Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Projectar en Fusta. Obra Nova i Rehabilitació
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  Ets UPC Alumni? 15% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

 • discount

  10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol

relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Arquitectura en Fusta.

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000€ 2.700€(10% de descompte si et matricules abans de l'1 de Juliol)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 15/01/2025
Data de fi: 27/03/2025
Horari
Dimecres: 17:00 a 20:30
Dijous: 17:00 a 20:30
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest postgrau?
El postgrau en Projecte Arquitectònic en Fusta sorgeix amb la creixent demanda i interès mundial en la construcció en fusta i ofereix una formació enfocada a capacitar professionals, industrials i persones interessades a ser pioners tecnològics i competitius en un mercat laboral emergent.

La fusta aporta unes magnífiques prestacions físiques i mecàniques, uns formats idonis per al disseny i execució d'obres i una sostenibilitat total i innata. Els seus avantatges s'han revelat clarament competitius en un sector que consumeix quantitats ingents de matèries primeres i produeix un fort impacte.

Resulta evident que la societat està girant la mirada cap a la fusta, redescobrint-la o reconeixent-la com a material constructiu d'altes prestacions. En l'actualitat, Catalunya és la comunitat autònoma de l'estat espanyol on més es construeix amb aquest material.

Professionalment, hi ha una creixent necessitat de generar perfils professionals en el sector de la construcció, especialitzats en fusta. L'entorn social i professional demanda experts que tinguin habilitats en aquest àmbit atesa la situació de canvi climàtic que demanda la utilització de materials més sostenibles i energèticament eficients.

Aquest postgrau permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva del procés projectual i constructiu en fusta.

Objectius
 • Comprensió de l'especificitat del procés de disseny constructiu en fusta, en contrast amb el disseny amb altres models constructius anomenats tradicionals.
 • Visita, descripció referenciada experta i anàlisi valorativa d'exemples constructius del nostre entorn pròxim.
 • Identificació, comprensió i maneig dels principis i de les eines més destacables i útils de disseny en fusta.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes
 • Arquitectes tècnics
 • Enginyers de l'Edificació
 • Enginyers Industrials o de Camins
 • Estudiants d'aquestes titulacions que estiguin cursant el TFG

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 40h
M4. Projecte Arquitectònic i Impacte Ambiental
 • Projecte i mètode:
Impacte ambiental de la construcció.
Desenvolupament sostenible i decreixement.
Aspectes ambientals a les fases de projecte.

 • Projecte i anàlisi:

Condicionants ambientals externs.
Requisits ambientals interns.
Objectius ambientals.

 • Projecte i model:

Estratègies ambientals.
Solucions ambientals.
Coherència arquitectònica.

 • Projecte i instrucció:

Energia: estalvi i generació.
Recursos naturals: materials i residus.
Salut: contaminació i benestar.

 • Projecte i viabilitat:

Avaluació de l'impacte ambiental.
Estàndards, certificacions, segells.

 • Projecte i gestió:

Seguiment de les solucions ambientals.
Documentació ambiental del projecte.

5 ECTS 40h
M6. La Fusta com a Material de Projecte
 • Conferències introductòries.
 • Casos d'estudi
 • Taller.
 • Visites a obres de referència.
5 ECTS 40h
M5. Prototip Tecnològic en Fusta
 • Tecnologia i arquitectura:
Tectònica en la fusta - conceptes generals.
Anàlisi treballs d'edificis de referència.
Planteig d'edificis de referència a realitzar.

 • Anàlisis i conceptes de disseny d'edificis en fusta:

Tecnologia i fusta en la fusta - llums, estructura, subestructura, frames.
Sessió d'anàlisi edificis de referència.
Redibuix, Funcionalitat, replanteig.

 • Definició de nusos estructurals:

Definició de tipus de nus, casuística i detalls.
Sessió desenvolupament de detalls dels nusos dels edificis de referència.

 • Definició de detalls constructius:

Definició de detalls constructius: façanes, cobertes, forjats, acabats.
Sessió desenvolupament de detalls constructius en edificis de referència.

 • Detalls de cobertes, tancaments amb taller - industrials:

Sessió desenvolupament del nus. Preparació gràfica del prototip. Premaqueta.
Concurs entre els nusos dibuixats i tria entre l'alumnat i professorat dels 3 nusos a desenvolupar en grup.

 • Prototip de nus constructiu fet en fusta E 1/1:

Com funciona una fàbrica - gran format L - Classe teòrica a taller.
Visualització mecanització de les peces, talls, manipulacions i ajuda a la formalització.
Com funciona una fàbrica - mig format M.
Visualització mecanització.
Assemblatge, muntatge.
Muntatge dels 3 nusos de fus.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament de l'estudi expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Arquitectura en Fusta .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

 • Marc teòric inicial teòrica dels conceptes, habilitats o competències a desenvolupar.
 • Exemples o casos d'estudi.
 • Anàlisi valorativa de casos o exemples i propostes de millora o de solucions alternatives.
 • Classes magistrals amb diàleg posterior entre l'expert/a i l'alumnat.
 • Tallers que han de permetre abordar de manera pràctica i vivenciada la realització de tècniques concretes o de projectes constructius reals.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Ros Ballesteros, Jordi
  info

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament de Projectes Arquitectònics. Coordina el Taller Arquitectura i Tecnologia del darrer curs del Grau en Arquitectura a l'ETSAB i presideix un tribunal de Màster Universitari en Arquitectura. En l'apartat institucional, ha estat director de l'ETSAB, de 2013 a 2017 De 2014 a 2017 fou president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya (CEARQCAT). Des del 2021 és vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori, a la UPC.
Professorat
 • Ros Ballesteros, Jordi
  info

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament de Projectes Arquitectònics. Coordina el Taller Arquitectura i Tecnologia del darrer curs del Grau en Arquitectura a l'ETSAB i presideix un tribunal de Màster Universitari en Arquitectura. En l'apartat institucional, ha estat director de l'ETSAB, de 2013 a 2017 De 2014 a 2017 fou president del Consell d'Escoles d'Arquitectura de Catalunya (CEARQCAT). Des del 2021 és vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori, a la UPC.
 • Valor Montero, Jaume
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor agregat del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Actualment, dirigeix la línia “Arquitectura i Emergència Ambiental” del Màster Habilitant d'Arquitectura a l'ETSAB.

Sortides professionals

 • Enginyeria d'Estructures de Fusta: disseny d'estructures de fusta per a edificis i projectes de construcció.
 • Disseny d'Interiors Sostenibles: utilització de la fusta com a material sostenible a interiors i en la creació d'espais saludables i que promouen la sostenibilitat ambiental.
 • Fusteria de construcció: construcció d'estructures, efímeres o permanents, o elements decoratius únics i personalitzats.
 • Tècnics en Restauració d'Edificis de Fusta: preservació i restauració d'edificis històrics de fusta.
 • Disseny de Jardins i Espais Exteriors amb Fusta, de manera creativa i sostenible.
 • Experts en Tecnologies de la Fusta: Investigació i producció enfocada en noves tecnologies i tècniques de construcció relacionades amb la fusta.
 • Consultoria de Sostenibilitat amb Fusta: Ajuden els arquitectes i constructores a prendre decisions sostenibles en la utilització de la fusta en projectes de constructius.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar