Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2018-19
L'edició 2018-19 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
4a Edició
Crèdits
15 ECTS (90 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
2.600 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Febrer 2020
Horari
Dilluns: 16:00 a 21:00
Dijous: 16:00 a 21:00
Divendres: 16:00 a 21:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest programa?

Durant l'última dècada ha fet irrupció un nou paradigma urbà: LA CIUTAT INTEL·LIGENT. A les nocions tradicionals d'habitar, de treballar i d'oci, característiques de l'urbanisme racionalista, s'ha afegit un conjunt d'aspectes cada cop més complexos que obliguen a definir d'una nova manera el rol de la ciutat. Sostenibilitat, cohesió social, governança, innovació o resiliència als canvis en l'ambient, entre d'altres, són factors que conformen la ciutat en l'Era de la Informació.

En aquest sentit l'aparició i generalització de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) ha representat un canvi fonamental en la ciutat contemporània, permetent posar a l'abast de la societat el conjunt de valors que atorga la plena ciutadania, EL DRET A LA CIUTAT.  Amb aquests nous reptes de la societat, les professions tradicionals (arquitectes, geògrafs, enginyers, sociòlegs, ...) s'han de plantejar, ara, el repte de saber-se adaptar als canvis experimentats a la ciutat, i treballar de forma transversal en la planificació i gestió de la complexitat que caracteritza el territori al segle XXI.

Aquest postgrau sorgeix de la necessitat contrastada de capacitar als professionals vinculats a la planificació i la gestió de la ciutat respecte de la innovació, participació, qualitat de vida i sostenibilitat que les TIC poden aportar a l'optimització dels processos urbans. Un postgrau dirigit a formar especialistes capacitats per fer front a una millor i més eficient utilització dels recursos i al desenvolupament d'eines de gestió innovadores basades en "processos smart", que ajudarà a ampliar i reforçar els coneixements dels professionals que treballen a les administracions locals, planificació i gestió de les ciutats en el camp de les Smart Cities.

El postgrau compta amb la col·laboració fonamental de l'Ajuntament de Barcelona, ciutat que es situa com un referent mundial de les Smart Cities. Així mateix, participa l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat i l'Ajuntament de Sabadell com exemples de ciutat intermèdia que aposta por las tecnologies i la eficiència per donar serveis de qualitat als seus ciutadans. Es compta amb professionals de prestigi i experts en l'àmbit de recerca com la participació del professor Rudolf Giffinger, de la Universitat Tècnica de Viena, qui lidera el projecte European Smart Cities i el projecte Planning for Energy Efficient Cities (PLEEC).

Es realitzaran sessions molt pràctiques amb la col·laboració i participació d'institucions i empreses com CISCO, INDRA, Fundació Renault, Fundació RACC, TRAM, Ecoserveis, Transports Metropolitans de Barcelona, entre d'altres.

Impulsat per:
 • Centre de Política de Sòl i Valoracions
Objectius

Els objectius fonamentals del programa són:

 • Capacitar als especialistes multidisciplinars a fer front en la planificació i la gestió de la ciutat i del territori en l'Era de la Informació.
 • Fomentar la intel·ligència a la ciutat mitjançant les noves tecnologies amb l'objectiu d'aconseguir una ciutat més sostenible, eficient, competitiva i socialment inclusiva.
 • Aconseguir l'increment del capital humà, la cultura i la qualitat de vida de la ciutadania amb una major cohesió social, així com la participació dels mateixos en la presa de decisions i en la formació d'un govern eficient, sostenible i transparent.
A qui va dirigit?
 • Professionals que vinculen la seva activitat professional a la planificació del territori.
 • Tècnics d'administracions públiques (departaments d'urbanisme, de tecnologies o d'altres...).
 • Professionals de carreres tècniques de grau superior o tècnic (arquitectes i enginyers), llicenciats en Econòmiques i Geografia, Ambientòlegs, Planificadors o similars.
 • Professionals que, si bé no tenen una vinculació professional directa amb els continguts del curs, desitgen conèixer de forma rigorosa tots aquells aspectes teòrics i pràctics vinculats a les ciutats intel·ligents.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 30h
Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
 • Intel·ligència i Ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les Revolucions Tecnològiques: de la Revolució Agrària a la Industrial, i de la Revolució Industrial a la Informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les Ciutats en l'Era de la Informació.
 • Smart Cities en l'era del coneixement, la informació i la globalització, basades en les tecnologies de la informació i comunicació aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisis de casos d'estudi revisant tres dels sis eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient i que tenen com a objectiu la generalització de l'ús de tecnologies amb la finalitat de crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC's sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Es programaran visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.

Es realitzaran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple visites a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.

5 ECTS 30h
Smart Cities: Gent, Qualitat de Vida i Governança
 • Tecnologia o Intel·ligència Urbana? Les smarts cities no només ho són per l'ús de les tecnologies, sinó perquè aquestes tecnologies poden ajudar a millorar la qualitat de vida als seus ciutadans.
 • Estudiar les ciutats, com a contenidors d'informació i de capital humà i no només d'edificis i infraestructures. Per a això, dins d'aquest segon curs, s'estudiaran de manera especial els tres eixos de les ciutats intel·ligents que es refereixen a la gent, la qualitat de vida i la governança (Smart People, Smart living and Smart Governance).
 • Estudi de casos, bones pràctiques, a més d'un workshop que tindrà com a objectiu fer una revisió dels possibles indicadors que ajudin a mesurar el grau d'avanç d'una ciutat respecte d'aquests eixos.
5 ECTS 30h
Projecte de Ciutat Intel·ligent
 • Coneixements bàsics dels Sistemes d'Informació geogràfica, de la seva estructura de dades gràfiques i alfanumèriques, dels seus components i dels criteris i procediments de treball.
 • Eines per el disseny de bases de dades, introdueix els procediments de georeferenciació, tot i permetent l'elaboració d'un SIG, així com les anàlisis espacials associades.
 • Estructura urbana i territorial fonamental per a la seva visualització sintètica en un àmbit territorial general o municipal, mitjançant mapes temàtics.
 • Anàlisi espacial en formats vectorial i ràster i les aplicacions creuades entre tots dos tipus.
 • Nocions bàsiques de Remote Sensing, així com la creació de bases de dades de tipus vectorial de caràcter territorial, municipals i la seva visualització en mapes.

Sobre aquesta base de coneixement es desenvolupa el Projecte de Ciutat Intel·ligent. Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'una plataforma innovadora com ara una app o similar que amb la utilització de les tecnologies SIG, facilitarà el procés de transformació cap a la ciutat intel·ligent.

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.
Professorat
 • Alsasua Pastrana, Ioanna
  Arquitecte en SIMBIM, empresa innovadora de consultoria en arquitectura i construcció amb integració completa del BIM (Building Information Modeling), amb seu a Barcelona.
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Arquitecta. Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de l'ETSAB, investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Barceló Bugeda, Jaume
  Dr. en Ciències Físiques per la UAB. Catedràtic de la Facultat d'Informàtica i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Director Científic de l'àrea TIC i Mobilitat del CENIT (Centre d'Innovació del Transport).
 • Batalla Teruel, Carles
  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Corso Sarmiento, Juan Manuel
  Arquitecte, Doctor. Responsable tècnic del Vimac (anterior LMVC, ETSAB - UPC). Especialitzat en aixecament patrimonial (Fotogrametria i tecnologia d'escàner làser terrestre TLS) i anàlisi urbans (Sistemes d'Informació Geogràfica SIG i Teledetecció). La seva capacitat professional i formativa està àmpliament contrastada (té dos màsters universitaris i una tesi doctoral en tecnologia TLS), representant una important peça en la consolidació de les tasques d'I + D + I del Vimac. Amb una experiència de més de 12 anys, en els quals s'han desenvolupat més de 45 projectes d'escala arquitectònica, 15 projectes d'escala arqueològica, 16 projectes a escala urbana i participant en projectes competitius del MICINN, REACT, ITACA, PATRAC i RecerCaixa.
 • Giffinger, Rudolf
  Doctor Geògraf. Professor del Departament d'Ordenació del Territori, Infraestructures i Planificació Ambiental, de la Universitat Tecnològica de Viena, TUVIEN. Expert en investigació sobre les Smart Cities, analítica en desenvolupament urbà i regional del Centre de Ciència Regional, SRF.
 • Loriente Hernando, Héctor
  Enginyer industrial per la UPC. Màster en Energies Renovables en IL3. Postgrau en Eficiència i Mercats Energètics per la UPC. Soci fundador i gerent de Cefiner S.L. Amb més de 10 anys d'experiència en energies renovables.
 • Marco Párraga, Daniel
  Enginyer Electrònic per la UPC i Master in Business Administration per ESADE. Actualment és director de l'estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 11 anys com a responsable dels programes de Promoció Industrial TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Martínez Gil, Eduardo
  Politòleg per la Universitat Pompeu Fabra i Tècnic Superior de Sistemes Informàtics i Xarxes. Titulat amb programa directiu PMD per ESADE. En la seva trajectòria professional ha estat molt vinculat a temes de tecnologia i de l'Administració Pública, treballant, entre d'altres, per al Consell de la Unió Europea. Ara és gerent del centre d'Excel·lència Smart Cities a Indra. Com a formador ha col·laborat amb la UPC, la UB, la UPF, la UEM o per la Generalitat de Catalunya en formació en Smart Cities i coordinador de projectes Smart i d'innovació en ESDi (Escola Superior de Disseny), URL.
 • Puig i Boix, Josep
  Doctor en enginyeria industrial, especialitzat en tècniques energètiques, diplomat en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental. Director de Ecoserveis. Premi "Poul laCour" European Conference on Wind Energy 2001, Premi Solar Europeu 2004 en la categoria d'Arquitectura Solar.
 • Roca Cladera, Josep
  Dr. Arquitecte, Catedràtic de la UPC. Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. És director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. És autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. El professor Roca és una referència a nivell nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. És pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions a nivell de postgrau des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels 80.
 • Sanz Marco, Lluís
  Enginyer Industrial, Energètica, Informàtica, Diplomat en Funció Gerencial (ESADE) Director Informació de Base en l'Institut Municipal d'Informàtica. Ajuntament de Barcelona.
 • Shojaee Far, Mohosen
  Arquitecte en SIMBIM, empresa innovadora de consultoria en arquitectura i construcció amb integració completa del BIM (Building Information Modeling), amb seu a Barcelona.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Notícies

Notícies del Blog
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
13-12-2018
La Unió Europea ha escollit el consorci format per Barcelona i altres 12 ciutats, 17 empreses i 18 universitats, entre elles la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i SEAT, per instal·lar a la ciutat el Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility , la seu de la comunitat encarregada de desenvolupar les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Europea almenys fins al 2026. Barcelona ha estat triada per la Unió Europea com a seu de l'ens que liderarà la innovació en mobilitat urbana a la Unió Europea dels propers anys, i instal·larà a la ciutat la Comunitat d'Innovació i Coneixement en Mobilitat Urbana ( KIC, Knowledge and Innovation Community on Urban Mobility ), en el marc de l' EIT Urban Mobility , l' Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia de Mobilitat Urbana ( European Institute of Innovation and Technology ). El projecte del KIC s'ha impulsat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que acumula una àmplia expertesa i coneixement en aquest àmbit i porta anys treballant en la iniciativa, coincidint amb la posada en marxa del hub d'investigació i mobilitat urbana CARNET , creat amb SEAT i Volkswagen Group Research . CARNET, que també és soci del nou KIC, ha estat per a aquest projecte un model de comunitat d'innovació i coneixement en mobilitat urbana a petita escala, que ha posat en pràctica assajos pilot de noves tecnològiques en mobilitat urbana per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Font: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
Barcelona, capital europea de la mobilitat urbana, amb la UPC com a soci tecnològic clau
13-12-2018
La Unió Europea ha escollit el consorci format per Barcelona i altres 12 ciutats, 17 empreses i 18 universitats, entre elles la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i SEAT, per instal·lar a la ciutat el Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility , la seu de la comunitat encarregada de desenvolupar les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Europea almenys fins al 2026. Barcelona ha estat triada per la Unió Europea com a seu de l'ens que liderarà la innovació en mobilitat urbana a la Unió Europea dels propers anys, i instal·larà a la ciutat la Comunitat d'Innovació i Coneixement en Mobilitat Urbana ( KIC, Knowledge and Innovation Community on Urban Mobility ), en el marc de l' EIT Urban Mobility , l' Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia de Mobilitat Urbana ( European Institute of Innovation and Technology ). El projecte del KIC s'ha impulsat conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que acumula una àmplia expertesa i coneixement en aquest àmbit i porta anys treballant en la iniciativa, coincidint amb la posada en marxa del hub d'investigació i mobilitat urbana CARNET , creat amb SEAT i Volkswagen Group Research . CARNET, que també és soci del nou KIC, ha estat per a aquest projecte un model de comunitat d'innovació i coneixement en mobilitat urbana a petita escala, que ha posat en pràctica assajos pilot de noves tecnològiques en mobilitat urbana per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Font: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
Un projecte final del postgrau en Smart Cities analitza l'impacte de les motos a les voreres de Barcelona
08-03-2018
L'impacte de les motos a les voreres a Barcelona i com reduir l'accidentalitat que comporta és la temàtica central del projecte final del postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat realitzat pels alumnes Denise Eidelstein, Anna Mir, Julissa Stanziola i Jordi Porta . L'estudi aposta per la democratització i racionalització de l'espai públic i proposa, entre d'altres qüestions, un sistema de pagament de motos. Conclou, a més a més, que si es retiressin totes les motos mal aparcades a les voreres de Barcelona es guanyaria un espai equivalent a 8 vegades el Camp Nou. L'informatiu de RTVE s'ha fet ressò d'aquest estudi en el seu telenotícies. L' estudi "Smart Cities: Desmotorizant Barcelona" proposa 4 objectius: reduir els accidents greus i mortals; reduir la contaminació tant ambiental com acústica; crear una ciutat més segura per a tothom i democratitzar l'espai públic. Per complir aquests 4 objectius, es proposen 5 mesures clau: Un sistema de pagament d'aparcament de les motos proporcional a l'espai que ocupen, que seria beneficiós tant per la recaptació, que es destinaria a millorar els mitjans de transport públics i sostenibles, com per la disminució d'usuaris d'aquest mitjà de transport. Segons calculen, els usuaris canviarien a d'altres mitjans per la desmotivació del pagament, arribant a disminuir fins a un 47% dels usuaris. Segons s'estima, la contaminació podria veure's reduïda fins a un 15% (tenint en compte que les motos representen un 30% dels vehicles privats). Caldria estudiar els mètodes de pagament de tarifes planes anuals, mensuals, etc., i segons el nivell de contaminació de cada motocicleta. Potenciar les motocicletes compartides ( moto-sharing ) , les quals estarien exemptes de pagament. Les motos elèctriques pagarien una quota reduïda i podrien carregar-se als aparcaments subterranis. L'estudi aporta perquè la reducció de les motos a Barcelona tindria un impacte directe amb la disminució del número d'accidents. Potenciar el canvi modal a mitjans de transport alternatius com la bici elèctrica. Aprofitament d'aparcaments soterrats. Amb aquests resultats, s'aposta per una major democratització i racionalització de l'espai públic, amb més seguretat per al vianant al caminar i un espai públic amb major activitat recreativa i millor visualització. L'objectiu genèric doncs, que els carrers es pacifiquin donant lloc a una ciutat amb millor qualitat de vida. L'Informatiu de RTVE s'ha fet ressò d'aquest estudi en el Telenotícies Migdia del dilluns 5 de març. Es pot consultar l'aparició d'un dels seus autors, Jordi Porta, a partir del minut 10 del següent reportatge sobre 'Motos en Vorera' de RTVE. Jordi Porta és consultor a l'Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat (AIM) i regidor de mobilitat i seguretat viària a l'Ajuntament de Sant Just.
El CPSV, coorganitzador del màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, avalua els efectes de l'illa de calor urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
El CPSV, coorganitzador del màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, avalua els efectes de l'illa de calor urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona
24-07-2017
Un equip multidisciplinari coordinat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) i encapçalat per Josep Roca Cladera, director del màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat i del postgrau en Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat de la UPC School, ha estudiat i determinat quins són els principals elements que contribueixen a constituir l'illa de calor a les ciutats a través d'un estudi realitzat a la Regió Metropolitana de Barcelona, una àrea que cobreix 164 municipis, 3.200 km2 i 4,7 milions d'habitants. L'estudi també proposa un seguit de bones pràctiques en planejament urbà per pal·liar els efectes del canvi climàtic a les ciutats. El fenomen de la illa de calor consisteix en l' increment de la temperatura al centre de les àrees urbanes, en contrast amb la perifèria o els espais rurals circumdants , especialment en hores nocturnes. Aquest fet té un impacte en la salut i el benestar dels ciutadans especialment preocupant quan es produeixen episodis extrems com les ones de calor, cada cop més freqüents. Les principals causes de l'illa de calor són la manca de vegetació, la impermeabilització del sòl i l'ús de materials com l'asfalt i el formigó, que a la nit desprenen la calor acumulada durant el dia, igual que els vehicles i els sistemes d'enllumenat i de climatització. L'estudi revela que Sant Andreu, Nou Barris i la zona del Raval de Barcelona són els barris de major vulnerabilitat al canvi climàtic i s'estima que un increment de 20 a 25°C de temperatura mitjana en els mesos d'estiu representa un increment de 3.000 morts addicionals. Les zones més calentes de dia són les industrials, així com el recinte firal de Montjuïc i de centres comercials; i de nit, els carrers i les zones més edificades (l'Eixample i Ciutat Vella al capdavant). En l'estudi s'han analitzat el règim de temperatures de la superfície terrestre (LST), de l'aire (LSAT) i de transferència de calor a l'atmosfera, amb les dades obtingudes a través de sensors tèrmics instal·lats en satèl·lits com ara MODIS i LANDSAT, així com de la base de dades Corine, a més de la informació disponible en les estacions meteorològiques de la Generalitat i de l'Estat. Tot això ha permès configurar un sistema d'informació climàtica integrat, a partir del qual ha simulat els factors climàtics, geogràfics, territorials i urbans que determinen l'illa de calor del sistema metropolità de Barcelona. Davant d'aquesta situació, el CPSV proposa diferents bones pràctiques en la planificació urbana i territorial, amb l'objectiu de fer baixar 2 °C la temperatura mitjana a les ciutats. Com a mesures preventives proposen canviar les façanes d'edificis i els paviments , especialment en zones de joc infantil (que arriben als 70°C amb calor màxima), implantar sòls permeables, fomentar la ventilació urbana i augmentar les zones verdes , entre d'altres. Des de la UPC es deixa palès la importància de que els plans urbanístics tinguin en compte l'avaluació climàtica de les zones urbanes i metropolitanes i s'hi insisteix en fins a quin punt un adequat disseny urbanístic pot ajudar a minvar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i els efectes del canvi climàtic a les zones urbanes.  
Altres notícies
Josep Ramon Ferrer, professor del postgrau en Smart Cities, explica en una conferència els elements clau d'una smartcity
17-11-2016
L'Escola Superior de Disseny ESDi de Sabadell va acollir una nova sessió del cicle de conferències Disseny i Innovació: Smart Design. En aquesta ocasió, Josep Ramon Ferrer, exdirector d'SmartCity a l'Ajuntament de Barcelona i actual director d'Smartsproducts a Doxa, va oferir una conferència sobre com ha de ser una ciutat per ser considerada intel·ligent. Ferrer ho va exemplificar amb les actuacions realitzades a Barcelona en aquest sentit.
Reportatge a La Vanguardia: 'Smart cities': creando las ciudades del futuro
26-11-2015
Aquest article publicat per La Vanguardia analitza la progressió de Barcelona fins afermar-se entre les urbs més intel·ligents del món. Després de liderar el rànquing de ciutats intel·ligents a Espanya el 2012, posicionada com la quarta d'Europa en 2013 i nomenada iCapital (capital europea de la innovació) en 2014, ara la ciutat catalana és la Smart City número 1 a nivell mundial. El reportatge analitza altres qüestions com la seguretat digital, serveis de mobilitat i altres qüestions lligades a una ciutat intel·ligent.
Vídeos
Open Talent amb Rudolf Giffinger: "Smart cities and energy efficient urban development"

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 62
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar