Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Modelatge i Anàlisi de Models d'Informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci.

Programa

Edició
7a Edició
Crèdits
20 ECTS (117 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.500 €
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: gener 2020
Data de fi: maig 2020
Horari
Divendres: 16:00 a 20:30
Dissabte: 09:30 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre aimplementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Les actuals lleis de contractació pública dels països europeus estableixen la conveniència d’adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d’edificació i infraestructures i identifica el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

L'agost de 2015 el Ministeri de Foment va crear la “Comissió BIM” la qual estableix el full de ruta que convertirà l’ús de BIM en obligatori per tota licitació pública en dues fases: 17 de desembre de 2018 en el cas de Licitacions Públiques d’Edificació, ampliant-se al 26 de juliol de 2019 per a Licitacions Públiques d’Infraestructures.

Molts dels llocs de treball que s'ofereixen en l'àmbit nacional i, especialment, en l'àmbit internacional, requereixen habilitats relatives al BIM que són cobertes per aquest programa de postgrau.

El postgrau en Modelatge i Anàlisi de Models d'Informació, permet a l’alumne especialitzar-se com a mínim en una de les tres línies disponibles: Edificació, Instal·lacions i Estructures, restant a disposició de l’alumne el material didàctic (vídeos elaborats pels mateixos professors) dels softwares de la resta d’especialitzacions. D’aquesta manera, s’aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats alhora que s’especialitzen en el seu centre d’interès. A més en el programa es treballa l’anàlisi de models d’informació, la coordinació i el control de costos. Aquest programa de postgrau treballa des de la premissa de desenvolupar la capacitat d’adaptació dels professionals a les noves eines de treball que existeixen per a la priorització de la qualitat del projecte que s’entrega al client i usuari final.

Objectius
 • Entendre la metodologia BIM i saber aplicar-la en l’àmbit del disseny.
 • Generar models, analitzar-los i utilitzar-los com a eina per a la coordinació multidisciplinària.
 • Aprendre, com a mínim, una especialitat de modelat amb BIM i fins a tres especialitats de modelatge: Edificació, Estructures i Instal·lacions.
 • Utilitzar instruments específics per al modelatge i anàlisi de models BIM.
 • Emprar eficaçment les eines de software més representatives en el mercat existent.
 • Participar del procés de profunda transformació que està experimentant el sector de l’edificació.
 • Participar en la nova indústria del sector de l’edificació i liderar-la en el futur.
 • Millorar la competitivitat en el sector de l’edificació. Aprofitar les noves oportunitats de feina que estan sorgint al voltant del procés de l’adopció del BIM a escala global.
A qui va dirigit?

A professionals relacionats amb les àrees de disseny, càlcul i gestió de la construcció.

A titulats del sector:

 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors.
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats.
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics.

A estudiants d'últims cursos de les titulacions anteriors.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
10 ECTS 63h
BIM per a Modelatge. Edificació

La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'edificació, Instal·lacions i Estructures, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Revit, cobrint els àmbits d'Edificació, Instal·lacions i Estructures. Autodesk Revit és una de les eines de modelatge d'edificació amb més implantació a escala internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinària. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

4 ECTS 18h
La Coordinació en el BIM

Donat que el BIM és una activitat pluridisciplinària, es precisa que allò que representen els models estigui coordinat des d'un punt de vista multidisciplinari. Per això aquesta matèria s'ocupa dels aspectes tècnics que permeten fer-ho. Des de l'ús d'estàndards a la gestió de les incidències trobades durant els processos de coordinació, passant pels processos de coordinació emprant Entorns Comuns de Dades on-line.

L'objeciu és que l'alumne aprengui a estructurar correctament els models per tal de que es puguin fer servir per a coordinar les disciplines que representen.

3 ECTS 18h
Càlcul i Simulació

De res no ens serveixen els models d'informació que es creen i es coordinen amb el BIM si no sabem explotar-ne el contingut per a prendre decisions i donar valor afegit al servei que els professionals donen a través d'ells.

El BIM permet emprar els models com a base per a tota mena de càlculs i simulacions per tal de prendre decisions molt més fonamentades que abans i, sobretot, dur-los a terme com un procés interactiu que permeti anar refinant el disseny o anticipar resultats que més tard podrien causar la necessitat de reconsiderar tot el disseny.

Per altra banda, també permet obtenir simulacions més fiables, ja que es poden automatitzar en gran mesura i es manté la traçabilitat dels elements del model que les originen.

Aquesta matèria ofereix l'oportunitat a l'alumne de capacitar-se en almenys una de les següents àrees: Simulació Visual, Càlcul d'Estructures, Càlcul d'Instal·lacions, Càlcul de Ramals i Drenatges i Càlcul de costos Econòmics i Mediambientals.

3 ECTS 18h
Automatització. Edificació

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Dynamo.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci .
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
 Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
Coordinació
 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
Professorat
 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Cámara Zapata, Antolí
  Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica d'Estructures per la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de "Actigrama Enginyeria de Serveis", empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence.
 • García Vogedes, Daniel
  Arquitecte per l'ETSAB i Máster en Bim Managment per la UPC. Bim Manager a GCA Architects. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura Tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat a Estudi Alfa Arquitectes ass. S.L.P des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública.
 • Llacer Sorigué, Carlos
  Enginyer d'Obres Públiques (UPC). Responsable Tècnic del departament de Vico Office, a Construsoft SL
 • Marzàbal Estévez, David
  Arquitecte Tècnic per l'EUPB. Coordinador tècnic - BIM Coordinator a CT Ingenieros
 • Miquel Becker, Susanna
  Arquitecta per la UPC. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Assessora tant a persones com a equips en l'entesa, aplicació i gestió de les fortaleses individuals i conjuntes donant solidesa a la part humana del treball col·laboratiu.
 • Molas Beykirch, Isabel
  Diplomada en Gestió d'Empreses Turístiques per la Universitat de Girona. Direcció de Màrqueting per ESMA. Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la UB i Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Sòcia fundadora de l'empresa MiB, consultora especialitzada en desenvolupament de persones i organitzacions, comunicació i habilitats directives. Professora especialitzada en el desenvolupament de les habilitats interpersonals i en totes les àrees de gestió de persones i equips.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor Associat de la UPC. Expert en format IFC. Expert en programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació i programació.
 • Pérez Carretero, Iván Francisco
  Arquitecte. Màster en BIM Management, Postgrau en Software d'Eficiència Energètica. Estudis de Disseny Industrial (2008-2012). Professor d'ArchiCAD a la UPC (2000-2005) i la URL (2012-2013). Implantació BIM sobre ArchiCAD per la prefabricación de Cases Modulars i Eficients en NOEM. Formador Autoritzat de GRAPHISOFT (des de 2002). Programador GDL i BIMobject Accredited Developer. Experiència BIM: Arquitecte de l'Estudi Meura-Pérez Carretero (des de 2004) en projectes residencials i industrials. Col·laboració amb Toyo Ito & Associates en el Museu Internacional del Barroco (Mèxic), i en el Concurs del Comitè Olímpic Internacional (Suïssa). BIM Manager de l'Estructura i Sistemes Hidràulics del Projecte d'Estació de metro de Pontegrande, Sao Paulo (Brasil) para GPO Group. Forma part de SER-BIM, agrupació de tècnics de la construcció que treballen en processos BIM.
 • Puig Soler, Pio
  Enginyer electrònic per la UPC i MBA per la URV. Líder tecnològic i de gestió de la innovació des de 2005, dissenyant i desplegant solucions Open Source tant en el sector públic com en el privat. Per la complexitat en la gestió d'equips de projecte en un entorn de treball col·laboratiu s'ha format com a Gallup-Certified Strengths Coach per a la gestió del talent i dels equips d'alt rendiment. Fundador i impulsor del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones.
 • Rodríguez Arjona, Jorge Luis
  Arquitecte per la ETS d'Arquitectura de Granada (UGR). Màster BIM Manager, MBIM Internacional Zigurat. Acreditat per buildingSMART, com a arquitecte especialista BIM des de l'any 2016. Membre de CanBIM. Ha exercit el desenvolupament de la professió d'Arquitecte en estudis d'arquitectura i en una gran enginyeria a nivell internacional com a coordinador i modelador BIM. Actualment, exerceix d'arquitecte i BIM Manager en el departament de projectes BIM de SEYS, realitzant projectes d'edificació cobrint les disciplines d'Arquitectura, Estructures i Instal·lacions.
 • Rodríguez Cosmen, Sara
  Arquitecta per la Universidad de Navarra. Especialització en Urbanisme. Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenible. Investigadora dels processos emergents de la ciutat i la seva territorialització.
 • Rodriguez Niedenführ, Miguel
  Enginyer de Camins per la UPC. Postgrau en Disseny i Anàlisi Avançat d'Estructures per la UPC. Professor del dept. d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Soci d'ACE (Associació de Consultors d'Estructures). Consultor d'estructures i director en STATIC Enginyeria.
 • Sánchez González, Raúl
  Enginyer tècnic en topografia per la UPC. Postgrau en BIM Management per La Salle Barcelona. Actual BIM Manager i analista de traçat a una important constructora, acumula experiència com a traçadista i cap de topografia en grans obres de enginyeria tant nacionals com internacionals.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Xifra Buitñach, Jordi
  Enginyer tècnic industrial per la Universitat de Girona. Tècnic BIM i analista de càrregues tèrmiques en PGI Engineering, especialitzat en el disseny i el modelatge d'instal·lacions mecàniques.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Testimonis i notícies

Testimonis

Actualment hi ha molta formació de postgrau en aquesta matèria, però hi ha pocs amb un abast de contingut com aquest màster. El que més em va agradar va ser que no es limités a un software en concret, sinó que tractés el BIM com una metodologia molt oberta. També em va ajudar molt a decidir-me que es comencés des de zero, ja que jo no tenia massa coneixements sobre aquesta matèria. De la metodologia utilitzada destacaria dues coses. En primer lloc, la creativa tasca pedagògica que incorpora el màster en el que anomenen "la part humana del BIM". En segon lloc, el poder triar el contingut en el que vols indagar més i especialitzar-te. Aprenent el programa des de vídeos a casa, i resolent els dubtes a classe amb uns professors sempre oberts a cedir-te el seu contacte per ajudar-te, i interessats realment en el teu aprenentatge. Des del punt de vista professional, el màster m'ajuda a suplir l'experiència que em falta en comparació a gent que porta treballant diversos anys en el sector de l'edificació, amb els coneixements en aquesta relativament nova metodologia. A més, la part de startup del programa et motiva i t¿ensenya a transformar una idea en un projecte real. Des del punt de vista personal, he conegut a companys i professors que m'han aportat molt durant aquest any. El fet de relacionar-te amb gent de totes les edats, i de diferents llocs del món, et fa créixer. Aprens dels professionals que es mouen en el sector, fas nous contactes, i amb molts acabes fent amistat. En definitiva, és un màster que ha fet que canviï la meva manera de pensar no només en el BIM, sinó en molts aspectes de la vida.

Ivan Jiménez BIM Manager

Vaig seleccionar aquest màster perquè volia ampliar les meves capacitats i el servei que ofereixo actualment als clients de la meva empresa. Em va semblar interessant la proposta d'innovació en nous models de negoci que ofereix, doncs crec que és imprescindible per generar qualsevol emprenedoria de valor. M'agradaria destacar dos factors: l'humà i el teòric. En tots dos he rebut aportacions molt valorables per a la gestió tant de projectes com de grups. He estat implementant diversos d'aquests conceptes a la meva empresa i he notat resultats tangibles. Per tot això, crec és un màster que compleix amb les expectatives per donar un salt qualitatiu tant a nivell personal com professional.

Mauricio Galán Arquitecte i BIM Project Manager

Experiències Alumni: Marian Martínez i Joan Palà
Experiències Alumni: Rayssa Rocha i Edu Tremosa
Notícies del Blog
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
24-01-2019
El màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School comptarà a partir d'ara amb un Consell Assessor format per representants de les empreses i els organismes més rellevants del sector. La seva funció serà la d' orientar i enriquir el contingut del màster i el seu enfocament metodològic , amb l'objectiu final d'adequar els resultats de la formació a les competències requerides pel context professional. Com a director d'aquest Consell Assessor, s'ha designat a Sergio Muñoz Gómez , enginyer en Telecomunicacions, CEO de l'empresa Laurentia Technologies i secretari de buildingSMART Spain , entitat de la qual va ser fundador i president durant 5 anys. Té una experiència de més de 10 anys en interoperabilitat al sector de la construcció, amb diverses publicacions sobre l'ús de formats oberts i ja participa en altres comissions com esBIM o Construïm el Futur. Les empreses i organismes que formen part del Consell Assessor podran col·laborar en el disseny del contingut del màster, plantejar problemes i reptes reals als alumnes a resoldre durant la formació i participar en els tribunals d'avaluació dels Treballs Finals de Màster (TFM). També tindran oportunitat de connectar els treballs de model de negoci dels alumnes amb els seus propis programes d'innovació, oferir pràctiques als alumnes i tenir contacte directe amb ells per tal d'oferir-los-hi carrera professional en les seves organitzacions de forma prioritària.
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
Sergio Muñoz, director del nou Consell Assessor del màster en BIM Management
24-01-2019
El màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School comptarà a partir d'ara amb un Consell Assessor format per representants de les empreses i els organismes més rellevants del sector. La seva funció serà la d' orientar i enriquir el contingut del màster i el seu enfocament metodològic , amb l'objectiu final d'adequar els resultats de la formació a les competències requerides pel context professional. Com a director d'aquest Consell Assessor, s'ha designat a Sergio Muñoz Gómez , enginyer en Telecomunicacions, CEO de l'empresa Laurentia Technologies i secretari de buildingSMART Spain , entitat de la qual va ser fundador i president durant 5 anys. Té una experiència de més de 10 anys en interoperabilitat al sector de la construcció, amb diverses publicacions sobre l'ús de formats oberts i ja participa en altres comissions com esBIM o Construïm el Futur. Les empreses i organismes que formen part del Consell Assessor podran col·laborar en el disseny del contingut del màster, plantejar problemes i reptes reals als alumnes a resoldre durant la formació i participar en els tribunals d'avaluació dels Treballs Finals de Màster (TFM). També tindran oportunitat de connectar els treballs de model de negoci dels alumnes amb els seus propis programes d'innovació, oferir pràctiques als alumnes i tenir contacte directe amb ells per tal d'oferir-los-hi carrera professional en les seves organitzacions de forma prioritària.
Eloi Coloma, coautor del Llibre Blanc sobre la Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya
Eloi Coloma, coautor del Llibre Blanc sobre la Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya
27-11-2018
El Llibre Blanc sobre la Definició Estratègica d'Implementació del BIM a la Generalitat de Catalunya ha estat publicat per la mateixa Generalitat de Catalunya i l'ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. L'han elaborat membres del grup de coordinació de la Comissió ‘Construïm el Futur' de l'ITEC, entre els quals hi ha Eloi Coloma, director del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School, que hi participa com a representant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  Aquest Llibre Blanc pren com a referència els continguts desenvolupats per la Comissió ‘Construïm el Futur' de l'ITEC durant el període 2015-2017, en la qual s'ha elaborat una proposta de  transició cap el BIM. El document conté quin és l'estat actual pel que fa al coneixement del BIM, una referència elaborada a partir de diferents enquestes realitzades sobre el seu ús. També s'identifiquen quins són els punts potencials de millora en eficiència i estalvi i quins són els objectius generals i específics per a aquesta implementació. En aquest punt, es despleguen mesures de formació o capacitació del personal de l'Administració i dels seus proveïdors i també es detallen accions per a l'assoliment d'aquests objectius, procediments d'avaluació i el programa d'implementació. El document marca, en definitiva,  les directrius sobre com s'ha d'implementar el BIM a tota l'Administració pública catalana.
Eloi Coloma, coordinador BIM de la redacció del projecte del nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona
Eloi Coloma, coordinador BIM de la redacció del projecte del nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona
04-10-2018
El director acadèmic del màster en BIM Management Steering de la UPC School, Eloi Coloma, forma part de l'equip que ha guanyat el concurs de redacció i direcció d'obra del projecte del nou Arxiu de la Ciutat de Barcelona . El seu paper, el de BIM Coordinator en la redacció del projecte, es presenta de la mà del despatx d'arquitectes UTE Opteam - Mara Partida - Ramon Valls. El projecte consistirà en rehabilitar la nau central del recinte fabril de Can Batlló i convertir-la en la seu del nou arxiu de la ciutat comtal. El projecte de l'Arxiu de la Ciutat de Barcelona consisteix en la rehabilitació integral d'un edifici històric . En concret, d'una de les naus del complex industrial de Can Batlló, construït l'any 1878, que es convertirà en la seu del nou Arxiu de la Ciutat. Aquest projecte guanyador preservarà prop del 50% de la forma original de l'edifici i recuperarà elements originals que estan en mal estat com les cobertes, la façana i l'espai interior. El projecte s'ha plantejat en BIM de principi a fi, des de l'avantprojecte al projecte executiu, especificant en cada fase quin tipus de qüestions constructives s'han de resoldre. Segons explica Eloi Coloma: "Els projectes de rehabilitació compten amb una motivació afegida, ja que conjuguen la representació de l'estat actual (captura de dades, abast, simplificacions i assumpcions, criteris de modelatge, etc.) amb la planificació de la seva transformació a l'estat final". En aquest projecte, tant l'entitat promotora, BIMSA, com la que s'ocuparà del manteniment, la Direcció de Logística i Manteniment de l'Ajuntament de Barcelona, ??estan plenament compromeses amb el BIM. "Per a l'èxit d'un projecte d'aquestes característiques és clau que els agents implicats creen i apostin pel BIM", afegeix Eloi. Utilitzar formats oberts en aquest tipus de projectes permet que els diferents proveïdors puguin fer servir les eines que considerin més oportunes, tant per als usos relatius al modelat de la informació com els de gestió i visualització de la informació. Això inclou al propi contractant, que podrà escollir l'eina que més li convingui quan es lliuri l'equipament i durant la resta del cicle de vida de l'edifici.
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
La UPC School col·labora amb ReBUILD Expo & Congress
26-07-2018
La Fundació Politècnica de Catalunya ha signat un acord de col·laboració com a Supporter Partner amb ReBUILD Expo & Congress , l'esdeveniment professional d'innovació per al sector de la construcció, reforma i rehabilitació d'habitatges i edificis que se celebrarà del 26 al 28 de setembre de 2018 al CCIB de Barcelona. Aquest acord reforça el paper de la UPC School com a impulsor de la innovació en aquest sector, a través de programes de formació punters en aquesta àrea. A més a més, en el marc d'aquesta cita, el director i professors del màster en BIM Managament participaran amb un taller sobre la part humana del BIM. ReBUILD Expo aterra per primera vegada a Barcelona amb l'objectiu de transformar el sector de la construcció. Durant els seus tres dies de durada, l'esdeveniment es convertirà en una plataforma d'excepció per conèixer les noves tendències, on conflueixen disseny, tecnologia, nous materials i sostenibilitat . A més, REBUILD Expo acollirà el Congrés Nacional d'Arquitectura 4.0 i Construcció Avançada , un espai on descobrir les últimes tecnologies emergents i els sistemes constructius més innovadors. En el marc d'aquest Congrés, comptarem amb la participació de director del màster en BIM Managament Steering.  Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School, Eloi Coloma, i els professors Pio Puig, Susanna Miquel i Montse Armengol, que impartiran un taller sobre la part humana del BIM. La UPC School gaudirà d'invitacions gratuïtes tant per alumnes i docents com per treballadors que vulguin apropar-se a conèixer les darreres novetats del sector de l'edificació.
Eloi Coloma imparteix un taller a tècnics d'ADIF i AENA sobre requeriments BIM
Eloi Coloma imparteix un taller a tècnics d'ADIF i AENA sobre requeriments BIM
20-07-2018
Eloi Coloma, director acadèmic del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School, ha dirigit un taller sobre Requeriments i Gestió d'Entregables BIM per a tècnics de les empreses públiques ADIF i AENA. ADIF i AENA es troben immersos en el nou Pla d'Innovació de les Infraestructures i el Transport del Ministeri de Foment 2018-2020 , que inclou, entre els seus objectius estratègics, una sèrie de línies d'actuació sobre l'ús de BIM en aeroports, estacions i infraestructures lineals. Durant el taller, organitzat per buildingSMART Spanish Chapter , s'han treballat aspectes com els requeriments BIM per part del client, la gestió del model BIM i el desenvolupament d'un plec i un pla d'execució BIM . Sota la direcció d'Eloi Coloma, al taller també ha participat Sergio Muñoz, secretari del buildingSMART Spanish Chapter, i experts de les empreses Acciona, Ferrovial, Ineco, Apogea i Infraestructures de Catalunya. Aquest taller els hi ha permès conèixer com treure el màxim profit d'aquesta metodologia i analitzar interessos, necessitats i reptes en la implementació del BIM, amb eines que permetran millorar la sostenibilitat de les infraestructures, fer un seguiment permanent del seu manteniment i incrementar la transparència en la gestió dels projectes.
Alumnes del màster en BIM guanyen el tercer premi del Congrés BIMTECNIA 2017
Alumnes del màster en BIM guanyen el tercer premi del Congrés BIMTECNIA 2017
15-12-2017
Un equip de 10 alumnes del màster en BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci de la UPC School s'han endut el tercer premi del concurs del congrés BIMTECNIA 2017, el fòrum internacional de la construcció intel·ligent que se celebra anualment a Valladolid. En el marc d'aquesta cita, s'organitza el concurs BIM Competition, un certamen que exposa d'una forma pràctica les possibilitats reals d'ús del BIM . En edicions anteriors, el concurs es va centrar en l'ús del BIM en la fase de projecte d'execució (2014), la fase de gestió de manteniment (2015) i la fase de disseny (2016). En la present edició, els projectes havien de focalitzar-se en la fase de direcció d'obra . Els concursants havien de preparar un model que servís per mesurar, certificar, controlar la documentació durant l'obra, fer la gestió de residus, el control de qualitat, la prevenció de riscos i coordinar les comunicacions. La proposta que va guanyar el tercer premi de concurs (amb 62 punts, respecte als 69 i 65 del primer i segon premi) va estar presentada per l'equip d'alumnes format per: Alberto Martín; Amaranta Mª Gómez, Ángel García, Antonio Rodríguez, Celia Ramajo, Edicson José Garrillo, Francisco Javier Marco, Iván Jiménez, José Rodríguez i Marilola Grau. El jurat va destacar l'excel·lent treball dels tres equips guanyadors, tot felicitant-los per haver desenvolupat una gran quantitat de treball en molt poc temps. El Fòrum Internacional de la Construcció Intel·ligent BIMTECNIA té com a objectiu, a través de fòrums, el concurs BIM Competition i el congrés, reflexionar sobre les eines, processos, tecnologies i possibilitats que Construcció 4.0 ofereix al sector , amb especial èmfasi en un dels principals eixos d'aquesta revolució: el BIM (Building Information Modelling). Aquestes noves tecnologies estan permetent el desenvolupament de nous models de negoci i de nous processos en els models de negoci tradicionals que permeten a les empreses un posicionament competitiu destacat.
Vídeos
BIM TECH TALENT: Taller de Co-Disseny mitjançant BIM
Actes relacionats
Congrés Internacional EUBIM 2019
Congrés Internacional EUBIM 2019
Del 23-05-2019 25-05-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 65
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar