Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Setembre

Programa

Edició
6a Edició
Crèdits
15 ECTS (90 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.600€  2.340€ (10% de descompte si et matricules abans del 15 de Setembre
)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 12/02/2021
Fi classes: 18/06/2021
Fi programa : 02/07/2021
Horari
Dilluns: 16:00 a 21:00
Dijous: 16:00 a 19:00
Divendres: 16:00 a 21:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest programa?

Durant l'última dècada ha fet irrupció un nou paradigma urbà: LA CIUTAT INTEL·LIGENT. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes cada cop més complexos que obliguen a definir d'una nova manera el rol de la ciutat. Sostenibilitat, cohesió social, governança, innovació o resiliència als canvis en l'ambient, entre d'altres, són factors que conformen la ciutat en l'Era de la Informació.

En aquest sentit l'aparició i generalització de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) ha representat un canvi fonamental en la ciutat contemporània, permetent posar a l'abast de la societat el conjunt de valors que atorga la plena ciutadania, EL DRET A LA CIUTAT.  Amb aquests nous reptes de la societat, les professions tradicionals (arquitectes, geògrafs, enginyers, sociòlegs, ...) s'han de plantejar, ara, el repte de saber-se adaptar als canvis experimentats a la ciutat, i treballar de forma transversal en la planificació i gestió de la complexitat que caracteritza el territori al segle XXI.

Aquest postgrau sorgeix de la necessitat contrastada de capacitar als professionals vinculats a la planificació i la gestió de la ciutat respecte de la innovació, participació, qualitat de vida i sostenibilitat que les TIC poden aportar a l'optimització dels processos urbans. Un postgrau dirigit a formar especialistes capacitats per fer front a una millor i més eficient utilització dels recursos i al desenvolupament d'eines de gestió innovadores basades en "processos smart", que ajudarà a ampliar i reforçar els coneixements dels professionals que treballen a les administracions locals, planificació i gestió de les ciutats en el camp de les Smart Cities.

El postgrau compta amb la col·laboració fonamental de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat que es situa com un referent mundial de les Smart Cities. Així mateix, participa l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat i l'Ajuntament de Sabadell com exemples de ciutat intermèdia que aposta por les tecnologies i l'eficiència per donar serveis de qualitat als seus ciutadans. Es compta amb professionals de prestigi i experts en l'àmbit de recerca com la participació del professor Rudolf Giffinger (conferència que imparteix en anglès), de la Universitat Tècnica de Viena, qui lidera el projecte European Smart Cities i el projecte Planning for Energy Efficient Cities (PLEEC).

Es realitzaran sessions molt pràctiques amb la col·laboració i participació d'institucions i empreses com CISCO, INDRA, Fundació Renault, Fundació RACC, TRAM, Ecoserveis, Transports Metropolitans de Barcelona, entre d'altres.

Impulsat per:
 • Centre de Política de Sòl i Valoracions
Objectius

Els objectius fonamentals del programa són:

 • Capacitar als especialistes multidisciplinars a fer front en la planificació i la gestió de la ciutat i del territori en l'Era de la Informació.
 • Fomentar la intel·ligència a la ciutat mitjançant les noves tecnologies amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més sostenible, eficient, competitiva i socialment inclusiva.
 • Aconseguir l'increment del capital humà, la cultura i la qualitat de vida de la ciutadania amb una major cohesió social, així com la participació dels mateixos en la presa de decisions i en la formació d'un govern eficient, sostenible i transparent.
A qui va dirigit?
 • Professionals que vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori.
 • Tècnics d'administracions públiques (departaments d'urbanisme, de tecnologies o d'altres...).
 • Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (arquitectes i enginyers), llicenciats en Econòmiques i Geografia, Ambientòlegs, Planificadors o similars.
 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a les ciutats intel·ligents.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 30h
Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
 • Intel·ligència i ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les revolucions tecnològiques: de la revolució agrària a la industrial, i de la revolució industrial a la informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les ciutats en l'era de la informació.
 • Smart cities en l'era del coneixement, la informació i la globalització, basades en les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisi de casos d'estudi revisant tres dels sis eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient i que tenen com a objectiu la generalització de l'ús de tecnologies amb la finalitat de crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Es programaran visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.
 • Es realitzaran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple visites a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.
5 ECTS 30h
Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança
 • Tecnologia o Intel·ligència Urbana? Les smarts cities no només ho són per l'ús de les tecnologies, sinó perquè aquestes tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida als seus ciutadans.
 • Estudiar les ciutats, com a contenidors d'informació i de capital humà i no només d'edificis i infraestructures. Per a això, dins d'aquest segon curs, s'estudiaran de manera especial els tres eixos de les ciutats intel·ligents que es refereixen a la gent, la qualitat de vida i la governança (Smart People, Smart living and Smart Governance).
 • Estudi de casos, bones pràctiques, a més d'un workshop que tindrà com a objectiu fer una revisió dels possibles indicadors que ajudin a mesurar el grau d'avanç d'una ciutat respecte d'aquests eixos.
5 ECTS 30h
Projecte de Ciutat Intel·ligent
 • S'aplicaran els coneixements adquirits a través de l'elaboració de projectes d'innovació per a una ciutat intel·ligent.
 • Es desenvoluparà a manera de workshop tutoritzat, amb la finalitat que els estudiants desenvolupin projectes d'innovació que ajudin a crear comunitats més intel·ligents, participatives i inclusives, que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans a partir de la utilització de les tecnologies, com per exemple els Sistemes d'Informació Geogràfica o l'anàlisi de Big Data.
 • Per al desenvolupament del taller s'abordaran diferents àmbits de les Smart Cities com el de l'energia, la mobilitat sostenible, serveis als ciutadans amb el concurs de les TIC, entre d'altres. Sempre amb l'objectiu d'innovar per crear ciutats saludables, intel·ligents i resilients. Les propostes s'aplicaran a estudis de cas que siguin d'interès, a més que es buscarà sempre la participació dels diferents actors: govern, activitat econòmica, ciutadania i acadèmia.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda

  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions pel que fa a postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
Professorat
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda

  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Barceló Bugeda, Jaume

  Dr. en Ciencias Físicas por la UAB. Catedrático de la Facultad de Informática y de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la UPC hasta 2014. Profesor Emérito de la UPC. Asesor Estratégico del PTV Group en Modelos de Transporte.
 • Batalla Teruel, Carles

  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Corso Sarmiento, Juan Manuel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte, Doctor. Responsable tècnic del Vimac (anterior LMVC, ETSAB - UPC). Especialitzat en aixecament patrimonial (Fotogrametria i tecnologia d'escàner làser terrestre TLS) i anàlisi urbans (Sistemes d'Informació Geogràfica SIG i Teledetecció), VFX i VR. Amb una experiència de més de 15 anys, en els quals s'han desenvolupat més de 45 projectes d'escala arquitectònica, 15 projectes d'escala arqueològica, 16 projectes a escala urbana, entre els quals es troben aixecaments com el de la Façana del Naixement de la Sagrada Família o el Conjunt Monumental de la Plaça de Rei, el desenvolupament de l'aplicació Barcino 3D i participant en projectes competitius de MICINN, REACT, ITACA, PATRAC i RecerCaixa. Paral·lel a això és professional de postproducció i VFX.
 • Hernandez Chivas, Emilio
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Geologia per la UB, Enginyer Industrial per la UPC, Diplomat en Hidrologia Subterrània per la UPB. Superior en Sistemas i Tecnologies de la Informació de l' Estat. Ha estat 25 anys cap d'informàtica d'un centre de recerca en geologia del CSIC. Va crear el projecte de telecomunicacions avançades pel sector de l´automoció Anella Industrial des de l'I2CAT. Com assessor extern de CELLNEX, ha promogut el circuit amb més tecnologia TIC d'Europa pels tests de vehicles connectats i autònoms, el circuit CELLNEX-PARCMOTOR. Creador de Formula Student Spain i Barcelona Smartmoto Challenge.
 • Loriente Hernando, Héctor
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Energies Renovables en IL3. Postgrau en Eficiència i Mercats Energètics per la UPC. Soci fundador i gerent de Cefiner S.L. Amb més de 10 anys d'experiència en energies renovables.
 • Marco Párraga, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Electrònic per la UPC i Màster in Business Administration per ESADE. Actualment és Director General d'innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 12 anys com a responsable de l'Estratègia SmartCatalonia, l'Agenda Digital de Catalunya i la Promoció del Sector Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les TIC i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Marin i Acevedo, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Arquitectura d'Ordinadors per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió de Tecnologies de la informació per la Universitat Ramon Llull. Ha exercit la seva carrera professional a l'Ajuntament de Terrassa, sempre vinculada a la gestió directiva de les tecnologies de la informació. Actualment responsable dels projectes tecnològics de la ciutat, centrats en el desenvolupament del Pla Director Smart City Terrassa.
 • Martínez Gil, Eduardo
  Veure perfil a Linkedin
  Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra i Tècnic Superior de Sistemes Informàtics i Xarxes. Titulat amb programa directiu PMD per ESADE. En la seva trajectòria professional ha estat molt vinculat a temes de tecnologia i de l'Administració Pública, treballant, entre d'altres, per al Consell de la Unió Europea. Ara és gerent del centre d'Excel·lència Smart Cities a Indra-Minsait. Com a formador ha col·laborat amb la UPC, la UB, la UPF, la UEM o per la Generalitat de Catalunya en formació en Smart Cities i coordinador de projectes Smart i d'innovació en ESDi (Escola Superior de Disseny), URL.
 • Massot Vila, Martí

  Llicenciat en Geografia i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la Universitat de Barcelona i MBA Essentials per la London School of Economics. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional tant en institucions privades (Enginyeria EGI i consultora ENIDE) com públiques (Comissió Europea), sempre en l'àmbit de la mobilitat. Des del 2016 treballa al RACC com a responsable de projectes.
 • Mateu, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Enginyeria Estructural i MBA per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fundador de l'empresa de consultoria i enginyeria Green Bending, ubicada a Barcelona, i de l'Associació Internacional de Recollida Pneumàtica de Residus Urbans (IPWCA). Després de 20 desenvolupant empreses i projectes als Estats Units d'Amèrica, Canadà i Brasil, entre altres països, actualment combina la seva activitat en el camp de la recollida pneumàtica amb la generació de bioenergia a través de petits biodigestors prefabricats.
 • Puig i Boix, Josep

  Doctor en enginyeria industrial, especialitzat en tècniques energètiques, diplomat en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental. Director d'Ecoserveis. Premi "Poul laCour" European Conference on Wind Energy 2001, Premi Solar Europeu 2004 en la categoria d'Arquitectura Solar.
 • Quirós Brito, David

  Diplomat en RRLL per la UB i Màster en Direcció Pública per la Universitat de Ramón Llull. Regidor de Cultura i Innovació Social a l'Ajuntament de L'Hospitalet.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions pel que fa a postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
 • Sacramento Gutierres, Francisco Reis
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Geografia Física de l'Institut de Geografia i Planificació Espacial de la Universitat de Lisboa. Llicenciat en Enginyeria Biofísica, Planificació i gestió ambiental per la Universitat d'Évora. Màster en Biologia de la Conservació per la Facultat de Ciències de la Universitat de Lisboa. Curs de Postgrau en SIG Aplicat a les Ciències de la Terra per la Universitat de Lisboa. Investigador d'Innovació i d'Intel·ligència Geoespacial en Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, Big Data i Data Science.
 • Sanz Marco, Lluís

  Enginyer Industrial, Energètica i Informàtica. Diplomat en Funció Gerencial (ESADE). Director Informació de Base en l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Serra del Pino, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Prospectivista. Director de Recerca del Center for Postnormal Policy & Futures Studies. Director Acadèmic de l'Observatori de l'Economia Social OES2. Professor associat a Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Gerent de projectes en Administracions Públiques.
 • Gerent de projectes en empreses de serveis.
 • Professional consultor.
 • Professional consultor en empreses dedicades a la innovació i tecnologies de la informació.
 • Cap d'equip de projectes integrals de transformació intel·ligent de la ciutat.

Notícies

Notícies del Blog
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Daniel Marco, docent de la UPC School, nou director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
27-06-2019
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
13-12-2018
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
08-03-2018
El CPSV, coorganitzador del màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, avalua els efectes de l'illa de calor urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
El CPSV, coorganitzador del màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, avalua els efectes de l'illa de calor urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
24-07-2017
Vídeos
Open Talent amb Rudolf Giffinger: "Smart cities and energy efficient urban development"

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 62
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament.

En aquests moments, i fins el proper 24 d'Agost, estem en període de vacances i no podem atendre la teva petició. Donarem resposta a la teva sol·licitud tant aviat com sigui possible a la tornada.

Gràcies per endavant per la vostra comprensió i bon estiu.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar