Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Gestió d'Empreses d'Obra Pública
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2019-20
L'edició 2019-20 d'aquest postgrau ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
18a Edició
Crèdits
24 ECTS (170 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.400€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Febrer 2021
Horari
Dilluns: 18:00 a 22:00
Dimarts: 18:00 a 22:00
Dimecres: 18:00 a 22:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

Aquest postgrau afronta la gestió empresarial del sector de l'obra pública des de les diferents vessants. Consta d'un cos inicial que pretén homogeneïtzar els coneixements en la matèria dels alumnes provinents d'àrees de formació diferents. Amb aquest objectiu s'afronten els temes jurídics, comptables, de recursos humans i de màrqueting i comunicació. Paral·lelament, s'analitzen amb detall les activitats de les empreses presents a l'obra pública: consultores, assistències tècniques, constructores, etc.

Pel que fa a aspectes jurídics, s'estudia el dret mercantil (Llei de societats anònimes, Llei de societats de responsabilitat limitada, Codi de Comerç), el dret laboral (estatut dels treballadors, convenis laborals sectorials i d'empresa...) i el dret fiscal (lleis generals tributàries, de l'impost de societats, IVA i IRPF).
Pel que fa a la comptabilitat, es comença amb els conceptes de la comptabilitat general (estats comptables, ordenació de balanços, ratis...) i s'introdueix, també, la comptabilitat analítica (centres de costos i de beneficis).
Els aspectes de recursos humans i màrqueting estan enfocats en la problemàtica específica de la contractació de personal per part de les empreses del sector.

A les empreses constructores i consultores (de l'àmbit del transport, la logística, l'energia, l'enginyeria ambiental i la planificació urbanística) s'estudien els mecanismes de contractació.
La combinació del coneixement de l'activitat empresarial amb la formació d'homogeneïtzació, permet definir els pressupostos de les societats, els seus plans estratègics, etc.

Objectius
 • Proporcionar una base sòlida de coneixements en economia aplicada que permeti desenvolupar la capacitat d'anàlisi de l'entorn econòmic nacional i internacional en què s'emmarca la gestió de les infraestructures.
 • Facilitar coneixements avançats en els aspectes legals i institucionals relacionats amb la provisió, la construcció, el finançament i la gestió de les infraestructures.
A qui va dirigit?
S'adreça a titulats universitaris i/o de grau, en les següents titulacions: Enginyers de Camins, Canals i Ports, Enginyers Industrials o de Telecomunicació, Llicenciats en Dret, Llicenciats en Ciències Econòmiques, Enginyers en Obres Públiques, Enginyers tècnics Industrials, Diplomats en Ciències Empresarials.
En el cas de no tenir una titulació universitària, cal acreditar una dilatada experiència en el món de la provisió, la planificació, la construcció o la gestió de les infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 42h
El Sector de l'Obra Pública
 • L'activitat empresarial en l'àmbit català, espanyol, europeu i llatinoamericà. Mercat exterior.
 • El paper de les administracions públiques.
 • Direcció estratègica en empreses d'obra pública.
6 ECTS 48h
Comptabilitat General i Analítica. Direcció Financera
 • Comptabilitat general i analítica.
 • Direcció financera a les empreses d'infraestructures.
5 ECTS 32h
Dret Mercantil, Fiscal, Laboral i Relacions Humanes
 • El codi mercantil i els impostos.
 • Relacions laborals a l'empresa d'infraestructures.
 • Relacions humanes a l'empresa d'infraestructures.
3 ECTS 18h
Màrqueting i Comunicació
 • Branding i màrqueting.
 • Conceptes generals del màrqueting i comunicació empresarial.
 • Cross-cultural management.
4 ECTS 30h
Conceptes Generals i Metodologia Pràctica d'Actuació
 • Realització de casos pràctics durant el mòdul i debat final.
 • Sortides outdoor.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Labraña de Miguel, Carles

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per la Universitat de Barcelona (UB) i l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE). Actualment és responsable d'Estudis i Projectes de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i professor de la Secció de Projectes del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Macias i Arau, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'Urbanisme del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la Càtedra Cercle d'Infraestructures-UPC (Copisa, FCC, Construccions Rubau). President de la Fundació Cercle d'infraestructures. Fundador de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM). Ha estat alcalde d'Olot, president de la Diputació de Girona i conseller de Medi Ambient i conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Autor de deu llibres sobre política i infraestructures. Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
Professorat
 • Burguera Blay, Núria

  Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Disposa d'estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Va ser directora del Gabinet de Premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Actualment és la responsable d'Atenció al Client de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Calafi Guasch, Jonatan
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Enginyeria de Ponts i Camins per l’École des Ponts ParisTech. Graduat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Direcció Financera i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la per la EUDE Business School. Actualment és assessor en matèria d'empreses d'infraestructures viàries al Departament de Territori i Sostenibilitat. Expert en projectes de col·laboració publicoprivada d'infraestructures del transport en la seva dimensió econòmica, tècnica i jurídica.
 • Cervero Puig, Josep

  Doctor en Ciències Econòmiques, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i llicenciat en Ciències Empresarials per Esade. Va ser director general del Centre d'Ensenyament de Barcelona, director de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, director de Turisme de la Generalitat de Catalunya, soci director d'Assessors Turístics Internacionals SL, president de Markefin, Investigació i Estudis de Marketing i Finances SL, president d'Ati Markefin SL i president del Grup Cerveró.
 • Farriols Solà, Xavier

  Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Desenvolupament Directiu per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment és vocal de la Societat Catalana d'Economia (SCE) i membre de la Comissió d'Economia Territorial del Col·legi d'Economistes. Va ser professor associat d'Economia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Ha estat director de serveis del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, responsable de Finançaments Estructurats per a Energia Renovable al sector Bancari i director de Copcisa Eléctrica.
 • Garola Crespo, Àlvar
  Veure perfil a futur.upc
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat d'Stanford. És professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. És sotsdirector del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) de la UPC. Anteriorment ha treballat al Gabinet d'Estudis Econòmics SA.
 • González Zaragoza, Cristina-Patricia
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), màster universitari en Advocacia (itinerari de Dret Mercantil) per la UPF Barcelona School of Management, curs d'especialització en Transformació Digital per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i màster en Dret de la Societat de la Informació per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Advocada in house en una de les principals empreses internacionals del sector de les TIC, amb amplis coneixements en matèria de contractació pública, protecció de dades, dret mercantil i TIC.
 • Jordà Santana, Elena

  Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau en Anàlisi de Riscs i Rendibilitat d'Operacions Financeres per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Certified European Financial Analyst (CEFA) que acredita la Federació Europea d'Associacions d'Analistes Financers (EFFAS). És membre de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i va ocupar el càrrec de directora del Departament de Finançament de Projectes, Corporativa i Préstecs Sindicats a CatalunyaCaixa. En aquesta entitat també va ocupar diverses funcions d'analista de riscos. Acumula una experiència de més de trenta anys en finances corporatives i més de quinze anys en formació a professionals. El seu projecte actual és la recerca en el món de l'economia sostenible.
 • Labraña de Miguel, Carles

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per la Universitat de Barcelona (UB) i l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE). Actualment és responsable d'Estudis i Projectes de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i professor de la Secció de Projectes del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Macias i Arau, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'Urbanisme del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la Càtedra Cercle d'Infraestructures-UPC (Copisa, FCC, Construccions Rubau). President de la Fundació Cercle d'infraestructures. Fundador de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM). Ha estat alcalde d'Olot, president de la Diputació de Girona i conseller de Medi Ambient i conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Autor de deu llibres sobre política i infraestructures. Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
 • Manrique Gual, Juan Manuel

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Actualment és secretari executiu de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM) i vocal del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC). Anteriorment ha estat director general de Cedinsa, empresa que ha desenvolupat, mitjançant el sistema de peatge a l’ombra, les autovies C-16 (Manresa-Berga), C-35 (Maçanet-Platja d'Aro), C-17 (Centelles-Ripoll) i C-25 (Eix Transversal). Ha estat també delegat i director de zona a Corsan, empresa constructora, i ha treballat a Rafael Comella Pons SL, empresa dedicada a la construcció i especialitzada en ponts.
 • Mirambell Arrizabalaga, Andres

  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Auditor de comptes, inscrit a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). És economista en l'exercici lliure de la professió, amb despatx professional a Barcelona. Anteriorment ha estat professor associat del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Morales Molina, Gonzalo

  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Abat Oliva CEU. Professor associat del Departament de Dret Financer i Tributari de la UB de la Facultat de Dret. Assessor fiscal amb més de trenta anys d'experiència, els últims vint amb despatx propi. Gerent de l'Associació de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) del Consell d'Economistes. Col·legiat al Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Perez Beumala, Angel
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Gestió de les Infraestructures per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Cybersecurity Management per la UPC. Disposa també del Cambridge Diploma in Information Technology i del Higher National Diploma in Information Technology. Actualment és responsable de Seguretat d'Informació, Continuïtat de Negoci i manager d'Organització de Recursos Humans a Abertis Autopistas.
 • Salido Banus, Jose Luis

  Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en Medicina d'Empresa. Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB. Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors. És advocat en exercici. Anteriorment va ser soci del Bufet Garrigues, director de Relacions Laborals de Foment del Treball Nacional i jutge substitut.
 • Solé Muntada, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), MBA per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Analista Financer Europeu (CEFA) per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor voluntari del programa d'Educació Financera a les escoles de Catalunya (EFEC). Cofundador i director d'Operacions a Ecrowd!, la plataforma web per al finançament col·lectiu de projectes d'inversió rendibles, de l'economia real i amb impacte social o mediambiental positiu. Disposa de divuit anys d'experiència com a analista de Risc de Crèdit d'Empreses i de Projectes al sector Bancari.

Sortides professionals

 • Director i/o responsable de l’Administració Pública en gestió i planificació d'infraestructures i/o serveis públics.
 • Especialista en consultoria i enginyeria, o en R+D+I.
 • Director d'àrea d'empresa concessionària.
 • Responsable d'infraestructures en el sector financer.
 • Consultor de grups inversors.
 • Especialista i tècnic de les àrees de construcció.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar