels projectes tecnològics de la ciutat, centrats en el desenvolupament del Pla Director Smart City Terrassa.
 • Marti Ciriquian, Pablo

  Doctor Arquitecte en Urbanisme per la Universitat Politècnica de València (UPV). Catedràtic d'universitat en l'àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori a la Universitat d'Alacant (UA). Ha estat director d'Arquitectura i del departament d'Edificació i Urbanisme de la UA, actualment director del grup de recerca Urbanística i Ordenació del Territori en l'Espai Litoral. La seva recerca recent se centra en la identificació de dinàmiques i fenòmens urbans a través de les dades geolocalitzades de les xarxes socials (https://blogs.ua.es/mappingame/ i https://rrsscv.com/).
 • Martínez Gil, Eduardo
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Programa de desenvolupament directiu (PMD) per l'Escola d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). En la seva trajectòria professional ha estat molt vinculat a temes de tecnologia i de l'Administració Pública, treballant, entre d'altres, per al Consell de la Unió Europea. Ara és gerent del centre d'Excel·lència Smart Cities a Indra-Minsait. Com a formador ha col·laborat amb diferents universitats i per la Generalitat de Catalunya en formació en Smart Cities i coordinador de projectes smart i d'innovació a l'Escola Superior de Disseny (ESDi) de la URL.
 • Massot Vila, Martí

  Llicenciat en Geografia i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la Universitat de Barcelona (UB) i màster Business Administration Essentials per l'Escola d'Economia de Londres (en anglès, London School of Economics). Ha desenvolupat la seva trajectòria professional tant en institucions privades (Enginyeria EGI i consultora ENIDE) com públiques (Comissió Europea), sempre en l'àmbit de la mobilitat. Des del 2016 treballa al RACC com a responsable de projectes.
 • Mateu, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Enginyeria Estructural i màster en Business Administration per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador de l'empresa de consultoria i enginyeria Green Bending, ubicada a Barcelona, i de l'Associació Internacional de Recollida Pneumàtica de Residus Urbans (IPWCA). Després de 20 desenvolupant empreses i projectes als Estats Units d'Amèrica, Canadà i Brasil, entre altres països, actualment combina la seva activitat en el camp de la recollida pneumàtica amb la generació de bioenergia a través de petits biodigestors prefabricats.
 • Puig i Boix, Josep

  Doctor en Enginyeria Industrial, especialitzat en tècniques energètiques i diplomat en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Ecoserveis. Premi Poul laCour European Conference on Wind Energy 2001, Premi Solar Europeu 2004 en la categoria d'Arquitectura Solar.
 • Quirós Brito, David

  Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Direcció Pública per la Universitat de Ramón Llull (URL). Regidor de Cultura i Innovació Social a l'Ajuntament de L'Hospitalet.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
 • Serra del Pino, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Ciències Polítiques per la Universitat de Hawai. Director de Recerca del Center for Postnormal Policy & Futures Studies. Director Acadèmic de l'Observatori de l'Economia Social OES2. Professor associat de la Universitat Ramon Llull (URL).
 • Serrano Estrada, Leticia
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Arquitectura i Urbanisme Sostenibles per la Universitat d'Alacant (UA), on actualment és docent i investigadora en el camp del disseny urbà. Membre del laboratori d'investigació Mappingame (www.mappingame.com) de l'Àrea d'Urbanística i Ordenació del Territori. La seva recerca recent es centra en l'estudi de fenòmens urbans a partir de la interpretació de dades geolocalitzades provinents de xarxes socials i serveis web, incorporant temàtiques relacionades amb l'ús, la configuració espacial i la percepció d'espais públics urbans.
 • Torra Reventos, Rosa Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta i arquitecta del paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Sistemes de Disseny Building Information Modelling per la UPC. Arquitecta a l'Ajuntament de Sabadell. Ha treballat sempre en el camp de l'espai públic i del paisatge, dins del sector públic. Primer a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, i actualment a l'Ajuntament de Sabadell. Més de 20 anys d'experiència, 500.000 m2 de projectes i obres i més de 35 M en projectes de molt diversa naturalesa com serien els Jardins Joan Brossa a Barcelona, projecte seleccionat per als premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, o la Plaça d'Espanya i el Parc de la Romeua a Sabadell. 

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Gerent de projectes en administracions públiques.
 • Gerent de projectes en empreses de serveis.
 • Professional consultor.
 • Professional consultor en empreses dedicades a la innovació i a les tecnologies de la informació.
 • Cap d'equip en projectes integrals de transformació intel·ligent de la ciutat.

Testimonis i notícies

Testimonis

Vaig decidir cursar el postgrau en Smart Cities com a complement al màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, i així profunditzar més en la gestió de les ciutats intel·ligents. Buscava ampliar coneixements per redirigir la meva carrera cap a la millora de les ciutats i l’urbanisme sostenible. Mentre cursava la formació he estat treballant com a tècnic de participació ciutadana a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, un fet que m’ha permès viure a la pràctica algunes de les eines tractades en la formació. El postgrau m’ha fet entendre l’abast real del concepte smart city, que no es limita a l’ús de noves tecnologies, sinó que inclou àmbits com l’econòmic, el mediambiental, la mobilitat, la governança o les persones. En l’àmbit laboral, aquests nous coneixements han condicionat la meva manera de projectar i ara tinc arguments més sòlids a l’hora d’aportar idees.

Oriol Ramon Architect & urban planner

Testimonis<
Notícies del Blog
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
13-12-2018
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
08-03-2018
Altres notícies
Betevé: Experts de la UPC reclamen illes de fred per lluitar contra l'augment de temperatures
04-10-2021
Entrevista a Blanca Arellano: "L'smart city és més un horitzó que una realitat"
03-02-2021
Vídeos
Open Talent amb Rudolf Giffinger: "Smart cities and energy efficient urban development"

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 62
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar